صفحه 475 از 475 نخست ... 375425465472473474475
نمایش نتایج: از 4,741 به 4,748 از 4748

موضوع: مسابقه ماهانه سایت بورسی

 1. #4741
  مدیر(ستاره دار4) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  15,613
  تشکر
  45,126
  تشکر شده 70,121 بار در 15,071 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ علیرضا جمالی ‪١٢٫٦% دی (‪٣٥٫٤%‬) ثاخت (‪١٥٫١%‬) حفاری (‪١٫١%‬) وبوعلی (‪١٥٫٦%‬) وخارزم (‪-٤٫١%‬)
  ‪٢ eps ‪١١٫٤% غدام (‪٧٫٨%‬) حفارس (‪١٥٫٦%‬) خگستر (‪١٤٫٥%‬) ختراک (‪٩٫٨%‬) پاسا (‪٩٫٣%‬)
  ‪٣ mhjboursy ‪١٠٫٤% قشکر (‪١٣٫٢%‬) قچار (‪١٢٫٨%‬) ثباغ (‪٥٫٣%‬) پرداخت (‪٧٫٤%‬) غدام (‪٧٫٨%‬) حفارس (‪١٥٫٦%‬)
  ‪٤ شاه بورس ‪٨٫٦% شدوص (‪-٦٫١%‬) وملی (‪١٥٫٨%‬) بهپاک (‪١٠٫٠%‬) غمارگ (‪١٤٫٥%‬)
  ‪٥ majid664 ‪٧٫٦% خپارس (‪-٠٫٢%‬) شگویا (‪١٠٫٢%‬) وغدیر (‪١١٫٥%‬) وساپا (‪٩٫٨%‬) ورنا (‪٦٫٩%‬)
  ‪٦ Babak1 ‪٦٫٥% اخابر (‪٠٫٠%‬) خساپا (‪١٥٫٧%‬) ثشاهد (‪١٤٫٩%‬) غدام (‪٧٫٨%‬) غبهنوش (‪-٩٫٦%‬) وتوصا (‪١٠٫٢%‬)
  ‪٧ Mehdi1400 ‪٦٫٣% زکوثر (‪-٠٫٤%‬) برکت (‪١٥٫٦%‬) غپینو (‪-٣٫٤%‬) فاراک (‪٨٫١%‬) کرمان (‪٨٫٩%‬) فخوز (‪٨٫٨%‬)
  ‪٨ zorba ‪٤٫٥% فخوز (‪٨٫٨%‬) خپارس (‪-٠٫٢%‬) بترانس (‪-٦٫٤%‬) وملی (‪١٥٫٨%‬)
  ‪٩ Aiming ‪٣٫٤% کنور (‪٦٫١%‬) غدیس (‪٣٫٧%‬) دارو (‪-٣٫١%‬) ومهان (‪٦٫٨%‬)
  ‪١٠ یاکاموز ‪٣٫٣% شبندر (‪٨٫٥%‬) شپنا (‪٠٫٠%‬) شبریز (‪١٠٫٨%‬) دماوند (‪١٫٧%‬) صبا (‪-٤٫٥%‬)
  ‪١١ AIDIN90 ‪٢٫٢% خزامیا (‪-٨٫٧%‬) خپارس (‪-٠٫٢%‬) ورنا (‪٦٫٩%‬) خبهمن (‪٢٫١%‬) شبریز (‪١٠٫٨%‬)
  ‪١٢ i177177 ‪٠٫٥% غشهداب (‪-٩٫٠%‬) کهمدا (‪٤٫١%‬) داوه (‪-٤٫٩%‬) شپارس (‪-٣٫٤%‬) ثاخت (‪١٥٫١%‬) رنیک (‪١٫٢%‬)
  ‪١٣ baradaran ‪-٠٫٧% بترانس (‪-٦٫٤%‬) وخارزم (‪-٤٫١%‬) غگرجی (‪٥٫٨%‬) دماوند (‪١٫٧%‬)
  ‪١٤ revolution ‪-٠٫٨% قپیرا (‪-٢٫٤%‬) قچار (‪١٢٫٨%‬) قشیر (‪-١٢٫٤%‬) قلرست (‪-١٫٣%‬)
  ‪١٥ مجید رادمنش ‪-١٫١% کوثر (‪-٤٫١%‬) زمگسا (‪-٤٫٠%‬) بترانس (‪-٦٫٤%‬) ختراک (‪٩٫٨%‬)
  ‪١٦ meisam317 ‪-٢٫٠% کنور (‪٦٫١%‬) فجام (‪٠٫٦%‬) دلر (‪-٢٫١%‬) پخش (‪-١٫٠%‬) هجرت (‪-١٣٫٤%‬)
  ‪١٧ نادر کاظمی ‪-٢٫٦% کفرا (‪-١٢٫٩%‬) اتکام (‪٠٫٥%‬) رمپنا (‪٠٫٤%‬) ثمسکن (‪١٫٣%‬) زمگسا (‪-٤٫٠%‬) وسبحان (‪-٠٫٩%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ دی ‪٤٠٬٦١٦ ‪٥٤٬٩٩٤ ‪٣٥٫٤% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢ وملی ‪٥٨٧٬٠٨٠ ‪٦٧٩٬٦١٠ ‪١٥٫٨% ‪١ شاه بورس
  zorba
  ‪٣ خساپا ‪٤٬٢٦٠ ‪٤٬٩٣٠ ‪١٥٫٧% ‪٠ Babak1
  ‪٤ وبوعلی ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢٠٬١١٠ ‪١٥٫٦% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥ برکت ‪٣٢٬٠٨٠ ‪٣٧٬٠٩٠ ‪١٥٫٦% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٦ حفارس ‪٩٬٧٦٠ ‪١١٬٢٨٠ ‪١٥٫٦% ‪١ eps
  mhjboursy
  ‪٧ ثاخت ‪٨٬٠٣٠ ‪٩٬٢٤٠ ‪١٥٫١% ‪١ i177177
  علیرضا جمالی
  ‪٨ ثشاهد ‪٤٦٬٩٦٠ ‪٥٣٬٩٤٠ ‪١٤٫٩% ‪٠ Babak1
  ‪٩ خگستر ‪١٠٬٥٧٠ ‪١٢٬١٠٠ ‪١٤٫٥% ‪٠ eps
  ‪١٠ غمارگ ‪٥٣٬٥٦٠ ‪٦١٬٣١٠ ‪١٤٫٥% ‪٠ شاه بورس
  ‪١١ قشکر ‪٥٤٬٠٦٠ ‪٦١٬٢٢٠ ‪١٣٫٢% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٢ قچار ‪١٣٠٬١٨١ ‪١٤٦٬٨٦٩ ‪١٢٫٨% ‪١ revolution
  mhjboursy
  ‪١٣ وغدیر ‪١٦٬٣٣٠ ‪١٨٬٢٠٠ ‪١١٫٥% ‪٠ majid664
  ‪١٤ شبریز ‪٥٨٬٣٠٠ ‪٦٤٬٥٩٠ ‪١٠٫٨% ‪١ یاکاموز
  AIDIN90
  ‪١٥ شگویا ‪٢٣٬٧١٧ ‪٢٦٬١٣٦ ‪١٠٫٢% ‪٠ majid664
  ‪١٦ وتوصا ‪١٧٬٣٩٠ ‪١٩٬١٦٠ ‪١٠٫٢% ‪٠ Babak1
  ‪١٧ بهپاک ‪٦٤٬٧٤٤ ‪٧١٬٢٤٨ ‪١٠٫٠% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٨ ختراک ‪٣٠٬٥٠٠ ‪٣٣٬٥٠٠ ‪٩٫٨% ‪١ eps
  مجید رادمنش
  ‪١٩ وساپا ‪٢٢٬٦٨٠ ‪٢٤٬٩١٠ ‪٩٫٨% ‪٠ majid664
  ‪٢٠ پاسا ‪٢٧٬٩٦٠ ‪٣٠٬٥٥٠ ‪٩٫٣% ‪٠ eps
  ‪٢١ کرمان ‪٩١٬٩٦٥ ‪١٠٠٬١٥٤ ‪٨٫٩% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٢٢ فخوز ‪٤٥٬٠٤٠ ‪٤٨٬٩٩٠ ‪٨٫٨% ‪١ Mehdi1400
  zorba
  ‪٢٣ شبندر ‪٥٣٬٨٩٠ ‪٥٨٬٤٨٠ ‪٨٫٥% ‪٠ یاکاموز
  ‪٢٤ فاراک ‪١٤٬٨٠٠ ‪١٦٬٠٠٠ ‪٨٫١% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٢٥ غدام ‪١٣٠٬٨٦٠ ‪١٤١٬١٢٠ ‪٧٫٨% ‪٢ eps
  Babak1
  mhjboursy
  ‪٢٦ پرداخت ‪٤٥٬٦١٠ ‪٤٨٬٩٧٠ ‪٧٫٤% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٧ ورنا ‪١٩٬٨٢٠ ‪٢١٬١٨٠ ‪٦٫٩% ‪١ AIDIN90
  majid664
  ‪٢٨ ومهان ‪٢٢٬٠٣١ ‪٢٣٬٥٢٠ ‪٦٫٨% ‪٠ Aiming
  ‪٢٩ کنور ‪٥٠٬٨٩٠ ‪٥٣٬٩٩٠ ‪٦٫١% ‪١ Aiming
  meisam317
  ‪٣٠ غگرجی ‪٤٧٬٧٢٠ ‪٥٠٬٥٠٠ ‪٥٫٨% ‪٠ baradaran
  ‪٣١ ثباغ ‪١٦٬٣٠٦ ‪١٧٬١٦٨ ‪٥٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٢ کهمدا ‪٣٧٬٦٩٠ ‪٣٩٬٢٥٠ ‪٤٫١% ‪٠ i177177
  ‪٣٣ غدیس ‪٥٠٬٧٩٤ ‪٥٢٬٦٩١ ‪٣٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٣٤ خبهمن ‪٢٨٬٥٤٠ ‪٢٩٬١٥٠ ‪٢٫١% ‪٠ AIDIN90
  ‪٣٥ دماوند ‪٨١٬١٠٦ ‪٨٢٬٤٩٢ ‪١٫٧% ‪١ یاکاموز
  baradaran
  ‪٣٦ ثمسکن ‪١١٬٨٠٠ ‪١١٬٩٥٠ ‪١٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٧ رنیک ‪٣٣٬٨٧٢ ‪٣٤٬٢٦٣ ‪١٫٢% ‪٠ i177177
  ‪٣٨ حفاری ‪١٧٬٦٧٠ ‪١٧٬٨٦٠ ‪١٫١% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٩ فجام ‪٧٥٬٥٠٠ ‪٧٥٬٩٨٠ ‪٠٫٦% ‪٠ meisam317
  ‪٤٠ اتکام ‪٩٬١١٩ ‪٩٬١٦٧ ‪٠٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤١ رمپنا ‪٤٨٬٣٩٠ ‪٤٨٬٥٧٠ ‪٠٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٢ شپنا ‪٤٤٬٣٢٠ ‪٤٤٬٣٢٠ ‪٠٫٠% ‪٠ یاکاموز
  ‪٤٣ اخابر ‪١٧٬٦٣٠ ‪١٧٬٦٣٠ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٤٤ خپارس ‪٢٢٬٨٧٠ ‪٢٢٬٨٣٠ ‪-٠٫٢% ‪٢ AIDIN90
  majid664
  zorba
  ‪٤٥ زکوثر ‪٤٣٬٤٨٠ ‪٤٣٬٣٢٠ ‪-٠٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٤٦ وسبحان ‪١٢٬٣٥١ ‪١٢٬٢٤٤ ‪-٠٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٧ پخش ‪٤٨٬٨٦٠ ‪٤٨٬٣٤٨ ‪-١٫٠% ‪٠ meisam317
  ‪٤٨ قلرست ‪٣٥٬١٧٠ ‪٣٤٬٧٢٠ ‪-١٫٣% ‪٠ revolution
  ‪٤٩ دلر ‪١٢٦٬٢٦٠ ‪١٢٣٬٦١٠ ‪-٢٫١% ‪٠ meisam317
  ‪٥٠ قپیرا ‪٨٩٬١٧٠ ‪٨٦٬٩٩٠ ‪-٢٫٤% ‪٠ revolution
  ‪٥١ دارو ‪٦٦٬١٣٠ ‪٦٤٬١٠٠ ‪-٣٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٥٢ غپینو ‪١٢٬٣٣٠ ‪١١٬٩١٠ ‪-٣٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥٣ شپارس ‪٣١٬٤٥٠ ‪٣٠٬٣٧٠ ‪-٣٫٤% ‪٠ i177177
  ‪٥٤ زمگسا ‪٤٧٬٩٣٠ ‪٤٦٬٠٣٠ ‪-٤٫٠% ‪١ مجید رادمنش
  نادر کاظمی
  ‪٥٥ وخارزم ‪١٥٬٧٣٠ ‪١٥٬٠٩٠ ‪-٤٫١% ‪١ علیرضا جمالی
  baradaran
  ‪٥٦ کوثر ‪٣٠٬١٦٣ ‪٢٨٬٩٣١ ‪-٤٫١% ‪٠ مجید رادمنش
  ‪٥٧ صبا ‪٣٦٬٥٦٣ ‪٣٤٬٩٢١ ‪-٤٫٥% ‪٠ یاکاموز
  ‪٥٨ داوه ‪٣٠٬٩٠٦ ‪٢٩٬٣٨٢ ‪-٤٫٩% ‪٠ i177177
  ‪٥٩ شدوص ‪٢٦٬٤٢٠ ‪٢٤٬٨٢٠ ‪-٦٫١% ‪٠ شاه بورس
  ‪٦٠ بترانس ‪٦٠٬٨٢٠ ‪٥٦٬٩٥٠ ‪-٦٫٤% ‪٢ مجید رادمنش
  baradaran
  zorba
  ‪٦١ خزامیا ‪٣٢٬٣٨٠ ‪٢٩٬٥٥٠ ‪-٨٫٧% ‪٠ AIDIN90
  ‪٦٢ غشهداب ‪٣٢٬١٤٣ ‪٢٩٬٢٤٠ ‪-٩٫٠% ‪٠ i177177
  ‪٦٣ غبهنوش ‪٩٩٬٣٣٠ ‪٨٩٬٨٢٠ ‪-٩٫٦% ‪٠ Babak1
  ‪٦٤ قشیر ‪٤٠٬٩٠١ ‪٣٥٬٨١٨ ‪-١٢٫٤% ‪٠ revolution
  ‪٦٥ کفرا ‪٦١٬٤٩٠ ‪٥٣٬٥٨٠ ‪-١٢٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٦٦ هجرت ‪٩٨٬١٥٣ ‪٨٥٬٠١٧ ‪-١٣٫٤% ‪٠ meisam317
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٧
  شمار کل نماد ها: ‪٨٤
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٦٦
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪٤٫١
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪٣٫٩%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  اخابر خرید 17630
  خساپا خرید 4260
  این نتایج مربوط به چهارمین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/١ تا ١٣٩٩/٥/٧ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  ویرایش توسط mhjboursy : 2020/07/28 در ساعت 06:55
