Tab Content
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۶:۱۳
  سصوفی ________ سودش خوب شده است انگار. (حالا انگار من بنیادی حالی ام است! مثلا!😜😜😜👴)
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۵:۴۰
  فروش ______ خدایا... این فروش همیشه اذیتم می کند... من خیر سرم رفته ام قلاب ساخته ام و اختراع از خودم در کرده ام که دیگر مدام نگاه کردن به بازار...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۵:۳۸
  پیام ناظر توقف نماد معاملاتي (وگردش1) 15:30:18 1397/02/31کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بانك گردشگري...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۴:۱۸
  کارنامه ______ https://vgy.me/Ylx4Hc.jpg https://vgy.me/opaDe4.jpg https://vgy.me/zDqd2L.jpg
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۲:۵۷
  http://bestanimations.com/Holidays/Fireworks/fireworks/ba-colorful-fireworks-animated-gif-pic.gif امروز ترکانیدم... با اینکه روز متوسط یا...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۲:۴۹
  می دانید چیست؟ چندین بار اینجا یا در جاهای دیگر با دوستان در مورد برخی نمادهایی که در سامانه می آید گفتگو کرده ایم... دوستان بارها به من انتقاد کرده...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۲:۳۷
  از شصفها لذت بردید؟ خیلی داستان/بازی جذابی بود... حیف که روزه هستیم. 😎😋😀 امروز از 2201 تا 2500 ریال نوسان داد. یعنی امروز می شد 12.15 درصد نوسان...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۲:۳۳
  امروز روز متوسطی بود. و البته پر فعالیت بودم. امروز وکار و وتعاون و شصفها خریدم. هیچ کدامشان هم پیشنهاد خرید اصلی نیستند. و در سوی مقابل طبق تصمیم...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۲:۲۱
  دستاورد 1203 ___________ https://vgy.me/DneF8p.jpg
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار Abad
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۲:۲۰
  روند کوتاه مدت تا کجا اصلاح خواهد کرد ؟ فردا بهتر می توان نظر داد. اما عجالتا خکاوه تا حدود 90 می تواند برگردد.
  3830 replies | 506676 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۲:۰۲
  بازار داغان شده بود... مرده بود... تنها زیبایی بازار به همین شصفهایش است... که ببینیم چه می کنند... 4.5 میلیون فعلا آن پایین خوابانده اند....
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۱:۴۶
  دستاورد 1140 __________ انگار لازم نیست این قدر با فواصل کم نتایج سامانه را نشان دهم... بعد از ساعت 10 - 10.5 انگار دیگر نتایج تثبیت می شود......
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۱:۴۲
  یادتان هست دیروز گفتم که امروز دسانکو بخرم؟ روی 1150 می خواستیم خرید کنیم که تا 1160 آمد و برگشت. چقدر برگشت؟ تقریبا یک نوسان ده درصدی داشت امروز. :(
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۱:۱۰
  دستاورد 1100 _____________ دابور هم مانند وسبحان اشتباهی درج شده. دیگر خودتان که می دانید. https://vgy.me/rrfBrO.jpg
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۰:۴۵
  دستاورد 1035 __________ https://vgy.me/oXRCaD.jpg
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۰:۳۱
  دستاورد 1005 ___________ ببخشید... یک ربع پیش من باید این را می زدم... فراموش کردم... https://vgy.me/4BNN4H.jpg پر واضح است که وسبحان اشتباهی...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۰:۱۷
  در شصفها: تا 1.6 میلیون دوباره صف فروش را خریدند. و تا این لحظه دوباره حقوقی صف فروش را سنگین نکرده. تا اینجا: خرید حقیقی: 2.77 میلیون فروش...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۱۰:۱۴
  دلقما باز شد و 44 میلیون ریال در مثبت پنج درصد داد و ستد شد و دوباره ممنوع شد. ناظر کجایی داداش؟ صبحانه که الان وقتش نیست! #شاپور_دانا.
