• آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 13:08
  خوردن رفته دیگه ، روشم دوغ آبعلی زدن /:.yead.:/ این حرفا هم برای بزک نمیر بهار میاد هست ، چهار روز دیگه هم پلاسکویی سانچی سرداری چیزی محیا می کنن....
  167 پاسخها | 32040 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 12:40
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.5 سرانه فروش وزني : 28.7 %سرانه خ/ف وزني : 68 (( غمينوح _arbitrazh_ 44 )) (( آخرين...
  9 پاسخها | 638 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 12:36
  بسم الله الرحمن الرحيم (( سپيدار )) (( آخرين 45175 )) (( سرانه خريد 232 )) (( درصد خريدار 0 )) (( درصد فروشنده 100 )) (( ...
  12 پاسخها | 697 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 12:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1149721.63 ارزش کل معاملات : 13633 ارزش خرد سهام : 2758 برآيندارزش حقوقي سهام : 1417 زمان : 991029...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 12:31
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.4 سرانه فروش وزني : 28.9 %سرانه خ/ف وزني : 67 حداکثر صف خ : 1090 صف خ : 200 %ريزش صف خ ...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 12:27
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1149914.81 ارزش کل معاملات : 13096 ارزش خرد سهام : 2650 برآيندارزش حقوقي سهام : 1377 زمان : 991029...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 12:22
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 29 %سرانه خ/ف وزني : 66 حداکثر صف خ : 1090 صف خ : 200 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 12:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 29.1 %سرانه خ/ف وزني : 65 حداکثر صف خ : 1090 صف خ : 200 %ريزش صف خ ...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار parsianbourse.ir
  2021/01/18, 11:56
  اولتیماتوم یک هفته‌ای به وزیر اقتصاد جهت شفاف‌سازی ریزش بورس حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس: در روزهای اخیر بیش از ۵۰۰ پیامک از مردم رسیده که همگی از...
  37155 پاسخها | 3500548 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 11:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1151362.77 ارزش کل معاملات : 11968 ارزش خرد سهام : 2354 برآيندارزش حقوقي سهام : 1244 زمان : 991029...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 11:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 17.9 سرانه فروش وزني : 26.3 %سرانه خ/ف وزني : 68 حداکثر صف خ : 215 صف خ : 215 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 11:39
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1151903.13 ارزش کل معاملات : 11760 ارزش خرد سهام : 2245 برآيندارزش حقوقي سهام : 1239 زمان : 991029...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 11:35
  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز
  33 پاسخها | 861 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 11:34
  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز
  33 پاسخها | 861 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 11:11
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.7 سرانه فروش وزني : 31.1 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 289 صف خ : 233 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 11:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.7 سرانه فروش وزني : 31.1 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 289 صف خ : 233 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 11:03
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.8 سرانه فروش وزني : 31.3 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 289 صف خ : 233 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:59
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.9 سرانه فروش وزني : 31.4 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:55
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20 سرانه فروش وزني : 31.4 %سرانه خ/ف وزني : 64 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:51
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.1 سرانه فروش وزني : 31.4 %سرانه خ/ف وزني : 64 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:47
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.2 سرانه فروش وزني : 31.5 %سرانه خ/ف وزني : 64 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:44
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.3 سرانه فروش وزني : 31.6 %سرانه خ/ف وزني : 64 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1153577.49 ارزش کل معاملات : 10764 ارزش خرد سهام : 1794 برآيندارزش حقوقي سهام : 1128 زمان : 991029...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.2 سرانه فروش وزني : 31.9 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:30
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.3 سرانه فروش وزني : 32 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:25
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 28.5 %سرانه خ/ف وزني : 66 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.5 سرانه فروش وزني : 32.4 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:14
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.4 سرانه فروش وزني : 32.7 %سرانه خ/ف وزني : 62 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:11
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.5 سرانه فروش وزني : 32.7 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/18, 10:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 20.8 سرانه فروش وزني : 33 %سرانه خ/ف وزني : 63 حداکثر صف خ : 287 صف خ : 217 %ريزش صف خ :...
  2312 پاسخها | 90357 مشاهدات
بیشتر فعالیت

5 پیغام بازدید کنندگان

 1. سلام آقا گرگانی، وقت بخیر و خوشی...... می خواستم ببینم لکما را بر چه اساس خریدید
 2. یک پیام جدید بازدید کننده تایید نشده دارم اما نمیتونم پیداش کنم
 3. ممنون نوام جان فکر کردم دیشب پیام دادم الان دیدم انگار ارسال نشده . خیلی لطف کردی که کانال رو معرفی کردی عضو کانال چتین هم شدم. اون فایلهای تو کانال درباره چیه. ضمن اینکه اون ویدئوهای اموزشی بنیادی خیلی جالب بود. انشالله روزی بتونم محبت شمارو جبران کنم
 4. سلام //تلگرام نمیتونم وارد بشم //وارد شدم در ختما پیام بدم //ولی اینجا میشه خصوصی بهم پیام بدی //
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 5 تا 5
درباره محمود گرگانی

اطلاعات عمومی

تاریخ تولد
December 15

امضاء


بس عمارت که بود خانهٔ رنج
بس خرابی که شود پردهٔ گنج

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
797
میانگین پستها در طول روز
0.26
آخرين نوشته
فرصت 2021/01/18 01:05
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
5
جدید ترین پیام
2019/12/08 08:23
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/01/18 09:15
تاریخ عضویت
2012/09/23
معارفه ها
0

8 دوستان

 1. Bikhabar Bikhabar هم اکنون آنلاین است.

  عضو جدید

  Bikhabar
 2. iligal iligal آنلاین نیست.

  مدیر(ستاره دار 11)

  iligal
 3. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 4. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 5. parsianbourse.ir parsianbourse.ir هم اکنون آنلاین است.

  عضو عادی

  parsianbourse.ir
 6. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (3)

  sooroosh1315
 7. محمد یزدی محمد یزدی آنلاین نیست.

  عضو فعال

  محمد یزدی
 8. نوام چامسکی نوام چامسکی آنلاین نیست.

  عضو فعال

  نوام چامسکی
نمایش دوستان 1 به 8 از 8