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 2. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #4742
  مدیر(ستاره دار4) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  15,613
  تشکر
  45,126
  تشکر شده 70,121 بار در 15,071 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ علیرضا جمالی ‪١٧٫٩% دی (‪٤٢٫٢%‬) ثاخت (‪٢٠٫٨%‬) حفاری (‪٦٫٠%‬) وبوعلی (‪٢٠٫٦%‬) وخارزم (‪٠٫١%‬)
  ‪٢ eps ‪١٣٫٢% غدام (‪١٢٫٦%‬) حفارس (‪١٥٫٢%‬) خگستر (‪٢٠٫٢%‬) ختراک (‪٤٫٤%‬) پاسا (‪١٣٫٦%‬)
  ‪٣ mhjboursy ‪١٣٫٠% قشکر (‪١٦٫٥%‬) قچار (‪١٦٫٩%‬) ثباغ (‪١٠٫٣%‬) پرداخت (‪٦٫٤%‬) غدام (‪١٢٫٦%‬) حفارس (‪١٥٫٢%‬)
  ‪٤ شاه بورس ‪١٢٫٠% شدوص (‪-٩٫٢%‬) وملی (‪٢١٫٥%‬) بهپاک (‪١٥٫٥%‬) غمارگ (‪٢٠٫٢%‬)
  ‪٥ Babak1 ‪١٠٫٠% اخابر (‪٠٫٠%‬) خساپا (‪١٧٫٨%‬) ثشاهد (‪٢٠٫٦%‬) غدام (‪١٢٫٦%‬) غبهنوش (‪-٦٫٨%‬) وتوصا (‪١٥٫٦%‬)
  ‪٦ Mehdi1400 ‪٩٫٣% زکوثر (‪-٣٫٣%‬) برکت (‪٢١٫٤%‬) غپینو (‪-٧٫٩%‬) فاراک (‪١٣٫٥%‬) کرمان (‪٢٠٫١%‬) فخوز (‪١٢٫٣%‬)
  ‪٧ majid664 ‪٨٫١% خپارس (‪-٠٫٢%‬) شگویا (‪١٠٫٢%‬) وغدیر (‪١٦٫٩%‬) وساپا (‪٧٫٨%‬) ورنا (‪٦٫٠%‬)
  ‪٨ zorba ‪٧٫٣% فخوز (‪١٢٫٣%‬) خپارس (‪-٠٫٢%‬) بترانس (‪-٤٫٥%‬) وملی (‪٢١٫٥%‬)
  ‪٩ یاکاموز ‪٥٫٠% شبندر (‪٦٫٧%‬) شپنا (‪١٢٫٤%‬) شبریز (‪١٢٫٤%‬) دماوند (‪٠٫٣%‬) صبا (‪-٦٫٨%‬)
  ‪١٠ Aiming ‪٤٫٥% کنور (‪٢٫٠%‬) غدیس (‪٨٫٩%‬) دارو (‪-٤٫٧%‬) ومهان (‪١١٫٩%‬)
  ‪١١ AIDIN90 ‪٢٫٢% خزامیا (‪-١٠٫٣%‬) خپارس (‪-٠٫٢%‬) ورنا (‪٦٫٠%‬) خبهمن (‪٣٫٣%‬) شبریز (‪١٢٫٤%‬)
  ‪١٢ baradaran ‪٠٫٥% بترانس (‪-٤٫٥%‬) وخارزم (‪٠٫١%‬) غگرجی (‪٦٫١%‬) دماوند (‪٠٫٣%‬)
  ‪١٣ i177177 ‪-٠٫١% غشهداب (‪-١٢٫٤%‬) کهمدا (‪٢٫٥%‬) داوه (‪-٦٫٣%‬) شپارس (‪-٧٫٢%‬) ثاخت (‪٢٠٫٨%‬) رنیک (‪٢٫٢%‬)
  ‪١٤ نادر کاظمی ‪-٠٫٦% کفرا (‪-٩٫٣%‬) اتکام (‪٥٫٥%‬) رمپنا (‪٠٫٤%‬) ثمسکن (‪٦٫٣%‬) زمگسا (‪-٨٫٦%‬) وسبحان (‪٢٫٣%‬)
  ‪١٥ revolution ‪-٠٫٧% قپیرا (‪-٢٫٧%‬) قچار (‪١٦٫٩%‬) قشیر (‪-١٥٫٨%‬) قلرست (‪-١٫٣%‬)
  ‪١٦ مجید رادمنش ‪-٠٫٨% کوثر (‪٥٫٥%‬) زمگسا (‪-٨٫٦%‬) بترانس (‪-٤٫٥%‬) ختراک (‪٤٫٤%‬)
  ‪١٧ meisam317 ‪-٣٫٦% کنور (‪٢٫٠%‬) فجام (‪-٣٫٩%‬) دلر (‪-٢٫٢%‬) پخش (‪-٢٫٧%‬) هجرت (‪-١١٫٤%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ دی ‪٤٠٬٦١٦ ‪٥٧٬٧٤٣ ‪٤٢٫٢% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢ وملی ‪٥٨٧٬٠٨٠ ‪٧١٣٬٥٩٠ ‪٢١٫٥% ‪١ شاه بورس
  zorba
  ‪٣ برکت ‪٣٢٬٠٨٠ ‪٣٨٬٩٤٠ ‪٢١٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٤ ثاخت ‪٨٬٠٣٠ ‪٩٬٧٠٠ ‪٢٠٫٨% ‪١ i177177
  علیرضا جمالی
  ‪٥ ثشاهد ‪٤٦٬٩٦٠ ‪٥٦٬٦٣٠ ‪٢٠٫٦% ‪٠ Babak1
  ‪٦ وبوعلی ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢٠٬٩٧٠ ‪٢٠٫٦% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٧ غمارگ ‪٥٣٬٥٦٠ ‪٦٤٬٣٧٠ ‪٢٠٫٢% ‪٠ شاه بورس
  ‪٨ خگستر ‪١٠٬٥٧٠ ‪١٢٬٧٠٠ ‪٢٠٫٢% ‪٠ eps
  ‪٩ کرمان ‪٩١٬٩٦٥ ‪١١٠٬٤١٩ ‪٢٠٫١% ‪٠ Mehdi1400
  ‪١٠ خساپا ‪٤٬٢٦٠ ‪٥٬٠٢٠ ‪١٧٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪١١ قچار ‪١٣٠٬١٨١ ‪١٥٢٬١٩٦ ‪١٦٫٩% ‪١ revolution
  mhjboursy
  ‪١٢ وغدیر ‪١٦٬٣٣٠ ‪١٩٬٠٩٠ ‪١٦٫٩% ‪٠ majid664
  ‪١٣ قشکر ‪٥٤٬٠٦٠ ‪٦٣٬٠٠٠ ‪١٦٫٥% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٤ وتوصا ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢٠٬١١٠ ‪١٥٫٦% ‪٠ Babak1
  ‪١٥ بهپاک ‪٦٤٬٧٤٤ ‪٧٤٬٧٨١ ‪١٥٫٥% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٦ حفارس ‪٩٬٧٦٠ ‪١١٬٢٤٠ ‪١٥٫٢% ‪١ eps
  mhjboursy
  ‪١٧ پاسا ‪٢٧٬٩٦٠ ‪٣١٬٧٦٠ ‪١٣٫٦% ‪٠ eps
  ‪١٨ فاراک ‪١٤٬٨٠٠ ‪١٦٬٨٠٠ ‪١٣٫٥% ‪٠ Mehdi1400
  ‪١٩ غدام ‪١٣٠٬٨٦٠ ‪١٤٧٬٣٤٠ ‪١٢٫٦% ‪٢ eps
  Babak1
  mhjboursy
  ‪٢٠ شپنا ‪٤٤٬٣٢٠ ‪٤٩٬٨١٠ ‪١٢٫٤% ‪٠ یاکاموز
  ‪٢١ شبریز ‪٥٨٬٣٠٠ ‪٦٥٬٥٢٠ ‪١٢٫٤% ‪١ یاکاموز
  AIDIN90
  ‪٢٢ فخوز ‪٤٥٬٠٤٠ ‪٥٠٬٥٨٠ ‪١٢٫٣% ‪١ Mehdi1400
  zorba
  ‪٢٣ ومهان ‪٢٢٬٠٣١ ‪٢٤٬٦٥٠ ‪١١٫٩% ‪٠ Aiming
  ‪٢٤ ثباغ ‪١٦٬٣٠٦ ‪١٧٬٩٨٤ ‪١٠٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٥ شگویا ‪٢٣٬٧١٧ ‪٢٦٬١٣٦ ‪١٠٫٢% ‪٠ majid664
  ‪٢٦ غدیس ‪٥٠٬٧٩٤ ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٨٫٩% ‪٠ Aiming
  ‪٢٧ وساپا ‪٢٢٬٦٨٠ ‪٢٤٬٤٤٠ ‪٧٫٨% ‪٠ majid664
  ‪٢٨ شبندر ‪٥٣٬٨٩٠ ‪٥٧٬٤٩٠ ‪٦٫٧% ‪٠ یاکاموز
  ‪٢٩ پرداخت ‪٤٥٬٦١٠ ‪٤٨٬٥٣٠ ‪٦٫٤% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٠ ثمسکن ‪١١٬٨٠٠ ‪١٢٬٥٤٠ ‪٦٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣١ غگرجی ‪٤٧٬٧٢٠ ‪٥٠٬٦٣٠ ‪٦٫١% ‪٠ baradaran
  ‪٣٢ حفاری ‪١٧٬٦٧٠ ‪١٨٬٧٣٠ ‪٦٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٣ ورنا ‪١٩٬٨٢٠ ‪٢١٬٠٠٠ ‪٦٫٠% ‪١ AIDIN90
  majid664
  ‪٣٤ کوثر ‪٣٠٬١٦٣ ‪٣١٬٨٢٢ ‪٥٫٥% ‪٠ مجید رادمنش
  ‪٣٥ اتکام ‪٩٬١١٩ ‪٩٬٦١٦ ‪٥٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٦ ختراک ‪٣٠٬٥٠٠ ‪٣١٬٨٣٠ ‪٤٫٤% ‪١ eps
  مجید رادمنش
  ‪٣٧ خبهمن ‪٢٨٬٥٤٠ ‪٢٩٬٤٨٠ ‪٣٫٣% ‪٠ AIDIN90
  ‪٣٨ کهمدا ‪٣٧٬٦٩٠ ‪٣٨٬٦٢٠ ‪٢٫٥% ‪٠ i177177
  ‪٣٩ وسبحان ‪١٢٬٣٥١ ‪١٢٬٦٣٥ ‪٢٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٠ رنیک ‪٣٣٬٨٧٢ ‪٣٤٬٦٢٢ ‪٢٫٢% ‪٠ i177177
  ‪٤١ کنور ‪٥٠٬٨٩٠ ‪٥١٬٩٣٠ ‪٢٫٠% ‪١ Aiming
  meisam317
  ‪٤٢ رمپنا ‪٤٨٬٣٩٠ ‪٤٨٬٥٧٠ ‪٠٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٣ دماوند ‪٨١٬١٠٦ ‪٨١٬٣٣٦ ‪٠٫٣% ‪١ یاکاموز
  baradaran
  ‪٤٤ وخارزم ‪١٥٬٧٣٠ ‪١٥٬٧٤٠ ‪٠٫١% ‪١ علیرضا جمالی
  baradaran
  ‪٤٥ اخابر ‪١٧٬٦٣٠ ‪١٧٬٦٣٠ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٤٦ خپارس ‪٢٢٬٨٧٠ ‪٢٢٬٨٣٠ ‪-٠٫٢% ‪٢ AIDIN90
  majid664
  zorba
  ‪٤٧ قلرست ‪٣٥٬١٧٠ ‪٣٤٬٧٢٠ ‪-١٫٣% ‪٠ revolution
  ‪٤٨ دلر ‪١٢٦٬٢٦٠ ‪١٢٣٬٥١٠ ‪-٢٫٢% ‪٠ meisam317
  ‪٤٩ قپیرا ‪٨٩٬١٧٠ ‪٨٦٬٧٦٠ ‪-٢٫٧% ‪٠ revolution
  ‪٥٠ پخش ‪٤٨٬٨٦٠ ‪٤٧٬٥٣٢ ‪-٢٫٧% ‪٠ meisam317
  ‪٥١ زکوثر ‪٤٣٬٤٨٠ ‪٤٢٬٠٤٠ ‪-٣٫٣% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥٢ فجام ‪٧٥٬٥٠٠ ‪٧٢٬٥٣٠ ‪-٣٫٩% ‪٠ meisam317
  ‪٥٣ بترانس ‪٦٠٬٨٢٠ ‪٥٨٬٠٩٠ ‪-٤٫٥% ‪٢ مجید رادمنش
  baradaran
  zorba
  ‪٥٤ دارو ‪٦٦٬١٣٠ ‪٦٣٬٠٣٠ ‪-٤٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٥٥ داوه ‪٣٠٬٩٠٦ ‪٢٨٬٩٤٥ ‪-٦٫٣% ‪٠ i177177
  ‪٥٦ غبهنوش ‪٩٩٬٣٣٠ ‪٩٢٬٦٢٠ ‪-٦٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪٥٧ صبا ‪٣٦٬٥٦٣ ‪٣٤٬٠٧٩ ‪-٦٫٨% ‪٠ یاکاموز
  ‪٥٨ شپارس ‪٣١٬٤٥٠ ‪٢٩٬١٨٠ ‪-٧٫٢% ‪٠ i177177
  ‪٥٩ غپینو ‪١٢٬٣٣٠ ‪١١٬٣٥٠ ‪-٧٫٩% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٦٠ زمگسا ‪٤٧٬٩٣٠ ‪٤٣٬٨٢٠ ‪-٨٫٦% ‪١ مجید رادمنش
  نادر کاظمی
  ‪٦١ شدوص ‪٢٦٬٤٢٠ ‪٢٣٬٩٨٠ ‪-٩٫٢% ‪٠ شاه بورس
  ‪٦٢ کفرا ‪٦١٬٤٩٠ ‪٥٥٬٨٠٠ ‪-٩٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٦٣ خزامیا ‪٣٢٬٣٨٠ ‪٢٩٬٠٦٠ ‪-١٠٫٣% ‪٠ AIDIN90
  ‪٦٤ هجرت ‪٩٨٬١٥٣ ‪٨٦٬٩٨٦ ‪-١١٫٤% ‪٠ meisam317
  ‪٦٥ غشهداب ‪٣٢٬١٤٣ ‪٢٨٬١٤٦ ‪-١٢٫٤% ‪٠ i177177
  ‪٦٦ قشیر ‪٤٠٬٩٠١ ‪٣٤٬٤٤١ ‪-١٥٫٨% ‪٠ revolution
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٧
  شمار کل نماد ها: ‪٨٤
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٦٦
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪٥٫٧
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪٥٫٧%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  اخابر خرید 17630
  خساپا خرید 4260
  این نتایج مربوط به چهارمین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/١ تا ١٣٩٩/٥/٧ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 4. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #4743
