• آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 12:39
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.6 سرانه فروش وزني : 25.6 %سرانه خ/ف وزني : 96 (( غمينوح _arbitrazh_ 50 )) (( آخرين...
  10 پاسخها | 694 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 12:36
  بسم الله الرحمن الرحيم
  13 پاسخها | 753 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 12:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1150610.39 ارزش کل معاملات : 15089 ارزش خرد سهام : 10208 برآيندارزش حقوقي سهام : 885 زمان : 991030...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 12:30
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.5 سرانه فروش وزني : 25.5 %سرانه خ/ف وزني : 96 حداکثر صف خ : 1997 صف خ : 1141 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 12:27
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.5 سرانه فروش وزني : 25.4 %سرانه خ/ف وزني : 96 حداکثر صف خ : 1986 صف خ : 1132 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 12:23
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.5 سرانه فروش وزني : 25.4 %سرانه خ/ف وزني : 96 حداکثر صف خ : 1984 صف خ : 1113 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 12:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1149856.98 ارزش کل معاملات : 14200 ارزش خرد سهام : 9687 برآيندارزش حقوقي سهام : 842 زمان : 991030...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 12:16
  سلام و عرض ادب با دلار زیر 23 تومان بازار می ریزد و بر نمی گردد دیگر (هرچند که شرکت ها سود ده باشن و با دلار 15 تومنی هم سود خوبی بسازن ! اما 70...
  37439 پاسخها | 3514850 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 12:15
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.6 سرانه فروش وزني : 25.4 %سرانه خ/ف وزني : 97 حداکثر صف خ : 1973 صف خ : 1091 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 12:11
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.6 سرانه فروش وزني : 25.4 %سرانه خ/ف وزني : 97 حداکثر صف خ : 1965 صف خ : 158 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 12:06
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.7 سرانه فروش وزني : 25.4 %سرانه خ/ف وزني : 97 حداکثر صف خ : 1965 صف خ : 1044 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 12:02
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.8 سرانه فروش وزني : 25.5 %سرانه خ/ف وزني : 97 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 162 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 11:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.8 سرانه فروش وزني : 25.5 %سرانه خ/ف وزني : 97 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 162 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 11:52
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25 سرانه فروش وزني : 25.5 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 162 %ريزش صف خ :...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 11:48
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.1 سرانه فروش وزني : 25.5 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 195 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 11:44
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.2 سرانه فروش وزني : 25.4 %سرانه خ/ف وزني : 99 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 195 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 11:40
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.3 سرانه فروش وزني : 25.4 %سرانه خ/ف وزني : 100 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 195 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 11:36
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1147357.67 ارزش کل معاملات : 11915 ارزش خرد سهام : 8275 برآيندارزش حقوقي سهام : 755 زمان : 991030...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 11:32
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.5 سرانه فروش وزني : 25.4 %سرانه خ/ف وزني : 100 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 195 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 11:28
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.8 سرانه فروش وزني : 25.2 %سرانه خ/ف وزني : 102 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 200 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 11:15
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.9 سرانه فروش وزني : 25.2 %سرانه خ/ف وزني : 103 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 200 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 11:11
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 26 سرانه فروش وزني : 25.3 %سرانه خ/ف وزني : 103 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 200 %ريزش صف خ :...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 11:08
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 26 سرانه فروش وزني : 25.5 %سرانه خ/ف وزني : 102 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 200 %ريزش صف خ :...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.8 سرانه فروش وزني : 26.5 %سرانه خ/ف وزني : 97 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 200 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 10:59
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.8 سرانه فروش وزني : 25.2 %سرانه خ/ف وزني : 102 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 200 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 10:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.9 سرانه فروش وزني : 25.1 %سرانه خ/ف وزني : 103 حداکثر صف خ : 1904 صف خ : 1482 %ريزش صف خ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 10:52
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1143372.61 ارزش کل معاملات : 8729 ارزش خرد سهام : 6313 برآيندارزش حقوقي سهام : 633 زمان : 991030...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 10:48
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 26.4 سرانه فروش وزني : 25.4 %سرانه خ/ف وزني : 104 حداکثر صف خ : 1857 صف خ : 1443 %ريزش صف خ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 10:44
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 26.5 سرانه فروش وزني : 25.7 %سرانه خ/ف وزني : 103 حداکثر صف خ : 1766 صف خ : 1354 %ريزش صف خ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/19, 10:40
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.2 سرانه فروش وزني : 26.4 %سرانه خ/ف وزني : 95 حداکثر صف خ : 1683 صف خ : 200 %ريزش صف خ ...
  2363 پاسخها | 90891 مشاهدات
بیشتر فعالیت

5 پیغام بازدید کنندگان

 1. سلام آقا گرگانی، وقت بخیر و خوشی...... می خواستم ببینم لکما را بر چه اساس خریدید
 2. یک پیام جدید بازدید کننده تایید نشده دارم اما نمیتونم پیداش کنم
 3. ممنون نوام جان فکر کردم دیشب پیام دادم الان دیدم انگار ارسال نشده . خیلی لطف کردی که کانال رو معرفی کردی عضو کانال چتین هم شدم. اون فایلهای تو کانال درباره چیه. ضمن اینکه اون ویدئوهای اموزشی بنیادی خیلی جالب بود. انشالله روزی بتونم محبت شمارو جبران کنم
 4. سلام //تلگرام نمیتونم وارد بشم //وارد شدم در ختما پیام بدم //ولی اینجا میشه خصوصی بهم پیام بدی //
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 5 تا 5
درباره محمود گرگانی

اطلاعات عمومی

تاریخ تولد
December 15

امضاء


بس عمارت که بود خانهٔ رنج
بس خرابی که شود پردهٔ گنج

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
797
میانگین پستها در طول روز
0.26
آخرين نوشته
فرصت 2021/01/18 01:05
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
5
جدید ترین پیام
2019/12/08 08:23
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/01/18 09:15
تاریخ عضویت
2012/09/23
معارفه ها
0

8 دوستان

 1. Bikhabar Bikhabar آنلاین نیست.

  عضو جدید

  Bikhabar
 2. iligal iligal آنلاین نیست.

  مدیر(ستاره دار 11)

  iligal
 3. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 4. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 5. parsianbourse.ir parsianbourse.ir آنلاین نیست.

  عضو عادی

  parsianbourse.ir
 6. sooroosh1315 sooroosh1315 آنلاین نیست.

  ستاره دار (3)

  sooroosh1315
 7. محمد یزدی محمد یزدی آنلاین نیست.

  عضو فعال

  محمد یزدی
 8. نوام چامسکی نوام چامسکی آنلاین نیست.

  عضو فعال

  نوام چامسکی
نمایش دوستان 1 به 8 از 8