• آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:40
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.1 سرانه فروش وزني : 27.3 %سرانه خ/ف وزني : 88 (( دتوزيعح _arbitrazh_ 56 )) (( آخرين...
  15 پاسخها | 1000 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:37
  بسم الله الرحمن الرحيم (( كلوند )) (( آخرين 37650 )) (( سرانه خريد 104 )) (( درصد خريدار 2 )) (( درصد فروشنده 5.5 )) (( پويايي...
  18 پاسخها | 1011 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1214833.96 ارزش کل معاملات : 15480 ارزش خرد سهام : 8269 برآيندارزش حقوقي سهام : 1076 زمان : 99117...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:32
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.9 سرانه فروش وزني : 27 %سرانه خ/ف وزني : 89 حداکثر صف خ : 1685 صف خ : 1226 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:27
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.9 سرانه فروش وزني : 27 %سرانه خ/ف وزني : 89 حداکثر صف خ : 1674 صف خ : 1236 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:24
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.8 سرانه فروش وزني : 27 %سرانه خ/ف وزني : 88 حداکثر صف خ : 1657 صف خ : 87 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:22
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع نجيمي در گفتگوهاي بورسي
  نه جنوبم ، اینجا برعکس هست ! ، کشاورزها و شهرستانی ها ثروتمند تر از مردم شهر هستن سال 1390 بود فکر کنم ، ی دوستی داشتم کشاورز بودن زیر نظر کمیته...
  3082 پاسخها | 384750 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.7 سرانه فروش وزني : 26.8 %سرانه خ/ف وزني : 88 حداکثر صف خ : 1657 صف خ : 1243 %ريزش صف خ ...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:16
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.6 سرانه فروش وزني : 26.8 %سرانه خ/ف وزني : 88 حداکثر صف خ : 1655 صف خ : 1258 %ريزش صف خ ...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.6 سرانه فروش وزني : 26.8 %سرانه خ/ف وزني : 88 حداکثر صف خ : 1646 صف خ : 1264 %ريزش صف خ ...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:08
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.6 سرانه فروش وزني : 26.9 %سرانه خ/ف وزني : 88 حداکثر صف خ : 1408 صف خ : 87 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.7 سرانه فروش وزني : 26.9 %سرانه خ/ف وزني : 88 حداکثر صف خ : 1408 صف خ : 87 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 12:00
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.7 سرانه فروش وزني : 27 %سرانه خ/ف وزني : 88 حداکثر صف خ : 1408 صف خ : 87 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 11:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1217669.3 ارزش کل معاملات : 13143 ارزش خرد سهام : 7442 برآيندارزش حقوقي سهام : 857 زمان : 99117 11:52:25...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 11:53
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.7 سرانه فروش وزني : 27 %سرانه خ/ف وزني : 88 حداکثر صف خ : 1408 صف خ : 87 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 11:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.8 سرانه فروش وزني : 27 %سرانه خ/ف وزني : 88 حداکثر صف خ : 1408 صف خ : 87 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 11:45
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.8 سرانه فروش وزني : 27 %سرانه خ/ف وزني : 88 حداکثر صف خ : 1408 صف خ : 165 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 11:42
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 23.7 سرانه فروش وزني : 27.1 %سرانه خ/ف وزني : 87 حداکثر صف خ : 1408 صف خ : 165 %ريزش صف خ ...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 11:16
  سلام امام قلی خان ، قندت پایین و جیبت پر از پاستیل کوکاکولایی ، با موجودی ریالی چه می کنید ؟ سپرده ؟ یا سهم شرکت های خوب ؟
  59387 پاسخها | 5640145 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 10:23
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.8 سرانه فروش وزني : 27 %سرانه خ/ف وزني : 92 حداکثر صف خ : 1408 صف خ : 1314 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 10:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.5 سرانه فروش وزني : 26.6 %سرانه خ/ف وزني : 92 حداکثر صف خ : 323 صف خ : 229 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 10:16
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.5 سرانه فروش وزني : 26.4 %سرانه خ/ف وزني : 97 حداکثر صف خ : 322 صف خ : 230 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 10:14
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع نجيمي در گفتگوهاي بورسي
  2 دسته شمالی (بومی) وجود داره ، ی عده اشون زمین زیاد دارن و ملاک هستن ، یا اینکه مغازه دار و کاسب هستن ، اینا هرچی تهرانی بیشتر بیاد ، قیمت زمین ها و...
  3082 پاسخها | 384750 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 10:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.9 سرانه فروش وزني : 26.4 %سرانه خ/ف وزني : 94 حداکثر صف خ : 319 صف خ : 227 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 10:08
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.7 سرانه فروش وزني : 27 %سرانه خ/ف وزني : 91 حداکثر صف خ : 319 صف خ : 230 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1230150.55 ارزش کل معاملات : 5808 ارزش خرد سهام : 3755 برآيندارزش حقوقي سهام : 360 زمان : 99117 09:59:39...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 10:00
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 26 سرانه فروش وزني : 26.9 %سرانه خ/ف وزني : 97 حداکثر صف خ : 315 صف خ : 165 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 09:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 26.2 سرانه فروش وزني : 26.7 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 315 صف خ : 209 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 09:52
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.8 سرانه فروش وزني : 26.3 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 312 صف خ : 221 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/26, 09:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.9 سرانه فروش وزني : 26.5 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 312 صف خ : 230 %ريزش صف خ :...
  2560 پاسخها | 93844 مشاهدات
بیشتر فعالیت

2 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالمات
  سلام
  شما نمودارها ی فلزات را از کدام متاتریدر میگیرید
  مرسی
 2. سلام /نخواستم تو تاپیک بنویسم این ادم یعنی کاملی دستش تو دست حقوقی

  چطور میشه یکی به کل افرادی که یک سهم رو میخره اشراف داره و اسم همشون رو داره چطور میشه یکی بچه هاش بگه ببینید نیم ساعت دیگه حقوقی با 100000 هزار تا اردر خرید میاد تو صف /متاسفانه داره اینجور چیزا باب میشه و کسی هم جلودارش نیست
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2
درباره safaklar

اطلاعات عمومی

سن
36
درباره safaklar
محل سکونت:
ارومیه

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
590
میانگین پستها در طول روز
0.17
آخرين نوشته
گروه لاستیک و پلاستیک (پکرمان-پکویر-پسهند-پتایر-پاسا-پارتا-پدرخش-پلوله-پلاست-پشاهن) 2020/11/26 15:10
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
2
جدید ترین پیام
2015/09/27 13:08
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/01/25 19:41
تاریخ عضویت
2011/09/29
معارفه ها
0

10 دوستان

 1. *سامان* *سامان* آنلاین نیست.

  عضو فعال

  *سامان*
 2. kianoshparsa kianoshparsa آنلاین نیست.

  عضو فعال

  kianoshparsa
 3. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 4. matin matin هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (14)

  matin
 5. milad97 milad97 آنلاین نیست.

  عضو فعال

  • milad97 به ICQ ارسال پیام
  milad97
 6. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 7. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (3)

  sooroosh1315
 8. اسطوره اسطوره آنلاین نیست.

  کاربر فعال

  اسطوره
 9. بابک 52 بابک 52 آنلاین نیست.

  ستاره دار(11)

  بابک 52
 10. سرمایه گذار سرمایه گذار آنلاین نیست.

  عضو فعال

  سرمایه گذار
نمایش دوستان 1 به 10 از 10