  مدیر(ستاره دار4) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  15,613
  تشکر
  45,126
  تشکر شده 70,121 بار در 15,071 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  علیرضا جمالی ‪٢٢٫٤% دی (‪٤٩٫٣%‬) ثاخت (‪٢٦٫٣%‬) حفاری (‪٦٫٣%‬) وبوعلی (‪٢٥٫٤%‬) وخارزم (‪٤٫٨%‬)
  ‪٢ شاه بورس ‪١٥٫٥% شدوص (‪-١٢٫٣%‬) وملی (‪٢٦٫٨%‬) بهپاک (‪٢١٫٢%‬) غمارگ (‪٢٦٫٢%‬)
  ‪٣ mhjboursy ‪١٤٫٥% قشکر (‪٢٠٫٣%‬) قچار (‪١٩٫٢%‬) ثباغ (‪١٥٫٤%‬) پرداخت (‪٤٫٩%‬) غدام (‪١٨٫١%‬) حفارس (‪٩٫٤%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪١٣٫٥% اخابر (‪٠٫٠%‬) خساپا (‪٢٢٫٨%‬) ثشاهد (‪٢٥٫١%‬) غدام (‪١٨٫١%‬) غبهنوش (‪-٢٫١%‬) وتوصا (‪١٧٫١%‬)
  ‪٥ eps ‪١٢٫٣% غدام (‪١٨٫١%‬) حفارس (‪٩٫٤%‬) خگستر (‪١٤٫٢%‬) ختراک (‪٠٫٦%‬) پاسا (‪١٩٫٢%‬)
  ‪٦ Mehdi1400 ‪١١٫٥% زکوثر (‪-٦٫٧%‬) برکت (‪٢٧٫٤%‬) غپینو (‪-٣٫٨%‬) فاراک (‪١٩٫٢%‬) کرمان (‪٢٦٫١%‬) فخوز (‪٧٫٠%‬)
  ‪٧ Aiming ‪٤٫١% کنور (‪-٢٫٩%‬) غدیس (‪١٤٫٠%‬) دارو (‪-٢٫٧%‬) ومهان (‪٨٫٠%‬)
  ‪٨ zorba ‪٢٫٢% فخوز (‪٧٫٠%‬) خپارس (‪-٢٠٫٤%‬) بترانس (‪-٤٫٧%‬) وملی (‪٢٦٫٨%‬)
  ‪٩ نادر کاظمی ‪٢٫١% کفرا (‪-٧٫٠%‬) اتکام (‪٨٫٧%‬) رمپنا (‪٠٫٤%‬) ثمسکن (‪٩٫٥%‬) زمگسا (‪-٤٫٦%‬) وسبحان (‪٥٫٥%‬)
  ‪١٠ baradaran ‪٢٫٠% بترانس (‪-٤٫٧%‬) وخارزم (‪٤٫٨%‬) غگرجی (‪٧٫٤%‬) دماوند (‪٠٫٣%‬)
  ‪١١ majid664 ‪١٫٧% خپارس (‪-٢٠٫٤%‬) شگویا (‪٩٫٦%‬) وغدیر (‪١٦٫٤%‬) وساپا (‪٢٫٤%‬) ورنا (‪٠٫٧%‬)
  ‪١٢ i177177 ‪١٫٢% غشهداب (‪-١٠٫٢%‬) کهمدا (‪٤٫٥%‬) داوه (‪-٤٫٧%‬) شپارس (‪-٨٫٧%‬) ثاخت (‪٢٦٫٣%‬) رنیک (‪-٠٫١%‬)
  ‪١٣ یاکاموز ‪٠٫٩% شبندر (‪١٫٤%‬) شپنا (‪٦٫٨%‬) شبریز (‪٦٫٨%‬) دماوند (‪٠٫٣%‬) صبا (‪-١٠٫٤%‬)
  ‪١٤ revolution ‪٠٫٧% قپیرا (‪-٢٫٣%‬) قچار (‪١٩٫٢%‬) قشیر (‪-١٢٫٨%‬) قلرست (‪-١٫٣%‬)
  ‪١٥ مجید رادمنش ‪٠٫٣% کوثر (‪٩٫٩%‬) زمگسا (‪-٤٫٦%‬) بترانس (‪-٤٫٧%‬) ختراک (‪٠٫٦%‬)
  ‪١٦ meisam317 ‪-٢٫٧% کنور (‪-٢٫٩%‬) فجام (‪٠٫٥%‬) دلر (‪-١٫٠%‬) پخش (‪-٠٫١%‬) هجرت (‪-١٠٫٠%‬)
  ‪١٧ AIDIN90 ‪-٤٫٨% خزامیا (‪-١٤٫١%‬) خپارس (‪-٢٠٫٤%‬) ورنا (‪٠٫٧%‬) خبهمن (‪٣٫٣%‬) شبریز (‪٦٫٨%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ دی ‪٤٠٬٦١٦ ‪٦٠٬٦٣٠ ‪٤٩٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢ برکت ‪٣٢٬٠٨٠ ‪٤٠٬٨٨٠ ‪٢٧٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٣ وملی ‪٥٨٧٬٠٨٠ ‪٧٤٤٬٤٣٠ ‪٢٦٫٨% ‪١ شاه بورس
  zorba
  ‪٤ ثاخت ‪٨٬٠٣٠ ‪١٠٬١٤٠ ‪٢٦٫٣% ‪١ i177177
  علیرضا جمالی
  ‪٥ غمارگ ‪٥٣٬٥٦٠ ‪٦٧٬٥٨٠ ‪٢٦٫٢% ‪٠ شاه بورس
  ‪٦ کرمان ‪٩١٬٩٦٥ ‪١١٥٬٩٣٩ ‪٢٦٫١% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٧ وبوعلی ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢١٬٨٠٠ ‪٢٥٫٤% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٨ ثشاهد ‪٤٦٬٩٦٠ ‪٥٨٬٧٥٠ ‪٢٥٫١% ‪٠ Babak1
  ‪٩ خساپا ‪٤٬٢٦٠ ‪٥٬٢٣٠ ‪٢٢٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪١٠ بهپاک ‪٦٤٬٧٤٤ ‪٧٨٬٤٩٣ ‪٢١٫٢% ‪٠ شاه بورس
  ‪١١ قشکر ‪٥٤٬٠٦٠ ‪٦٥٬٠١٠ ‪٢٠٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٢ پاسا ‪٢٧٬٩٦٠ ‪٣٣٬٣٤٠ ‪١٩٫٢% ‪٠ eps
  ‪١٣ فاراک ‪١٤٬٨٠٠ ‪١٧٬٦٤٠ ‪١٩٫٢% ‪٠ Mehdi1400
  ‪١٤ قچار ‪١٣٠٬١٨١ ‪١٥٥٬١٣٧ ‪١٩٫٢% ‪١ revolution
  mhjboursy
  ‪١٥ غدام ‪١٣٠٬٨٦٠ ‪١٥٤٬٥٥٠ ‪١٨٫١% ‪٢ eps
  Babak1
  mhjboursy
  ‪١٦ وتوصا ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢٠٬٣٧٠ ‪١٧٫١% ‪٠ Babak1
  ‪١٧ وغدیر ‪١٦٬٣٣٠ ‪١٩٬٠٠٠ ‪١٦٫٤% ‪٠ majid664
  ‪١٨ ثباغ ‪١٦٬٣٠٦ ‪١٨٬٨٢٢ ‪١٥٫٤% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٩ خگستر ‪١٠٬٥٧٠ ‪١٢٬٠٧٠ ‪١٤٫٢% ‪٠ eps
  ‪٢٠ غدیس ‪٥٠٬٧٩٤ ‪٥٧٬٩١٢ ‪١٤٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪٢١ کوثر ‪٣٠٬١٦٣ ‪٣٣٬١٣٧ ‪٩٫٩% ‪٠ مجید رادمنش
  ‪٢٢ شگویا ‪٢٣٬٧١٧ ‪٢٥٬٩٩٤ ‪٩٫٦% ‪٠ majid664
  ‪٢٣ ثمسکن ‪١١٬٨٠٠ ‪١٢٬٩٢٠ ‪٩٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٤ حفارس ‪٩٬٧٦٠ ‪١٠٬٦٨٠ ‪٩٫٤% ‪١ eps
  mhjboursy
  ‪٢٥ اتکام ‪٩٬١١٩ ‪٩٬٩٠٩ ‪٨٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٦ ومهان ‪٢٢٬٠٣١ ‪٢٣٬٧٩٧ ‪٨٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪٢٧ غگرجی ‪٤٧٬٧٢٠ ‪٥١٬٢٤٠ ‪٧٫٤% ‪٠ baradaran
  ‪٢٨ فخوز ‪٤٥٬٠٤٠ ‪٤٨٬٢١٠ ‪٧٫٠% ‪١ Mehdi1400
  zorba
  ‪٢٩ شبریز ‪٥٨٬٣٠٠ ‪٦٢٬٢٥٠ ‪٦٫٨% ‪١ یاکاموز
  AIDIN90
  ‪٣٠ شپنا ‪٤٤٬٣٢٠ ‪٤٧٬٣٢٠ ‪٦٫٨% ‪٠ یاکاموز
  ‪٣١ حفاری ‪١٧٬٦٧٠ ‪١٨٬٧٩٠ ‪٦٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٢ وسبحان ‪١٢٬٣٥١ ‪١٣٬٠٢٨ ‪٥٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٣ پرداخت ‪٤٥٬٦١٠ ‪٤٧٬٨٣٠ ‪٤٫٩% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٤ وخارزم ‪١٥٬٧٣٠ ‪١٦٬٤٩٠ ‪٤٫٨% ‪١ علیرضا جمالی
  baradaran
  ‪٣٥ کهمدا ‪٣٧٬٦٩٠ ‪٣٩٬٣٨٠ ‪٤٫٥% ‪٠ i177177
  ‪٣٦ خبهمن ‪٢٨٬٥٤٠ ‪٢٩٬٤٨٠ ‪٣٫٣% ‪٠ AIDIN90
  ‪٣٧ وساپا ‪٢٢٬٦٨٠ ‪٢٣٬٢٢٠ ‪٢٫٤% ‪٠ majid664
  ‪٣٨ شبندر ‪٥٣٬٨٩٠ ‪٥٤٬٦٢٠ ‪١٫٤% ‪٠ یاکاموز
  ‪٣٩ ورنا ‪١٩٬٨٢٠ ‪١٩٬٩٥٠ ‪٠٫٧% ‪١ AIDIN90
  majid664
  ‪٤٠ ختراک ‪٣٠٬٥٠٠ ‪٣٠٬٦٨٠ ‪٠٫٦% ‪١ eps
  مجید رادمنش
  ‪٤١ فجام ‪٧٥٬٥٠٠ ‪٧٥٬٩١٠ ‪٠٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٤٢ رمپنا ‪٤٨٬٣٩٠ ‪٤٨٬٥٧٠ ‪٠٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٣ دماوند ‪٨١٬١٠٦ ‪٨١٬٣٣٦ ‪٠٫٣% ‪١ یاکاموز
  baradaran
  ‪٤٤ اخابر ‪١٧٬٦٣٠ ‪١٧٬٦٣٠ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٤٥ پخش ‪٤٨٬٨٦٠ ‪٤٨٬٨١٥ ‪-٠٫١% ‪٠ meisam317
  ‪٤٦ رنیک ‪٣٣٬٨٧٢ ‪٣٣٬٨٣٦ ‪-٠٫١% ‪٠ i177177
  ‪٤٧ دلر ‪١٢٦٬٢٦٠ ‪١٢٤٬٩٤٠ ‪-١٫٠% ‪٠ meisam317
  ‪٤٨ قلرست ‪٣٥٬١٧٠ ‪٣٤٬٧٢٠ ‪-١٫٣% ‪٠ revolution
  ‪٤٩ غبهنوش ‪٩٩٬٣٣٠ ‪٩٧٬٢٥٠ ‪-٢٫١% ‪٠ Babak1
  ‪٥٠ قپیرا ‪٨٩٬١٧٠ ‪٨٧٬١٥٠ ‪-٢٫٣% ‪٠ revolution
  ‪٥١ دارو ‪٦٦٬١٣٠ ‪٦٤٬٣٥٠ ‪-٢٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٥٢ کنور ‪٥٠٬٨٩٠ ‪٤٩٬٤٠٠ ‪-٢٫٩% ‪١ Aiming
  meisam317
  ‪٥٣ غپینو ‪١٢٬٣٣٠ ‪١١٬٨٦٠ ‪-٣٫٨% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥٤ زمگسا ‪٤٧٬٩٣٠ ‪٤٥٬٧٤٠ ‪-٤٫٦% ‪١ مجید رادمنش
  نادر کاظمی
  ‪٥٥ بترانس ‪٦٠٬٨٢٠ ‪٥٧٬٩٨٠ ‪-٤٫٧% ‪٢ مجید رادمنش
  baradaran
  zorba
  ‪٥٦ داوه ‪٣٠٬٩٠٦ ‪٢٩٬٤٤٩ ‪-٤٫٧% ‪٠ i177177
  ‪٥٧ زکوثر ‪٤٣٬٤٨٠ ‪٤٠٬٥٦٠ ‪-٦٫٧% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥٨ کفرا ‪٦١٬٤٩٠ ‪٥٧٬١٧٠ ‪-٧٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٥٩ شپارس ‪٣١٬٤٥٠ ‪٢٨٬٧٠٠ ‪-٨٫٧% ‪٠ i177177
  ‪٦٠ هجرت ‪٩٨٬١٥٣ ‪٨٨٬٢٩٠ ‪-١٠٫٠% ‪٠ meisam317
  ‪٦١ غشهداب ‪٣٢٬١٤٣ ‪٢٨٬٨٥٤ ‪-١٠٫٢% ‪٠ i177177
  ‪٦٢ صبا ‪٣٦٬٥٦٣ ‪٣٢٬٧٤٤ ‪-١٠٫٤% ‪٠ یاکاموز
  ‪٦٣ شدوص ‪٢٦٬٤٢٠ ‪٢٣٬١٦٠ ‪-١٢٫٣% ‪٠ شاه بورس
  ‪٦٤ قشیر ‪٤٠٬٩٠١ ‪٣٥٬٦٥٣ ‪-١٢٫٨% ‪٠ revolution
  ‪٦٥ خزامیا ‪٣٢٬٣٨٠ ‪٢٧٬٨١٠ ‪-١٤٫١% ‪٠ AIDIN90
  ‪٦٦ خپارس ‪٢٢٬٨٧٠ ‪١٨٬٢١٠ ‪-٢٠٫٤% ‪٢ AIDIN90
  majid664
  zorba
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٧
  شمار کل نماد ها: ‪٨٤
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٦٦
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪٥٫٧
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪٦٫٤%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  اخابر خرید 17630
  خساپا خرید 4260
  این نتایج مربوط به ٦مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/١ تا ١٣٩٩/٥/٩ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  ویرایش توسط mhjboursy : 2020/07/30 در ساعت 13:43
