نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: باتوجه به تغییرات اعمال شده، کدام حالت مورد نظر شماست؟

رأی دهندگان
24.

این نظرسنجی تا تاریخ2014/12/23 ساعت 13:32 معتبر است

  • وضعیت فعلی را می پسندم.

    19 79.17%
  • وضعیت قبلی را می پسندم.

    5 20.83%