• آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 11:21
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.7 سرانه فروش وزني : 22.9 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 2735 صف خ : 2075 %ريزش صف خ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 11:14
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.8 سرانه فروش وزني : 23 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 2712 صف خ : 2043 %ريزش صف خ ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 11:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1234502.9 ارزش کل معاملات : 17015 ارزش خرد سهام : 7077 برآيندارزش حقوقي سهام : 389 زمان : 99116 11:01:23...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار رادین1
  2021/01/25, 11:02
  به نظرم همان داستان بهار امسال دوباره داره به نوعی تکرار می شود! 10 تا 15 سهم بزرگ را صف خرید می کنند و بقیه منفی و صف فروش ! حالا بعید نیست با این...
  38019 پاسخها | 3557252 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 11:00
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.2 سرانه فروش وزني : 23.3 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 2561 صف خ : 1851 %ريزش صف خ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.2 سرانه فروش وزني : 23.3 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 2555 صف خ : 1889 %ريزش صف خ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:52
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.3 سرانه فروش وزني : 23.2 %سرانه خ/ف وزني : 109 حداکثر صف خ : 2535 صف خ : 1903 %ريزش صف خ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:48
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.5 سرانه فروش وزني : 23.3 %سرانه خ/ف وزني : 109 حداکثر صف خ : 2526 صف خ : 1899 %ريزش صف خ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:36
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 26 سرانه فروش وزني : 23.7 %سرانه خ/ف وزني : 110 حداکثر صف خ : 2443 صف خ : 1890 %ريزش صف خ ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:32
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.8 سرانه فروش وزني : 23.9 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 2429 صف خ : 1893 %ريزش صف خ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:28
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.7 سرانه فروش وزني : 24.2 %سرانه خ/ف وزني : 106 حداکثر صف خ : 2321 صف خ : 1808 %ريزش صف خ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:24
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.4 سرانه فروش وزني : 24.3 %سرانه خ/ف وزني : 105 حداکثر صف خ : 2021 صف خ : 245 %ريزش صف خ ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1225947.94 ارزش کل معاملات : 6824 ارزش خرد سهام : 4448 برآيندارزش حقوقي سهام : 421 زمان : 99116 10:12:21...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار meisam317
  2021/01/25, 10:15
  غپاذر بخریم یا نه ؟ /:.smilingsmiley.:/ خریدیم توکل به خدا :D از منفی به صف خرید رفتش
  59363 پاسخها | 5635483 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25 سرانه فروش وزني : 24.9 %سرانه خ/ف وزني : 100 حداکثر صف خ : 2016 صف خ : 244 %ريزش صف خ :...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.2 سرانه فروش وزني : 25.3 %سرانه خ/ف وزني : 100 حداکثر صف خ : 2016 صف خ : 248 %ريزش صف خ ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 10:03
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.4 سرانه فروش وزني : 25.6 %سرانه خ/ف وزني : 99 حداکثر صف خ : 2016 صف خ : 248 %ريزش صف خ ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:58
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.5 سرانه فروش وزني : 25.8 %سرانه خ/ف وزني : 99 حداکثر صف خ : 2016 صف خ : 245 %ريزش صف خ ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:54
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.9 سرانه فروش وزني : 26 %سرانه خ/ف وزني : 100 حداکثر صف خ : 2016 صف خ : 1521 %ريزش صف خ ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.6 سرانه فروش وزني : 26.2 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 1976 صف خ : 1457 %ريزش صف خ ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:44
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.9 سرانه فروش وزني : 26.5 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 1960 صف خ : 1447 %ريزش صف خ ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:40
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 26.2 سرانه فروش وزني : 26.5 %سرانه خ/ف وزني : 99 حداکثر صف خ : 1933 صف خ : 1420 %ريزش صف خ ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 26.8 سرانه فروش وزني : 26.6 %سرانه خ/ف وزني : 101 حداکثر صف خ : 1916 صف خ : 1354 %ريزش صف خ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:30
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1222639.65 ارزش کل معاملات : 3585 ارزش خرد سهام : 2332 برآيندارزش حقوقي سهام : 287 زمان : 99116 09:24:04...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:24
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 27.6 سرانه فروش وزني : 26.3 %سرانه خ/ف وزني : 105 حداکثر صف خ : 1806 صف خ : 1383 %ريزش صف خ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:20
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 26.7 سرانه فروش وزني : 26.4 %سرانه خ/ف وزني : 101 حداکثر صف خ : 1761 صف خ : 1334 %ريزش صف خ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:16
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.5 سرانه فروش وزني : 28.1 %سرانه خ/ف وزني : 91 حداکثر صف خ : 1615 صف خ : 1226 %ريزش صف خ ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:13
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 26 سرانه فروش وزني : 30 %سرانه خ/ف وزني : 87 حداکثر صف خ : 1592 صف خ : 1204 %ريزش صف خ :...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:09
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.2 سرانه فروش وزني : 33.3 %سرانه خ/ف وزني : 91 حداکثر صف خ : 1523 صف خ : 1162 %ريزش صف خ ...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/25, 09:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1234557.5 ارزش کل معاملات : 0 ارزش خرد سهام : 0 برآيندارزش حقوقي سهام : 0 زمان : 99116 06:37:34 تغيير...
  2521 پاسخها | 93295 مشاهدات
بیشتر فعالیت

