• آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 14:10
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:6389ميليارد تومان درصد اميد 1 :84 درصد اميد 2 :28 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 13:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:6181ميليارد تومان درصد اميد 1 :76 درصد اميد 2 :29 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 13:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:5744ميليارد تومان درصد اميد 1 :74 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 13:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:5449ميليارد تومان درصد اميد 1 :64 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 12:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:5213ميليارد تومان درصد اميد 1 :51 درصد اميد 2 :21 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 12:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:4855ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :22 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 12:25
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:4480ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :21 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 12:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:4024ميليارد تومان درصد اميد 1 :79 درصد اميد 2 :22 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 11:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:3784ميليارد تومان درصد اميد 1 :76 درصد اميد 2 :24 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 11:33
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:3416ميليارد تومان درصد اميد 1 :82 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 11:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:2784ميليارد تومان درصد اميد 1 :80 درصد اميد 2 :49 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:2188ميليارد تومان درصد اميد 1 :66 درصد اميد 2 :20 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:1704ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :11 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 10:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:1395ميليارد تومان درصد اميد 1 :27 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 10:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:925ميليارد تومان درصد اميد 1 :9 درصد اميد 2 :4 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :eslahi...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:4360ميليارد تومان درصد اميد 1 :26 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 09:45
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:16 ارزش معاملات:4360ميليارد تومان درصد اميد 1 :26 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 19:35
  برج 5 خط کشیدیم برج 6 خط کشیدیم برج 7 خط کشیدیم برج 8 هم همچنان مشغول خط خط بازی هسیم :| و هیچی به هیچی ================= راه نجات بازار...
  1928 پاسخها | 108566 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 18:09
  دلیلش داغی کرونا نیست ! کرونا ممکنه برای خودشونم اتفاق بیوفته ! (هرچند احتمالش در حد صفر هست ) ولی مرگ در اثر تصادف برا بقیه اس که خودرو...
  12 پاسخها | 823 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 16:23
  خرید اعتباری سنگین کردن بردن بالا و چند برابر حالت بی اعتبار سود کردن و بعدم اعتبارات را کاهش دادن و رفتن هر وقت خرید اعتباری رو بالا ببرن میشه...
  58147 پاسخها | 5284735 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 16:07
  سلام این متن های بلند چطور حوصلتون میشه تو این اوضاع بخونید /:.negaran.:/ الان فقط روضه جواب میده /:.negaran.:/
  1928 پاسخها | 108566 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 14:36
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:27:37 ارزش معاملات:4360ميليارد تومان درصد اميد 1 :26 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 13:39
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:4193ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 13:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:3573ميليارد تومان درصد اميد 1 :34 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 13:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:3239ميليارد تومان درصد اميد 1 :16 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 12:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:3097ميليارد تومان درصد اميد 1 :10 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 12:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:2953ميليارد تومان درصد اميد 1 :11 درصد اميد 2 :3 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 12:21
  /:.hmmsmiley.:/
  34037 پاسخها | 3051117 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 12:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:2735ميليارد تومان درصد اميد 1 :6 درصد اميد 2 :3 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 12:06
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:2528ميليارد تومان درصد اميد 1 :4 درصد اميد 2 :3 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1406 پاسخها | 48093 مشاهدات
بیشتر فعالیت

4 پیغام بازدید کنندگان

 1. چشم
 2. سلام و خسته نباشید و صبح شنبه شما هم بخیر...لطف میکنید دانا تحلیل تکنیکال بفرمایید و در تاپیکش بگذارید؟ دفعه قبل واقعا دقیق تحلیل کردید..متشکرم
 3. سلام. لطف دارید. شرمنده کردید. بسیار بزرگوارید. سپاسگزارم.
 4. سلام. شب خوش . موفق و پرسود باشید.
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 4 تا 4
درباره seraj

اطلاعات عمومی

درباره seraj
محل سکونت:
تهران

امضاء


نظرات شخصی است . توصیه به خرید و فروش و نگهداری نمیباشد .

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
881
میانگین پستها در طول روز
0.28
آخرين نوشته
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 2020/10/16 21:07
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
4
جدید ترین پیام
2019/04/13 10:05
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/10/28 19:59
تاریخ عضویت
2012/02/05
معارفه ها
1

1 دوستان

 1. sooroosh1315 sooroosh1315 آنلاین نیست.

  ستاره دار (4)

  sooroosh1315
نمایش دوستان 1 به 1 از 1