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 6. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #4744
  مدیر(ستاره دار4) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  15,613
  تشکر
  45,126
  تشکر شده 70,121 بار در 15,071 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  علیرضا جمالی ‪٢٤٫٩% دی (‪٥٦٫٧%‬) ثاخت (‪٢٢٫٥%‬) حفاری (‪٥٫٧%‬) وبوعلی (‪٢٩٫٤%‬) وخارزم (‪١٠٫٠%‬)
  ‪٢ mhjboursy ‪١٨٫٢% قشکر (‪٢٦٫١%‬) قچار (‪٢٥٫١%‬) ثباغ (‪٢١٫٢%‬) پرداخت (‪٩٫٣%‬) غدام (‪١٤٫٤%‬) حفارس (‪١٣٫٢%‬)
  ‪٣ شاه بورس ‪١٧٫١% شدوص (‪-٩٫٨%‬) وملی (‪٣٣٫١%‬) بهپاک (‪٢١٫٠%‬) غمارگ (‪٢٤٫٠%‬)
  ‪٤ Mehdi1400 ‪١٥٫٧% زکوثر (‪-٣٫٣%‬) برکت (‪٢٧٫٤%‬) غپینو (‪٠٫٤%‬) فاراک (‪٢٥٫١%‬) کرمان (‪٣٢٫٤%‬) فخوز (‪١٢٫٢%‬)
  ‪٥ eps ‪١٢٫٧% غدام (‪١٤٫٤%‬) حفارس (‪١٣٫٢%‬) خگستر (‪١١٫١%‬) ختراک (‪٣٫٦%‬) پاسا (‪٢١٫٤%‬)
  ‪٦ Babak1 ‪١٢٫٧% اخابر (‪٠٫٠%‬) خساپا (‪٢٢٫٨%‬) ثشاهد (‪٢٥٫١%‬) غدام (‪١٤٫٤%‬) غبهنوش (‪٢٫٢%‬) وتوصا (‪١١٫٨%‬)
  ‪٧ Aiming ‪٧٫٩% کنور (‪-٢٫٥%‬) غدیس (‪١٩٫١%‬) دارو (‪٢٫٢%‬) ومهان (‪١٢٫٧%‬)
  ‪٨ zorba ‪٦٫٣% فخوز (‪١٢٫٢%‬) خپارس (‪-١٦٫٤%‬) بترانس (‪-٣٫٨%‬) وملی (‪٣٣٫١%‬)
  ‪٩ majid664 ‪٥٫٥% خپارس (‪-١٦٫٤%‬) شگویا (‪١٤٫٦%‬) وغدیر (‪٢٢٫٢%‬) وساپا (‪٤٫٣%‬) ورنا (‪٣٫٠%‬)
  ‪١٠ i177177 ‪٤٫٠% غشهداب (‪-٥٫٧%‬) کهمدا (‪٩٫٧%‬) داوه (‪٠٫٠%‬) شپارس (‪-٤٫٣%‬) ثاخت (‪٢٢٫٥%‬) رنیک (‪١٫٥%‬)
  ‪١١ baradaran ‪٣٫٥% بترانس (‪-٣٫٨%‬) وخارزم (‪١٠٫٠%‬) غگرجی (‪٧٫٥%‬) دماوند (‪٠٫٣%‬)
  ‪١٢ revolution ‪٣٫٣% قپیرا (‪-١٫٤%‬) قچار (‪٢٥٫١%‬) قشیر (‪-٩٫١%‬) قلرست (‪-١٫٣%‬)
  ‪١٣ نادر کاظمی ‪٢٫٦% کفرا (‪-٤٫٧%‬) اتکام (‪١٢٫٩%‬) رمپنا (‪٠٫٤%‬) ثمسکن (‪٥٫٦%‬) زمگسا (‪-٤٫٨%‬) وسبحان (‪٦٫٢%‬)
  ‪١٤ مجید رادمنش ‪٢٫٦% کوثر (‪١٥٫٣%‬) زمگسا (‪-٤٫٨%‬) بترانس (‪-٣٫٨%‬) ختراک (‪٣٫٦%‬)
  ‪١٥ یاکاموز ‪٢٫٢% شبندر (‪-٠٫٣%‬) شپنا (‪١٠٫٢%‬) شبریز (‪٦٫٧%‬) دماوند (‪٠٫٣%‬) صبا (‪-٦٫٠%‬)
  ‪١٦ meisam317 ‪-٢٫٢% کنور (‪-٢٫٥%‬) فجام (‪-٠٫٣%‬) دلر (‪-٤٫٨%‬) پخش (‪٤٫٨%‬) هجرت (‪-٧٫٩%‬)
  ‪١٧ AIDIN90 ‪-٣٫٦% خزامیا (‪-١٤٫٧%‬) خپارس (‪-١٦٫٤%‬) ورنا (‪٣٫٠%‬) خبهمن (‪٣٫٣%‬) شبریز (‪٦٫٧%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ دی ‪٤٠٬٦١٦ ‪٦٣٬٦٦١ ‪٥٦٫٧% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢ وملی ‪٥٨٧٬٠٨٠ ‪٧٨١٬٦٥٠ ‪٣٣٫١% ‪١ شاه بورس
  zorba
  ‪٣ کرمان ‪٩١٬٩٦٥ ‪١٢١٬٧٣٥ ‪٣٢٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٤ وبوعلی ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢٢٬٥٠٠ ‪٢٩٫٤% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥ برکت ‪٣٢٬٠٨٠ ‪٤٠٬٨٨٠ ‪٢٧٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٦ قشکر ‪٥٤٬٠٦٠ ‪٦٨٬١٩٠ ‪٢٦٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪٧ فاراک ‪١٤٬٨٠٠ ‪١٨٬٥٢٠ ‪٢٥٫١% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٨ ثشاهد ‪٤٦٬٩٦٠ ‪٥٨٬٧٥٠ ‪٢٥٫١% ‪٠ Babak1
  ‪٩ قچار ‪١٣٠٬١٨١ ‪١٦٢٬٨٥٤ ‪٢٥٫١% ‪١ revolution
  mhjboursy
  ‪١٠ غمارگ ‪٥٣٬٥٦٠ ‪٦٦٬٤٢٠ ‪٢٤٫٠% ‪٠ شاه بورس
  ‪١١ خساپا ‪٤٬٢٦٠ ‪٥٬٢٣٠ ‪٢٢٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪١٢ ثاخت ‪٨٬٠٣٠ ‪٩٬٨٤٠ ‪٢٢٫٥% ‪١ i177177
  علیرضا جمالی
  ‪١٣ وغدیر ‪١٦٬٣٣٠ ‪١٩٬٩٥٠ ‪٢٢٫٢% ‪٠ majid664
  ‪١٤ پاسا ‪٢٧٬٩٦٠ ‪٣٣٬٩٤٠ ‪٢١٫٤% ‪٠ eps
  ‪١٥ ثباغ ‪١٦٬٣٠٦ ‪١٩٬٧٦٣ ‪٢١٫٢% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٦ بهپاک ‪٦٤٬٧٤٤ ‪٧٨٬٣٥٧ ‪٢١٫٠% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٧ غدیس ‪٥٠٬٧٩٤ ‪٦٠٬٤٧٤ ‪١٩٫١% ‪٠ Aiming
  ‪١٨ کوثر ‪٣٠٬١٦٣ ‪٣٤٬٧٩٣ ‪١٥٫٣% ‪٠ مجید رادمنش
  ‪١٩ شگویا ‪٢٣٬٧١٧ ‪٢٧٬١٧٦ ‪١٤٫٦% ‪٠ majid664
  ‪٢٠ غدام ‪١٣٠٬٨٦٠ ‪١٤٩٬٦٨٠ ‪١٤٫٤% ‪٢ eps
  Babak1
  mhjboursy
  ‪٢١ حفارس ‪٩٬٧٦٠ ‪١١٬٠٥٠ ‪١٣٫٢% ‪١ eps
  mhjboursy
  ‪٢٢ اتکام ‪٩٬١١٩ ‪١٠٬٢٩٧ ‪١٢٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٣ ومهان ‪٢٢٬٠٣١ ‪٢٤٬٨٣٧ ‪١٢٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٢٤ فخوز ‪٤٥٬٠٤٠ ‪٥٠٬٥٢٠ ‪١٢٫٢% ‪١ Mehdi1400
  zorba
  ‪٢٥ وتوصا ‪١٧٬٣٩٠ ‪١٩٬٤٤٠ ‪١١٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪٢٦ خگستر ‪١٠٬٥٧٠ ‪١١٬٧٤٠ ‪١١٫١% ‪٠ eps
  ‪٢٧ شپنا ‪٤٤٬٣٢٠ ‪٤٨٬٨٤٠ ‪١٠٫٢% ‪٠ یاکاموز
  ‪٢٨ وخارزم ‪١٥٬٧٣٠ ‪١٧٬٣٠٠ ‪١٠٫٠% ‪١ علیرضا جمالی
  baradaran
  ‪٢٩ کهمدا ‪٣٧٬٦٩٠ ‪٤١٬٣٤٠ ‪٩٫٧% ‪٠ i177177
  ‪٣٠ پرداخت ‪٤٥٬٦١٠ ‪٤٩٬٨٦٠ ‪٩٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣١ غگرجی ‪٤٧٬٧٢٠ ‪٥١٬٢٨٠ ‪٧٫٥% ‪٠ baradaran
  ‪٣٢ شبریز ‪٥٨٬٣٠٠ ‪٦٢٬١٨٠ ‪٦٫٧% ‪١ یاکاموز
  AIDIN90
  ‪٣٣ وسبحان ‪١٢٬٣٥١ ‪١٣٬١١٣ ‪٦٫٢% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٤ حفاری ‪١٧٬٦٧٠ ‪١٨٬٦٧٠ ‪٥٫٧% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٥ ثمسکن ‪١١٬٨٠٠ ‪١٢٬٤٦٠ ‪٥٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٦ پخش ‪٤٨٬٨٦٠ ‪٥١٬١٩٢ ‪٤٫٨% ‪٠ meisam317
  ‪٣٧ وساپا ‪٢٢٬٦٨٠ ‪٢٣٬٦٦٠ ‪٤٫٣% ‪٠ majid664
  ‪٣٨ ختراک ‪٣٠٬٥٠٠ ‪٣١٬٦٠٠ ‪٣٫٦% ‪١ eps
  مجید رادمنش
  ‪٣٩ خبهمن ‪٢٨٬٥٤٠ ‪٢٩٬٤٨٠ ‪٣٫٣% ‪٠ AIDIN90
  ‪٤٠ ورنا ‪١٩٬٨٢٠ ‪٢٠٬٤٢٠ ‪٣٫٠% ‪١ AIDIN90
  majid664
  ‪٤١ غبهنوش ‪٩٩٬٣٣٠ ‪١٠١٬٤٩٠ ‪٢٫٢% ‪٠ Babak1
  ‪٤٢ دارو ‪٦٦٬١٣٠ ‪٦٧٬٥٦٠ ‪٢٫٢% ‪٠ Aiming
  ‪٤٣ رنیک ‪٣٣٬٨٧٢ ‪٣٤٬٣٧٦ ‪١٫٥% ‪٠ i177177
  ‪٤٤ غپینو ‪١٢٬٣٣٠ ‪١٢٬٣٨٠ ‪٠٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٤٥ رمپنا ‪٤٨٬٣٩٠ ‪٤٨٬٥٧٠ ‪٠٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٦ دماوند ‪٨١٬١٠٦ ‪٨١٬٣٣٦ ‪٠٫٣% ‪١ یاکاموز
  baradaran
  ‪٤٧ داوه ‪٣٠٬٩٠٦ ‪٣٠٬٩٢١ ‪٠٫٠% ‪٠ i177177
  ‪٤٨ اخابر ‪١٧٬٦٣٠ ‪١٧٬٦٣٠ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٤٩ شبندر ‪٥٣٬٨٩٠ ‪٥٣٬٧٤٠ ‪-٠٫٣% ‪٠ یاکاموز
  ‪٥٠ فجام ‪٧٥٬٥٠٠ ‪٧٥٬٢٥٠ ‪-٠٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٥١ قلرست ‪٣٥٬١٧٠ ‪٣٤٬٧٢٠ ‪-١٫٣% ‪٠ revolution
  ‪٥٢ قپیرا ‪٨٩٬١٧٠ ‪٨٧٬٩٤٠ ‪-١٫٤% ‪٠ revolution
  ‪٥٣ کنور ‪٥٠٬٨٩٠ ‪٤٩٬٦٣٠ ‪-٢٫٥% ‪١ Aiming
  meisam317
  ‪٥٤ زکوثر ‪٤٣٬٤٨٠ ‪٤٢٬٠٣٠ ‪-٣٫٣% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥٥ بترانس ‪٦٠٬٨٢٠ ‪٥٨٬٤٩٠ ‪-٣٫٨% ‪٢ مجید رادمنش
  baradaran
  zorba
  ‪٥٦ شپارس ‪٣١٬٤٥٠ ‪٣٠٬١٠٠ ‪-٤٫٣% ‪٠ i177177
  ‪٥٧ کفرا ‪٦١٬٤٩٠ ‪٥٨٬٥٩٠ ‪-٤٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٥٨ دلر ‪١٢٦٬٢٦٠ ‪١٢٠٬٢٣٠ ‪-٤٫٨% ‪٠ meisam317
  ‪٥٩ زمگسا ‪٤٧٬٩٣٠ ‪٤٥٬٦٣٠ ‪-٤٫٨% ‪١ مجید رادمنش
  نادر کاظمی
  ‪٦٠ غشهداب ‪٣٢٬١٤٣ ‪٣٠٬٢٩٦ ‪-٥٫٧% ‪٠ i177177
  ‪٦١ صبا ‪٣٦٬٥٦٣ ‪٣٤٬٣٨١ ‪-٦٫٠% ‪٠ یاکاموز
  ‪٦٢ هجرت ‪٩٨٬١٥٣ ‪٩٠٬٣٥٧ ‪-٧٫٩% ‪٠ meisam317
  ‪٦٣ قشیر ‪٤٠٬٩٠١ ‪٣٧٬١٨٧ ‪-٩٫١% ‪٠ revolution
  ‪٦٤ شدوص ‪٢٦٬٤٢٠ ‪٢٣٬٨٤٠ ‪-٩٫٨% ‪٠ شاه بورس
  ‪٦٥ خزامیا ‪٣٢٬٣٨٠ ‪٢٧٬٦٣٠ ‪-١٤٫٧% ‪٠ AIDIN90
  ‪٦٦ خپارس ‪٢٢٬٨٧٠ ‪١٩٬١٢٠ ‪-١٦٫٤% ‪٢ AIDIN90
  majid664
  zorba
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٧
  شمار کل نماد ها: ‪٨٤
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٦٦
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪٧٫٨
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪٨٫٦%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  اخابر خرید 17630
  خساپا خرید 4260
