ده سالگی بورسی مبارک!
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 12:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:04 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 23:28
  صرفا بقصد ازمون و خطا و بررسی در آینده
  2289 پاسخها | 305968 مشاهدات
 • آواتار roya123
  2020/10/24, 22:47
  از وقتی آن سوی مرگ و گوش کردم دیگه خیلی زیاد این پول از دست دادن و منفی های بورس اذیتم نمیکنه. درسته واقعا واسه نیازهای اولیه ام داشتم و دارم تلاش...
  5238 پاسخها | 324514 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 16:41
  سلام ، چند ثانیه ذهنم هنگ کرد رو بنیاد و... صدام هم حزب بعث داشت و 3 تا داماد (که هر سه هم برادر بودن ) ، بدل صدام تعریف می کرده ، زمان جنگ کویت...
  3042 پاسخها | 356118 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 16:05
  خاهن احتمالا چند روز بتواند صف خرید خود را نگه دارد (هرچند که پولی که امروز وارد شد ، حکم آتش پدافندی داشت برای زمان ، جهت عقب نشینی ، اشتباهی...
  5238 پاسخها | 324514 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 14:13
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:3297ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 13:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:3190ميليارد تومان درصد اميد 1 :22 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 13:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:2977ميليارد تومان درصد اميد 1 :21 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 13:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:2897ميليارد تومان درصد اميد 1 :19 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:45
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:2788ميليارد تومان درصد اميد 1 :21 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:38
  خوب حجم بد زده ! یعنی حداقل یکی دو سه روز اصلاح داره ، ان شا الله بعدش رشد کنه
  58049 پاسخها | 5268683 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:2615ميليارد تومان درصد اميد 1 :19 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:23
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:2525ميليارد تومان درصد اميد 1 :17 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:2461ميليارد تومان درصد اميد 1 :16 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:02
  خرید نوین ، امیدوارم تو ریزش شاخص رشد کنه /.:blinksmiley.:/
  58049 پاسخها | 5268683 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 11:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:2370ميليارد تومان درصد اميد 1 :14 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 11:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:2281ميليارد تومان درصد اميد 1 :14 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 11:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:2178ميليارد تومان درصد اميد 1 :13 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 11:06
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:2023ميليارد تومان درصد اميد 1 :11 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 10:55
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:1838ميليارد تومان درصد اميد 1 :11 درصد اميد 2 :4 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 10:37
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:1539ميليارد تومان درصد اميد 1 :9 درصد اميد 2 :3 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand ghabl...
  1358 پاسخها | 46308 مشاهدات
بیشتر فعالیت

8 پیغام بازدید کنندگان

 1. سلام، 9 سالی میشه در این بازارم
 2. الان شما پیام خصوصی تون باز هست؟ باید چکار کنم پیام خصوصیم باز بشه
 3. رویا جونم چجوری پیام خصوص می شه فرستاد؟
 4. ببخشید چجوری میشه عکس گذاشت؟
 5. سلام رویا جون شما چطوری خرید و فروش می کنی؟
 6. خانم رویا،
  آن نام برای آن جستار درست و مناسب است؟ یا می‌خواهید تغییرش بدهید؟
  انرژی مثبت را می‌گویم.
  اگر خواستید بفرمایید.
 7. سلام و روز بخیر

  مطمن نیستم که فقط قرن باشه احتمالا قرن و کلر با هم هستن

  و نظری هم در مورد خرید و فروش ندارم (بهترین کار اینه که p/e را نسبت به پی بر ای گروهشان و چنتا از شرکت های شبیه اش بررسی کنید .... عرضه اولیه تنها اطلاعاتی که موردش هست همین پی بر ای هست )

  فراکاب ها بنظرم بهتر از شیمیایی ها هستن .... همین انرژی مثلا

  و تشکر برای پرسش ( خودم اکثرا از آقا محمد حسین یا ایلیگال .... سوال می پرسم )
 8. سلام رویا خانم
  راجب آبین اطلاعات مناسبی تو سهامیاب و تالار بورس هست
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 8 تا 8
درباره roya123

اطلاعات عمومی

تاریخ تولد
March 29
درباره roya123
محل سکونت:
shiraz
علاقه مندی ها:
بیزینس، گردشگری، مطالعه کتاب های روانشناسی و قانون جذب
حرفه:
مهندس عمران، فروشگاه سرویس خواب

امضاء


اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد
شما حتما موفق خواهید شد.
"آلبرت انیشتین"

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
4,642
میانگین پستها در طول روز
1.95
آخرين نوشته
نوشته‌های غیر بورسی ما بورسی‌ها 2020/10/24 22:47
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
8
جدید ترین پیام
2020/07/27 10:53
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/10/25 00:42
تاریخ عضویت
2014/04/22
معارفه ها
0

10 دوستان

 1. Abad Abad آنلاین نیست.

  عضو فعال

  Abad
 2. farshid1994 farshid1994 آنلاین نیست.

  عضو عادی

  farshid1994
 3. iligal iligal آنلاین نیست.

  مدیر(ستاره دار 11)

  iligal
 4. Mahdi49 Mahdi49 آنلاین نیست.

  عضو عادی

  Mahdi49
 5. meisam317 meisam317 آنلاین نیست.

  ستاره دار(6)

  meisam317
 6. Niloofar Niloofar آنلاین نیست.

  عضو عادی

  Niloofar
 7. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (4)

  sooroosh1315
 8. نوام چامسکی نوام چامسکی آنلاین نیست.

  عضو فعال

  نوام چامسکی
 9. ایکاروس20 ایکاروس20 هم اکنون آنلاین است.

  عضو جدید

  ایکاروس20
 10. زيمنس زيمنس آنلاین نیست.

  عضو فعال

  • زيمنس به Yahoo ارسال پیام
  زيمنس
نمایش دوستان 1 به 10 از 10