صفحه 479 از 480 نخست ... 379429469476477478479480 آخرین
نمایش نتایج: از 4,781 به 4,790 از 4791

موضوع: مسابقه ماهانه سایت بورسی

 1. #4781
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,121
  تشکر
  46,342
  تشکر شده 73,131 بار در 15,583 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ mohsen.mirzad ‪-١٫٦% شتران (‪-١٠٫٣%‬) فولاد (‪٧٫٠%‬) وساپا (‪-١٤٫٥%‬) فملی (‪٢٤٫٩%‬) مرقام (‪-١٥٫٠%‬)
  ‪٢ شاه بورس ‪-٤٫١% شدوص (‪-٩٫١%‬) فراور (‪١٨٫٣%‬) ددام (‪-٤٫٣%‬) کگاز (‪-٨٫٤%‬) بهپاک (‪-١٦٫٩%‬)
  ‪٣ matin ‪-٦٫٤% وپارس (‪١٫٨%‬) فولای (‪١٫١%‬) خساپا (‪-١٦٫٨%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شفارس (‪-٩٫١%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪-٧٫٠% خبهمن (‪-١٦٫٩%‬) خدیزل (‪-١٦٫٧%‬) قشیر (‪-١١٫٠%‬) وپارس (‪١٫٨%‬) حسیر (‪-٠٫١%‬) فولای (‪١٫١%‬)
  ‪٥ Aiming ‪-٧٫١% کنور (‪-٠٫٧%‬) غدیس (‪-١٢٫٠%‬) دارو (‪-٢٫٦%‬) ومهان (‪-١٣٫٣%‬)
  ‪٦ revolution ‪-١٠٫١% قچار (‪-١٥٫٧%‬) قشیر (‪-١١٫٠%‬) قزوین (‪-٩٫٦%‬) قشهد (‪-٤٫١%‬)
  ‪٧ meisam317 ‪-١٠٫٧% رکیش (‪-١١٫٩%‬) دتولید (‪-٢٣٫٧%‬) ثاخت (‪-١٨٫٤%‬) ثفارس (‪-١٩٫٨%‬) فخوز (‪٢٠٫٥%‬)
  ‪٨ AIDIN90 ‪-١١٫٦% خودرو (‪-٢٠٫٤%‬) شپارس (‪-٣٫٩%‬) خساپا (‪-١٦٫٨%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شستا (‪-١٩٫٦%‬) شبندر (‪٠٫٠%‬)
  ‪٩ mhjboursy ‪-١٢٫٧% خبهمن (‪-١٦٫٩%‬) خدیزل (‪-١٦٫٧%‬) خساپا (‪-١٦٫٨%‬) خمحور (‪-٣٫٧%‬) خپارس (‪-١٢٫٨%‬) ورنا (‪-٩٫٢%‬)
  ‪١٠ نادر کاظمی ‪-١٤٫١% اتکام (‪-٦٫٢%‬) وخارزم (‪-٢٦٫٩%‬) کفرا (‪-٤٫٦%‬) رمپنا (‪-١٥٫٢%‬) زمگسا (‪-١٧٫٣%‬)
  ‪١١ baradaran ‪-١٥٫٠% بترانس (‪-١٧٫٢%‬) وخارزم (‪-٢٦٫٩%‬) دتوزیع (‪-٤٫٤%‬) شگل (‪-١١٫٦%‬)
  ‪١٢ Emad.Sh ‪-١٥٫١% ثشاهد (‪-١٥٫٢%‬) ثعمرا (‪-١٥٫٥%‬) وبوعلی (‪-١٢٫٤%‬) ثباغ (‪-١٢٫٥%‬) شستا (‪-١٩٫٦%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-١٥٫٨% دی (‪-١٨٫٦%‬) ثاخت (‪-١٨٫٤%‬) حفاری (‪-٨٫٣%‬) وبوعلی (‪-١٢٫٤%‬) وخارزم (‪-٢٦٫٩%‬) کماسه (‪-١٠٫٠%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٣٬٥١٠ ‪٢٤٫٩% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٤٧٬٣٩٠ ‪٢٠٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٨٬٨٤٠ ‪١٨٫٣% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪١٨٬٣٨٠ ‪٧٫٠% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٥٬٧٨٠ ‪١٫٨% ‪١ Babak1
  matin
  ‪٦ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٦٬٤١٠ ‪١٫١% ‪١ Babak1
  matin
  ‪٧ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤١٬٨٦٠ ‪٠٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٨ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٨٬٣٢١ ‪-٠٫١% ‪٠ Babak1
  ‪٩ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٤٨٬٧٨٠ ‪-٠٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪١٠ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥٧٬٢٤٠ ‪-٢٫٦% ‪٠ Aiming
  ‪١١ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٦٬٢٣٠ ‪-٣٫٧% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٢ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٨٬٠٣٠ ‪-٣٫٩% ‪٠ AIDIN90
  ‪١٣ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٧٬٠١٠ ‪-٤٫١% ‪٠ revolution
  ‪١٤ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٦٬٠٥٠ ‪-٤٫٣% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٥ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٥٩٬٣٦٦ ‪-٤٫٤% ‪٠ baradaran
  ‪١٦ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤٤٬٩٨٠ ‪-٤٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٧ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٨٬٦٠٤ ‪-٦٫٢% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٨ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١٧٬٤٦٠ ‪-٨٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٩ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٦٨٠ ‪-٨٫٤% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٠ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٦١٠ ‪-٨٫٧% ‪١ AIDIN90
  matin
  ‪٢١ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢٢٬٥٩٠ ‪-٩٫١% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٢ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٤٢٬٤١٠ ‪-٩٫١% ‪٠ matin
  ‪٢٣ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١٣٬٧٩٠ ‪-٩٫٢% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٤ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٥١٬٦٧٠ ‪-٩٫٦% ‪٠ revolution
  ‪٢٥ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٧٨٬٩٨٠ ‪-١٠٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٦ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٠٢٠ ‪-١٠٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢٧ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٣١٬٩٩٦ ‪-١١٫٠% ‪١ revolution
  Babak1
  ‪٢٨ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٣٠٬٠٣٠ ‪-١١٫٦% ‪٠ baradaran
  ‪٢٩ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪٢١٬٧٠٠ ‪-١١٫٩% ‪٠ meisam317
  ‪٣٠ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٤٣٬٩١١ ‪-١٢٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪٣١ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪١٠٬٦٦٠ ‪-١٢٫٤% ‪١ علیرضا جمالی
  Emad.Sh
  ‪٣٢ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٩٬٤٧٥ ‪-١٢٫٥% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣٣ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪١٢٬١٥٠ ‪-١٢٫٨% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٤ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٨٬٥٠٢ ‪-١٣٫٣% ‪٠ Aiming
  ‪٣٥ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١٤٬٧١٠ ‪-١٤٫٥% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣٦ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٣٢٬٢٥٠ ‪-١٥٫٠% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣٧ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٥٩٬٨٢٠ ‪-١٥٫٢% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣٨ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٣٦٬٠٤٠ ‪-١٥٫٢% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٩ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٩٬٢١٧ ‪-١٥٫٥% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٤٠ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٧٨٬٦٩٦ ‪-١٥٫٧% ‪٠ revolution
  ‪٤١ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٤٤٬٢٤٢ ‪-١٦٫٧% ‪١ mhjboursy
  Babak1
  ‪٤٢ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٣٬١٧٠ ‪-١٦٫٨% ‪٢ AIDIN90
  mhjboursy
  matin
  ‪٤٣ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٣٣٬٢٩٠ ‪-١٦٫٩% ‪١ mhjboursy
  Babak1
  ‪٤٤ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٤٥٬٩٥٦ ‪-١٦٫٩% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٥ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤٦٬٩٥٠ ‪-١٧٫٢% ‪٠ baradaran
  ‪٤٦ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٣٣٬٢٠٠ ‪-١٧٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٧ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٥٬٨١٠ ‪-١٨٫٤% ‪١ علیرضا جمالی
  meisam317
  ‪٤٨ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٥٠٬٨١٢ ‪-١٨٫٦% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٤٩ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٨٬١٥٠ ‪-١٩٫٦% ‪١ AIDIN90
  Emad.Sh
  ‪٥٠ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١٢٬٧٤٠ ‪-١٩٫٨% ‪٠ meisam317
  ‪٥١ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٣٬٦٧٠ ‪-٢٠٫٤% ‪٠ AIDIN90
  ‪٥٢ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٤٥٬٤١١ ‪-٢٣٫٧% ‪٠ meisam317
  ‪٥٣ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١٣٬٤٨٠ ‪-٢٦٫٩% ‪٢ علیرضا جمالی
  نادر کاظمی
  baradaran
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪-١٠٫١
