نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: تاپیک توانسته به خریدها و فروشهای شما کمک کند؟

رأی دهندگان
31.

این نظرسنجی تا تاریخ2011/01/21 ساعت 12:37 معتبر است