• آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 12:20
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:7705ميليارد تومان درصد اميد 1 :28 درصد اميد 2 :4 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 12:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:7333ميليارد تومان درصد اميد 1 :43 درصد اميد 2 :12 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 11:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:6889ميليارد تومان درصد اميد 1 :45 درصد اميد 2 :12 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 11:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:6291ميليارد تومان درصد اميد 1 :19 درصد اميد 2 :2 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 11:20
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:5858ميليارد تومان درصد اميد 1 :5 درصد اميد 2 :2 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 11:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:4978ميليارد تومان درصد اميد 1 :6 درصد اميد 2 :2 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 10:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:4331ميليارد تومان درصد اميد 1 :8 درصد اميد 2 :2 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 10:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:3151ميليارد تومان درصد اميد 1 :9 درصد اميد 2 :2 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :eslahi درصد...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 10:20
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:1718ميليارد تومان درصد اميد 1 :86 درصد اميد 2 :38 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:4212ميليارد تومان درصد اميد 1 :76 درصد اميد 2 :13 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/21, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:03 ارزش معاملات:4212ميليارد تومان درصد اميد 1 :76 درصد اميد 2 :13 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 15:20
  احتمالا خوب های بازار
  71 پاسخها | 8257 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 14:09
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:4212ميليارد تومان درصد اميد 1 :76 درصد اميد 2 :13 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 13:36
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:22:17 ارزش معاملات:3459ميليارد تومان درصد اميد 1 :75 درصد اميد 2 :17 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 13:13
  جناب حسن اگر بازار در اوج نا امیدی برگشت ، همین فولادی ها و بانکی ها و خودرویی ها پتروشیمیا و تمام سهام بجز ولساپا صف خرید شدن چی ؟ همین الان...
  33468 پاسخها | 2997509 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 12:22
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:1696ميليارد تومان درصد اميد 1 :56 درصد اميد 2 :17 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 12:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  سلام و عرض ادب آقا مهدی محاسبات رایانه ای است و خالی از اشکال نیستن (مثلا در دیتا گیری نخست سهم فاقد ای پی اس تی تی ام بوده و...) ای پی اس فعلی...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 11:59
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:1555ميليارد تومان درصد اميد 1 :54 درصد اميد 2 :12 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 11:44
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:1430ميليارد تومان درصد اميد 1 :48 درصد اميد 2 :18 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 11:29
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:1217ميليارد تومان درصد اميد 1 :41 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 11:15
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:1057ميليارد تومان درصد اميد 1 :38 درصد اميد 2 :16 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 10:59
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:865ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :9 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 10:44
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:742ميليارد تومان درصد اميد 1 :20 درصد اميد 2 :9 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 10:29
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:603ميليارد تومان درصد اميد 1 :11 درصد اميد 2 :4 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 10:14
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:435ميليارد تومان درصد اميد 1 :27 درصد اميد 2 :4 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 10:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:01 ارزش معاملات:3249ميليارد تومان درصد اميد 1 :20 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:13 ارزش معاملات:3249ميليارد تومان درصد اميد 1 :20 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 02:47
  کافیه قبل از باز شدنش چنتا خبر بد شایعه کنی ! بعد که خوب ریخت شایعه رو تکذیب کنی و ی جوو مثبت گل و بلبل بسازی بازار سبز و هجوم ملت دارا سوم رو هم...
  150 پاسخها | 15314 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/20, 02:34
  مردم و بورس را مشخص کرد ! یا مشخص کند؟! :-/ علنا دستکاری می کنن مال و سرمایه سهامدارا رو ما هم هیچجا دستمون بند نیست
  3771 پاسخها | 388169 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/19, 14:09
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:3249ميليارد تومان درصد اميد 1 :20 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1325 پاسخها | 44769 مشاهدات
بیشتر فعالیت

4 پیغام بازدید کنندگان

 1. چشم
 2. سلام و خسته نباشید و صبح شنبه شما هم بخیر...لطف میکنید دانا تحلیل تکنیکال بفرمایید و در تاپیکش بگذارید؟ دفعه قبل واقعا دقیق تحلیل کردید..متشکرم
 3. سلام. لطف دارید. شرمنده کردید. بسیار بزرگوارید. سپاسگزارم.
 4. سلام. شب خوش . موفق و پرسود باشید.
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 4 تا 4
درباره seraj

اطلاعات عمومی

درباره seraj
محل سکونت:
تهران

امضاء


نظرات شخصی است . توصیه به خرید و فروش و نگهداری نمیباشد .

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
881
میانگین پستها در طول روز
0.28
آخرين نوشته
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 2020/10/16 21:07
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
4
جدید ترین پیام
2019/04/13 10:05
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/10/17 20:10
تاریخ عضویت
2012/02/05
معارفه ها
1

5 دوستان

 1. ahmoeini ahmoeini آنلاین نیست.

  عضو فعال

  ahmoeini
 2. farzadi farzadi هم اکنون آنلاین است.

  عضو عادی

  farzadi
 3. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 4. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (5)

  sooroosh1315
 5. حسابرس1 حسابرس1 آنلاین نیست.

  عضو عادی

  حسابرس1
نمایش دوستان 1 به 5 از 5