نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: رای شما به کدام کاندیدا میباشد؟

رأی دهندگان
99.

این نظرسنجی تا تاریخ2017/05/18 ساعت 02:38 معتبر است

 • سید مصطفی آقا میرسلیم

  0 0%
 • اسحاق جهانگیری کوه شاهی

  2 2.02%
 • حسن روحانی

  57 57.58%
 • سید ابراهیم رئیسی ساداتی

  7 7.07%
 • محمدباقر قالیباف

  10 10.10%
 • سید مصطفی هاشمی طبا

  0 0%
 • هیچ کدام

  23 23.23%