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار Abad
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۰۹:۴۳
  به احتمال زیاد خرید شکربن در همین حدود قیمتی خوب خواهد بود من نقدینگی کافی ندارم و گرنه اضافه می کردم. البته خرید در این قیمت حتما باید حد ضرر هم...
  1991 replies | 207176 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۰۹:۴۰
  دستاورد 0930 ____________ https://vgy.me/mQXMAH.jpg اه... فکر می کردم قدرت نشانگر شصفها به 45 رسیده باشد... فقط 35 تا! یعنی احتمال دارد یک...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۰۹:۲۹
  شصفها را نگاه کنید و تخمه هم فراموش نشود. ____________________________________________________________ 1 میلیون صف فروش بود که با خرید صد هزارتایی...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۰۹:۲۴
  سلام و صبح به خیر؛ دلقما را بستند، وگردش را دارند باز می کنند. یک مقدار کم از صف فروش شصفها خریدم. احتمال می دهم در خروجی سامانه هم امروز ظاهر شود.
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۰۵:۳۵
  شنبه / ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۲۲:۵۴ ...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۰۵:۱۶
  فردا می خواهم دلقما و پکویر و اپرداز و بنیرو و سصوفی و کلا اکثر نمادهای درون سبدم را بفروشم. اما تکمبا. تکمبا جالب است. یک سر و شانه ی بسیار زیبا...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۰۴:۵۸
  کاهش سود اپرداز.
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۰۴:۳۸
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۰۳:۰۴
  کاش بازار بورس ما مانند بازار بورس آمریکا بود. از خیلی لحاظ ها... هم به خاطر حجم و هم به خاطر زیاد بودن داد و ستد کنندگان و هم به خاطر وجود بازار...
  67 replies | 3436 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۰۳:۰۳
  این موارد هم نشد بخریم: فباهنر: که رشد عالی کرد. این در میانه ی روز پیشنهاد شد و همان میانه ی روز هم اگر درست خاطرم باشد رشد کرد. حتی اگر در همان...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار Abad
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۰۳:۰۰
  بحث من ضریب اهمیت گروه است که یکی از آیتم هاش می تواند از روی شاخص گروه باشد یعنی همان که شما در بالا اشاره دارید. این ضریب بعد از طراحی باید توسط...
  349 replies | 7250 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱, ۰۲:۵۰
  سلام بر آباد عزیز و گرامی؛ خیلی متشکرم از همفکری تان؛ خدمتتان عرض کنم که این بحث اقبال بازار در نگر گرفته شده. البته نه روی بازار. ولی روی نماد در...
  349 replies | 7250 view(s)
More Activity
درباره gholamk

اطلاعات پایه

تاریخ تولد
۱۶ دی 1987 (31)

آمار


مجموع ارسال ها
مجموع ارسال ها
283
ارسال ها در روز
0.23
آخرين ارسال
دستاورد 💪💪💪 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۲۰:۰۴
مجموع تشکرها
مجموع تشکرها
2,323
 • تشکر شده 713 بار در 255 ارسال
اطلاعات عمومی
آخرین فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۰۴:۴۲
تاریخ عضویت
۱۳۹۳/۱۰/۲۶
معارفه ها
0

8 دوست

 1. *سامان* *سامان* آنلاین نیست.

  عضو فعال

  *سامان*
 2. Abad Abad آنلاین نیست.

  عضو فعال

  Abad
 3. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 4. mhjboursy mhjboursy آنلاین نیست.

  کاربر ویژه بورسی

  mhjboursy
 5. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 6. فکر بکر فکر بکر آنلاین نیست.

  عضو جدید

  فکر بکر
 7. وحید 20 وحید 20 آنلاین نیست.

  ستاره دار (45)

  وحید 20
 8. شکار حرفه ای شکار حرفه ای آنلاین نیست.

  عضو عادی

  شکار حرفه ای
نمایش دوستان 1 به 8 از 8