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪-٩٫١%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ١٥مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/١٥ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 2. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #4782
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,121
  تشکر
  46,342
  تشکر شده 73,131 بار در 15,583 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ mohsen.mirzad ‪-١٫٥% شتران (‪-١٠٫٣%‬) فولاد (‪١٠٫٢%‬) وساپا (‪-١٨٫٧%‬) فملی (‪٣٠٫٠%‬) مرقام (‪-١٩٫٠%‬)
  ‪٢ شاه بورس ‪-٥٫٩% شدوص (‪-٩٫٧%‬) فراور (‪١٣٫٦%‬) ددام (‪-٤٫٧%‬) کگاز (‪-٨٫٥%‬) بهپاک (‪-٢٠٫٢%‬)
  ‪٣ matin ‪-٧٫٣% وپارس (‪١٫٨%‬) فولای (‪٠٫٥%‬) خساپا (‪-١٨٫٦%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شفارس (‪-١١٫٦%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪-٨٫٢% خبهمن (‪-١٩٫٨%‬) خدیزل (‪-١٨٫٦%‬) قشیر (‪-١٢٫٩%‬) وپارس (‪١٫٨%‬) حسیر (‪-٠٫٣%‬) فولای (‪٠٫٥%‬)
  ‪٥ Aiming ‪-٨٫٤% کنور (‪-٢٫٩%‬) غدیس (‪-١٤٫٧%‬) دارو (‪-٢٫٦%‬) ومهان (‪-١٣٫٣%‬)
  ‪٦ revolution ‪-١١٫٩% قچار (‪-١٤٫٦%‬) قشیر (‪-١٢٫٩%‬) قزوین (‪-١٤٫١%‬) قشهد (‪-٦٫١%‬)
  ‪٧ meisam317 ‪-١٢٫٤% رکیش (‪-١٦٫٣%‬) دتولید (‪-٢٦٫٢%‬) ثاخت (‪-٢١٫١%‬) ثفارس (‪-٢٢٫٩%‬) فخوز (‪٢٤٫٥%‬)
  ‪٨ AIDIN90 ‪-١٢٫٨% خودرو (‪-٢٣٫٠%‬) شپارس (‪-٤٫٨%‬) خساپا (‪-١٨٫٦%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪٠٫٠%‬)
  ‪٩ baradaran ‪-١٣٫٤% بترانس (‪-١٤٫٥%‬) وخارزم (‪-٢٨٫٨%‬) دتوزیع (‪-٠٫٣%‬) شگل (‪-١٠٫١%‬)
  ‪١٠ نادر کاظمی ‪-١٥٫٣% اتکام (‪-٣٫١%‬) وخارزم (‪-٢٨٫٨%‬) کفرا (‪-٧٫٧%‬) رمپنا (‪-١٨٫٥%‬) زمگسا (‪-١٨٫٦%‬)
  ‪١١ mhjboursy ‪-١٥٫٤% خبهمن (‪-١٩٫٨%‬) خدیزل (‪-١٨٫٦%‬) خساپا (‪-١٨٫٦%‬) خمحور (‪-٦٫٣%‬) خپارس (‪-١٥٫٤%‬) ورنا (‪-١٣٫٦%‬)
  ‪١٢ Emad.Sh ‪-١٧٫١% ثشاهد (‪-١٦٫٥%‬) ثعمرا (‪-١٥٫٥%‬) وبوعلی (‪-١٥٫٢%‬) ثباغ (‪-١٦٫٧%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-١٧٫٩% دی (‪-٢٢٫٦%‬) ثاخت (‪-٢١٫١%‬) حفاری (‪-٨٫٣%‬) وبوعلی (‪-١٥٫٢%‬) وخارزم (‪-٢٨٫٨%‬) کماسه (‪-١١٫٤%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٤٬٨٨٠ ‪٣٠٫٠% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٤٨٬٩٤٠ ‪٢٤٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٧٬٦٩٠ ‪١٣٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪١٨٬٩٣٠ ‪١٠٫٢% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٥٬٧٨٠ ‪١٫٨% ‪١ Babak1
  matin
  ‪٦ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٦٬٠٦٥ ‪٠٫٥% ‪١ Babak1
  matin
  ‪٧ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤١٬٨٦٠ ‪٠٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٨ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٦١٬٨٩٧ ‪-٠٫٣% ‪٠ baradaran
  ‪٩ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٨٬٢٧٣ ‪-٠٫٣% ‪٠ Babak1
  ‪١٠ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥٧٬٢٧٠ ‪-٢٫٦% ‪٠ Aiming
  ‪١١ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٤٧٬٧٠٠ ‪-٢٫٩% ‪٠ Aiming
  ‪١٢ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٨٬٨٩٧ ‪-٣٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٣ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٥٬٩٩٠ ‪-٤٫٧% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٤ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٧٬٨٦٠ ‪-٤٫٨% ‪٠ AIDIN90
  ‪١٥ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٦٬٢٥٠ ‪-٦٫١% ‪٠ revolution
  ‪١٦ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٤٬٤٨٠ ‪-٦٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٧ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤٣٬٥١٠ ‪-٧٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٨ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١٧٬٤٦٠ ‪-٨٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٩ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٦٤٠ ‪-٨٫٥% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٠ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٦١٠ ‪-٨٫٧% ‪١ AIDIN90
  matin
  ‪٢١ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢٢٬٤٤٠ ‪-٩٫٧% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٢ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٣٠٬٥٤٠ ‪-١٠٫١% ‪٠ baradaran
  ‪٢٣ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٠٢٠ ‪-١٠٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢٤ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٧٧٬٧٥٠ ‪-١١٫٤% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٥ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٤١٬٢٨٠ ‪-١١٫٦% ‪٠ matin
  ‪٢٦ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٣١٬٣١٥ ‪-١٢٫٩% ‪١ revolution
  Babak1
  ‪٢٧ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٨٬٥٠٩ ‪-١٣٫٣% ‪٠ Aiming
  ‪٢٨ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١٣٬١٣٠ ‪-١٣٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٩ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٤٩٬٠٩٠ ‪-١٤٫١% ‪٠ revolution
  ‪٣٠ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤٨٬٤٨٠ ‪-١٤٫٥% ‪٠ baradaran
  ‪٣١ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٨١٬٠٩٢ ‪-١٤٫٦% ‪٠ revolution
  ‪٣٢ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٤٢٬٥٤٨ ‪-١٤٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٣٣ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪١٠٬٣٢٠ ‪-١٥٫٢% ‪١ علیرضا جمالی
  Emad.Sh
  ‪٣٤ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪١١٬٧٩٠ ‪-١٥٫٤% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٥ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٩٬٢١٧ ‪-١٥٫٥% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣٦ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪٢٠٬٦٣٠ ‪-١٦٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٣٧ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٥٨٬٩٢٠ ‪-١٦٫٥% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣٨ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٨٬٥٤٢ ‪-١٦٫٧% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣٩ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٣٤٬٦٦٠ ‪-١٨٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٠ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٣٢٬٧١٠ ‪-١٨٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤١ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٤٣٬٢٣٨ ‪-١٨٫٦% ‪١ mhjboursy
  Babak1
  ‪٤٢ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٣٬١٠٠ ‪-١٨٫٦% ‪٢ AIDIN90
  mhjboursy
  matin
  ‪٤٣ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١٣٬٩٩٠ ‪-١٨٫٧% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٤ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٣٠٬٧٢٠ ‪-١٩٫٠% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٥ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٣٢٬١٣٠ ‪-١٩٫٨% ‪١ mhjboursy
  Babak1
  ‪٤٦ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٤٤٬١٥٥ ‪-٢٠٫٢% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٧ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٥٬٦٢٠ ‪-٢١٫١% ‪١ علیرضا جمالی
  meisam317
  ‪٤٨ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90
  Emad.Sh
  ‪٤٩ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٤٨٬٢٩١ ‪-٢٢٫٦% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥٠ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١٢٬٢٤٠ ‪-٢٢٫٩% ‪٠ meisam317
  ‪٥١ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٣٬٥٥٠ ‪-٢٣٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٥٢ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٤٣٬٩٦٥ ‪-٢٦٫٢% ‪٠ meisam317
  ‪٥٣ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١٣٬١٣٠ ‪-٢٨٫٨% ‪٢ علیرضا جمالی