  این نتایج مربوط به ٨مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/١ تا ١٣٩٩/٥/١١ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 8. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #4745
  مدیر(ستاره دار4) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  15,613
  تشکر
  45,126
  تشکر شده 70,121 بار در 15,071 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ علیرضا جمالی ‪٣١٫١% دی (‪٦٤٫٦%‬) ثاخت (‪٢٦٫٧%‬) حفاری (‪٩٫٣%‬) وبوعلی (‪٣٥٫٧%‬) وخارزم (‪١٩٫٣%‬)
  ‪٢ mhjboursy ‪١٨٫٧% قشکر (‪٢٤٫٨%‬) قچار (‪١٩٫٧%‬) ثباغ (‪٢٧٫٢%‬) پرداخت (‪١٤٫٦%‬) غدام (‪١٣٫٠%‬) حفارس (‪١٣٫٠%‬)
  ‪٣ Mehdi1400 ‪١٦٫٠% زکوثر (‪-٦٫٩%‬) برکت (‪٢٧٫٤%‬) غپینو (‪-٣٫٦%‬) فاراک (‪٣١٫٤%‬) کرمان (‪٣٩٫٠%‬) فخوز (‪٩٫٠%‬)
  ‪٤ شاه بورس ‪١٥٫٦% شدوص (‪-٦٫١%‬) وملی (‪٣٥٫٥%‬) بهپاک (‪١٥٫٣%‬) غمارگ (‪١٧٫٨%‬)
  ‪٥ eps ‪١٣٫٨% غدام (‪١٣٫٠%‬) حفارس (‪١٣٫٠%‬) خگستر (‪١٦٫٦%‬) ختراک (‪٨٫٤%‬) پاسا (‪١٧٫٨%‬)
  ‪٦ Babak1 ‪١٢٫٩% اخابر (‪٠٫٠%‬) خساپا (‪٢٢٫٨%‬) ثشاهد (‪٣٠٫٩%‬) غدام (‪١٣٫٠%‬) غبهنوش (‪-١٫٤%‬) وتوصا (‪١٢٫٣%‬)
  ‪٧ Aiming ‪١١٫٨% کنور (‪-٠٫٨%‬) غدیس (‪٢٤٫٨%‬) دارو (‪٤٫٧%‬) ومهان (‪١٨٫٤%‬)
  ‪٨ majid664 ‪١٠٫٥% خپارس (‪-١٢٫٣%‬) شگویا (‪٢٠٫٣%‬) وغدیر (‪٢٨٫٢%‬) وساپا (‪٩٫٢%‬) ورنا (‪٧٫١%‬)
  ‪٩ zorba ‪٨٫٣% فخوز (‪٩٫٠%‬) خپارس (‪-١٢٫٣%‬) بترانس (‪١٫٠%‬) وملی (‪٣٥٫٥%‬)
  ‪١٠ مجید رادمنش ‪٧٫٦% کوثر (‪٢١٫١%‬) زمگسا (‪-٠٫٢%‬) بترانس (‪١٫٠%‬) ختراک (‪٨٫٤%‬)
  ‪١١ baradaran ‪٧٫٠% بترانس (‪١٫٠%‬) وخارزم (‪١٩٫٣%‬) غگرجی (‪٧٫٦%‬) دماوند (‪٠٫٣%‬)
  ‪١٢ i177177 ‪٥٫٧% غشهداب (‪-١٫٩%‬) کهمدا (‪١٠٫٣%‬) داوه (‪٠٫٠%‬) شپارس (‪-٤٫٣%‬) ثاخت (‪٢٦٫٧%‬) رنیک (‪٣٫٢%‬)
  ‪١٣ نادر کاظمی ‪٥٫٠% کفرا (‪-٠٫١%‬) اتکام (‪١٧٫٨%‬) رمپنا (‪٠٫٤%‬) ثمسکن (‪٢٫٠%‬) زمگسا (‪-٠٫٢%‬) وسبحان (‪٩٫٩%‬)
  ‪١٤ یاکاموز ‪٣٫٠% شبندر (‪-٢٫٨%‬) شپنا (‪١٤٫٤%‬) شبریز (‪٤٫٣%‬) دماوند (‪٠٫٣%‬) صبا (‪-١٫٣%‬)
  ‪١٥ revolution ‪٢٫١% قپیرا (‪-٠٫٧%‬) قچار (‪١٩٫٧%‬) قشیر (‪-٩٫٥%‬) قلرست (‪-١٫٣%‬)
  ‪١٦ AIDIN90 ‪-١٫٩% خزامیا (‪-١٧٫٠%‬) خپارس (‪-١٢٫٣%‬) ورنا (‪٧٫١%‬) خبهمن (‪٨٫٤%‬) شبریز (‪٤٫٣%‬)
  ‪١٧ meisam317 ‪-٢٫٣% کنور (‪-٠٫٨%‬) فجام (‪-٣٫٩%‬) دلر (‪-٥٫٣%‬) پخش (‪٣٫٧%‬) هجرت (‪-٥٫٠%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ دی ‪٤٠٬٦١٦ ‪٦٦٬٨٤٤ ‪٦٤٫٦% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢ کرمان ‪٩١٬٩٦٥ ‪١٢٧٬٨٢١ ‪٣٩٫٠% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٣ وبوعلی ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢٣٬٥٩٠ ‪٣٥٫٧% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٤ وملی ‪٥٨٧٬٠٨٠ ‪٧٩٥٬٦١٠ ‪٣٥٫٥% ‪١ شاه بورس
  zorba
  ‪٥ فاراک ‪١٤٬٨٠٠ ‪١٩٬٤٤٠ ‪٣١٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٦ ثشاهد ‪٤٦٬٩٦٠ ‪٦١٬٤٨٠ ‪٣٠٫٩% ‪٠ Babak1
  ‪٧ وغدیر ‪١٦٬٣٣٠ ‪٢٠٬٩٤٠ ‪٢٨٫٢% ‪٠ majid664
  ‪٨ برکت ‪٣٢٬٠٨٠ ‪٤٠٬٨٨٠ ‪٢٧٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٩ ثباغ ‪١٦٬٣٠٦ ‪٢٠٬٧٣٩ ‪٢٧٫٢% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٠ ثاخت ‪٨٬٠٣٠ ‪١٠٬١٧٠ ‪٢٦٫٧% ‪١ i177177
  علیرضا جمالی
  ‪١١ غدیس ‪٥٠٬٧٩٤ ‪٦٣٬٤١٦ ‪٢٤٫٨% ‪٠ Aiming
  ‪١٢ قشکر ‪٥٤٬٠٦٠ ‪٦٧٬٤٨٠ ‪٢٤٫٨% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٣ خساپا ‪٤٬٢٦٠ ‪٥٬٢٣٠ ‪٢٢٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪١٤ کوثر ‪٣٠٬١٦٣ ‪٣٦٬٥٣٢ ‪٢١٫١% ‪٠ مجید رادمنش
  ‪١٥ شگویا ‪٢٣٬٧١٧ ‪٢٨٬٥٢٨ ‪٢٠٫٣% ‪٠ majid664
  ‪١٦ قچار ‪١٣٠٬١٨١ ‪١٥٥٬٨٨٨ ‪١٩٫٧% ‪١ revolution
  mhjboursy
  ‪١٧ وخارزم ‪١٥٬٧٣٠ ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٩٫٣% ‪١ علیرضا جمالی
  baradaran
  ‪١٨ ومهان ‪٢٢٬٠٣١ ‪٢٦٬٠٧٨ ‪١٨٫٤% ‪٠ Aiming
  ‪١٩ غمارگ ‪٥٣٬٥٦٠ ‪٦٣٬١٠٠ ‪١٧٫٨% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٠ پاسا ‪٢٧٬٩٦٠ ‪٣٢٬٩٤٠ ‪١٧٫٨% ‪٠ eps
  ‪٢١ اتکام ‪٩٬١١٩ ‪١٠٬٧٤٢ ‪١٧٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٢ خگستر ‪١٠٬٥٧٠ ‪١٢٬٣٢٠ ‪١٦٫٦% ‪٠ eps
  ‪٢٣ بهپاک ‪٦٤٬٧٤٤ ‪٧٤٬٦٤٠ ‪١٥٫٣% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٤ پرداخت ‪٤٥٬٦١٠ ‪٥٢٬٢٦٠ ‪١٤٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٥ شپنا ‪٤٤٬٣٢٠ ‪٥٠٬٦٨٠ ‪١٤٫٤% ‪٠ یاکاموز
  ‪٢٦ غدام ‪١٣٠٬٨٦٠ ‪١٤٧٬٩٠٠ ‪١٣٫٠% ‪٢ eps
  Babak1
  mhjboursy
  ‪٢٧ حفارس ‪٩٬٧٦٠ ‪١١٬٠٣٠ ‪١٣٫٠% ‪١ eps
  mhjboursy
  ‪٢٨ وتوصا ‪١٧٬٣٩٠ ‪١٩٬٥٣٠ ‪١٢٫٣% ‪٠ Babak1
  ‪٢٩ کهمدا ‪٣٧٬٦٩٠ ‪٤١٬٥٨٠ ‪١٠٫٣% ‪٠ i177177
  ‪٣٠ وسبحان ‪١٢٬٣٥١ ‪١٣٬٥٧٣ ‪٩٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣١ حفاری ‪١٧٬٦٧٠ ‪١٩٬٣١٠ ‪٩٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٢ وساپا ‪٢٢٬٦٨٠ ‪٢٤٬٧٧٠ ‪٩٫٢% ‪٠ majid664
  ‪٣٣ فخوز ‪٤٥٬٠٤٠ ‪٤٩٬١١٠ ‪٩٫٠% ‪١ Mehdi1400
  zorba
  ‪٣٤ خبهمن ‪٢٨٬٥٤٠ ‪٣٠٬٩٥٠ ‪٨٫٤% ‪٠ AIDIN90
  ‪٣٥ ختراک ‪٣٠٬٥٠٠ ‪٣٣٬٠٥٠ ‪٨٫٤% ‪١ eps
  مجید رادمنش
  ‪٣٦ غگرجی ‪٤٧٬٧٢٠ ‪٥١٬٣٥٠ ‪٧٫٦% ‪٠ baradaran
  ‪٣٧ ورنا ‪١٩٬٨٢٠ ‪٢١٬٢٣٠ ‪٧٫١% ‪١ AIDIN90
  majid664
  ‪٣٨ دارو ‪٦٦٬١٣٠ ‪٦٩٬٢١٠ ‪٤٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٣٩ شبریز ‪٥٨٬٣٠٠ ‪٦٠٬٨٠٠ ‪٤٫٣% ‪١ یاکاموز
  AIDIN90
  ‪٤٠ پخش ‪٤٨٬٨٦٠ ‪٥٠٬٦٤٧ ‪٣٫٧% ‪٠ meisam317
  ‪٤١ رنیک ‪٣٣٬٨٧٢ ‪٣٤٬٩٧٢ ‪٣٫٢% ‪٠ i177177
  ‪٤٢ ثمسکن ‪١١٬٨٠٠ ‪١٢٬٠٤٠ ‪٢٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٣ بترانس ‪٦٠٬٨٢٠ ‪٦١٬٤١٠ ‪١٫٠% ‪٢ مجید رادمنش
  baradaran
  zorba
  ‪٤٤ رمپنا ‪٤٨٬٣٩٠ ‪٤٨٬٥٧٠ ‪٠٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٥ دماوند ‪٨١٬١٠٦ ‪٨١٬٣٣٦ ‪٠٫٣% ‪١ یاکاموز
  baradaran
  ‪٤٦ داوه ‪٣٠٬٩٠٦ ‪٣٠٬٩٢١ ‪٠٫٠% ‪٠ i177177
  ‪٤٧ اخابر ‪١٧٬٦٣٠ ‪١٧٬٦٣٠ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٤٨ کفرا ‪٦١٬٤٩٠ ‪٦١٬٤٣٠ ‪-٠٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٩ زمگسا ‪٤٧٬٩٣٠ ‪٤٧٬٨٣٠ ‪-٠٫٢% ‪١ مجید رادمنش
  نادر کاظمی
  ‪٥٠ قپیرا ‪٨٩٬١٧٠ ‪٨٨٬٥٢٠ ‪-٠٫٧% ‪٠ revolution
  ‪٥١ کنور ‪٥٠٬٨٩٠ ‪٥٠٬٤٧٠ ‪-٠٫٨% ‪١ Aiming
  meisam317
  ‪٥٢ صبا ‪٣٦٬٥٦٣ ‪٣٦٬١٠٠ ‪-١٫٣% ‪٠ یاکاموز
  ‪٥٣ قلرست ‪٣٥٬١٧٠ ‪٣٤٬٧٢٠ ‪-١٫٣% ‪٠ revolution
  ‪٥٤ غبهنوش ‪٩٩٬٣٣٠ ‪٩٧٬٩٤٠ ‪-١٫٤% ‪٠ Babak1
  ‪٥٥ غشهداب ‪٣٢٬١٤٣ ‪٣١٬٥٢٩ ‪-١٫٩% ‪٠ i177177
  ‪٥٦ شبندر ‪٥٣٬٨٩٠ ‪٥٢٬٣٩٠ ‪-٢٫٨% ‪٠ یاکاموز
  ‪٥٧ غپینو ‪١٢٬٣٣٠ ‪١١٬٨٨٠ ‪-٣٫٦% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥٨ فجام ‪٧٥٬٥٠٠ ‪٧٢٬٥٣٠ ‪-٣٫٩% ‪٠ meisam317
  ‪٥٩ شپارس ‪٣١٬٤٥٠ ‪٣٠٬١٠٠ ‪-٤٫٣% ‪٠ i177177
  ‪٦٠ هجرت ‪٩٨٬١٥٣ ‪٩٣٬٢٣٠ ‪-٥٫٠% ‪٠ meisam317
  ‪٦١ دلر ‪١٢٦٬٢٦٠ ‪١١٩٬٥٨٠ ‪-٥٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٦٢ شدوص ‪٢٦٬٤٢٠ ‪٢٤٬٨٢٠ ‪-٦٫١% ‪٠ شاه بورس
  ‪٦٣ زکوثر ‪٤٣٬٤٨٠ ‪٤٠٬٤٩٠ ‪-٦٫٩% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٦٤ قشیر ‪٤٠٬٩٠١ ‪٣٧٬٠٠٥ ‪-٩٫٥% ‪٠ revolution
  ‪٦٥ خپارس ‪٢٢٬٨٧٠ ‪٢٠٬٠٦٠ ‪-١٢٫٣% ‪٢ AIDIN90
  majid664
  zorba
  ‪٦٦ خزامیا ‪٣٢٬٣٨٠ ‪٢٦٬٨٧٠ ‪-١٧٫٠% ‪٠ AIDIN90
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٧
  شمار کل نماد ها: ‪٨٤
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٦٦
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪٩٫٧
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪١٠٫٤%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  اخابر خرید 17630
  خساپا خرید 4260
