نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: آیا با تشکیل کانون سهامداران حقیقی موافقید؟

رأی دهندگان
23.
  • بله

    17 73.91%
  • خیر

    6 26.09%