ده سالگی بورسی مبارک!
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 16:45
  سلام اینکه اینجور بنویسند بعدش چه می شود ؟ تا سال دیگه همین موقع ها بدون نوسان گیری و اعمال سخت ، می شود به 100 درصد سود ریالی دیگر رسید؟ ممکن...
  33693 پاسخها | 3022275 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 16:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع نجيمي در گفتگوهاي بورسي
  گاهی وقتا ترافیک میشه ، 5 دقه اخر مسیر 2-3 ماه دیر و زود میشه ، واقعا کسی فکر نمی کرد دلار به 30 برسه ان زمانی که نجیمی گفت ، نگار هم ی روزنامه...
  2205 پاسخها | 254030 مشاهدات
 • آواتار ebiman
  2020/10/25, 15:55
  خدا کنه این برنامه ها موثر بیفته و مهمتر اینکه عملی بشه وگرنه سهامداران اینقدر این چند وقته دروغ شنیده اند که گوششان به این حرفها دیگه بدهکار نیست...
  33693 پاسخها | 3022275 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 12:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:04 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار رادین1
  2020/10/25, 09:20
  واقعیت بازار سرمایه : در یکی دو سال گذشته در بازار سرمایه ایران فرصتی فراهم شد که اگر فردی به درستی از آن استفاده می کرد می توانست یک شبه ره صدساله...
  33693 پاسخها | 3022275 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 23:28
  صرفا بقصد ازمون و خطا و بررسی در آینده
  2289 پاسخها | 306050 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 16:41
  سلام ، چند ثانیه ذهنم هنگ کرد رو بنیاد و... صدام هم حزب بعث داشت و 3 تا داماد (که هر سه هم برادر بودن ) ، بدل صدام تعریف می کرده ، زمان جنگ کویت...
  3049 پاسخها | 356613 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 16:05
  خاهن احتمالا چند روز بتواند صف خرید خود را نگه دارد (هرچند که پولی که امروز وارد شد ، حکم آتش پدافندی داشت برای زمان ، جهت عقب نشینی ، اشتباهی...
  5238 پاسخها | 324687 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 14:13
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:3297ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 13:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:3190ميليارد تومان درصد اميد 1 :22 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 13:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:2977ميليارد تومان درصد اميد 1 :21 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 13:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:2897ميليارد تومان درصد اميد 1 :19 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:45
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:2788ميليارد تومان درصد اميد 1 :21 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:38
  خوب حجم بد زده ! یعنی حداقل یکی دو سه روز اصلاح داره ، ان شا الله بعدش رشد کنه
  58050 پاسخها | 5269593 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:2615ميليارد تومان درصد اميد 1 :19 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:23
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:2525ميليارد تومان درصد اميد 1 :17 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار ebiman
  2020/10/24, 12:07
  همین شما را کم داشتیم توی این وضعیت ! بله کار کار ما سهامداران خرد است /.:blinksmiley.://:.yead.:/
  33693 پاسخها | 3022275 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:2461ميليارد تومان درصد اميد 1 :16 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:02
  خرید نوین ، امیدوارم تو ریزش شاخص رشد کنه /.:blinksmiley.:/
  58050 پاسخها | 5269593 مشاهدات
 • آواتار رادین1
  2020/10/24, 11:54
  عرض سلام ادب ما گوشمان از این بایدها و نبایدها پر شده است . یکزمانی واقعا باور داشتم وقتی قبل انتخابات یک کاندیدایی نطق می کرد می گفت باید چنین و...
  33693 پاسخها | 3022275 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 11:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:2370ميليارد تومان درصد اميد 1 :14 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46378 مشاهدات
بیشتر فعالیت
درباره شاه ماهی بورس

اطلاعات عمومی

تاریخ تولد
16 August 1977 (43)

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
246
میانگین پستها در طول روز
0.11
آخرين نوشته
پتروشیمی تندگویان (شگویا) 2020/10/22 17:58
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/10/24 23:45
تاریخ عضویت
2014/08/18
معارفه ها
0

14 دوستان

 1. (حیدری) (حیدری) آنلاین نیست.

  عضو فعال

  (حیدری)
 2. Abad Abad آنلاین نیست.

  عضو فعال

  Abad
 3. ebiman ebiman هم اکنون آنلاین است.

  عضو فعال

  ebiman
 4. kamran kamran هم اکنون آنلاین است.

  عضو عادی

  kamran
 5. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 6. matin matin آنلاین نیست.

  ستاره دار(11)

  matin
 7. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 8. reza_brs reza_brs آنلاین نیست.

  عضو جدید

  reza_brs
 9. Rubi Rubi آنلاین نیست.

  عضو جدید

  Rubi
 10. SANA90 SANA90 هم اکنون آنلاین است.

  عضو عادی

  SANA90
نمایش دوستان 1 به 10 از 14
صفحه 1 از 2 12 آخرین