• آواتار manmehdiam
  2021/01/25, 13:19
  حسنی جان. این دفعه دیگه تمام و کمال حرفت درسته! دقیقا معامله گرا به خاطر حرف واعظی که گفت کسانی که پالایشی خریدند دولت باید کاری کنه که ضرر نکنند....
  38039 پاسخها | 3558370 مشاهدات
 • آواتار علیرضا حسنی
  2021/01/25, 13:08
  نمیگم دو هفته دیگه. همین هفته دیگه خریداران شل مغز پالایش و پالایشی ها تو این قیمت ها انچنان داغی براشون به یادگار بزارن که جلوی سازمان خودشون رو...
  326 پاسخها | 72505 مشاهدات
 • آواتار علیرضا حسنی
  2021/01/25, 12:54
  والا اون چیزی که من درک کردم از شیوه مدیریت ایران اینه که ما یه نظام داریم که متشکل از یه سری نخبه گان سیاسی هست حالا شاید جمعا صد نفرم نشن که تصمیم...
  38039 پاسخها | 3558370 مشاهدات
 • آواتار علیرضا حسنی
  2021/01/25, 12:38
  هر چند واسه خودمم بسیار معامله نکردن در بازار سخته و نمیدونم میتونم خودم رو کنترل کنم یا نه اما شرایط سیاسی به نظرم طوریه که ممکنه یه شب بخوابیم صبح...
  38039 پاسخها | 3558370 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 12:37
  بسم الله الرحمن الرحيم (( داسوه )) (( آخرين 41280 )) (( سرانه خريد 39 )) (( درصد خريدار 33.4 )) (( درصد فروشنده 38.3 )) (( ...
  16 پاسخها | 947 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 12:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1235905.39 ارزش کل معاملات : 21461 ارزش خرد سهام : 9899 برآيندارزش حقوقي سهام : 602 زمان : 99116...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 12:31
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24 سرانه فروش وزني : 23.8 %سرانه خ/ف وزني : 101 حداکثر صف خ : 2714 صف خ : 235 %ريزش صف خ :...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار علیرضا حسنی
  2021/01/25, 12:21
  دلیل منطقی داره. به خاطر فاصله قیمت و ارزش ذاتی دارایی هستش. در واقع وقتی منفعت حاصل از دارایی صرفا از رشد قیمت اون حاصل بشه و نه مثلا سود سازی خب...
  38039 پاسخها | 3558370 مشاهدات
 • آواتار علیرضا حسنی
  2021/01/25, 12:15
  آفرین پس مثل من سفت و سخت به استراتژیت پایبند باش و دیگه به صحبت های من بهایی نده. انصافا از اینکه گاهی فکر میکنم حرفام ممکنه باعث سود بردن و یا کمتر...
  38039 پاسخها | 3558370 مشاهدات
 • آواتار علیرضا حسنی
  2021/01/25, 11:54
  ملت ایران ۹۵ درصد همیشه در حال هذیون گفتن هستن، اگه عاقل باشی کم کم یاد میگیری در مواجهه باهاشون یه گوشِت در باشه یه گوشِت دروازه.
  38039 پاسخها | 3558370 مشاهدات
 • آواتار علیرضا حسنی
  2021/01/25, 11:52
  شما صاف کردین هم دولت رو هم ما رو. دولت کجا بود، دولت اصلا نمیخواست صندوق پالایش رو عرضه کنه شما خودتون به زور مجبورش کردین الانم خود ملت همیشه در...
  38039 پاسخها | 3558370 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 11:21
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.7 سرانه فروش وزني : 22.9 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 2735 صف خ : 2075 %ريزش صف خ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 11:14
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.8 سرانه فروش وزني : 23 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 2712 صف خ : 2043 %ريزش صف خ ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 11:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1234502.9 ارزش کل معاملات : 17015 ارزش خرد سهام : 7077 برآيندارزش حقوقي سهام : 389 زمان : 99116 11:01:23...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 11:00
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.2 سرانه فروش وزني : 23.3 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 2561 صف خ : 1851 %ريزش صف خ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.2 سرانه فروش وزني : 23.3 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 2555 صف خ : 1889 %ريزش صف خ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:52
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.3 سرانه فروش وزني : 23.2 %سرانه خ/ف وزني : 109 حداکثر صف خ : 2535 صف خ : 1903 %ريزش صف خ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:48
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.5 سرانه فروش وزني : 23.3 %سرانه خ/ف وزني : 109 حداکثر صف خ : 2526 صف خ : 1899 %ريزش صف خ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:36
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 26 سرانه فروش وزني : 23.7 %سرانه خ/ف وزني : 110 حداکثر صف خ : 2443 صف خ : 1890 %ريزش صف خ ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:32
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.8 سرانه فروش وزني : 23.9 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 2429 صف خ : 1893 %ريزش صف خ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:28
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.7 سرانه فروش وزني : 24.2 %سرانه خ/ف وزني : 106 حداکثر صف خ : 2321 صف خ : 1808 %ريزش صف خ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:24
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.4 سرانه فروش وزني : 24.3 %سرانه خ/ف وزني : 105 حداکثر صف خ : 2021 صف خ : 245 %ريزش صف خ ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1225947.94 ارزش کل معاملات : 6824 ارزش خرد سهام : 4448 برآيندارزش حقوقي سهام : 421 زمان : 99116 10:12:21...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25 سرانه فروش وزني : 24.9 %سرانه خ/ف وزني : 100 حداکثر صف خ : 2016 صف خ : 244 %ريزش صف خ :...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.2 سرانه فروش وزني : 25.3 %سرانه خ/ف وزني : 100 حداکثر صف خ : 2016 صف خ : 248 %ريزش صف خ ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:03
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.4 سرانه فروش وزني : 25.6 %سرانه خ/ف وزني : 99 حداکثر صف خ : 2016 صف خ : 248 %ريزش صف خ ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:58
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.5 سرانه فروش وزني : 25.8 %سرانه خ/ف وزني : 99 حداکثر صف خ : 2016 صف خ : 245 %ريزش صف خ ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:54
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.9 سرانه فروش وزني : 26 %سرانه خ/ف وزني : 100 حداکثر صف خ : 2016 صف خ : 1521 %ريزش صف خ ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.6 سرانه فروش وزني : 26.2 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 1976 صف خ : 1457 %ريزش صف خ ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:44
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.9 سرانه فروش وزني : 26.5 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 1960 صف خ : 1447 %ريزش صف خ ...
  2523 پاسخها | 93404 مشاهدات
بیشتر فعالیت

