نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: وضعیت و پیشنهاد شما

رأی دهندگان
49.
 • ازدواج کرده ام و پیشنهاد می کنم ازدواج کنید.

  24 48.98%
 • ازدواج کرده ام و پیشنهاد می کنم ازدواج نکنید.

  7 14.29%
 • همسر ندارم و دوست دارم ازدواج کنم.

  13 26.53%
 • همسر ندارم و دوست دارم همین جور بمانم.

  5 10.20%
 • سایر (اگر این را انتخاب می کنید توضیح دهید.)

  0 0%