Tab Content
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۴, ۱۰:۰۸
  اینکه قیمت را گذاشته‌اند ۱۷۰۰۰ ریال چیز بد یا خوبی نیست. اگر بیش از ۲۴۰۰۰ ریال بود خوب تلقی می‌شد و اگر زیر ۱۲۰۰۰ ریال بود بد تلقی می‌شد. ولی...
  311 replies | 30476 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۴, ۰۹:۵۰
  سلام و وقت به خیر. خساپا دارد حجم می خورد. روی مقاومت است. امروز و چند روز آینده. احتمال اینکه روندش اندکی کند شود هست. ولی اگر آن چیزی که ما در...
  708 replies | 21460 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۴, ۰۹:۳۱
  حتما یک جریانی هست. چرا هنوز سازمان بورس محدودیت حجمی اعمال نکرده و امروز هم دو حقوقی توانستند ۲۰۰ هزارتا سر خطی بزنند؟ یک احتمال این است که صف...
  45 replies | 2608 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۴, ۰۹:۲۰
  عرضه ۵۰ درصدی غگل: http://www.tse.ir/news/newsFiles/FILE/48116kkk.pdf https://vgy.me/w4V9uL.png
  311 replies | 30476 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۴, ۰۹:۱۸
  "زپارس" فردا برای عرضه اولیه ۱۰ درصدی معرفی می شودشرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس فردا دوشنبه معرفی می شود تا این شرکت ۳۲.۵ میلیارد تومانی و وابسته...
  0 replies | 39 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۴, ۰۳:۴۴
  خفنر دیگر برای همیشه از فهرست ما رفت. آینده انگار افتش آغاز شده. خوب افت کند خوب است. زنجان یک بالایی زده ولی آن قدر برای ما دلپذیر نیست. نه افتش...
  708 replies | 21460 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۴, ۰۱:۳۳
  زمان‌بندی پرداخت سود: کلیه‌ی سهامداران حقیقی: از 1397/05/15 به بعد. از طریق مراجعه به کلیه شعب بانک تجارت و ارائه‌ی کارت ملی. پی‌نوشت: این «به...
  45 replies | 2608 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۴, ۰۱:۲۰
  دو حالت دارد... یا زود عرضه می‌کنند یا دیر و آهسته آهسته. اگر بخواهند زود عرضه کنند باید صف خرید را مصنوعی هم که شده نگه دارند و اندک اندک در همین...
  45 replies | 2608 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۲۰:۰۲
  محمدی خبر داد: برنامه‌ سازمان بورس برای عرضه‌ اولیه شرکت‌ها ...
  61 replies | 10588 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۹:۵۵
  https://vgy.me/XiytLi.png
  45 replies | 2608 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۹:۵۵
  عرضه پنج درصد دیگر پارس: http://i66.tinypic.com/104jkep.jpg
  45 replies | 2608 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۹:۴۶
  سفته بازی خوب است یا بد؟ _____________________ کاری به معنای واقعی واژه (به خصوص واژه‌ی انگلیسی‌اش که Speculation) می‌باشد ندارم. (سفته‌بازی به...
  113 replies | 21433 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۹:۴۰
  این نیم میلیون عرضه زیاد بودها! امکان دارد سریع متعادل شود.
  45 replies | 2608 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۹:۱۵
  در انتهای روز نیم میلیون سهام فروخته شد. که تنها هشت نفر این نیم میلیون را خریداری کردند! به خاطر با عرضگی یا با شرفی سازمان بورس. رقمش هم می‌شود...
  45 replies | 2608 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۳:۰۰
  آموزشی _______ یک چیزی... توجه به رفتار حقیقی/حقوقی بسیار خوب است. ولی می‌دانید چیست؟ اینها بیشتر از اینکه علت باشند معلولند. یعنی این قیمت نیست...
  708 replies | 21460 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۲:۳۵
  امروز خگستر و خکاوه خریدم. خکاوه به پیشنهاد سامانه خرید شد. می‌خواستم خساپا بخرم ولی دیدم نمی‌رسد رفتم خگستر خریدم. خساپا هم از روی بررسی‌های...
  51396 replies | 4136819 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۲:۱۳
  صف خساپا را دارند می‌دهند. صف فاراک را دارند می‌دهند. در خکاوه روی ۷۰۰ ریال انگار توافق شده. من هم در صف خساپا هستم. و بر نمی‌دارم. وبصادر همچنان...
  2600 replies | 227863 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۱:۴۱
  فسلیر ۴۵۰۰ - ۴۶۰۰ ریال شده. پیشنهاد بررسی.
  708 replies | 21460 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۱:۲۰
  زبینا که هر سهمی تنها ۱۶۰۰ ریال قیمت دارد محدودیت حجمی‌اش ۱۰ هزارتا است. (۱۶ میلیون ریال!) آن وقت پارس نباید تا الان محدودیت حجمی داشته باشد؟ که یک...
  45 replies | 2608 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۱:۰۹
  دوستان این نوشته‌هایی که ما اینجا می‌گذاریم به درد کسی هم می‌خورد؟ اگر به درد کسی نمی‌خورد بی خودی نگذاریم. چون می‌بینم زیاد انگار استقبال نمی‌شود و...
  2600 replies | 227863 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۰:۵۵
  خودرویی‌ها مطابق برآورد دارند پیش می‌روند. وساپا هنوز صف نشده. ۶۵۰۰ میلیون ریال حقیقی‌ها وارد خساپا کردند. بازار به خودرویی‌ها نگاه خوبی دارد......
  2600 replies | 227863 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۰:۴۶
  سلام. موضوع همین است. چرا باید محدودیت حجمی عرضه اولیه‌ی پارس ۱۰۰ هزارتا باشد؟ وقتی این همه متقاضی دارد. و قیمتش هم این قدر بالاست. یک جای کار...
  45 replies | 2608 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۰:۳۰
  در وکار طرف ۲ میلیون سهم سفارش خرید گذاشته روی ۱۰۵۰ ریال که کف نماد را ببندد. توضیح اینکه حجم روزانه‌ی این نماد ۳۰ هزارتا است! و دو میلیون برایش...
  2600 replies | 227863 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۰:۲۵
  در خشرق سنگین حقوقی در حال فروش و حقیقی در حال خرید است. (نمی‌گویم کد به کد... شاید نباشد...) اگر کسی دوست دارد اینجا زمانش است برای خرید. من هم...
  2600 replies | 227863 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۰:۲۱
  در دی همچنان حقوقی عالی حمایت می‌کند و تا اینجا ۱۷ میلیون حجم خورده. وگردش هم حقوقی در حال حمایت است!!! ممکن است یک نوسان ۵ درصدی بتواند امروز وگردش...
  2600 replies | 227863 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۰:۱۹
  بالاخره خکاوه خریدم. یعنی یک ساعت بود اواخر صف بودم... ولی فروشنده نمی‌آمد به من بفروشد. البته فقط یک پله. حالا تقاضای ما از سفته بازان محترم این...
  708 replies | 21460 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۰:۱۴
  از تمام قوانین من‌درآوردی بورس ایران فساد می‌چکد! سازمان بورس هم که در اندیشه‌ی جهانی سازی است!
  69 replies | 4167 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۱۰:۱۱
  در پارس ۵ نفر ۲۵۰ هزارتا سرخطی گذاشته‌اند و به خاطر داشتن ژن خوب خرید کرده‌اند. سازمان بورس کلاهت را بگذار بالاتر.
  45 replies | 2608 view(s)
 • آواتار mhjboursy
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳, ۰۹:۵۱
  خریدهای نیرومند حقیقی ___________________ جالب است! بترانس منفی بود و اکنون مثبت شده! یعنی: در بترانس دعوا است. در نماد پارس هم باز از همان...
  2600 replies | 227863 view(s)
More Activity

