نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: تعداد مدالهای طلا المپیک ریو 2016

رأی دهندگان
20.

این نظرسنجی تا تاریخ2016/08/13 ساعت 13:03 معتبر است