  نادر کاظمی
  baradaran
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪-١١٫٤
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪-١٠٫٣%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ١٦مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/١٦ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 4. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #4783
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,121
  تشکر
  46,342
  تشکر شده 73,131 بار در 15,583 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪۱ mohsen.mirzad ‪‎−۳٫۹% شتران (‪‎−۱۰٫۳%‬) فولاد (‪۴٫۹%‬) وساپا (‪‎−۱۹٫۰%‬) فملی (‪۲۴٫۳%‬) مرقام (‪‎−۱۹٫۳%‬)
  ‪۲ شاه بورس ‪‎−۶٫۰% شدوص (‪‎−۹٫۷%‬) فراور (‪۱۳٫۵%‬) ددام (‪‎−۴٫۷%‬) کگاز (‪‎−۸٫۶%‬) بهپاک (‪‎−۲۰٫۳%‬)
  ‪۳ matin ‪‎−۸٫۲% وپارس (‪۱٫۸%‬) فولای (‪۰٫۲%‬) خساپا (‪‎−۲۲٫۶%‬) شپنا (‪‎−۸٫۷%‬) شفارس (‪‎−۱۱٫۸%‬)
  ‪۴ Babak1 ‪‎−۸٫۳% خبهمن (‪‎−۲۰٫۰%‬) خدیزل (‪‎−۱۸٫۷%‬) قشیر (‪‎−۱۲٫۹%‬) وپارس (‪۱٫۸%‬) حسیر (‪‎−۰٫۳%‬) فولای (‪۰٫۲%‬)
  ‪۵ Aiming ‪‎−۱۰٫۸% کنور (‪‎−۷٫۷%‬) غدیس (‪‎−۱۵٫۳%‬) دارو (‪‎−۲٫۷%‬) ومهان (‪‎−۱۷٫۶%‬)
  ‪۶ revolution ‪‎−۱۲٫۱% قچار (‪‎−۱۵٫۵%‬) قشیر (‪‎−۱۲٫۹%‬) قزوین (‪‎−۱۴٫۱%‬) قشهد (‪‎−۶٫۱%‬)
  ‪۷ AIDIN90 ‪‎−۱۳٫۹% خودرو (‪‎−۲۵٫۶%‬) شپارس (‪‎−۴٫۸%‬) خساپا (‪‎−۲۲٫۶%‬) شپنا (‪‎−۸٫۷%‬) شستا (‪‎−۲۱٫۷%‬) شبندر (‪۰٫۰%‬)
  ‪۸ meisam317 ‪‎−۱۳٫۹% رکیش (‪‎−۱۶٫۳%‬) دتولید (‪‎−۲۶٫۹%‬) ثاخت (‪‎−۲۱٫۵%‬) ثفارس (‪‎−۲۳٫۲%‬) فخوز (‪۱۸٫۳%‬)
  ‪۹ baradaran ‪‎−۱۵٫۷% بترانس (‪‎−۱۸٫۴%‬) وخارزم (‪‎−۳۱٫۰%‬) دتوزیع (‪‎−۲٫۳%‬) شگل (‪‎−۱۱٫۳%‬)
  ‪۱۰ نادر کاظمی ‪‎−۱۵٫۹% اتکام (‪‎−۳٫۱%‬) وخارزم (‪‎−۳۱٫۰%‬) کفرا (‪‎−۷٫۸%‬) رمپنا (‪‎−۱۸٫۹%‬) زمگسا (‪‎−۱۸٫۷%‬)
  ‪۱۱ mhjboursy ‪‎−۱۶٫۱% خبهمن (‪‎−۲۰٫۰%‬) خدیزل (‪‎−۱۸٫۷%‬) خساپا (‪‎−۲۲٫۶%‬) خمحور (‪‎−۶٫۳%‬) خپارس (‪‎−۱۵٫۶%‬) ورنا (‪‎−۱۳٫۷%‬)
  ‪۱۲ Emad.Sh ‪‎−۱۸٫۲% ثشاهد (‪‎−۱۶٫۸%‬) ثعمرا (‪‎−۱۵٫۹%‬) وبوعلی (‪‎−۱۵٫۶%‬) ثباغ (‪‎−۲۰٫۹%‬) شستا (‪‎−۲۱٫۷%‬)
  ‪۱۳ علیرضا جمالی ‪‎−۱۹٫۱% دی (‪‎−۲۶٫۵%‬) ثاخت (‪‎−۲۱٫۵%‬) حفاری (‪‎−۸٫۳%‬) وبوعلی (‪‎−۱۵٫۶%‬) وخارزم (‪‎−۳۱٫۰%‬) کماسه (‪‎−۱۱٫۵%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪۱ فملی ‪۲۶٬۸۳۰ ‪۳۳٬۳۶۰ ‪۲۴٫۳% ‪۰ mohsen.mirzad
  ‪۲ فخوز ‪۳۹٬۳۲۰ ‪۴۶٬۵۳۰ ‪۱۸٫۳% ‪۰ meisam317
  ‪۳ فراور ‪۲۴٬۳۸۰ ‪۲۷٬۶۶۰ ‪۱۳٫۵% ‪۰ شاه بورس
  ‪۴ فولاد ‪۱۷٬۱۸۰ ‪۱۸٬۰۳۰ ‪۴٫۹% ‪۰ mohsen.mirzad
  ‪۵ وپارس ‪۵٬۶۸۰ ‪۵٬۷۸۰ ‪۱٫۸% ‪۱ Babak1
  matin
  ‪۶ فولای ‪۵۵٬۷۸۳ ‪۵۵٬۸۹۵ ‪۰٫۲% ‪۱ Babak1
  matin
  ‪۷ شبندر ‪۴۱٬۸۶۰ ‪۴۱٬۸۶۰ ‪۰٫۰% ‪۰ AIDIN90
  ‪۸ حسیر ‪۲۸٬۳۵۷ ‪۲۸٬۲۶۸ ‪‎−۰٫۳% ‪۰ Babak1
  ‪۹ دتوزیع ‪۶۲٬۰۷۶ ‪۶۰٬۶۷۵ ‪‎−۲٫۳% ‪۰ baradaran
  ‪۱۰ دارو ‪۵۸٬۷۷۰ ‪۵۷٬۲۱۰ ‪‎−۲٫۷% ‪۰ Aiming
  ‪۱۱ اتکام ‪۹٬۱۷۷ ‪۸٬۸۹۷ ‪‎−۳٫۱% ‪۰ نادر کاظمی
  ‪۱۲ ددام ‪۱۶٬۷۷۰ ‪۱۵٬۹۸۰ ‪‎−۴٫۷% ‪۰ شاه بورس
  ‪۱۳ شپارس ‪۱۸٬۷۶۰ ‪۱۷٬۸۶۰ ‪‎−۴٫۸% ‪۰ AIDIN90
  ‪۱۴ قشهد ‪۳۸٬۵۹۰ ‪۳۶٬۲۳۰ ‪‎−۶٫۱% ‪۰ revolution
  ‪۱۵ خمحور ‪۶۸٬۸۱۰ ‪۶۴٬۴۷۰ ‪‎−۶٫۳% ‪۰ mhjboursy
  ‪۱۶ کنور ‪۴۹٬۱۰۰ ‪۴۵٬۳۲۰ ‪‎−۷٫۷% ‪۰ Aiming
  ‪۱۷ کفرا ‪۴۷٬۱۵۰ ‪۴۳٬۴۵۰ ‪‎−۷٫۸% ‪۰ نادر کاظمی
  ‪۱۸ حفاری ‪۱۹٬۰۵۰ ‪۱۷٬۴۶۰ ‪‎−۸٫۳% ‪۰ علیرضا جمالی
  ‪۱۹ کگاز ‪۲۹٬۱۲۰ ‪۲۶٬۶۳۰ ‪‎−۸٫۶% ‪۰ شاه بورس
  ‪۲۰ شپنا ‪۳۷٬۹۱۰ ‪۳۴٬۶۱۰ ‪‎−۸٫۷% ‪۱ AIDIN90
  matin
  ‪۲۱ شدوص ‪۲۴٬۸۵۰ ‪۲۲٬۴۳۰ ‪‎−۹٫۷% ‪۰ شاه بورس
  ‪۲۲ شتران ‪۳۷٬۹۱۰ ‪۳۴٬۰۲۰ ‪‎−۱۰٫۳% ‪۰ mohsen.mirzad
  ‪۲۳ شگل ‪۳۳٬۹۷۰ ‪۳۰٬۱۳۰ ‪‎−۱۱٫۳% ‪۰ baradaran
  ‪۲۴ کماسه ‪۸۷٬۷۵۰ ‪۷۷٬۶۲۰ ‪‎−۱۱٫۵% ‪۰ علیرضا جمالی
  ‪۲۵ شفارس ‪۴۶٬۶۸۰ ‪۴۱٬۱۹۰ ‪‎−۱۱٫۸% ‪۰ matin
  ‪۲۶ قشیر ‪۳۵٬۹۴۲ ‪۳۱٬۲۹۹ ‪‎−۱۲٫۹% ‪۱ revolution
  Babak1
  ‪۲۷ ورنا ‪۱۵٬۱۹۰ ‪۱۳٬۱۱۰ ‪‎−۱۳٫۷% ‪۰ mhjboursy
  ‪۲۸ قزوین ‪۵۷٬۱۳۰ ‪۴۹٬۰۸۰ ‪‎−۱۴٫۱% ‪۰ revolution
  ‪۲۹ غدیس ‪۴۹٬۸۸۲ ‪۴۲٬۲۶۱ ‪‎−۱۵٫۳% ‪۰ Aiming
  ‪۳۰ قچار ‪۲۱۲٬۰۹۶ ‪۱۷۹٬۳۰۳ ‪‎−۱۵٫۵% ‪۰ revolution
  ‪۳۱ خپارس ‪۱۳٬۹۴۰ ‪۱۱٬۷۷۰ ‪‎−۱۵٫۶% ‪۰ mhjboursy
  ‪۳۲ وبوعلی ‪۱۲٬۱۷۰ ‪۱۰٬۲۷۰ ‪‎−۱۵٫۶% ‪۱ علیرضا جمالی
  Emad.Sh
  ‪۳۳ ثعمرا ‪۳۴٬۵۹۴ ‪۲۹٬۰۸۸ ‪‎−۱۵٫۹% ‪۰ Emad.Sh
  ‪۳۴ رکیش ‪۲۴٬۶۴۰ ‪۲۰٬۶۳۰ ‪‎−۱۶٫۳% ‪۰ meisam317
  ‪۳۵ ثشاهد ‪۷۰٬۵۴۰ ‪۵۸٬۷۰۰ ‪‎−۱۶٫۸% ‪۰ Emad.Sh
  ‪۳۶ ومهان ‪۲۱٬۳۵۲ ‪۱۷٬۵۸۵ ‪‎−۱۷٫۶% ‪۰ Aiming
  ‪۳۷ بترانس ‪۵۶٬۷۱۰ ‪۴۶٬۲۸۰ ‪‎−۱۸٫۴% ‪۰ baradaran
  ‪۳۸ خدیزل ‪۵۳٬۱۱۴ ‪۴۳٬۲۰۴ ‪‎−۱۸٫۷% ‪۱ mhjboursy
  Babak1
  ‪۳۹ زمگسا ‪۴۰٬۱۶۰ ‪۳۲٬۶۶۰ ‪‎−۱۸٫۷% ‪۰ نادر کاظمی
  ‪۴۰ رمپنا ‪۴۲٬۵۱۰ ‪۳۴٬۴۹۰ ‪‎−۱۸٫۹% ‪۰ نادر کاظمی
  ‪۴۱ وساپا ‪۱۷٬۲۰۰ ‪۱۳٬۹۳۰ ‪‎−۱۹٫۰% ‪۰ mohsen.mirzad
  ‪۴۲ مرقام ‪۳۷٬۹۳۰ ‪۳۰٬۶۱۰ ‪‎−۱۹٫۳% ‪۰ mohsen.mirzad
  ‪۴۳ خبهمن ‪۴۰٬۰۴۰ ‪۳۲٬۰۵۰ ‪‎−۲۰٫۰% ‪۱ mhjboursy
  Babak1
  ‪۴۴ بهپاک ‪۵۵٬۳۲۵ ‪۴۴٬۱۱۲ ‪‎−۲۰٫۳% ‪۰ شاه بورس
  ‪۴۵ ثباغ ‪۲۲٬۲۵۷ ‪۱۷٬۶۱۵ ‪‎−۲۰٫۹% ‪۰ Emad.Sh
  ‪۴۶ ثاخت ‪۷٬۱۲۰ ‪۵٬۵۹۰ ‪‎−۲۱٫۵% ‪۱ علیرضا جمالی
  meisam317
  ‪۴۷ شستا ‪۴۷٬۴۶۰ ‪۳۷٬۱۴۰ ‪‎−۲۱٫۷% ‪۱ AIDIN90
  Emad.Sh
  ‪۴۸ خساپا ‪۳٬۸۱۰ ‪۲٬۹۵۰ ‪‎−۲۲٫۶% ‪۲ AIDIN90
  mhjboursy
  matin
  ‪۴۹ ثفارس ‪۱۵٬۸۸۰ ‪۱۲٬۱۹۰ ‪‎−۲۳٫۲% ‪۰ meisam317
  ‪۵۰ خودرو ‪۴٬۶۱۰ ‪۳٬۴۳۰ ‪‎−۲۵٫۶% ‪۰ AIDIN90
  ‪۵۱ دی ‪۶۲٬۴۰۴ ‪۴۵٬۸۷۷ ‪‎−۲۶٫۵% ‪۰ علیرضا جمالی
  ‪۵۲ دتولید ‪۵۹٬۵۵۵ ‪۴۳٬۵۵۹ ‪‎−۲۶٫۹% ‪۰ meisam317
  ‪۵۳ وخارزم ‪۱۸٬۴۴۰ ‪۱۲٬۷۲۰ ‪‎−۳۱٫۰% ‪۲ علیرضا جمالی
  نادر کاظمی
  baradaran
  شمار شرکت کنندگان: ‪۱۳
  شمار کل نماد ها: ‪۶۶
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪۵۳
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪‎−۱۲٫۵
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪‎−۱۱٫۴%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید ۴۲۵۱۰
  این نتایج مربوط به ١٧مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/١٧ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 6. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #4784
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,121
  تشکر
  46,342
  تشکر شده 73,131 بار در 15,583 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ mohsen.mirzad ‪-٣٫٩% شتران (‪-١٠٫٣%‬) فولاد (‪٤٫٩%‬) وساپا (‪-١٩٫٠%‬) فملی (‪٢٤٫٣%‬) مرقام (‪-١٩٫٣%‬)
  ‪٢ شاه بورس ‪-٦٫٠% شدوص (‪-٩٫٧%‬) فراور (‪١٣٫٥%‬) ددام (‪-٤٫٧%‬) کگاز (‪-٨٫٦%‬) بهپاک (‪-٢٠٫٣%‬)
  ‪٣ matin ‪-٨٫٢% وپارس (‪١٫٨%‬) فولای (‪٠٫٢%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شفارس (‪-١١٫٨%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪-٨٫٣% خبهمن (‪-٢٠٫٠%‬) خدیزل (‪-١٨٫٧%‬) قشیر (‪-١٢٫٩%‬) وپارس (‪١٫٨%‬) حسیر (‪-٠٫٣%‬) فولای (‪٠٫٢%‬)
  ‪٥ Aiming ‪-١٠٫٨% کنور (‪-٧٫٧%‬) غدیس (‪-١٥٫٣%‬) دارو (‪-٢٫٧%‬) ومهان (‪-١٧٫٦%‬)
  ‪٦ revolution ‪-١٢٫١% قچار (‪-١٥٫٥%‬) قشیر (‪-١٢٫٩%‬) قزوین (‪-١٤٫١%‬) قشهد (‪-٦٫١%‬)
  ‪٧ AIDIN90 ‪-١٣٫٩% خودرو (‪-٢٥٫٦%‬) شپارس (‪-٤٫٨%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪٠٫٠%‬)
  ‪٨ meisam317 ‪-١٣٫٩% رکیش (‪-١٦٫٣%‬) دتولید (‪-٢٦٫٩%‬) ثاخت (‪-٢١٫٥%‬) ثفارس (‪-٢٣٫٢%‬) فخوز (‪١٨٫٣%‬)
  ‪٩ baradaran ‪-١٥٫٧% بترانس (‪-١٨٫٤%‬) وخارزم (‪-٣١٫٠%‬) دتوزیع (‪-٢٫٣%‬) شگل (‪-١١٫٣%‬)
  ‪١٠ نادر کاظمی ‪-١٥٫٩% اتکام (‪-٣٫١%‬) وخارزم (‪-٣١٫٠%‬) کفرا (‪-٧٫٨%‬) رمپنا (‪-١٨٫٩%‬) زمگسا (‪-١٨٫٧%‬)
  ‪١١ mhjboursy ‪-١٦٫١% خبهمن (‪-٢٠٫٠%‬) خدیزل (‪-١٨٫٧%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) خمحور (‪-٦٫٣%‬) خپارس (‪-١٥٫٦%‬) ورنا (‪-١٣٫٧%‬)
  ‪١٢ Emad.Sh ‪-١٨٫٢% ثشاهد (‪-١٦٫٨%‬) ثعمرا (‪-١٥٫٩%‬) وبوعلی (‪-١٥٫٦%‬) ثباغ (‪-٢٠٫٩%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-١٩٫١% دی (‪-٢٦٫٥%‬) ثاخت (‪-٢١٫٥%‬) حفاری (‪-٨٫٣%‬) وبوعلی (‪-١٥٫٦%‬) وخارزم (‪-٣١٫٠%‬) کماسه (‪-١١٫٥%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٣٬٣٦٠ ‪٢٤٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٤٦٬٥٣٠ ‪١٨٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٧٬٦٦٠ ‪١٣٫٥% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪١٨٬٠٣٠ ‪٤٫٩% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٥٬٧٨٠ ‪١٫٨% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٦ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٥٬٨٩٥ ‪٠٫٢% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٧ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤١٬٨٦٠ ‪٠٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٨ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٨٬٢٦٨ ‪-٠٫٣% ‪٠ Babak1