  این نتایج مربوط به ٩مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/١ تا ١٣٩٩/٥/١٢ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 10. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #4746
  مدیر(ستاره دار4) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  15,613
  تشکر
  45,126
  تشکر شده 70,121 بار در 15,071 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ علیرضا جمالی ‪٣١٫٩% دی (‪٧٢٫٨%‬) ثاخت (‪٢٣٫٤%‬) حفاری (‪١٠٫٢%‬) وبوعلی (‪٣٨٫٢%‬) وخارزم (‪١٤٫٩%‬)
  ‪٢ mhjboursy ‪١٨٫١% قشکر (‪٢٦٫٩%‬) قچار (‪١٥٫٤%‬) ثباغ (‪٣١٫٢%‬) پرداخت (‪١٤٫٩%‬) غدام (‪١٢٫٢%‬) حفارس (‪٨٫٢%‬)
  ‪٣ Mehdi1400 ‪١٨٫٠% زکوثر (‪-٦٫٩%‬) برکت (‪٣٣٫٨%‬) غپینو (‪-٧٫٧%‬) فاراک (‪٣٧٫٩%‬) کرمان (‪٤٥٫٩%‬) فخوز (‪٥٫٢%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪١٤٫٩% اخابر (‪٠٫٠%‬) خساپا (‪٢٨٫٩%‬) ثشاهد (‪٣٦٫٦%‬) غدام (‪١٢٫٢%‬) غبهنوش (‪-٦٫٢%‬) وتوصا (‪١٧٫٩%‬)
  ‪٥ شاه بورس ‪١٣٫٥% شدوص (‪-٥٫٠%‬) وملی (‪٣٥٫٥%‬) بهپاک (‪١١٫٦%‬) غمارگ (‪١١٫٩%‬)
  ‪٦ Aiming ‪١١٫٢% کنور (‪-٤٫٥%‬) غدیس (‪٢٣٫٥%‬) دارو (‪٣٫٧%‬) ومهان (‪٢٢٫١%‬)
  ‪٧ eps ‪١٠٫٨% غدام (‪١٢٫٢%‬) حفارس (‪٨٫٢%‬) خگستر (‪١٦٫٦%‬) ختراک (‪٤٫٧%‬) پاسا (‪١٢٫٤%‬)
  ‪٨ majid664 ‪١٠٫٧% خپارس (‪-١٣٫١%‬) شگویا (‪٢٣٫٨%‬) وغدیر (‪٣٤٫١%‬) وساپا (‪٥٫٧%‬) ورنا (‪٣٫١%‬)
  ‪٩ baradaran ‪٩٫٣% بترانس (‪٤٫١%‬) وخارزم (‪١٤٫٩%‬) غگرجی (‪٧٫٢%‬) دماوند (‪١١٫٠%‬)
  ‪١٠ مجید رادمنش ‪٨٫٧% کوثر (‪٢٦٫٧%‬) زمگسا (‪-٠٫٨%‬) بترانس (‪٤٫١%‬) ختراک (‪٤٫٧%‬)
  ‪١١ zorba ‪٧٫٩% فخوز (‪٥٫٢%‬) خپارس (‪-١٣٫١%‬) بترانس (‪٤٫١%‬) وملی (‪٣٥٫٥%‬)
  ‪١٢ نادر کاظمی ‪٤٫٢% کفرا (‪-٢٫٣%‬) اتکام (‪١٧٫٤%‬) رمپنا (‪-٤٫٤%‬) ثمسکن (‪-٠٫٢%‬) زمگسا (‪-٠٫٨%‬) وسبحان (‪١٥٫٤%‬)
  ‪١٣ i177177 ‪٤٫١% غشهداب (‪-٥٫٨%‬) کهمدا (‪٥٫٩%‬) داوه (‪٠٫٠%‬) شپارس (‪-٤٫٣%‬) ثاخت (‪٢٣٫٤%‬) رنیک (‪٥٫٠%‬)
  ‪١٤ یاکاموز ‪٣٫٦% شبندر (‪-٧٫١%‬) شپنا (‪١١٫٦%‬) شبریز (‪-٠٫٦%‬) دماوند (‪١١٫٠%‬) صبا (‪٣٫١%‬)
  ‪١٥ revolution ‪١٫١% قپیرا (‪-٠٫٣%‬) قچار (‪١٥٫٤%‬) قشیر (‪-٩٫٥%‬) قلرست (‪-١٫٣%‬)
  ‪١٦ AIDIN90 ‪-٣٫٣% خزامیا (‪-١٩٫٦%‬) خپارس (‪-١٣٫١%‬) ورنا (‪٣٫١%‬) خبهمن (‪١٣٫٨%‬) شبریز (‪-٠٫٦%‬)
  ‪١٧ meisam317 ‪-٤٫٧% کنور (‪-٤٫٥%‬) فجام (‪-٨٫٠%‬) دلر (‪-٧٫٢%‬) پخش (‪٢٫٦%‬) هجرت (‪-٦٫٤%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ دی ‪٤٠٬٦١٦ ‪٧٠٬١٨٦ ‪٧٢٫٨% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢ کرمان ‪٩١٬٩٦٥ ‪١٣٤٬٢١٢ ‪٤٥٫٩% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٣ وبوعلی ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢٤٬٠٤٠ ‪٣٨٫٢% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٤ فاراک ‪١٤٬٨٠٠ ‪٢٠٬٤١٠ ‪٣٧٫٩% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥ ثشاهد ‪٤٦٬٩٦٠ ‪٦٤٬١٧٠ ‪٣٦٫٦% ‪٠ Babak1
  ‪٦ وملی ‪٥٨٧٬٠٨٠ ‪٧٩٥٬٦١٠ ‪٣٥٫٥% ‪١ شاه بورس
  zorba
  ‪٧ وغدیر ‪١٦٬٣٣٠ ‪٢١٬٩٠٠ ‪٣٤٫١% ‪٠ majid664
  ‪٨ برکت ‪٣٢٬٠٨٠ ‪٤٢٬٩٢٠ ‪٣٣٫٨% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٩ ثباغ ‪١٦٬٣٠٦ ‪٢١٬٣٨٦ ‪٣١٫٢% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٠ خساپا ‪٤٬٢٦٠ ‪٥٬٤٩٠ ‪٢٨٫٩% ‪٠ Babak1
  ‪١١ قشکر ‪٥٤٬٠٦٠ ‪٦٨٬٦١٠ ‪٢٦٫٩% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٢ کوثر ‪٣٠٬١٦٣ ‪٣٨٬٢٢٠ ‪٢٦٫٧% ‪٠ مجید رادمنش
  ‪١٣ شگویا ‪٢٣٬٧١٧ ‪٢٩٬٣٥٨ ‪٢٣٫٨% ‪٠ majid664
  ‪١٤ غدیس ‪٥٠٬٧٩٤ ‪٦٢٬٧٢٢ ‪٢٣٫٥% ‪٠ Aiming
  ‪١٥ ثاخت ‪٨٬٠٣٠ ‪٩٬٩١٠ ‪٢٣٫٤% ‪١ i177177
  علیرضا جمالی
  ‪١٦ ومهان ‪٢٢٬٠٣١ ‪٢٦٬٨٩٤ ‪٢٢٫١% ‪٠ Aiming
  ‪١٧ وتوصا ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢٠٬٥٠٠ ‪١٧٫٩% ‪٠ Babak1
  ‪١٨ اتکام ‪٩٬١١٩ ‪١٠٬٧٠٨ ‪١٧٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٩ خگستر ‪١٠٬٥٧٠ ‪١٢٬٣٢٠ ‪١٦٫٦% ‪٠ eps
  ‪٢٠ قچار ‪١٣٠٬١٨١ ‪١٥٠٬٢٧٦ ‪١٥٫٤% ‪١ revolution
  mhjboursy
  ‪٢١ وسبحان ‪١٢٬٣٥١ ‪١٤٬٢٥١ ‪١٥٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٢ وخارزم ‪١٥٬٧٣٠ ‪١٨٬٠٨٠ ‪١٤٫٩% ‪١ علیرضا جمالی
  baradaran
  ‪٢٣ پرداخت ‪٤٥٬٦١٠ ‪٥٢٬٤١٠ ‪١٤٫٩% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٤ خبهمن ‪٢٨٬٥٤٠ ‪٣٢٬٤٩٠ ‪١٣٫٨% ‪٠ AIDIN90
  ‪٢٥ پاسا ‪٢٧٬٩٦٠ ‪٣١٬٤٢٠ ‪١٢٫٤% ‪٠ eps
  ‪٢٦ غدام ‪١٣٠٬٨٦٠ ‪١٤٦٬٨٣٠ ‪١٢٫٢% ‪٢ eps
  Babak1
  mhjboursy
  ‪٢٧ غمارگ ‪٥٣٬٥٦٠ ‪٥٩٬٩٥٠ ‪١١٫٩% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٨ شپنا ‪٤٤٬٣٢٠ ‪٤٩٬٤٧٠ ‪١١٫٦% ‪٠ یاکاموز
  ‪٢٩ بهپاک ‪٦٤٬٧٤٤ ‪٧٢٬٢٣٢ ‪١١٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪٣٠ دماوند ‪٨١٬١٠٦ ‪٩٠٬٠٢٠ ‪١١٫٠% ‪١ یاکاموز
  baradaran
  ‪٣١ حفاری ‪١٧٬٦٧٠ ‪١٩٬٤٧٠ ‪١٠٫٢% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٢ حفارس ‪٩٬٧٦٠ ‪١٠٬٥٦٠ ‪٨٫٢% ‪١ eps
  mhjboursy
  ‪٣٣ غگرجی ‪٤٧٬٧٢٠ ‪٥١٬١٦٠ ‪٧٫٢% ‪٠ baradaran
  ‪٣٤ کهمدا ‪٣٧٬٦٩٠ ‪٣٩٬٩٢٠ ‪٥٫٩% ‪٠ i177177
  ‪٣٥ وساپا ‪٢٢٬٦٨٠ ‪٢٣٬٩٨٠ ‪٥٫٧% ‪٠ majid664
  ‪٣٦ فخوز ‪٤٥٬٠٤٠ ‪٤٧٬٣٧٠ ‪٥٫٢% ‪١ Mehdi1400
  zorba
  ‪٣٧ رنیک ‪٣٣٬٨٧٢ ‪٣٥٬٥٦٥ ‪٥٫٠% ‪٠ i177177
  ‪٣٨ ختراک ‪٣٠٬٥٠٠ ‪٣١٬٩٣٠ ‪٤٫٧% ‪١ eps
  مجید رادمنش
  ‪٣٩ بترانس ‪٦٠٬٨٢٠ ‪٦٣٬٣٠٠ ‪٤٫١% ‪٢ مجید رادمنش
  baradaran
  zorba
  ‪٤٠ دارو ‪٦٦٬١٣٠ ‪٦٨٬٥٦٠ ‪٣٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٤١ ورنا ‪١٩٬٨٢٠ ‪٢٠٬٤٤٠ ‪٣٫١% ‪١ AIDIN90
  majid664
  ‪٤٢ صبا ‪٣٦٬٥٦٣ ‪٣٧٬٧٠٤ ‪٣٫١% ‪٠ یاکاموز
  ‪٤٣ پخش ‪٤٨٬٨٦٠ ‪٥٠٬١٢١ ‪٢٫٦% ‪٠ meisam317
  ‪٤٤ داوه ‪٣٠٬٩٠٦ ‪٣٠٬٩٢١ ‪٠٫٠% ‪٠ i177177
  ‪٤٥ اخابر ‪١٧٬٦٣٠ ‪١٧٬٦٣٠ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٤٦ ثمسکن ‪١١٬٨٠٠ ‪١١٬٧٨٠ ‪-٠٫٢% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٧ قپیرا ‪٨٩٬١٧٠ ‪٨٨٬٨٧٠ ‪-٠٫٣% ‪٠ revolution
  ‪٤٨ شبریز ‪٥٨٬٣٠٠ ‪٥٧٬٩٧٠ ‪-٠٫٦% ‪١ یاکاموز
  AIDIN90
  ‪٤٩ زمگسا ‪٤٧٬٩٣٠ ‪٤٧٬٥٧٠ ‪-٠٫٨% ‪١ مجید رادمنش
  نادر کاظمی
  ‪٥٠ قلرست ‪٣٥٬١٧٠ ‪٣٤٬٧٢٠ ‪-١٫٣% ‪٠ revolution
  ‪٥١ کفرا ‪٦١٬٤٩٠ ‪٦٠٬٠٨٠ ‪-٢٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٥٢ شپارس ‪٣١٬٤٥٠ ‪٣٠٬١٠٠ ‪-٤٫٣% ‪٠ i177177
  ‪٥٣ رمپنا ‪٤٨٬٣٩٠ ‪٤٦٬٢٤٠ ‪-٤٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٥٤ کنور ‪٥٠٬٨٩٠ ‪٤٨٬٦٢٠ ‪-٤٫٥% ‪١ Aiming
  meisam317
  ‪٥٥ شدوص ‪٢٦٬٤٢٠ ‪٢٥٬٠٩٠ ‪-٥٫٠% ‪٠ شاه بورس
  ‪٥٦ غشهداب ‪٣٢٬١٤٣ ‪٣٠٬٢٨٨ ‪-٥٫٨% ‪٠ i177177
  ‪٥٧ غبهنوش ‪٩٩٬٣٣٠ ‪٩٣٬١٨٠ ‪-٦٫٢% ‪٠ Babak1
  ‪٥٨ هجرت ‪٩٨٬١٥٣ ‪٩١٬٨٧٠ ‪-٦٫٤% ‪٠ meisam317
  ‪٥٩ زکوثر ‪٤٣٬٤٨٠ ‪٤٠٬٤٩٠ ‪-٦٫٩% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٦٠ شبندر ‪٥٣٬٨٩٠ ‪٥٠٬٠٦٠ ‪-٧٫١% ‪٠ یاکاموز
  ‪٦١ دلر ‪١٢٦٬٢٦٠ ‪١١٧٬١٢٠ ‪-٧٫٢% ‪٠ meisam317
  ‪٦٢ غپینو ‪١٢٬٣٣٠ ‪١١٬٣٨٠ ‪-٧٫٧% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٦٣ فجام ‪٧٥٬٥٠٠ ‪٦٩٬٤٨٠ ‪-٨٫٠% ‪٠ meisam317
  ‪٦٤ قشیر ‪٤٠٬٩٠١ ‪٣٧٬٠٠٥ ‪-٩٫٥% ‪٠ revolution
  ‪٦٥ خپارس ‪٢٢٬٨٧٠ ‪١٩٬٨٨٠ ‪-١٣٫١% ‪٢ AIDIN90
  majid664
  zorba
  ‪٦٦ خزامیا ‪٣٢٬٣٨٠ ‪٢٦٬٠٤٠ ‪-١٩٫٦% ‪٠ AIDIN90
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٧
  شمار کل نماد ها: ‪٨٤
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٦٦
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪٩٫٤
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪١٠٫٤%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  اخابر خرید 17630
  خساپا خرید 4260
