• آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 14:09
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:15286ميليارد تومان درصد اميد 1 :72 درصد اميد 2 :43 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :eslahi درصد...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 13:25
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:13796ميليارد تومان درصد اميد 1 :73 درصد اميد 2 :40 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :eslahi درصد...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 13:05
  سلام و عرض ادب خیلی عالیه این دو نمودار اگر بشود بالای ستون های نمودار اول ... مجموع ارزش معاملات همان ستون را هم به میلیارد تومان ذکر کنید بهتر هم...
  3831 پاسخها | 409545 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 13:01
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:12240ميليارد تومان درصد اميد 1 :87 درصد اميد 2 :42 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 12:36
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:11404ميليارد تومان درصد اميد 1 :89 درصد اميد 2 :42 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار iligal
  2020/12/05, 12:28
  سلام و عرض ارادت مجدد از پارسال که تو قیمت 6000 شروع به خرید کردم و در حال نگهداری هستم !!! ما از روز اول تو فکر یه شتران جدید بودیم با تارگت 6...
  152 پاسخها | 31712 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 12:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:10181ميليارد تومان درصد اميد 1 :81 درصد اميد 2 :45 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار iligal
  2020/12/05, 12:07
  سلام و وقت به خیر مهندس اهدافت ببر بالاتر /.:biggrinsmiley.:/:.thumbsupsmileyanim
  152 پاسخها | 31712 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 12:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:8985ميليارد تومان درصد اميد 1 :81 درصد اميد 2 :35 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 11:48
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:7921ميليارد تومان درصد اميد 1 :71 درصد اميد 2 :42 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 11:28
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:7108ميليارد تومان درصد اميد 1 :64 درصد اميد 2 :31 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 11:16
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:6192ميليارد تومان درصد اميد 1 :61 درصد اميد 2 :26 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :eslahi درصد...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 11:03
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:5208ميليارد تومان درصد اميد 1 :79 درصد اميد 2 :30 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 10:44
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:4054ميليارد تومان درصد اميد 1 :91 درصد اميد 2 :36 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 10:27
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:2660ميليارد تومان درصد اميد 1 :72 درصد اميد 2 :29 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 10:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:1467ميليارد تومان درصد اميد 1 :60 درصد اميد 2 :34 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 10:02
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:48:14 ارزش معاملات:18992ميليارد تومان درصد اميد 1 :34 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/05, 00:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع فلسفی-عرفانی در بخش آزاد
  سلام فلسفه را اگر از ابتدا شروع کنید و بیاید جلو، خیلی زیباس (البته تو اسلام فکر کنم نهی شده) در واقع ریشه فیزیک، که از زمان ارسطو شروع میشه، ...
  343 پاسخها | 24414 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/04, 02:03
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع فلسفی-عرفانی در بخش آزاد
  دقیقا، همینه، بنظر شما اثبات شدن لازم هست یا نه؟ خیلی ها اهمیتی به اثبات نمی دهند، صرفا نتیجه براشون مهم است اما در فلسفه دوباره این پرسش...
  343 پاسخها | 24414 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/04, 00:51
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع فلسفی-عرفانی در بخش آزاد
  سلام اثبات یعنی چی؟ اثبات از ثبات و ثابت بودن میاد، معنای ثابت هم که می دونید، چیزیه که دچار تغییر و دگرگونی نشه ولی در تجربی/علم، هر از چند...
  343 پاسخها | 24414 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/02, 14:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:18992ميليارد تومان درصد اميد 1 :34 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/02, 13:25
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:17269ميليارد تومان درصد اميد 1 :28 درصد اميد 2 :19 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/02, 12:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:14840ميليارد تومان درصد اميد 1 :19 درصد اميد 2 :12 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/02, 12:25
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:11662ميليارد تومان درصد اميد 1 :38 درصد اميد 2 :20 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :eslahi درصد...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/02, 11:55
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:9757ميليارد تومان درصد اميد 1 :49 درصد اميد 2 :22 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :eslahi درصد...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/02, 11:26
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:7392ميليارد تومان درصد اميد 1 :91 درصد اميد 2 :35 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/02, 11:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:5888ميليارد تومان درصد اميد 1 :84 درصد اميد 2 :40 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/12/02, 10:44
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:3152ميليارد تومان درصد اميد 1 :75 درصد اميد 2 :21 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1786 پاسخها | 67456 مشاهدات
بیشتر فعالیت

3 پیغام بازدید کنندگان

 1. یک پیام جدید بازدید کننده تایید نشده دارم اما نمیتونم پیداش کنم
 2. ممنون نوام جان فکر کردم دیشب پیام دادم الان دیدم انگار ارسال نشده . خیلی لطف کردی که کانال رو معرفی کردی عضو کانال چتین هم شدم. اون فایلهای تو کانال درباره چیه. ضمن اینکه اون ویدئوهای اموزشی بنیادی خیلی جالب بود. انشالله روزی بتونم محبت شمارو جبران کنم
 3. سلام //تلگرام نمیتونم وارد بشم //وارد شدم در ختما پیام بدم //ولی اینجا میشه خصوصی بهم پیام بدی //
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 3 تا 3
درباره محمود گرگانی

اطلاعات عمومی

تاریخ تولد
December 15

امضاء


بس عمارت که بود خانهٔ رنج
بس خرابی که شود پردهٔ گنج

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
775
میانگین پستها در طول روز
0.26
آخرين نوشته
فرصت 2020/11/25 15:21
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
3
جدید ترین پیام
2019/05/11 19:30
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/11/29 20:09
تاریخ عضویت
2012/09/23
معارفه ها
0

7 دوستان

 1. Bikhabar Bikhabar هم اکنون آنلاین است.

  عضو جدید

  Bikhabar
 2. iligal iligal آنلاین نیست.

  مدیر(ستاره دار 11)

  iligal
 3. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 4. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 5. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (4)

  sooroosh1315
 6. محمد یزدی محمد یزدی آنلاین نیست.

  عضو فعال

  محمد یزدی
 7. نوام چامسکی نوام چامسکی آنلاین نیست.

  عضو فعال

  نوام چامسکی
نمایش دوستان 1 به 7 از 7