26 پیغام بازدید کنندگان

 1. سلام علیرضا جان.

  هیچی!

  همین جوری گفتم فقط یادی از شما بکنم.

  یه مدت خبری ازتون نبود دلتنگتون شدیم.

  خیلی دوستتون داریم.
  یا علی.
 2. ببخشید ویرایشش کردم.
 3. سلام و روز بخیر
  الان ی مقدار نقدینگی جدید و کوتاه مدت (یکماهه) رسیده باشه دستتون چی می خرید باهاش ؟
 4. باسلام
  آقای ایلیگال عزیز مسله ای داشتم دوستان گفتند با شما باید مطرح کنم. موضوع اینه که برای یکی ازدوستان میخواستم پیام خصوصی ارسال کنم ولی در پنل کاربری امکانش برام میسر نیست.اصلا گزینه ارسال پیام خصوصی وجود ندارد. که ظاهرا مسله به دست شما قابل حل هست.ممنون میشم مساعدت بفرمایید.
 5. باسلام
  آقای ایلیگال عزیز مسله ای داشتم دوستان گفتند با شما باید مطرح کنم. موضوع اینه که برای یکی ازدوستان میخواستم پیام خصوصی ارسال کنم ولی در پنل کاربری امکانش برام میسر نیست.اصلا گزینه ارسال پیام خصوصی وجود ندارد. که ظاهرا مسله به دست شما قابل حل هست.ممنون میشم مساعدت بفرمایید.
 6. ببخشید فکر کردم می تونم چند سهم بگم و شانسی شرکت کنم
  بازم ببخشید خیلی بد شد من تازه شروع کردم
  ممنونم
 7. سلام بله قوانین رو بخونید و شرکت کنید
 8. سلام ببخشید من می تونم در مسابقه شرکت کنم؟؟؟؟
 9. سلام در پایان هر هفته میتونید تو مسابقات مربوط به هر بخش با توجه به قوانین شرکت کنید
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 10 تا 26
صفحه 1 از 3 123 آخرین
صفحه 1 از 3 123 آخرین
درباره iligal

اطلاعات عمومی

تاریخ تولد
01 January 1988 (33)
درباره iligal
شرح حال:
بخشنده باش و افتاده و با داشته های خودت فخر نفروش!
محل سکونت:
Bushehr
علاقه مندی ها:
Make Money
حرفه:
power enginering

امضاء


بخشنده باش و افتاده و با داشته های خودت فخر نفروش!

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
4,094
میانگین پستها در طول روز
1.34
آخرين نوشته
*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+* 2021/01/05 07:42
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
26
جدید ترین پیام
2020/07/04 10:19
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/01/22 20:41
تاریخ عضویت
2012/09/21
معارفه ها
0

51 دوستان

 1. ".احسان." ".احسان." آنلاین نیست.

  عضو فعال

  ".احسان."
 2. "heydar" "heydar" آنلاین نیست.

  عضو فعال

  "heydar"
 3. (حیدری) (حیدری) آنلاین نیست.

  عضو فعال

  (حیدری)
 4. Abad Abad آنلاین نیست.

  عضو فعال

  Abad
 5. Aiming Aiming آنلاین نیست.

  ستاره دار(18)

  Aiming
 6. Ali Ali آنلاین نیست.

  ستاره دار(32)

  Ali
 7. arad700 arad700 هم اکنون آنلاین است.

  عضو فعال

  arad700
 8. arman36 arman36 آنلاین نیست.

  ستاره دار(3)

  arman36
 9. behnam behnam آنلاین نیست.

  عضو فعال

  behnam
 10. Bikhabar Bikhabar هم اکنون آنلاین است.

  عضو عادی

  Bikhabar
نمایش دوستان 1 به 10 از 51
صفحه 1 از 6 1234 ... آخرین