  این نتایج مربوط به ١٠مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/١ تا ١٣٩٩/٥/١٣ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 12. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #4747
  مدیر(ستاره دار4) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  15,613
  تشکر
  45,126
  تشکر شده 70,121 بار در 15,071 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ علیرضا جمالی ‪٣١٫٧% دی (‪٧١٫٥%‬) ثاخت (‪٢٠٫٥%‬) حفاری (‪٦٫٢%‬) وبوعلی (‪٤٥٫١%‬) وخارزم (‪١٥٫٣%‬)
  ‪٢ Mehdi1400 ‪٢٠٫٧% زکوثر (‪-٦٫٩%‬) برکت (‪٣٩٫١%‬) غپینو (‪-١٠٫٣%‬) فاراک (‪٤٣٫٩%‬) کرمان (‪٥٣٫٢%‬) فخوز (‪٥٫٢%‬)
  ‪٣ mhjboursy ‪٢٠٫٠% قشکر (‪٣٣٫٢%‬) قچار (‪١٩٫٥%‬) ثباغ (‪٣٧٫٥%‬) پرداخت (‪١٦٫٢%‬) غدام (‪٩٫٤%‬) حفارس (‪٣٫٩%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪١٦٫٢% اخابر (‪٠٫٠%‬) خساپا (‪٢٩٫٣%‬) ثشاهد (‪٤١٫١%‬) غدام (‪٩٫٤%‬) غبهنوش (‪-٦٫٣%‬) وتوصا (‪٢٣٫٧%‬)
  ‪٥ Aiming ‪١٢٫٥% کنور (‪-٣٫٩%‬) غدیس (‪٢٩٫٦%‬) دارو (‪٢٫٨%‬) ومهان (‪٢١٫٤%‬)
  ‪٦ شاه بورس ‪١٢٫٣% شدوص (‪-٩٫٠%‬) وملی (‪٣٥٫٥%‬) بهپاک (‪٩٫٤%‬) غمارگ (‪١٣٫٤%‬)
  ‪٧ مجید رادمنش ‪١٠٫١% کوثر (‪٣١٫٧%‬) زمگسا (‪-٠٫٨%‬) بترانس (‪٩٫٠%‬) ختراک (‪٠٫٥%‬)
  ‪٨ baradaran ‪١٠٫٠% بترانس (‪٩٫٠%‬) وخارزم (‪١٥٫٣%‬) غگرجی (‪١٠٫٩%‬) دماوند (‪٥٫٠%‬)
  ‪٩ zorba ‪٨٫١% فخوز (‪٥٫٢%‬) خپارس (‪-١٧٫٢%‬) بترانس (‪٩٫٠%‬) وملی (‪٣٥٫٥%‬)
  ‪١٠ eps ‪٧٫٩% غدام (‪٩٫٤%‬) حفارس (‪٣٫٩%‬) خگستر (‪١٦٫٦%‬) ختراک (‪٠٫٥%‬) پاسا (‪٩٫٠%‬)
  ‪١١ majid664 ‪٧٫٧% خپارس (‪-١٧٫٢%‬) شگویا (‪١٩٫٣%‬) وغدیر (‪٣٧٫٧%‬) وساپا (‪٠٫٥%‬) ورنا (‪-٢٫٠%‬)
  ‪١٢ i177177 ‪٤٫٤% غشهداب (‪-٥٫٨%‬) کهمدا (‪٥٫٥%‬) داوه (‪٠٫٠%‬) شپارس (‪-٤٫٣%‬) ثاخت (‪٢٠٫٥%‬) رنیک (‪١٠٫٥%‬)
  ‪١٣ نادر کاظمی ‪٤٫٣% کفرا (‪-٧٫٠%‬) اتکام (‪١٨٫٠%‬) رمپنا (‪-٨٫٠%‬) ثمسکن (‪٣٫٠%‬) زمگسا (‪-٠٫٨%‬) وسبحان (‪٢٠٫٨%‬)
  ‪١٤ revolution ‪٢٫٠% قپیرا (‪-٠٫٥%‬) قچار (‪١٩٫٥%‬) قشیر (‪-٩٫٥%‬) قلرست (‪-١٫٣%‬)
  ‪١٥ یاکاموز ‪١٫٢% شبندر (‪-٧٫٨%‬) شپنا (‪٦٫٥%‬) شبریز (‪-٥٫٣%‬) دماوند (‪٥٫٠%‬) صبا (‪٧٫٩%‬)
  ‪١٦ AIDIN90 ‪-٤٫٤% خزامیا (‪-١٧٫١%‬) خپارس (‪-١٧٫٢%‬) ورنا (‪-٢٫٠%‬) خبهمن (‪١٩٫٥%‬) شبریز (‪-٥٫٣%‬)
  ‪١٧ meisam317 ‪-٥٫٦% کنور (‪-٣٫٩%‬) فجام (‪-١٢٫٥%‬) دلر (‪-١٠٫٥%‬) پخش (‪٩٫٨%‬) هجرت (‪-١٠٫٩%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ دی ‪٤٠٬٦١٦ ‪٦٩٬٦٧١ ‪٧١٫٥% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢ کرمان ‪٩١٬٩٦٥ ‪١٤٠٬٨٥٠ ‪٥٣٫٢% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٣ وبوعلی ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢٥٬٢٣٠ ‪٤٥٫١% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٤ فاراک ‪١٤٬٨٠٠ ‪٢١٬٣٠٠ ‪٤٣٫٩% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥ ثشاهد ‪٤٦٬٩٦٠ ‪٦٦٬٢٧٠ ‪٤١٫١% ‪٠ Babak1
  ‪٦ برکت ‪٣٢٬٠٨٠ ‪٤٤٬٦١٠ ‪٣٩٫١% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٧ وغدیر ‪١٦٬٣٣٠ ‪٢٢٬٤٨٠ ‪٣٧٫٧% ‪٠ majid664
  ‪٨ ثباغ ‪١٦٬٣٠٦ ‪٢٢٬٤١٧ ‪٣٧٫٥% ‪٠ mhjboursy
  ‪٩ وملی ‪٥٨٧٬٠٨٠ ‪٧٩٥٬٦١٠ ‪٣٥٫٥% ‪١ شاه بورس
  zorba
  ‪١٠ قشکر ‪٥٤٬٠٦٠ ‪٧٢٬٠١٠ ‪٣٣٫٢% ‪٠ mhjboursy
  ‪١١ کوثر ‪٣٠٬١٦٣ ‪٣٩٬٧٣٧ ‪٣١٫٧% ‪٠ مجید رادمنش
  ‪١٢ غدیس ‪٥٠٬٧٩٤ ‪٦٥٬٨١٠ ‪٢٩٫٦% ‪٠ Aiming
  ‪١٣ خساپا ‪٤٬٢٦٠ ‪٥٬٥١٠ ‪٢٩٫٣% ‪٠ Babak1
  ‪١٤ وتوصا ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢١٬٥٢٠ ‪٢٣٫٧% ‪٠ Babak1
  ‪١٥ ومهان ‪٢٢٬٠٣١ ‪٢٦٬٧٤٤ ‪٢١٫٤% ‪٠ Aiming
  ‪١٦ وسبحان ‪١٢٬٣٥١ ‪١٤٬٩١٤ ‪٢٠٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٧ ثاخت ‪٨٬٠٣٠ ‪٩٬٦٨٠ ‪٢٠٫٥% ‪١ i177177
  علیرضا جمالی
  ‪١٨ خبهمن ‪٢٨٬٥٤٠ ‪٣٤٬١١٠ ‪١٩٫٥% ‪٠ AIDIN90
  ‪١٩ قچار ‪١٣٠٬١٨١ ‪١٥٥٬٥٤٤ ‪١٩٫٥% ‪١ revolution
  mhjboursy
  ‪٢٠ شگویا ‪٢٣٬٧١٧ ‪٢٨٬٣٠٥ ‪١٩٫٣% ‪٠ majid664
  ‪٢١ اتکام ‪٩٬١١٩ ‪١٠٬٧٦٣ ‪١٨٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٢ خگستر ‪١٠٬٥٧٠ ‪١٢٬٣٢٠ ‪١٦٫٦% ‪٠ eps
  ‪٢٣ پرداخت ‪٤٥٬٦١٠ ‪٥٣٬٠٢٠ ‪١٦٫٢% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٤ وخارزم ‪١٥٬٧٣٠ ‪١٨٬١٣٠ ‪١٥٫٣% ‪١ علیرضا جمالی
  baradaran
  ‪٢٥ غمارگ ‪٥٣٬٥٦٠ ‪٦٠٬٧٣٠ ‪١٣٫٤% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٦ غگرجی ‪٤٧٬٧٢٠ ‪٥٢٬٩٣٠ ‪١٠٫٩% ‪٠ baradaran
  ‪٢٧ رنیک ‪٣٣٬٨٧٢ ‪٣٧٬٤٢٢ ‪١٠٫٥% ‪٠ i177177
  ‪٢٨ پخش ‪٤٨٬٨٦٠ ‪٥٣٬٦٦٥ ‪٩٫٨% ‪٠ meisam317
  ‪٢٩ بهپاک ‪٦٤٬٧٤٤ ‪٧٠٬٨٥٧ ‪٩٫٤% ‪٠ شاه بورس
  ‪٣٠ غدام ‪١٣٠٬٨٦٠ ‪١٤٣٬١٧٠ ‪٩٫٤% ‪٢ eps
  Babak1
  mhjboursy
  ‪٣١ بترانس ‪٦٠٬٨٢٠ ‪٦٦٬٢٩٠ ‪٩٫٠% ‪٢ مجید رادمنش
  baradaran
  zorba
  ‪٣٢ پاسا ‪٢٧٬٩٦٠ ‪٣٠٬٤٧٠ ‪٩٫٠% ‪٠ eps
  ‪٣٣ صبا ‪٣٦٬٥٦٣ ‪٣٩٬٤٣٧ ‪٧٫٩% ‪٠ یاکاموز
  ‪٣٤ شپنا ‪٤٤٬٣٢٠ ‪٤٧٬١٨٠ ‪٦٫٥% ‪٠ یاکاموز
  ‪٣٥ حفاری ‪١٧٬٦٧٠ ‪١٨٬٧٦٠ ‪٦٫٢% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٦ کهمدا ‪٣٧٬٦٩٠ ‪٣٩٬٧٥٠ ‪٥٫٥% ‪٠ i177177
  ‪٣٧ فخوز ‪٤٥٬٠٤٠ ‪٤٧٬٣٧٠ ‪٥٫٢% ‪١ Mehdi1400
  zorba
  ‪٣٨ دماوند ‪٨١٬١٠٦ ‪٨٥٬١٨١ ‪٥٫٠% ‪١ یاکاموز
  baradaran
  ‪٣٩ حفارس ‪٩٬٧٦٠ ‪١٠٬١٤٠ ‪٣٫٩% ‪١ eps
  mhjboursy
  ‪٤٠ ثمسکن ‪١١٬٨٠٠ ‪١٢٬١٥٠ ‪٣٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤١ دارو ‪٦٦٬١٣٠ ‪٦٧٬٩٧٠ ‪٢٫٨% ‪٠ Aiming
  ‪٤٢ وساپا ‪٢٢٬٦٨٠ ‪٢٢٬٧٩٠ ‪٠٫٥% ‪٠ majid664
  ‪٤٣ ختراک ‪٣٠٬٥٠٠ ‪٣٠٬٦٤٠ ‪٠٫٥% ‪١ eps
  مجید رادمنش
  ‪٤٤ داوه ‪٣٠٬٩٠٦ ‪٣٠٬٩٢١ ‪٠٫٠% ‪٠ i177177
  ‪٤٥ اخابر ‪١٧٬٦٣٠ ‪١٧٬٦٣٠ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٤٦ قپیرا ‪٨٩٬١٧٠ ‪٨٨٬٦٨٠ ‪-٠٫٥% ‪٠ revolution
  ‪٤٧ زمگسا ‪٤٧٬٩٣٠ ‪٤٧٬٥٧٠ ‪-٠٫٨% ‪١ مجید رادمنش
  نادر کاظمی
  ‪٤٨ قلرست ‪٣٥٬١٧٠ ‪٣٤٬٧٢٠ ‪-١٫٣% ‪٠ revolution
  ‪٤٩ ورنا ‪١٩٬٨٢٠ ‪١٩٬٤٢٠ ‪-٢٫٠% ‪١ AIDIN90
  majid664
  ‪٥٠ کنور ‪٥٠٬٨٩٠ ‪٤٨٬٩٠٠ ‪-٣٫٩% ‪١ Aiming
  meisam317
  ‪٥١ شپارس ‪٣١٬٤٥٠ ‪٣٠٬١٠٠ ‪-٤٫٣% ‪٠ i177177
  ‪٥٢ شبریز ‪٥٨٬٣٠٠ ‪٥٥٬٢٠٠ ‪-٥٫٣% ‪١ یاکاموز
  AIDIN90
  ‪٥٣ غشهداب ‪٣٢٬١٤٣ ‪٣٠٬٢٨٨ ‪-٥٫٨% ‪٠ i177177
  ‪٥٤ غبهنوش ‪٩٩٬٣٣٠ ‪٩٣٬١١٠ ‪-٦٫٣% ‪٠ Babak1
  ‪٥٥ زکوثر ‪٤٣٬٤٨٠ ‪٤٠٬٤٩٠ ‪-٦٫٩% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥٦ کفرا ‪٦١٬٤٩٠ ‪٥٧٬١٦٠ ‪-٧٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٥٧ شبندر ‪٥٣٬٨٩٠ ‪٤٩٬٦٦٠ ‪-٧٫٨% ‪٠ یاکاموز
  ‪٥٨ رمپنا ‪٤٨٬٣٩٠ ‪٤٤٬٥٠٠ ‪-٨٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٥٩ شدوص ‪٢٦٬٤٢٠ ‪٢٤٬٠٤٠ ‪-٩٫٠% ‪٠ شاه بورس
  ‪٦٠ قشیر ‪٤٠٬٩٠١ ‪٣٧٬٠٠٥ ‪-٩٫٥% ‪٠ revolution
  ‪٦١ غپینو ‪١٢٬٣٣٠ ‪١١٬٠٦٠ ‪-١٠٫٣% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٦٢ دلر ‪١٢٦٬٢٦٠ ‪١١٢٬٩٤٠ ‪-١٠٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٦٣ هجرت ‪٩٨٬١٥٣ ‪٨٧٬٤٢٢ ‪-١٠٫٩% ‪٠ meisam317
  ‪٦٤ فجام ‪٧٥٬٥٠٠ ‪٦٦٬٠٥٠ ‪-١٢٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٦٥ خزامیا ‪٣٢٬٣٨٠ ‪٢٦٬٨٤٠ ‪-١٧٫١% ‪٠ AIDIN90
  ‪٦٦ خپارس ‪٢٢٬٨٧٠ ‪١٨٬٩٤٠ ‪-١٧٫٢% ‪٢ AIDIN90
  majid664
  zorba
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٧
  شمار کل نماد ها: ‪٨٤
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٦٦
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪٩٫٤
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪١٠٫٨%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  اخابر خرید 17630
  خساپا خرید 4260
  این نتایج مربوط به ١١مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/١ تا ١٣٩٩/٥/١٤ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 14. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 15. #4748
