ده سالگی بورسی مبارک!
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 14:10
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:5514ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 14:02
  این عبادت است... بنده می‌شناختم افرادی را که میتوانستند پولشان را ببرند در بخشهای پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنند، نکردند؛ گفتند نمیکنیم؛...
  33792 پاسخها | 3029848 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 13:31
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:5288ميليارد تومان درصد اميد 1 :46 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 13:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:4822ميليارد تومان درصد اميد 1 :64 درصد اميد 2 :13 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 13:08
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:4480ميليارد تومان درصد اميد 1 :78 درصد اميد 2 :19 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:52
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:3673ميليارد تومان درصد اميد 1 :79 درصد اميد 2 :22 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:44
  نظم نوین جهانی هست :| یکی از اشناها تو کار ساخت و ساز هست ، از ونزولا ! کارگر ساختمانی میاوردن سر پروژه ، با وعده و لطایف حیل ازشون کار میکشیدن ،...
  33792 پاسخها | 3029848 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:30
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:2918ميليارد تومان درصد اميد 1 :48 درصد اميد 2 :14 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:23
  پول ، ترسو هست :|
  33792 پاسخها | 3029848 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:2559ميليارد تومان درصد اميد 1 :43 درصد اميد 2 :26 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:2212ميليارد تومان درصد اميد 1 :35 درصد اميد 2 :12 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:2033ميليارد تومان درصد اميد 1 :34 درصد اميد 2 :10 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:21
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:1637ميليارد تومان درصد اميد 1 :34 درصد اميد 2 :9 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:01 ارزش معاملات:1405ميليارد تومان درصد اميد 1 :37 درصد اميد 2 :11 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:1146ميليارد تومان درصد اميد 1 :44 درصد اميد 2 :14 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:1002ميليارد تومان درصد اميد 1 :33 درصد اميد 2 :14 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:20
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:591ميليارد تومان درصد اميد 1 :23 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:3297ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:04 ارزش معاملات:3297ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 16:45
  سلام اینکه اینجور بنویسند بعدش چه می شود ؟ تا سال دیگه همین موقع ها بدون نوسان گیری و اعمال سخت ، می شود به 100 درصد سود ریالی دیگر رسید؟ ممکن...
  33792 پاسخها | 3029848 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 16:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع نجيمي در گفتگوهاي بورسي
  گاهی وقتا ترافیک میشه ، 5 دقه اخر مسیر 2-3 ماه دیر و زود میشه ، واقعا کسی فکر نمی کرد دلار به 30 برسه ان زمانی که نجیمی گفت ، نگار هم ی روزنامه...
  2224 پاسخها | 255829 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 12:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1374 پاسخها | 46798 مشاهدات
بیشتر فعالیت

2 پیغام بازدید کنندگان

 1. و ممنون که با شرایطی که میذارین باعث میشید دوستان با شما راحت باشن..انتقاد کنن...و.....لطفا راهتون را ادامه بدین من فکر میکنم زمان با شما خواهد بود .سپاس
 2. سلام...وقت بخیر خسته نباشید.باور کنید الان پیام شمارو دیدم.حدودا یک ماه پیش سوال کردم برای من مبتدی هم مطالب وآموزشهای شما بدرد میخوره.گفتین بله هرزمان شروع کردم بهت پیام میدم...اما من مبتدی الان پیام شمارو دیدم وعذرخواهی میکنم چون واقعا یادم رفته بود چطور وارد پیامهام بشم.ویا چطور بخوام پیام به شما یا...بدم.وراستش روم نمیشد همچون سوال ساده ای را در جمع و تاپیک بپرسم...قبلا وقتی یکی پیام میداد به محض وارد کردن کاربری مشخص بود پیام داریم اما الان نه..ومن فراموش کرده بودم چطور پیامها رو چک یا ارسال کنم..امشب روی پیام شما کلیک کردم اما باز نشد......چند سوال...آیا مطالب آموزشی رادر همین تاپیک جدید میذارین؟2-برا افرادی که مثل من شاغل هستن و آنلاین نیستن و مثل خودم دوست داریم وارد سهامی مثل حسیر بشیم راهی هست یک یا دو روز قبل به سهم اشاره کنید تا منی که شبها مطالب شما رو مرور میکنم با سهم آشنا بشم...بازم عذرخواهی میکنم بابت اینکه بعلت بلد نبودن و ...پیام شما رو دیر دیدم و جواب دادم
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2
درباره ارادت

اطلاعات عمومی

درباره ارادت
شرح حال:
مبتدی
محل سکونت:
یزد
علاقه مندی ها:
خوشبختی انسانها

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
313
میانگین پستها در طول روز
0.26
آخرين نوشته
مسابقه هفتگی شاخص کل 2020/05/01 21:07
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
2
جدید ترین پیام
2019/06/10 23:08
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/08/26 12:06
تاریخ عضویت
2017/07/09
معارفه ها
0

3 دوستان

 1. iligal iligal آنلاین نیست.

  مدیر(ستاره دار 11)

  iligal
 2. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (4)

  sooroosh1315
 3. نوام چامسکی نوام چامسکی آنلاین نیست.

  عضو فعال

  نوام چامسکی
نمایش دوستان 1 به 3 از 3