نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: قهرمان یورو2016 از نظر شما؟

رأی دهندگان
44.

این نظرسنجی تا تاریخ2016/07/06 ساعت 01:00 معتبر است

 • آلمان

  18 40.91%
 • اسپانیا

  6 13.64%
 • انگلیس

  4 9.09%
 • ایتالیا

  7 15.91%
 • بلژیک

  1 2.27%
 • پرتغال

  1 2.27%
 • سوئیس

  0 0%
 • فرانسه

  5 11.36%
 • کرواسی

  1 2.27%
 • سایر تیم ها

  1 2.27%