• آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1153577.49 ارزش کل معاملات : 10764 ارزش خرد سهام : 1794 برآيندارزش حقوقي سهام : 1128 زمان : 991029...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.2 سرانه فروش وزني : 31.9 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:30
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.3 سرانه فروش وزني : 32 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:25
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 28.5 %سرانه خ/ف وزني : 66 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار zorba
  2021/01/18, 10:25
  کسی نیست دیگه وقتی از سهام درشت و دولتی و باند مخصوص 12 و نیم ظهر به بعد میگیم بگه " چرا رشد غگل رو نمی بینین"؟ غگل و غیره ذلک اگر سهمی 500 هزار...
  37100 پاسخها | 3497764 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.5 سرانه فروش وزني : 32.4 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار رادین1
  2021/01/18, 10:18
  دامنه نوسان دو درصدی خواهد شد احتمالا !
  37100 پاسخها | 3497764 مشاهدات
 • آواتار رادین1
  2021/01/18, 10:15
  حتی اگر جنگ مستقیم آمریکا و ایران شروع میشد بعید می دونم بورس با این شدت می ریخت!!! این هم از عجایب روزگاره هنوز نه به داره نه به باره ! یک سخنی گفته...
  37100 پاسخها | 3497764 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:14
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.4 سرانه فروش وزني : 32.7 %سرانه خ/ف وزني : 62 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:11
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.5 سرانه فروش وزني : 32.7 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.8 سرانه فروش وزني : 33 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:05
  داره سبز میشه ؟
  37100 پاسخها | 3497764 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:02
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 21.1 سرانه فروش وزني : 33.1 %سرانه خ/ف وزني : 64 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:59
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 21.2 سرانه فروش وزني : 33.3 %سرانه خ/ف وزني : 64 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:55
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1155270.86 ارزش کل معاملات : 3125 ارزش خرد سهام : 1460 برآيندارزش حقوقي سهام : 960 زمان : 991029...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار رادین1
  2021/01/18, 09:51
  من فقط یک چیزی را متوجه نمیشم ! الان ملت به سخنان مسئولین مملکت که گفتند دلار را پایین می آورند اعتماد کردند یا به سخنان مسئولین آمریکایی که گفتند به...
  37100 پاسخها | 3497764 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 21.5 سرانه فروش وزني : 34.1 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 230 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 21.7 سرانه فروش وزني : 34.3 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 230 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:42
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 21.9 سرانه فروش وزني : 35.1 %سرانه خ/ف وزني : 62 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 230 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:37
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 22.3 سرانه فروش وزني : 34.9 %سرانه خ/ف وزني : 64 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 230 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:32
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 22.5 سرانه فروش وزني : 35.7 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 230 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:28
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23 سرانه فروش وزني : 35.6 %سرانه خ/ف وزني : 65 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 230 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار Abad
  2021/01/18, 09:26
  ثعتما خریداران پیروز میدان بودند صف خرید در 5974 ت http://forums.boursy.com/showthread.php?t=1625&p=874456&viewfull=1#post874456
  536 پاسخها | 81203 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:24
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.5 سرانه فروش وزني : 37.5 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 286 صف خ : 229 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:21
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.3 سرانه فروش وزني : 38.8 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 286 صف خ : 228 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:17
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.7 سرانه فروش وزني : 41.6 %سرانه خ/ف وزني : 62 حداکثر صف خ : 286 صف خ : 228 %ريزش صف خ :...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار Abad
  2021/01/18, 09:14
  http://forums.boursy.com/showthread.php?t=1625&p=874456&viewfull=1#post874456 غشهد
  59291 پاسخها | 5608223 مشاهدات
 • آواتار Abad
  2021/01/18, 09:13
  غشهد 3 پله دیگر خرید شد از صف فروش 724 ت امروز من از معدود سهامداران حقیقی هستم که خرید کردم و بازار در اوج خرابی است ... ما را یاد فولای 700...
  104 پاسخها | 18759 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1168403.65 ارزش کل معاملات : 1348 ارزش خرد سهام : 723 برآيندارزش حقوقي سهام : 471 زمان : 991029 09:08:41...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 09:08
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1186711.21 ارزش کل معاملات : 0 ارزش خرد سهام : 0 برآيندارزش حقوقي سهام : 0 زمان : 991029 06:36:55 ...
  2296 پاسخها | 90196 مشاهدات
بیشتر فعالیت
درباره Ali

اطلاعات عمومی

درباره Ali
محل سکونت:
تهران

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
2,117
میانگین پستها در طول روز
0.60
آخرين نوشته
مسابقه ماهانه سایت بورسی 2021/01/15 22:29
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/01/18 09:53
تاریخ عضویت
2011/05/24
معارفه ها
2

25 دوستان

 1. (حیدری) (حیدری) آنلاین نیست.

  عضو فعال

  (حیدری)
 2. Abad Abad هم اکنون آنلاین است.

  عضو فعال

  Abad
 3. ashkan zandi ashkan zandi آنلاین نیست.

  عضو فعال

  ashkan zandi
 4. iligal iligal آنلاین نیست.

  مدیر(ستاره دار 11)

  iligal
 5. kianoshparsa kianoshparsa آنلاین نیست.

  عضو فعال

  kianoshparsa
 6. king king آنلاین نیست.

  عضو فعال

  king
 7. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 8. matin matin هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (14)

  matin
 9. meisam317 meisam317 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار(6)

  meisam317
 10. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
نمایش دوستان 1 به 10 از 25
صفحه 1 از 3 123 آخرین