  ‪٩ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٦٠٬٦٧٥ ‪-٢٫٣% ‪٠ baradaran
  ‪١٠ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥٧٬٢١٠ ‪-٢٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪١١ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٨٬٨٩٧ ‪-٣٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٢ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٥٬٩٨٠ ‪-٤٫٧% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٣ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٧٬٨٦٠ ‪-٤٫٨% ‪٠ AIDIN90
  ‪١٤ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٦٬٢٣٠ ‪-٦٫١% ‪٠ revolution
  ‪١٥ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٤٬٤٧٠ ‪-٦٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٦ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٤٥٬٣٢٠ ‪-٧٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪١٧ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤٣٬٤٥٠ ‪-٧٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٨ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١٧٬٤٦٠ ‪-٨٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٩ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٦٣٠ ‪-٨٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٠ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٦١٠ ‪-٨٫٧% ‪١ AIDIN90 و matin
  ‪٢١ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢٢٬٤٣٠ ‪-٩٫٧% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٢ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٠٢٠ ‪-١٠٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢٣ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٣٠٬١٣٠ ‪-١١٫٣% ‪٠ baradaran
  ‪٢٤ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٧٧٬٦٢٠ ‪-١١٫٥% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٥ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٤١٬١٩٠ ‪-١١٫٨% ‪٠ matin
  ‪٢٦ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٣١٬٢٩٩ ‪-١٢٫٩% ‪١ revolution و Babak1
  ‪٢٧ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١٣٬١١٠ ‪-١٣٫٧% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٨ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٤٩٬٠٨٠ ‪-١٤٫١% ‪٠ revolution
  ‪٢٩ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٤٢٬٢٦١ ‪-١٥٫٣% ‪٠ Aiming
  ‪٣٠ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٧٩٬٣٠٣ ‪-١٥٫٥% ‪٠ revolution
  ‪٣١ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪١١٬٧٧٠ ‪-١٥٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٢ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪١٠٬٢٧٠ ‪-١٥٫٦% ‪١ علیرضا جمالی و Emad.Sh
  ‪٣٣ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٩٬٠٨٨ ‪-١٥٫٩% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣٤ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪٢٠٬٦٣٠ ‪-١٦٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٣٥ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٥٨٬٧٠٠ ‪-١٦٫٨% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣٦ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٧٬٥٨٥ ‪-١٧٫٦% ‪٠ Aiming
  ‪٣٧ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤٦٬٢٨٠ ‪-١٨٫٤% ‪٠ baradaran
  ‪٣٨ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٤٣٬٢٠٤ ‪-١٨٫٧% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٣٩ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٣٢٬٦٦٠ ‪-١٨٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٠ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٣٤٬٤٩٠ ‪-١٨٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤١ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١٣٬٩٣٠ ‪-١٩٫٠% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٢ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٣٠٬٦١٠ ‪-١٩٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٣ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٣٢٬٠٥٠ ‪-٢٠٫٠% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٤٤ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٤٤٬١١٢ ‪-٢٠٫٣% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٥ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٧٬٦١٥ ‪-٢٠٫٩% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٤٦ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٥٬٥٩٠ ‪-٢١٫٥% ‪١ علیرضا جمالی و meisam317
  ‪٤٧ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90 و Emad.Sh
  ‪٤٨ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٢٬٩٥٠ ‪-٢٢٫٦% ‪٢ AIDIN90 و mhjboursy و matin
  ‪٤٩ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١٢٬١٩٠ ‪-٢٣٫٢% ‪٠ meisam317
  ‪٥٠ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٣٬٤٣٠ ‪-٢٥٫٦% ‪٠ AIDIN90
  ‪٥١ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٤٥٬٨٧٧ ‪-٢٦٫٥% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥٢ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٤٣٬٥٥٩ ‪-٢٦٫٩% ‪٠ meisam317
  ‪٥٣ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١٢٬٧٢٠ ‪-٣١٫٠% ‪٢ علیرضا جمالی و نادر کاظمی و baradaran
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-١٢٫٠
  میانگین سود نمادها : ‪-١١٫٤%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ١٧مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/١٧ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 8. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #4785
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,121
  تشکر
  46,342
  تشکر شده 73,131 بار در 15,583 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  شاه بورس ‪-٧٫٣% شدوص (‪-١٠٫٣%‬) فراور (‪١٠٫٣%‬) ددام (‪-٤٫٩%‬) کگاز (‪-٨٫٦%‬) بهپاک (‪-٢٣٫٠%‬)
  ‪٢ mohsen.mirzad ‪-٧٫٤% شتران (‪-١٠٫٣%‬) فولاد (‪-٢٫٦%‬) وساپا (‪-٢٠٫٤%‬) فملی (‪١٦٫٨%‬) مرقام (‪-٢٠٫٤%‬)
  ‪٣ matin ‪-٨٫٥% وپارس (‪١٫٨%‬) فولای (‪-٠٫٥%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شفارس (‪-١٢٫٧%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪-٨٫٨% خبهمن (‪-٢١٫٣%‬) خدیزل (‪-١٩٫١%‬) قشیر (‪-١٣٫١%‬) وپارس (‪١٫٨%‬) حسیر (‪-٠٫٨%‬) فولای (‪-٠٫٥%‬)
  ‪٥ revolution ‪-١٤٫١% قچار (‪-١٦٫٩%‬) قشیر (‪-١٣٫١%‬) قزوین (‪-١٨٫٤%‬) قشهد (‪-٨٫٠%‬)
  ‪٦ AIDIN90 ‪-١٤٫١% خودرو (‪-٢٥٫٦%‬) شپارس (‪-٦٫١%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪٠٫٠%‬)
  ‪٧ Aiming ‪-١٥٫٢% کنور (‪-١٣٫٦%‬) غدیس (‪-١٥٫٩%‬) دارو (‪-٧٫٧%‬) ومهان (‪-٢٣٫٨%‬)
  ‪٨ meisam317 ‪-١٦٫٥% رکیش (‪-١٨٫٣%‬) دتولید (‪-٢٨٫٥%‬) ثاخت (‪-٢٦٫٨%‬) ثفارس (‪-٢٤٫٧%‬) فخوز (‪١٥٫٦%‬)
  ‪٩ mhjboursy ‪-١٦٫٨% خبهمن (‪-٢١٫٣%‬) خدیزل (‪-١٩٫١%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) خمحور (‪-٦٫٣%‬) خپارس (‪-١٧٫٤%‬) ورنا (‪-١٤٫٣%‬)
  ‪١٠ نادر کاظمی ‪-١٨٫٥% اتکام (‪-٣٫١%‬) وخارزم (‪-٣٦٫٧%‬) کفرا (‪-٨٫١%‬) رمپنا (‪-٢٥٫٢%‬) زمگسا (‪-١٩٫٥%‬)
  ‪١١ Emad.Sh ‪-٢٠٫٣% ثشاهد (‪-١٨٫١%‬) ثعمرا (‪-١٦٫٣%‬) وبوعلی (‪-١٧٫١%‬) ثباغ (‪-٢٨٫٣%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪١٢ baradaran ‪-٢٠٫٥% بترانس (‪-٢٢٫٨%‬) وخارزم (‪-٣٦٫٧%‬) دتوزیع (‪-٦٫٥%‬) شگل (‪-١٥٫٨%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-٢٢٫٦% دی (‪-٣١٫٣%‬) ثاخت (‪-٢٦٫٨%‬) حفاری (‪-٨٫٣%‬) وبوعلی (‪-١٧٫١%‬) وخارزم (‪-٣٦٫٧%‬) کماسه (‪-١٥٫٦%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣١٬٣٤٠ ‪١٦٫٨% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٤٥٬٤٧٠ ‪١٥٫٦% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٦٬٩٠٠ ‪١٠٫٣% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٥٬٧٨٠ ‪١٫٨% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٥ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤١٬٨٦٠ ‪٠٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٦ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٥٬٤٧٨ ‪-٠٫٥% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٧ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٨٬١٣٠ ‪-٠٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪٨ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪١٦٬٧٤٠ ‪-٢٫٦% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٩ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٨٬٨٩٧ ‪-٣٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٠ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٥٬٩٤٠ ‪-٤٫٩% ‪٠ شاه بورس
  ‪١١ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٧٬٦٢٠ ‪-٦٫١% ‪٠ AIDIN90
  ‪١٢ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٤٬٤٧٠ ‪-٦٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٣ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٥٨٬٠٣٢ ‪-٦٫٥% ‪٠ baradaran
  ‪١٤ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥٤٬٢٥٠ ‪-٧٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪١٥ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٥٬٥٠٠ ‪-٨٫٠% ‪٠ revolution
  ‪١٦ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤٣٬٣١٠ ‪-٨٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٧ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١٧٬٤٦٠ ‪-٨٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٨ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٦١٠ ‪-٨٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٩ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٦١٠ ‪-٨٫٧% ‪١ AIDIN90 و matin
  ‪٢٠ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٠٢٠ ‪-١٠٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢١ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢٢٬٢٨٠ ‪-١٠٫٣% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٢ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٤٠٬٧٦٠ ‪-١٢٫٧% ‪٠ matin
  ‪٢٣ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٣١٬٢٤٩ ‪-١٣٫١% ‪١ revolution و Babak1
  ‪٢٤ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٤٢٬٤٢٠ ‪-١٣٫٦% ‪٠ Aiming
  ‪٢٥ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١٣٬٠٢٠ ‪-١٤٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٦ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٧٤٬٠٦٠ ‪-١٥٫٦% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٧ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٢٨٬٦٠٠ ‪-١٥٫٨% ‪٠ baradaran
  ‪٢٨ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٤١٬٩٦٣ ‪-١٥٫٩% ‪٠ Aiming
  ‪٢٩ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٨٬٩٦١ ‪-١٦٫٣% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣٠ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٧٦٬٣٤٩ ‪-١٦٫٩% ‪٠ revolution
  ‪٣١ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪١٠٬٠٩٠ ‪-١٧٫١% ‪١ علیرضا جمالی و Emad.Sh
  ‪٣٢ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪١١٬٥٢٠ ‪-١٧٫٤% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٣ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٥٧٬٨٠٠ ‪-١٨٫١% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣٤ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪٢٠٬١٤٠ ‪-١٨٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٣٥ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٤٦٬٦٣٠ ‪-١٨٫٤% ‪٠ revolution
  ‪٣٦ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٤٢٬٩٧٤ ‪-١٩٫١% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٣٧ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٣٢٬٣٤٠ ‪-١٩٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٨ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١٣٬٦٩٠ ‪-٢٠٫٤% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣٩ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٣٠٬١٨٠ ‪-٢٠٫٤% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٠ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٣١٬٥٢٠ ‪-٢١٫٣% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٤١ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90 و Emad.Sh
  ‪٤٢ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٢٬٩٥٠ ‪-٢٢٫٦% ‪٢ AIDIN90 و mhjboursy و matin
  ‪٤٣ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤٣٬٨٠٠ ‪-٢٢٫٨% ‪٠ baradaran
  ‪٤٤ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٤٢٬٥٧٩ ‪-٢٣٫٠% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٥ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٦٬٢٧١ ‪-٢٣٫٨% ‪٠ Aiming
  ‪٤٦ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١١٬٩٦٠ ‪-٢٤٫٧% ‪٠ meisam317
  ‪٤٧ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٣١٬٧٩٠ ‪-٢٥٫٢% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٨ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٣٬٤٣٠ ‪-٢٥٫٦% ‪٠ AIDIN90
  ‪٤٩ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٥٬٢١٠ ‪-٢٦٫٨% ‪١ علیرضا جمالی و meisam317
  ‪٥٠ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٥٬٩٥٦ ‪-٢٨٫٣% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٥١ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٤٢٬٥٨٢ ‪-٢٨٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٥٢ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٤٢٬٨٩٦ ‪-٣١٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥٣ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١١٬٦٧٠ ‪-٣٦٫٧% ‪٢ علیرضا جمالی و نادر کاظمی و baradaran
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-١٣٫٤
  میانگین سود نمادها : ‪-١٣٫٦%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ١٩مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/١٩ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  ویرایش توسط mhjboursy : 2020/09/09 در ساعت 17:40
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 10. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #4786
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,121
  تشکر
  46,342
  تشکر شده 73,131 بار در 15,583 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ mohsen.mirzad ‪-٦٫٠% شتران (‪-١٠٫٣%‬) فولاد (‪٢٫٢%‬) وساپا (‪-٢٢٫٨%‬) فملی (‪٢٢٫٦%‬) مرقام (‪-٢١٫٦%‬)
  ‪٢ شاه بورس ‪-٩٫٠% شدوص (‪-١٠٫٨%‬) فراور (‪٦٫٤%‬) ددام (‪-٦٫١%‬) کگاز (‪-٨٫٧%‬) بهپاک (‪-٢٥٫٨%‬)
  ‪٣ matin ‪-٩٫٣% وپارس (‪١٫٨%‬) فولای (‪-١٫٢%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شفارس (‪-١٦٫٠%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪-١٠٫٠% خبهمن (‪-٢٥٫٠%‬) خدیزل (‪-٢٠٫٨%‬) قشیر (‪-١٣٫٨%‬) وپارس (‪١٫٨%‬) حسیر (‪-١٫٠%‬) فولای (‪-١٫٢%‬)
  ‪٥ Aiming ‪-١٤٫٣% کنور (‪-٩٫٤%‬) غدیس (‪-١٩٫١%‬) دارو (‪-٨٫٩%‬) ومهان (‪-٢٠٫٠%‬)
  ‪٦ AIDIN90 ‪-١٤٫٥% خودرو (‪-٢٥٫٦%‬) شپارس (‪-٨٫٣%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪٠٫٠%‬)
  ‪٧ revolution ‪-١٥٫١% قچار (‪-١٦٫٩%‬) قشیر (‪-١٣٫٨%‬) قزوین (‪-٢٠٫٨%‬) قشهد (‪-٩٫٠%‬)
  ‪٨ meisam317 ‪-١٧٫٣% رکیش (‪-٢٢٫١%‬) دتولید (‪-٣١٫٤%‬) ثاخت (‪-٢٧٫٠%‬) ثفارس (‪-٢٧٫٥%‬) فخوز (‪٢١٫٤%‬)
  ‪٩ mhjboursy ‪-١٨٫٩% خبهمن (‪-٢٥٫٠%‬) خدیزل (‪-٢٠٫٨%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) خمحور (‪-٦٫٣%‬) خپارس (‪-٢٠٫١%‬) ورنا (‪-١٨٫٦%‬)
  ‪١٠ baradaran ‪-١٩٫٤% بترانس (‪-٢٠٫٢%‬) وخارزم (‪-٣٨٫٤%‬) دتوزیع (‪-٦٫٦%‬) شگل (‪-١٢٫٣%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪-١٩٫٨% اتکام (‪-٣٫١%‬) وخارزم (‪-٣٨٫٤%‬) کفرا (‪-١٠٫٧%‬) رمپنا (‪-٢٥٫٩%‬) زمگسا (‪-٢١٫٠%‬)
  ‪١٢ Emad.Sh ‪-٢٢٫٢% ثشاهد (‪-٢٠٫٠%‬) ثعمرا (‪-١٦٫٧%‬) وبوعلی (‪-٢٠٫٧%‬) ثباغ (‪-٣١٫٨%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-٢٦٫٥% دی (‪-٢٨٫٣%‬) ثاخت (‪-٢٧٫٠%‬) حفاری (‪-٢٦٫٣%‬) وبوعلی (‪-٢٠٫٧%‬) وخارزم (‪-٣٨٫٤%‬) کماسه (‪-١٨٫٦%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٢٬٨٩٠ ‪٢٢٫٦% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٤٧٬٧٢٠ ‪٢١٫٤% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٥٬٩٤٠ ‪٦٫٤% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪١٧٬٥٦٠ ‪٢٫٢% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٥٬٧٨٠ ‪١٫٨% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٦ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤١٬٨٦٠ ‪٠٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٧ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٨٬٠٦٢ ‪-١٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٨ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٥٬١٣٧ ‪-١٫٢% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٩ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٨٬٨٩٧ ‪-٣٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٠ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٥٬٧٥٠ ‪-٦٫١% ‪٠ شاه بورس
  ‪١١ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٤٬٤٧٠ ‪-٦٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٢ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٥٧٬٩٦٢ ‪-٦٫٦% ‪٠ baradaran
  ‪١٣ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٧٬٢١٠ ‪-٨٫٣% ‪٠ AIDIN90
  ‪١٤ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٦١٠ ‪-٨٫٧% ‪١ AIDIN90 و matin
  ‪١٥ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٥٨٠ ‪-٨٫٧% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٦ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥٣٬٥٤٠ ‪-٨٫٩% ‪٠ Aiming
  ‪١٧ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٥٬١١٠ ‪-٩٫٠% ‪٠ revolution
  ‪١٨ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٤٤٬٤٩٠ ‪-٩٫٤% ‪٠ Aiming
  ‪١٩ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٠٢٠ ‪-١٠٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢٠ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤٢٬٠٩٠ ‪-١٠٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢١ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢٢٬١٦٠ ‪-١٠٫٨% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٢ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٢٩٬٧٨٠ ‪-١٢٫٣% ‪٠ baradaran
  ‪٢٣ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٣٠٬٩٧٢ ‪-١٣٫٨% ‪١ revolution و Babak1
  ‪٢٤ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٣٩٬٢٠٠ ‪-١٦٫٠% ‪٠ matin
  ‪٢٥ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٨٬٨٣٠ ‪-١٦٫٧% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٢٦ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٧٦٬٢٦٨ ‪-١٦٫٩% ‪٠ revolution
  ‪٢٧ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١٢٬٣٧٠ ‪-١٨٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٨ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٧١٬٤٣٠ ‪-١٨٫٦% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٩ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٤٠٬٣٧٢ ‪-١٩٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٣٠ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٧٬٠٨٤ ‪-٢٠٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪٣١ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٥٦٬٤٢٠ ‪-٢٠٫٠% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣٢ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪١١٬١٤٠ ‪-٢٠٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٣ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤٥٬٢٣٠ ‪-٢٠٫٢% ‪٠ baradaran
  ‪٣٤ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪٩٬٦٥٠ ‪-٢٠٫٧% ‪١ علیرضا جمالی و Emad.Sh
  ‪٣٥ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٤٢٬٠٨٩ ‪-٢٠٫٨% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٣٦ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٤٥٬٢٢٠ ‪-٢٠٫٨% ‪٠ revolution
  ‪٣٧ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٣١٬٧٤٠ ‪-٢١٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٨ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٢٩٬٧٢٠ ‪-٢١٫٦% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣٩ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90 و Emad.Sh
  ‪٤٠ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪١٩٬١٩٠ ‪-٢٢٫١% ‪٠ meisam317
  ‪٤١ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٢٬٩٥٠ ‪-٢٢٫٦% ‪٢ AIDIN90 و mhjboursy و matin
  ‪٤٢ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١٣٬٢٧٠ ‪-٢٢٫٨% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٣ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٣٠٬٠٢٠ ‪-٢٥٫٠% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٤٤ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٣٬٤٣٠ ‪-٢٥٫٦% ‪٠ AIDIN90
  ‪٤٥ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٤١٬٠٥٥ ‪-٢٥٫٨% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٦ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٣١٬٥١٠ ‪-٢٥٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٧ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١٤٬٠٤٠ ‪-٢٦٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٤٨ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٥٬٢٠٠ ‪-٢٧٫٠% ‪١ علیرضا جمالی و meisam317
  ‪٤٩ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١١٬٥١٠ ‪-٢٧٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٥٠ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٤٤٬٧٢٧ ‪-٢٨٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥١ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٤٠٬٨٥٧ ‪-٣١٫٤% ‪٠ meisam317
  ‪٥٢ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٥٬١٧٣ ‪-٣١٫٨% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٥٣ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١١٬٣٦٠ ‪-٣٨٫٤% ‪٢ علیرضا جمالی و نادر کاظمی و baradaran
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-١٤٫٤
  میانگین سود نمادها : ‪-١٤٫٦%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ٢٢مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٢٢ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 12. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #4787
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,121
  تشکر
  46,342
  تشکر شده 73,131 بار در 15,583 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ mohsen.mirzad ‪-٦٫٢% شتران (‪-١٠٫٣%‬) فولاد (‪٤٫٠%‬) وساپا (‪-٢٣٫٥%‬) فملی (‪٢٠٫٨%‬) مرقام (‪-٢٢٫١%‬)
  ‪٢ matin ‪-٩٫٥% وپارس (‪١٫٨%‬) فولای (‪-١٫٥%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شفارس (‪-١٦٫٣%‬)
  ‪٣ شاه بورس ‪-٩٫٩% شدوص (‪-١٠٫٩%‬) فراور (‪٣٫٦%‬) ددام (‪-٦٫١%‬) کگاز (‪-٨٫٨%‬) بهپاک (‪-٢٧٫٥%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪-١٠٫٤% خبهمن (‪-٢٥٫٣%‬) خدیزل (‪-٢٠٫٨%‬) قشیر (‪-١٥٫٧%‬) وپارس (‪١٫٨%‬) حسیر (‪-١٫١%‬) فولای (‪-١٫٥%‬)
  ‪٥ AIDIN90 ‪-١٤٫٥% خودرو (‪-٢٥٫٦%‬) شپارس (‪-٨٫٣%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪٠٫٠%‬)
  ‪٦ revolution ‪-١٥٫٩% قچار (‪-١٧٫١%‬) قشیر (‪-١٥٫٧%‬) قزوین (‪-٢١٫٢%‬) قشهد (‪-٩٫٤%‬)
  ‪٧ Aiming ‪-١٦٫٦% کنور (‪-١١٫٩%‬) غدیس (‪-٢١٫١%‬) دارو (‪-١٠٫٩%‬) ومهان (‪-٢٢٫٣%‬)
  ‪٨ meisam317 ‪-١٩٫١% رکیش (‪-٢٢٫٢%‬) دتولید (‪-٣٢٫٥%‬) ثاخت (‪-٣٢٫٧%‬) ثفارس (‪-٢٧٫٨%‬) فخوز (‪١٩٫٧%‬)
  ‪٩ mhjboursy ‪-١٩٫١% خبهمن (‪-٢٥٫٣%‬) خدیزل (‪-٢٠٫٨%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) خمحور (‪-٦٫٣%‬) خپارس (‪-٢١٫١%‬) ورنا (‪-١٨٫٨%‬)
