نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: پیش بینی شما از نتیجه دربی؟

رأی دهندگان
15.

این نظرسنجی تا تاریخ2017/02/12 ساعت 21:06 معتبر است

  • برد استقلال

    7 46.67%
  • برد پرسپولیس

    6 40.00%
  • مساوی

    2 13.33%