2 پیغام بازدید کنندگان

 1. سلام دوست عزیز والا متاسفانه اطلاعاتی در این زمینه هایی که فرمودید ندارم.
 2. سلام و وقت بخیر
  چند تا سوال در مورد شناخت شرکت های فرابورس ازتون داشتم. ممنون می شم جواب بدید.
  لطفا شرکت ها کوچیک فرابورس رو به بنده معرفی بفرمایید که:
  1- دارای املاک یا ماشین های راهسازی زیادی باشند حتی اگه رو به ورشکستگی باشند هم اشکالی نداره
  یا
  2-شرکت های سوددهی که مدیران عامل فعال دارند که خودشون می رن سر پروژه ها و از نظر بنیادی خوب هستند.
  یا
  3-شرکت هایی که در غرب تهران یا چیتگر املاک یا فعالیت دارند.
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2
درباره علیرضا حسنی

اطلاعات عمومی

سن
39

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
848
میانگین پستها در طول روز
1.26
آخرين نوشته
اخبار پالایشگاهی 2021/01/25 13:08
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
2
جدید ترین پیام
2020/11/04 06:37
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/01/25 13:13
تاریخ عضویت
2019/03/22
معارفه ها
0

5 دوستان

 1. amirmousavi amirmousavi آنلاین نیست.

  عضو عادی

  amirmousavi
 2. iligal iligal آنلاین نیست.

  مدیر(ستاره دار 11)

  iligal
 3. manmehdiam manmehdiam هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (1)

  manmehdiam
 4. siavashdabiri siavashdabiri آنلاین نیست.

  عضو جدید

  siavashdabiri
 5. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (3)

  sooroosh1315
نمایش دوستان 1 به 5 از 5