  مدیر(ستاره دار4) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  15,613
  تشکر
  45,126
  تشکر شده 70,121 بار در 15,071 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  علیرضا جمالی ‪٣٥٫٣% دی (‪٧٩٫٤%‬) ثاخت (‪١٤٫٩%‬) حفاری (‪٩٫٨%‬) وبوعلی (‪٥١٫٤%‬) وخارزم (‪٢١٫٠%‬)
  ‪٢ mhjboursy ‪٢٢٫٤% قشکر (‪٣٩٫٧%‬) قچار (‪٢٣٫٢%‬) ثباغ (‪٤٤٫٣%‬) پرداخت (‪٢٢٫١%‬) غدام (‪٦٫٦%‬) حفارس (‪-١٫١%‬)
  ‪٣ Mehdi1400 ‪١٨٫٢% زکوثر (‪-٩٫١%‬) برکت (‪٣٢٫١%‬) غپینو (‪-١٤٫١%‬) فاراک (‪٤٩٫٧%‬) کرمان (‪٤٥٫٥%‬) فخوز (‪٥٫٢%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪١٧٫٩% اخابر (‪٠٫٠%‬) خساپا (‪٢٩٫٣%‬) ثشاهد (‪٤٣٫٩%‬) غدام (‪٦٫٦%‬) غبهنوش (‪-٢٫٠%‬) وتوصا (‪٢٩٫٤%‬)
  ‪٥ baradaran ‪١١٫٥% بترانس (‪٤٫٢%‬) وخارزم (‪٢١٫٠%‬) غگرجی (‪١٦٫٠%‬) دماوند (‪٥٫١%‬)
  ‪٦ Aiming ‪٩٫٩% کنور (‪-٤٫٦%‬) غدیس (‪٢٤٫٤%‬) دارو (‪١٫٢%‬) ومهان (‪١٨٫٧%‬)
  ‪٧ شاه بورس ‪٩٫١% شدوص (‪-١١٫١%‬) وملی (‪٣٥٫٥%‬) بهپاک (‪٤٫٢%‬) غمارگ (‪٧٫٩%‬)
  ‪٨ مجید رادمنش ‪٦٫٤% کوثر (‪٢٥٫٤%‬) زمگسا (‪-٠٫٨%‬) بترانس (‪٤٫٢%‬) ختراک (‪-٣٫٣%‬)
  ‪٩ eps ‪٦٫١% غدام (‪٦٫٦%‬) حفارس (‪-١٫١%‬) خگستر (‪١٤٫٢%‬) ختراک (‪-٣٫٣%‬) پاسا (‪١٤٫٢%‬)
  ‪١٠ zorba ‪٦٫٠% فخوز (‪٥٫٢%‬) خپارس (‪-٢٠٫٨%‬) بترانس (‪٤٫٢%‬) وملی (‪٣٥٫٥%‬)
  ‪١١ majid664 ‪٥٫٦% خپارس (‪-٢٠٫٨%‬) شگویا (‪١٥٫٢%‬) وغدیر (‪٤٤٫٥%‬) وساپا (‪-٤٫٥%‬) ورنا (‪-٦٫٤%‬)
  ‪١٢ revolution ‪٤٫٠% قپیرا (‪-٠٫٢%‬) قچار (‪٢٣٫٢%‬) قشیر (‪-٩٫٥%‬) قلرست (‪٢٫٦%‬)
  ‪١٣ یاکاموز ‪٣٫٨% شبندر (‪-٣٫٧%‬) شپنا (‪٨٫٣%‬) شبریز (‪-٣٫٧%‬) دماوند (‪٥٫١%‬) صبا (‪١٣٫٠%‬)
  ‪١٤ i177177 ‪٣٫٨% غشهداب (‪-٥٫٨%‬) کهمدا (‪٣٫٢%‬) داوه (‪-١٫٤%‬) شپارس (‪-٤٫٣%‬) ثاخت (‪١٤٫٩%‬) رنیک (‪١٦٫٠%‬)
  ‪١٥ نادر کاظمی ‪٢٫٢% کفرا (‪-١١٫١%‬) اتکام (‪١٢٫٧%‬) رمپنا (‪-٣٫٨%‬) ثمسکن (‪٠٫١%‬) زمگسا (‪-٠٫٨%‬) وسبحان (‪١٥٫٨%‬)
  ‪١٦ AIDIN90 ‪-٣٫٨% خزامیا (‪-١٣٫٦%‬) خپارس (‪-٢٠٫٨%‬) ورنا (‪-٦٫٤%‬) خبهمن (‪٢٥٫٣%‬) شبریز (‪-٣٫٧%‬)
  ‪١٧ meisam317 ‪-٣٫٩% کنور (‪-٤٫٦%‬) فجام (‪-٩٫٥%‬) دلر (‪-١٢٫٢%‬) پخش (‪١٤٫٩%‬) هجرت (‪-٨٫١%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ دی ‪٤٠٬٦١٦ ‪٧٢٬٨٧٠ ‪٧٩٫٤% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢ وبوعلی ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢٦٬٣٢٠ ‪٥١٫٤% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣ فاراک ‪١٤٬٨٠٠ ‪٢٢٬١٦٠ ‪٤٩٫٧% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٤ کرمان ‪٩١٬٩٦٥ ‪١٣٣٬٨١٠ ‪٤٥٫٥% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥ وغدیر ‪١٦٬٣٣٠ ‪٢٣٬٦٠٠ ‪٤٤٫٥% ‪٠ majid664
  ‪٦ ثباغ ‪١٦٬٣٠٦ ‪٢٣٬٥٢٨ ‪٤٤٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪٧ ثشاهد ‪٤٦٬٩٦٠ ‪٦٧٬٥٩٠ ‪٤٣٫٩% ‪٠ Babak1
  ‪٨ قشکر ‪٥٤٬٠٦٠ ‪٧٥٬٥٢٠ ‪٣٩٫٧% ‪٠ mhjboursy
  ‪٩ وملی ‪٥٨٧٬٠٨٠ ‪٧٩٥٬٦١٠ ‪٣٥٫٥% ‪١ شاه بورس
  zorba
  ‪١٠ برکت ‪٣٢٬٠٨٠ ‪٤٢٬٣٨٠ ‪٣٢٫١% ‪٠ Mehdi1400
  ‪١١ وتوصا ‪١٧٬٣٩٠ ‪٢٢٬٥١٠ ‪٢٩٫٤% ‪٠ Babak1
  ‪١٢ خساپا ‪٤٬٢٦٠ ‪٥٬٥١٠ ‪٢٩٫٣% ‪٠ Babak1
  ‪١٣ کوثر ‪٣٠٬١٦٣ ‪٣٧٬٨٢٥ ‪٢٥٫٤% ‪٠ مجید رادمنش
  ‪١٤ خبهمن ‪٢٨٬٥٤٠ ‪٣٥٬٧٦٠ ‪٢٥٫٣% ‪٠ AIDIN90
  ‪١٥ غدیس ‪٥٠٬٧٩٤ ‪٦٣٬١٨٨ ‪٢٤٫٤% ‪٠ Aiming
  ‪١٦ قچار ‪١٣٠٬١٨١ ‪١٦٠٬٣٤٨ ‪٢٣٫٢% ‪١ revolution
  mhjboursy
  ‪١٧ پرداخت ‪٤٥٬٦١٠ ‪٥٥٬٦٧٠ ‪٢٢٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٨ وخارزم ‪١٥٬٧٣٠ ‪١٩٬٠٣٠ ‪٢١٫٠% ‪١ علیرضا جمالی
  baradaran
  ‪١٩ ومهان ‪٢٢٬٠٣١ ‪٢٦٬١٤٠ ‪١٨٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٢٠ رنیک ‪٣٣٬٨٧٢ ‪٣٩٬٢٩٣ ‪١٦٫٠% ‪٠ i177177
  ‪٢١ غگرجی ‪٤٧٬٧٢٠ ‪٥٥٬٣٥٠ ‪١٦٫٠% ‪٠ baradaran
  ‪٢٢ وسبحان ‪١٢٬٣٥١ ‪١٤٬٣٠٦ ‪١٥٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٣ شگویا ‪٢٣٬٧١٧ ‪٢٧٬٣١٣ ‪١٥٫٢% ‪٠ majid664
  ‪٢٤ ثاخت ‪٨٬٠٣٠ ‪٩٬٢٣٠ ‪١٤٫٩% ‪١ i177177
  علیرضا جمالی
  ‪٢٥ پخش ‪٤٨٬٨٦٠ ‪٥٦٬١٣٨ ‪١٤٫٩% ‪٠ meisam317
  ‪٢٦ پاسا ‪٢٧٬٩٦٠ ‪٣١٬٩٣٠ ‪١٤٫٢% ‪٠ eps
  ‪٢٧ خگستر ‪١٠٬٥٧٠ ‪١٢٬٠٧٠ ‪١٤٫٢% ‪٠ eps
  ‪٢٨ صبا ‪٣٦٬٥٦٣ ‪٤١٬٣٢٨ ‪١٣٫٠% ‪٠ یاکاموز
  ‪٢٩ اتکام ‪٩٬١١٩ ‪١٠٬٢٨١ ‪١٢٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٠ حفاری ‪١٧٬٦٧٠ ‪١٩٬٤٠٠ ‪٩٫٨% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣١ شپنا ‪٤٤٬٣٢٠ ‪٤٨٬٠١٠ ‪٨٫٣% ‪٠ یاکاموز
  ‪٣٢ غمارگ ‪٥٣٬٥٦٠ ‪٥٧٬٧٧٠ ‪٧٫٩% ‪٠ شاه بورس
  ‪٣٣ غدام ‪١٣٠٬٨٦٠ ‪١٣٩٬٤٨٠ ‪٦٫٦% ‪٢ eps
  Babak1
  mhjboursy
  ‪٣٤ فخوز ‪٤٥٬٠٤٠ ‪٤٧٬٣٧٠ ‪٥٫٢% ‪١ Mehdi1400
  zorba
  ‪٣٥ دماوند ‪٨١٬١٠٦ ‪٨٥٬٢٠٨ ‪٥٫١% ‪١ یاکاموز
  baradaran
  ‪٣٦ بهپاک ‪٦٤٬٧٤٤ ‪٦٧٬٤٥١ ‪٤٫٢% ‪٠ شاه بورس
  ‪٣٧ بترانس ‪٦٠٬٨٢٠ ‪٦٣٬٣٥٠ ‪٤٫٢% ‪٢ مجید رادمنش
  baradaran
  zorba
  ‪٣٨ کهمدا ‪٣٧٬٦٩٠ ‪٣٨٬٨٨٠ ‪٣٫٢% ‪٠ i177177
  ‪٣٩ قلرست ‪٣٥٬١٧٠ ‪٣٦٬٠٩٠ ‪٢٫٦% ‪٠ revolution
  ‪٤٠ دارو ‪٦٦٬١٣٠ ‪٦٦٬٩٤٠ ‪١٫٢% ‪٠ Aiming
  ‪٤١ ثمسکن ‪١١٬٨٠٠ ‪١١٬٨١٠ ‪٠٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٢ اخابر ‪١٧٬٦٣٠ ‪١٧٬٦٣٠ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٤٣ قپیرا ‪٨٩٬١٧٠ ‪٨٨٬٩٨٠ ‪-٠٫٢% ‪٠ revolution
  ‪٤٤ زمگسا ‪٤٧٬٩٣٠ ‪٤٧٬٥٧٠ ‪-٠٫٨% ‪١ مجید رادمنش
  نادر کاظمی
  ‪٤٥ حفارس ‪٩٬٧٦٠ ‪٩٬٦٥٠ ‪-١٫١% ‪١ eps
  mhjboursy
  ‪٤٦ داوه ‪٣٠٬٩٠٦ ‪٣٠٬٤٨٨ ‪-١٫٤% ‪٠ i177177
  ‪٤٧ غبهنوش ‪٩٩٬٣٣٠ ‪٩٧٬٣٨٠ ‪-٢٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٤٨ ختراک ‪٣٠٬٥٠٠ ‪٢٩٬٤٩٠ ‪-٣٫٣% ‪١ eps
  مجید رادمنش
  ‪٤٩ شبریز ‪٥٨٬٣٠٠ ‪٥٦٬١٥٠ ‪-٣٫٧% ‪١ یاکاموز
  AIDIN90
  ‪٥٠ شبندر ‪٥٣٬٨٩٠ ‪٥١٬٩٠٠ ‪-٣٫٧% ‪٠ یاکاموز
  ‪٥١ رمپنا ‪٤٨٬٣٩٠ ‪٤٦٬٥٦٠ ‪-٣٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٥٢ شپارس ‪٣١٬٤٥٠ ‪٣٠٬١٠٠ ‪-٤٫٣% ‪٠ i177177
  ‪٥٣ وساپا ‪٢٢٬٦٨٠ ‪٢١٬٦٦٠ ‪-٤٫٥% ‪٠ majid664
  ‪٥٤ کنور ‪٥٠٬٨٩٠ ‪٤٨٬٥٦٠ ‪-٤٫٦% ‪١ Aiming
  meisam317
  ‪٥٥ غشهداب ‪٣٢٬١٤٣ ‪٣٠٬٢٨٨ ‪-٥٫٨% ‪٠ i177177
  ‪٥٦ ورنا ‪١٩٬٨٢٠ ‪١٨٬٥٥٠ ‪-٦٫٤% ‪١ AIDIN90
  majid664
  ‪٥٧ هجرت ‪٩٨٬١٥٣ ‪٩٠٬٢٣٥ ‪-٨٫١% ‪٠ meisam317
  ‪٥٨ زکوثر ‪٤٣٬٤٨٠ ‪٣٩٬٥٢٠ ‪-٩٫١% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥٩ فجام ‪٧٥٬٥٠٠ ‪٦٨٬٣٥٠ ‪-٩٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٦٠ قشیر ‪٤٠٬٩٠١ ‪٣٧٬٠٠٥ ‪-٩٫٥% ‪٠ revolution
  ‪٦١ شدوص ‪٢٦٬٤٢٠ ‪٢٣٬٤٩٠ ‪-١١٫١% ‪٠ شاه بورس
  ‪٦٢ کفرا ‪٦١٬٤٩٠ ‪٥٤٬٦٤٠ ‪-١١٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٦٣ دلر ‪١٢٦٬٢٦٠ ‪١١٠٬٩١٠ ‪-١٢٫٢% ‪٠ meisam317
  ‪٦٤ خزامیا ‪٣٢٬٣٨٠ ‪٢٧٬٩٨٠ ‪-١٣٫٦% ‪٠ AIDIN90
  ‪٦٥ غپینو ‪١٢٬٣٣٠ ‪١٠٬٥٩٠ ‪-١٤٫١% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٦٦ خپارس ‪٢٢٬٨٧٠ ‪١٨٬١٢٠ ‪-٢٠٫٨% ‪٢ AIDIN90
  majid664
  zorba
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٧
  شمار کل نماد ها: ‪٨٤
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٦٦
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪٩٫١
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪١١٫٠%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  اخابر خرید 17630
  خساپا خرید 4260
  این نتایج مربوط به ١٢مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/١ تا ١٣٩٩/٥/١٥ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  ویرایش توسط mhjboursy : 2020/08/05 در ساعت 21:33
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 16. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •