نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: با قابل نمایش شدن این دو تاپیک صرفا جهت کاربران موافقید

رأی دهندگان
48.
  • بله

    23 47.92%
  • خیر

    25 52.08%