نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: نتیجه تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتها 2015؟

رأی دهندگان
76.

این نظرسنجی تا تاریخ2015/01/31 ساعت 14:39 معتبر است

 • اول

  18 23.68%
 • دوم

  6 7.89%
 • سوم

  13 17.11%
 • چهارم

  5 6.58%
 • حذف در یک چهارم نهایی

  25 32.89%
 • حذف در مرحله گروهی

  9 11.84%