نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: اعتراض به افزایش قیمت غیرمنطقی, پسته نمیخریم, موافقید

رأی دهندگان
53.

این نظرسنجی تا تاریخ2013/03/21 ساعت 14:09 معتبر است

 • بلی و نخواهم خرید.

  40 75.47%
 • بلی اما میخرم.

  4 7.55%
 • خیر, مخالف این اعتراضم.

  5 9.43%
 • نظری ندارم

  4 7.55%