1 پیام بازدید کننده

 1. مشاهده مکالمات
  با درود و احترام

  دوست خوبم فرمایشتون انجام شد.

  موفق باشید ..
نمایش پیام های بازدید کننده 1 از 1 تا 1
درباره kamran

اطلاعات پایه

آمار


مجموع ارسال ها
مجموع ارسال ها
153
ارسال ها در روز
0.06
آخرين ارسال
اخبار ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۲۰:۰۶
پیام بازدید کننده
مجموع پیام ها
1
جدید ترین پیام
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ ۱۹:۱۷
مجموع تشکرها
مجموع تشکرها
8,149
 • تشکر شده 225 بار در 78 ارسال
اطلاعات عمومی
آخرین فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۲:۴۴
تاریخ عضویت
۱۳۹۰/۰۸/۰۵
معارفه ها
0

14 دوست

 1. (حیدری) (حیدری) آنلاین نیست.

  عضو فعال

  (حیدری)
 2. *سامان* *سامان* آنلاین نیست.

  عضو فعال

  *سامان*
 3. Alain Delon Alain Delon آنلاین نیست.

  Banned

  Alain Delon
 4. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 5. mhjboursy mhjboursy هم اکنون آنلاین است.

  مدیر

  mhjboursy
 6. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 7. peyman_zdfy peyman_zdfy آنلاین نیست.

  Banned

  • peyman_zdfy به Yahoo ارسال پیام
  peyman_zdfy
 8. مجيد رادمنش مجيد رادمنش آنلاین نیست.

  مدیر (8)

  مجيد رادمنش
 9. هامد هامد آنلاین نیست.

  ستاره دار(7)

  • فرستادن پیام با Skype به هامد
  هامد
 10. وحید 20 وحید 20 آنلاین نیست.

  ستاره دار (46)

  وحید 20
نمایش دوستان 1 به 10 از 14
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین