ده سالگی بورسی مبارک!
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 23:14
  بیشتر ضررتون در سمت خرید بوده یا فروش ؟ بقول جناب دستغیب ،البته اینجا بر عکس آتی ، احتمال برد بنظر میاد سمت خریدارها هست تا فروشنده ها
  49 پاسخها | 28211 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 22:50
  سلام و تشکر بابت آموزش و نشون دادن استراتژی قبل از مشخص شدن سود و زیانش جسارتا اینجا چقدر ضرر کردین؟
  49 پاسخها | 28211 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 15:58
  سلام همان سبد ماه قبل تشکر
  4844 پاسخها | 613159 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 14:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:01 ارزش معاملات:9792ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :4 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 13:37
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:9585ميليارد تومان درصد اميد 1 :16 درصد اميد 2 :4 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 13:21
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:9082ميليارد تومان درصد اميد 1 :15 درصد اميد 2 :4 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 13:06
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:8668ميليارد تومان درصد اميد 1 :24 درصد اميد 2 :5 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 12:51
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:8369ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :13 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 12:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:8047ميليارد تومان درصد اميد 1 :27 درصد اميد 2 :13 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 12:20
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:7705ميليارد تومان درصد اميد 1 :28 درصد اميد 2 :4 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 12:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:7333ميليارد تومان درصد اميد 1 :43 درصد اميد 2 :12 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 11:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:6889ميليارد تومان درصد اميد 1 :45 درصد اميد 2 :12 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 11:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:6291ميليارد تومان درصد اميد 1 :19 درصد اميد 2 :2 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 11:20
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:5858ميليارد تومان درصد اميد 1 :5 درصد اميد 2 :2 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 11:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:4978ميليارد تومان درصد اميد 1 :6 درصد اميد 2 :2 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 10:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:4331ميليارد تومان درصد اميد 1 :8 درصد اميد 2 :2 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 10:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:3151ميليارد تومان درصد اميد 1 :9 درصد اميد 2 :2 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :eslahi درصد...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 10:20
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:1718ميليارد تومان درصد اميد 1 :86 درصد اميد 2 :38 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:4212ميليارد تومان درصد اميد 1 :76 درصد اميد 2 :13 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:03 ارزش معاملات:4212ميليارد تومان درصد اميد 1 :76 درصد اميد 2 :13 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 15:20
  احتمالا خوب های بازار
  71 پاسخها | 8336 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 14:09
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:4212ميليارد تومان درصد اميد 1 :76 درصد اميد 2 :13 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 13:36
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:22:17 ارزش معاملات:3459ميليارد تومان درصد اميد 1 :75 درصد اميد 2 :17 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 13:13
  جناب حسن اگر بازار در اوج نا امیدی برگشت ، همین فولادی ها و بانکی ها و خودرویی ها پتروشیمیا و تمام سهام بجز ولساپا صف خرید شدن چی ؟ همین الان...
  33517 پاسخها | 3003360 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 12:22
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:1696ميليارد تومان درصد اميد 1 :56 درصد اميد 2 :17 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 12:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  سلام و عرض ادب آقا مهدی محاسبات رایانه ای است و خالی از اشکال نیستن (مثلا در دیتا گیری نخست سهم فاقد ای پی اس تی تی ام بوده و...) ای پی اس فعلی...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 11:59
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:1555ميليارد تومان درصد اميد 1 :54 درصد اميد 2 :12 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 11:44
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:1430ميليارد تومان درصد اميد 1 :48 درصد اميد 2 :18 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 11:29
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:1217ميليارد تومان درصد اميد 1 :41 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 11:15
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:1057ميليارد تومان درصد اميد 1 :38 درصد اميد 2 :16 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1331 پاسخها | 45142 مشاهدات
بیشتر فعالیت
درباره Ali_Riz

اطلاعات عمومی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
8
میانگین پستها در طول روز
0.05
آخرين نوشته
جــــو بــــازار 2020/10/14 17:16
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/10/20 19:22
تاریخ عضویت
2020/05/28
معارفه ها
0

1 دوستان

 1. sooroosh1315 sooroosh1315 آنلاین نیست.

  ستاره دار (4)

  sooroosh1315
نمایش دوستان 1 به 1 از 1