نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: نظرسنجی آتی

رأی دهندگان
59.

این نظرسنجی تا تاریخ2019/10/21 ساعت 15:28 معتبر است

  • ۱

    0 0%
  • ۲

    0 0%
نظرسنجی با انتخاب چندگانه