نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: آینده خود و سرمایه تان را در بورس چگونه میبینید؟

رأی دهندگان
82.

این نظرسنجی تا تاریخ2013/05/23 ساعت 11:41 معتبر است

  • آینده درخشان همراه با سود فراوان

    51 62.20%
  • اتلاف زمان همراه با زیان غیرقابل جبران

    3 3.66%
  • مبهم میبینم و نظر روشنی ندارم

    28 34.15%