ده سالگی بورسی مبارک!
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 11:20
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:2199ميليارد تومان درصد اميد 1 :6 درصد اميد 2 :3 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:1986ميليارد تومان درصد اميد 1 :6 درصد اميد 2 :3 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 10:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:746ميليارد تومان درصد اميد 1 :33 درصد اميد 2 :5 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 10:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:5514ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:12 ارزش معاملات:5514ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 01:44
  گویا قرار 30 تاش را یارانه بدن (دولت 20 تا دیگه ام خواسته برای خودش ) مجموعا 50 تا منابعش هم قرار از فروش دارایی های دولت باشه اینجوری که شرکت...
  9628 پاسخها | 1060889 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 20:05
  سلام چه می کنید با خونه نشینی؟ تور مجازی جاذبه های گردشگری شیراز - پانومن
  5240 پاسخها | 325652 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 17:51
  آدرس: http://forums.boursy.com/forumdisplay.php?f=1
  33878 پاسخها | 3035515 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 17:35
  جناب آرمان شما که شخص قوی هستین و متوجه بازار و مافیا و.... تاپیک شخصی با نام خود ایجاد کنید و مطالبتان را بنویسید ، و با گذر زمان و بالا اوردن پیش...
  33878 پاسخها | 3035515 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 17:18
  با 2 خط قانون میشه به شاخص میلیاردی رسید در کوتاه ترین زمان ممکن ! برای ماه اول ، 5 درصد سود بانکی رو کاهش میدی ، 20 درصد خرید اعتباری افزایش میدی...
  33878 پاسخها | 3035515 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 14:10
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:5514ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 14:02
  این عبادت است... بنده می‌شناختم افرادی را که میتوانستند پولشان را ببرند در بخشهای پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنند، نکردند؛ گفتند نمیکنیم؛...
  33878 پاسخها | 3035515 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 13:31
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:5288ميليارد تومان درصد اميد 1 :46 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 13:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:4822ميليارد تومان درصد اميد 1 :64 درصد اميد 2 :13 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 13:08
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:4480ميليارد تومان درصد اميد 1 :78 درصد اميد 2 :19 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:52
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:3673ميليارد تومان درصد اميد 1 :79 درصد اميد 2 :22 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:44
  نظم نوین جهانی هست :| یکی از اشناها تو کار ساخت و ساز هست ، از ونزولا ! کارگر ساختمانی میاوردن سر پروژه ، با وعده و لطایف حیل ازشون کار میکشیدن ،...
  33878 پاسخها | 3035515 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:30
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:2918ميليارد تومان درصد اميد 1 :48 درصد اميد 2 :14 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:23
  پول ، ترسو هست :|
  33878 پاسخها | 3035515 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:2559ميليارد تومان درصد اميد 1 :43 درصد اميد 2 :26 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:2212ميليارد تومان درصد اميد 1 :35 درصد اميد 2 :12 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:2033ميليارد تومان درصد اميد 1 :34 درصد اميد 2 :10 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:21
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:1637ميليارد تومان درصد اميد 1 :34 درصد اميد 2 :9 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:01 ارزش معاملات:1405ميليارد تومان درصد اميد 1 :37 درصد اميد 2 :11 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:1146ميليارد تومان درصد اميد 1 :44 درصد اميد 2 :14 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:1002ميليارد تومان درصد اميد 1 :33 درصد اميد 2 :14 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:20
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:591ميليارد تومان درصد اميد 1 :23 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:3297ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:04 ارزش معاملات:3297ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1379 پاسخها | 47031 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 16:45
  سلام اینکه اینجور بنویسند بعدش چه می شود ؟ تا سال دیگه همین موقع ها بدون نوسان گیری و اعمال سخت ، می شود به 100 درصد سود ریالی دیگر رسید؟ ممکن...
  33878 پاسخها | 3035515 مشاهدات
بیشتر فعالیت

4 پیغام بازدید کنندگان

 1. چشم
 2. سلام و خسته نباشید و صبح شنبه شما هم بخیر...لطف میکنید دانا تحلیل تکنیکال بفرمایید و در تاپیکش بگذارید؟ دفعه قبل واقعا دقیق تحلیل کردید..متشکرم
 3. سلام. لطف دارید. شرمنده کردید. بسیار بزرگوارید. سپاسگزارم.
 4. سلام. شب خوش . موفق و پرسود باشید.
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 4 تا 4
درباره seraj

اطلاعات عمومی

درباره seraj
محل سکونت:
تهران

امضاء


نظرات شخصی است . توصیه به خرید و فروش و نگهداری نمیباشد .

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
881
میانگین پستها در طول روز
0.28
آخرين نوشته
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 2020/10/16 21:07
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
4
جدید ترین پیام
2019/04/13 10:05
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/10/26 23:26
تاریخ عضویت
2012/02/05
معارفه ها
1

1 دوستان

 1. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (4)

  sooroosh1315
نمایش دوستان 1 به 1 از 1