نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: آیاتوافق سیاسی در مدت زمان منتهی به اسفند صورت میپذیرد

رأی دهندگان
172.

این نظرسنجی تا تاریخ2015/03/18 ساعت 13:45 معتبر است

  • بله

    98 56.98%
  • خیر

    74 43.02%