ده سالگی بورسی مبارک!
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:2212ميليارد تومان درصد اميد 1 :35 درصد اميد 2 :12 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:2033ميليارد تومان درصد اميد 1 :34 درصد اميد 2 :10 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار zorba
  2020/10/26, 11:34
  یک نماینده ای هم این وسط شق القمر کرده که یحتمل برایند همنشینی و همفکری یک گروهه و اون اینکه مخالفت با تقلیل دامنه نوسان از 5 درصد مثبت و منفی به 2...
  33734 پاسخها | 3026612 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:21
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:1637ميليارد تومان درصد اميد 1 :34 درصد اميد 2 :9 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:01 ارزش معاملات:1405ميليارد تومان درصد اميد 1 :37 درصد اميد 2 :11 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:1146ميليارد تومان درصد اميد 1 :44 درصد اميد 2 :14 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:1002ميليارد تومان درصد اميد 1 :33 درصد اميد 2 :14 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:20
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:591ميليارد تومان درصد اميد 1 :23 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار سپهر کلهر
  2020/10/26, 10:14
  صف خودرو داره جمع میشه. غزر از منفی شروع کرد و مثبت شده. باقی بازار هم امیدوارم مثل غزر بشه. دارا یکم هم از منفی اومد رومثبت
  1280 پاسخها | 105888 مشاهدات
 • آواتار رادین1
  2020/10/26, 10:13
  تحرکاتی در گروه خودرو شروع شد ! احتمالا صف خودرو جمع بشه !
  33734 پاسخها | 3026612 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:3297ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:04 ارزش معاملات:3297ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار رادین1
  2020/10/26, 09:35
  باور کنید همه اش فیلم است دارند برای مردم بازی می کنند وگرنه پشت پرده هیچ اختلافی با هم ندارند چپ و راست یکیه ! اصولگرا و اصلاح طلب به اندازه...
  33734 پاسخها | 3026612 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 16:45
  سلام اینکه اینجور بنویسند بعدش چه می شود ؟ تا سال دیگه همین موقع ها بدون نوسان گیری و اعمال سخت ، می شود به 100 درصد سود ریالی دیگر رسید؟ ممکن...
  33734 پاسخها | 3026612 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 16:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع نجيمي در گفتگوهاي بورسي
  گاهی وقتا ترافیک میشه ، 5 دقه اخر مسیر 2-3 ماه دیر و زود میشه ، واقعا کسی فکر نمی کرد دلار به 30 برسه ان زمانی که نجیمی گفت ، نگار هم ی روزنامه...
  2224 پاسخها | 255511 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 12:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:04 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
 • آواتار رادین1
  2020/10/25, 09:20
  واقعیت بازار سرمایه : در یکی دو سال گذشته در بازار سرمایه ایران فرصتی فراهم شد که اگر فردی به درستی از آن استفاده می کرد می توانست یک شبه ره صدساله...
  33734 پاسخها | 3026612 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 23:28
  صرفا بقصد ازمون و خطا و بررسی در آینده
  2289 پاسخها | 306233 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 16:41
  سلام ، چند ثانیه ذهنم هنگ کرد رو بنیاد و... صدام هم حزب بعث داشت و 3 تا داماد (که هر سه هم برادر بودن ) ، بدل صدام تعریف می کرده ، زمان جنگ کویت...
  3067 پاسخها | 357798 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 16:05
  خاهن احتمالا چند روز بتواند صف خرید خود را نگه دارد (هرچند که پولی که امروز وارد شد ، حکم آتش پدافندی داشت برای زمان ، جهت عقب نشینی ، اشتباهی...
  5238 پاسخها | 325091 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 14:13
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:3297ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1367 پاسخها | 46635 مشاهدات
بیشتر فعالیت
درباره navasan

اطلاعات عمومی

درباره navasan
محل سکونت:
تهران

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
1,486
میانگین پستها در طول روز
0.43
آخرين نوشته
فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو 2020/10/18 21:52
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/10/26 08:33
تاریخ عضویت
2011/05/24
معارفه ها
2

23 دوستان

 1. (حیدری) (حیدری) آنلاین نیست.

  عضو فعال

  (حیدری)
 2. Abad Abad آنلاین نیست.

  عضو فعال

  Abad
 3. ashkan zandi ashkan zandi آنلاین نیست.

  عضو فعال

  ashkan zandi
 4. iligal iligal آنلاین نیست.

  مدیر(ستاره دار 11)

  iligal
 5. kianoshparsa kianoshparsa آنلاین نیست.

  عضو فعال

  kianoshparsa
 6. king king آنلاین نیست.

  عضو فعال

  king
 7. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 8. matin matin هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار(11)

  matin
 9. meisam317 meisam317 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار(6)

  meisam317
 10. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
نمایش دوستان 1 به 10 از 23
صفحه 1 از 3 123 آخرین