  ‪١٠ baradaran ‪-٢١٫٧% بترانس (‪-٢٣٫٩%‬) وخارزم (‪-٤١٫١%‬) دتوزیع (‪-٧٫٢%‬) شگل (‪-١٤٫٧%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪-٢٢٫٠% اتکام (‪-٣٫١%‬) وخارزم (‪-٤١٫١%‬) کفرا (‪-١٤٫٥%‬) رمپنا (‪-٢٩٫٤%‬) زمگسا (‪-٢٢٫٢%‬)
  ‪١٢ Emad.Sh ‪-٢٣٫٦% ثشاهد (‪-٢٠٫٤%‬) ثعمرا (‪-١٦٫٨%‬) وبوعلی (‪-٢٣٫٧%‬) ثباغ (‪-٣٥٫٢%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-٢٩٫٤% دی (‪-٣٠٫٣%‬) ثاخت (‪-٣٢٫٧%‬) حفاری (‪-٢٩٫٠%‬) وبوعلی (‪-٢٣٫٧%‬) وخارزم (‪-٤١٫١%‬) کماسه (‪-١٩٫٧%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٢٬٤٠٠ ‪٢٠٫٨% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٤٧٬٠٦٠ ‪١٩٫٧% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪١٧٬٨٦٠ ‪٤٫٠% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٥٬٢٥٠ ‪٣٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪٥ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٥٬٧٨٠ ‪١٫٨% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٦ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤١٬٨٦٠ ‪٠٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٧ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٨٬٠٤٤ ‪-١٫١% ‪٠ Babak1
  ‪٨ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٤٬٩٣٠ ‪-١٫٥% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٩ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٨٬٨٩٧ ‪-٣٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٠ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٥٬٧٤٠ ‪-٦٫١% ‪٠ شاه بورس
  ‪١١ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٤٬٤٦٠ ‪-٦٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٢ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٥٧٬٦١٠ ‪-٧٫٢% ‪٠ baradaran
  ‪١٣ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٧٬٢٠٠ ‪-٨٫٣% ‪٠ AIDIN90
  ‪١٤ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٦١٠ ‪-٨٫٧% ‪١ AIDIN90 و matin
  ‪١٥ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٥٧٠ ‪-٨٫٨% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٦ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٤٬٩٦٠ ‪-٩٫٤% ‪٠ revolution
  ‪١٧ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٠٢٠ ‪-١٠٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪١٨ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢٢٬١٤٠ ‪-١٠٫٩% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٩ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥٢٬٣٥٠ ‪-١٠٫٩% ‪٠ Aiming
  ‪٢٠ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٤٣٬٢٥٠ ‪-١١٫٩% ‪٠ Aiming
  ‪٢١ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤٠٬٣١٠ ‪-١٤٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٢ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٢٨٬٩٦٠ ‪-١٤٫٧% ‪٠ baradaran
  ‪٢٣ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٣٠٬٣٠٢ ‪-١٥٫٧% ‪١ revolution و Babak1
  ‪٢٤ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٣٩٬٠٨٠ ‪-١٦٫٣% ‪٠ matin
  ‪٢٥ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٨٬٧٩٧ ‪-١٦٫٨% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٢٦ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٧٥٬٨٢٣ ‪-١٧٫١% ‪٠ revolution
  ‪٢٧ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١٢٬٣٤٠ ‪-١٨٫٨% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٨ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٧٠٬٥٠٠ ‪-١٩٫٧% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٩ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٥٦٬١٥٠ ‪-٢٠٫٤% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣٠ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٤٢٬٠٥٢ ‪-٢٠٫٨% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٣١ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪١١٬٠٠٠ ‪-٢١٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٢ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٣٩٬٣٣٣ ‪-٢١٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٣٣ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٤٤٬٩٩٠ ‪-٢١٫٢% ‪٠ revolution
  ‪٣٤ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90 و Emad.Sh
  ‪٣٥ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٢٩٬٥٥٠ ‪-٢٢٫١% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣٦ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪١٩٬١٨٠ ‪-٢٢٫٢% ‪٠ meisam317
  ‪٣٧ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٣١٬٢٥٠ ‪-٢٢٫٢% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٨ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٦٬٥٩٥ ‪-٢٢٫٣% ‪٠ Aiming
  ‪٣٩ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٢٬٩٥٠ ‪-٢٢٫٦% ‪٢ AIDIN90 و mhjboursy و matin
  ‪٤٠ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١٣٬١٥٠ ‪-٢٣٫٥% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤١ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪٩٬٢٨٠ ‪-٢٣٫٧% ‪١ علیرضا جمالی و Emad.Sh
  ‪٤٢ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤٣٬١٨٠ ‪-٢٣٫٩% ‪٠ baradaran
  ‪٤٣ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٢٩٬٩٢٠ ‪-٢٥٫٣% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٤٤ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٣٬٤٣٠ ‪-٢٥٫٦% ‪٠ AIDIN90
  ‪٤٥ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٤٠٬١١١ ‪-٢٧٫٥% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٦ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١١٬٤٦٠ ‪-٢٧٫٨% ‪٠ meisam317
  ‪٤٧ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١٣٬٥٢٠ ‪-٢٩٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٤٨ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٣٠٬٠٣٠ ‪-٢٩٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٩ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٤٣٬٥٢٢ ‪-٣٠٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥٠ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٤٠٬١٧٨ ‪-٣٢٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٥١ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٤٬٧٩٠ ‪-٣٢٫٧% ‪١ علیرضا جمالی و meisam317
  ‪٥٢ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٤٬٤١٥ ‪-٣٥٫٢% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٥٣ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١٠٬٨٦٠ ‪-٤١٫١% ‪٢ علیرضا جمالی و نادر کاظمی و baradaran
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-١٥٫٣
  میانگین سود نمادها : ‪-١٥٫٧%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ٢٣مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٢٣ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 14. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 15. #4788
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,121
  تشکر
  46,342
  تشکر شده 73,131 بار در 15,583 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ mohsen.mirzad ‪-٤٫٥% شتران (‪-١٠٫٣%‬) فولاد (‪٨٫٧%‬) وساپا (‪-٢٤٫٨%‬) فملی (‪٢٥٫٨%‬) مرقام (‪-٢٢٫١%‬)
  ‪٢ شاه بورس ‪-١١٫٦% شدوص (‪-١١٫٢%‬) فراور (‪-١٫٢%‬) ددام (‪-٦٫٤%‬) کگاز (‪-٨٫٨%‬) بهپاک (‪-٣٠٫٥%‬)
  ‪٣ matin ‪-١١٫٩% وپارس (‪-٧٫٠%‬) فولای (‪-١٫٩%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شفارس (‪-١٩٫٠%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪-١٣٫٣% خبهمن (‪-٢٩٫٠%‬) خدیزل (‪-٢٤٫٧%‬) قشیر (‪-١٥٫٨%‬) وپارس (‪-٧٫٠%‬) حسیر (‪-١٫٢%‬) فولای (‪-١٫٩%‬)
  ‪٥ AIDIN90 ‪-١٤٫٦% خودرو (‪-٢٥٫٦%‬) شپارس (‪-٨٫٨%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪٠٫٠%‬)
  ‪٦ Aiming ‪-١٥٫٣% کنور (‪-٨٫١%‬) غدیس (‪-٢١٫٧%‬) دارو (‪-١١٫٥%‬) ومهان (‪-٢٠٫١%‬)
  ‪٧ revolution ‪-١٧٫٩% قچار (‪-١٨٫٩%‬) قشیر (‪-١٥٫٨%‬) قزوین (‪-٢٤٫٩%‬) قشهد (‪-١٢٫٢%‬)
