نتایج نظرسنجی

نمایش نتایج نظرسنجی: آیا این ریزش از نوع روند هست یا دستکاری؟؟ یا زود گذز؟؟

رأی دهندگان
29.

این نظرسنجی تا تاریخ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳:۳۶ معتبر است