• آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 13:23
  یعنی نوسان شدید ارز (کاهش و افزایش شدید ارزش پول ملی) چیز طبیعی هست ؟ و تقصیر خود افراد ؟ تغییر لحظه ای قوانین و مقررات چطور؟ تصویب نرخ های...
  37787 پاسخها | 3545198 مشاهدات
 • آواتار parsianbourse.ir
  2021/01/23, 12:54
  نمای پایانی بورس امروز/ بازگشت شاخص به کانال یک میلیون و ۲۰۰هزار واحد رشد ۳۸هزار و ۹۳واحدی شاخص کل(۳.۲درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۲۲هزار...
  37787 پاسخها | 3545198 مشاهدات
 • آواتار parsianbourse.ir
  2021/01/23, 12:48
  parsianbourse.ir پاسخ به نظر سنجی اخبار در گفتگوهاي بورسي
  مدیرعامل بورس: ریزش کنونی بورس مبنای بنیادی ندارد علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس در توییتر خود نوشت: ‏افت کنونی شاخص بورس مبنای بنیادی ندارد...
  45581 پاسخها | 4781788 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:40
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.5 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 126 (( دتوزيعح _arbitrazh_ 45 )) (( آخرين...
  12 پاسخها | 874 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:35
  بسم الله الرحمن الرحيم
  15 پاسخها | 919 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.5 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 126 حداکثر صف خ : 4249 صف خ : 3645 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:29
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.7 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 126 حداکثر صف خ : 4178 صف خ : 3702 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:23
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.7 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 126 حداکثر صف خ : 4143 صف خ : 3713 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1220857.89 ارزش کل معاملات : 10385 ارزش خرد سهام : 8412 برآيندارزش حقوقي سهام : -806 زمان : 99114...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:13
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.1 سرانه فروش وزني : 23.3 %سرانه خ/ف وزني : 125 حداکثر صف خ : 4094 صف خ : 3742 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.9 سرانه فروش وزني : 23.3 %سرانه خ/ف وزني : 124 حداکثر صف خ : 4077 صف خ : 3758 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:02
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.1 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 130 حداکثر صف خ : 4041 صف خ : 3765 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.4 سرانه فروش وزني : 22.5 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 4017 صف خ : 3773 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:51
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.5 سرانه فروش وزني : 22.5 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 3996 صف خ : 3790 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.7 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 3947 صف خ : 1049 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:42
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.5 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 3943 صف خ : 3828 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.5 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 3916 صف خ : 3869 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:33
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.7 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 420 صف خ : 376 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:28
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1219645.03 ارزش کل معاملات : 8363 ارزش خرد سهام : 6832 برآيندارزش حقوقي سهام : -650 زمان : 99114...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:23
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30 سرانه فروش وزني : 22.8 %سرانه خ/ف وزني : 132 حداکثر صف خ : 419 صف خ : 383 %ريزش صف خ :...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.1 سرانه فروش وزني : 22.8 %سرانه خ/ف وزني : 132 حداکثر صف خ : 413 صف خ : 395 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.4 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 134 حداکثر صف خ : 409 صف خ : 390 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:06
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.7 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 136 حداکثر صف خ : 408 صف خ : 393 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:01
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.5 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 136 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.1 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 134 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:51
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.1 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 134 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.3 سرانه فروش وزني : 22.5 %سرانه خ/ف وزني : 135 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:41
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.2 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 133 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:36
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1218536.04 ارزش کل معاملات : 6249 ارزش خرد سهام : 5123 برآيندارزش حقوقي سهام : -466 زمان : 99114...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:31
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.8 سرانه فروش وزني : 22.8 %سرانه خ/ف وزني : 135 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92655 مشاهدات
بیشتر فعالیت

5 پیغام بازدید کنندگان

 1. سلام آقا گرگانی، وقت بخیر و خوشی...... می خواستم ببینم لکما را بر چه اساس خریدید
 2. یک پیام جدید بازدید کننده تایید نشده دارم اما نمیتونم پیداش کنم
 3. ممنون نوام جان فکر کردم دیشب پیام دادم الان دیدم انگار ارسال نشده . خیلی لطف کردی که کانال رو معرفی کردی عضو کانال چتین هم شدم. اون فایلهای تو کانال درباره چیه. ضمن اینکه اون ویدئوهای اموزشی بنیادی خیلی جالب بود. انشالله روزی بتونم محبت شمارو جبران کنم
 4. سلام //تلگرام نمیتونم وارد بشم //وارد شدم در ختما پیام بدم //ولی اینجا میشه خصوصی بهم پیام بدی //
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 5 تا 5
درباره محمود گرگانی

اطلاعات عمومی

تاریخ تولد
December 15

امضاء


بس عمارت که بود خانهٔ رنج
بس خرابی که شود پردهٔ گنج

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
799
میانگین پستها در طول روز
0.26
آخرين نوشته
فرصت 2021/01/23 08:40
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
5
جدید ترین پیام
2019/12/08 08:23
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/01/23 17:25
تاریخ عضویت
2012/09/23
معارفه ها
0

8 دوستان

 1. Bikhabar Bikhabar آنلاین نیست.

  عضو عادی

  Bikhabar
 2. iligal iligal آنلاین نیست.

  مدیر(ستاره دار 11)

  iligal
 3. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 4. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 5. parsianbourse.ir parsianbourse.ir آنلاین نیست.

  عضو عادی

  parsianbourse.ir
 6. sooroosh1315 sooroosh1315 آنلاین نیست.

  ستاره دار (3)

  sooroosh1315
 7. محمد یزدی محمد یزدی آنلاین نیست.

  عضو فعال

  محمد یزدی
 8. نوام چامسکی نوام چامسکی آنلاین نیست.

  عضو فعال

  نوام چامسکی
نمایش دوستان 1 به 8 از 8