نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: آیا با تشکیل کانون سهامداران حقیقی موافقید؟

رأی دهندگان
27.
  • بله

    20 74.07%
  • خیر

    7 25.93%