نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: برنده مناظره دوم از نظر شما چه کسی است؟

رأی دهندگان
47.

این نظرسنجی تا تاریخ2017/05/12 ساعت 14:47 معتبر است

 • حسن روحانی

  26 55.32%
 • اسحاق جهانگیری

  2 4.26%
 • محمدباقر قالیباف

  6 12.77%
 • ابراهیم رییسی

  4 8.51%
 • مصطفی آقا میرسلیم

  6 12.77%
 • مصطفی هاشمی طبا

  3 6.38%