• آواتار ابشار
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۲, ۱۳:۴۱
  حالا چقدرش بماند شما فرض کن میانگین روزدر ماهانش 2تا2.5باشه ولی شماسهامداری کن نون اصلی باسهامداریه جناب اباد عزیز الگوتوسهامداری باشه وسهمهاش وسود...
  54712 replies | 4670421 view(s)
 • آواتار ابشار
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۲, ۱۳:۰۹
  ذات من بورس باز ونوسانگیریه وکیفشم میبرم رویا جان اینقد سود میبرم خوش باشم حالا چقدرش بمونه گفتنش خوب نیست از هر نظر وباید فقط شکر کرد
  54712 replies | 4670421 view(s)
 • آواتار ابشار
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۲, ۱۳:۰۳
  نتونسم دوری از قشکری که تاکید داشتم راتحمل کنم وبا نوسان خوب از خریخت حق ودوسهم کوچک با تعداد بالاتر ازقبل در منفی قشکرافزودم وبگروه بچه های قندی...
  54712 replies | 4670421 view(s)
 • آواتار ابشار
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۲, ۱۲:۵۳
  نتونسم دوری بازار را تحمل کنم وتایرا با اینکه بزودی برای 1200حرکت میکنه فروش ونوسان خوب از حق خریخت وخرید مجدد قشکردرمنفی وتک سهمی مجدد روی ان شدم...
  54712 replies | 4670421 view(s)
 • آواتار ابشار
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۱, ۱۲:۲۸
  قشکر صف ماند ومنم تایرایی شدم وتک سهمش ودوری از بازار هم نذاشت فکر وذهن بورسیمون راحت باشه دیگ فردا گ