  ‪٨ meisam317 ‪-١٩٫١% رکیش (‪-٢٢٫٩%‬) دتولید (‪-٣٥٫٣%‬) ثاخت (‪-٣٠٫٦%‬) ثفارس (‪-٣١٫٢%‬) فخوز (‪٢٤٫٧%‬)
  ‪٩ mhjboursy ‪-٢١٫٢% خبهمن (‪-٢٩٫٠%‬) خدیزل (‪-٢٤٫٧%‬) خساپا (‪-٢٢٫٦%‬) خمحور (‪-٦٫٤%‬) خپارس (‪-٢٥٫٠%‬) ورنا (‪-١٩٫٦%‬)
  ‪١٠ نادر کاظمی ‪-٢٢٫٦% اتکام (‪-٣٫١%‬) وخارزم (‪-٤٢٫٠%‬) کفرا (‪-١٤٫٩%‬) رمپنا (‪-٢٧٫٦%‬) زمگسا (‪-٢٥٫٤%‬)
  ‪١١ baradaran ‪-٢٣٫٠% بترانس (‪-٢٦٫٢%‬) وخارزم (‪-٤٢٫٠%‬) دتوزیع (‪-١٠٫٨%‬) شگل (‪-١٢٫٩%‬)
  ‪١٢ Emad.Sh ‪-٢٤٫٧% ثشاهد (‪-٢١٫٢%‬) ثعمرا (‪-١٧٫٣%‬) وبوعلی (‪-٢٥٫٢%‬) ثباغ (‪-٣٧٫٩%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-٣٠٫٦% دی (‪-٣٣٫٠%‬) ثاخت (‪-٣٠٫٦%‬) حفاری (‪-٣٢٫٢%‬) وبوعلی (‪-٢٥٫٢%‬) وخارزم (‪-٤٢٫٠%‬) کماسه (‪-٢٠٫٥%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٣٬٧٥٠ ‪٢٥٫٨% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٤٩٬٠٥٠ ‪٢٤٫٧% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪١٨٬٦٧٠ ‪٨٫٧% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤١٬٨٦٠ ‪٠٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٥ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٨٬٠١٣ ‪-١٫٢% ‪٠ Babak1
  ‪٦ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٤٬٠٨٠ ‪-١٫٢% ‪٠ شاه بورس
  ‪٧ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٤٬٦٩٧ ‪-١٫٩% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٨ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٨٬٨٩٧ ‪-٣٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٩ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٤٬٤٣٠ ‪-٦٫٤% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٠ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٥٬٧٠٠ ‪-٦٫٤% ‪٠ شاه بورس
  ‪١١ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٥٬٢٨٠ ‪-٧٫٠% ‪١ Babak1 و matin
  ‪١٢ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٤٥٬١٤٠ ‪-٨٫١% ‪٠ Aiming
  ‪١٣ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٦١٠ ‪-٨٫٧% ‪١ AIDIN90 و matin
  ‪١٤ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٧٬١١٠ ‪-٨٫٨% ‪٠ AIDIN90
  ‪١٥ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٥٥٠ ‪-٨٫٨% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٦ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٠٢٠ ‪-١٠٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪١٧ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٥٥٬٤٠٢ ‪-١٠٫٨% ‪٠ baradaran
  ‪١٨ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢٢٬٠٧٠ ‪-١١٫٢% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٩ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥٢٬٠٣٠ ‪-١١٫٥% ‪٠ Aiming
  ‪٢٠ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٣٬٨٩٠ ‪-١٢٫٢% ‪٠ revolution
  ‪٢١ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٢٩٬٥٨٠ ‪-١٢٫٩% ‪٠ baradaran
  ‪٢٢ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤٠٬١٤٠ ‪-١٤٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٣ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٣٠٬٢٦٥ ‪-١٥٫٨% ‪١ revolution و Babak1
  ‪٢٤ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٨٬٦١٨ ‪-١٧٫٣% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٢٥ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٧١٬٩٢٩ ‪-١٨٫٩% ‪٠ revolution
  ‪٢٦ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٣٧٬٨١٠ ‪-١٩٫٠% ‪٠ matin
  ‪٢٧ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١٢٬٢٢٠ ‪-١٩٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٨ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٧٬٠٥٩ ‪-٢٠٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٢٩ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٦٩٬٧٥٠ ‪-٢٠٫٥% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٠ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٥٥٬٥٦٠ ‪-٢١٫٢% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣١ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٣٩٬٠٤٦ ‪-٢١٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٣٢ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90 و Emad.Sh
  ‪٣٣ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٢٩٬٥٥٠ ‪-٢٢٫١% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣٤ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٢٬٩٥٠ ‪-٢٢٫٦% ‪٢ AIDIN90 و mhjboursy و matin
  ‪٣٥ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪١٩٬٠٠٠ ‪-٢٢٫٩% ‪٠ meisam317
  ‪٣٦ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٣٩٬٩٨٠ ‪-٢٤٫٧% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٣٧ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١٢٬٩٤٠ ‪-٢٤٫٨% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣٨ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٤٢٬٩٢٠ ‪-٢٤٫٩% ‪٠ revolution
  ‪٣٩ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪١٠٬٤٥٠ ‪-٢٥٫٠% ‪٠ mhjboursy
  ‪٤٠ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪٩٬١٠٠ ‪-٢٥٫٢% ‪١ علیرضا جمالی و Emad.Sh
  ‪٤١ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٢٩٬٩٥٠ ‪-٢٥٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٢ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٣٬٤٣٠ ‪-٢٥٫٦% ‪٠ AIDIN90
  ‪٤٣ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤١٬٨٤٠ ‪-٢٦٫٢% ‪٠ baradaran
  ‪٤٤ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٣٠٬٧٩٠ ‪-٢٧٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٥ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٢٨٬٤٣٠ ‪-٢٩٫٠% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٤٦ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٣٨٬٤٦٧ ‪-٣٠٫٥% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٧ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٤٬٩٤٠ ‪-٣٠٫٦% ‪١ علیرضا جمالی و meisam317
  ‪٤٨ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١٠٬٩٢٠ ‪-٣١٫٢% ‪٠ meisam317
  ‪٤٩ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١٢٬٩١٠ ‪-٣٢٫٢% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥٠ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٤١٬٨١٠ ‪-٣٣٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥١ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٣٨٬٥٥١ ‪-٣٥٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٥٢ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٣٬٨١٧ ‪-٣٧٫٩% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٥٣ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١٠٬٦٩٠ ‪-٤٢٫٠% ‪٢ علیرضا جمالی و نادر کاظمی و baradaran
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-١٧٫١
  میانگین سود نمادها : ‪-١٦٫٦%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ٢٤مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٢٤ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 16. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 17. #4789
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,121
  تشکر
  46,342
  تشکر شده 73,131 بار در 15,583 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ mohsen.mirzad ‪-٢٫٦% شتران (‪-١٠٫٣%‬) فولاد (‪١٤٫١%‬) وساپا (‪-٢٦٫٥%‬) فملی (‪٣١٫٩%‬) مرقام (‪-٢٢٫١%‬)
  ‪٢ شاه بورس ‪-١١٫٣% شدوص (‪-١٣٫٦%‬) فراور (‪٣٫٢%‬) ددام (‪-٨٫١%‬) کگاز (‪-٩٫٣%‬) بهپاک (‪-٢٨٫٧%‬)
  ‪٣ matin ‪-١١٫٨% وپارس (‪-٣٫٣%‬) فولای (‪-٣٫٢%‬) خساپا (‪-٢١٫٣%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شفارس (‪-٢٢٫٥%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪-١٣٫٣% خبهمن (‪-٢٨٫٨%‬) خدیزل (‪-٢٢٫٤%‬) قشیر (‪-٢٠٫٠%‬) وپارس (‪-٣٫٣%‬) حسیر (‪-١٫٨%‬) فولای (‪-٣٫٢%‬)
  ‪٥ Aiming ‪-١٣٫٣% کنور (‪-٣٫٥%‬) غدیس (‪-٢٤٫٠%‬) دارو (‪-٩٫٧%‬) ومهان (‪-١٦٫١%‬)
  ‪٦ AIDIN90 ‪-١٥٫١% خودرو (‪-٢٦٫٠%‬) شپارس (‪-١٢٫٦%‬) خساپا (‪-٢١٫٣%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪٠٫٠%‬)
  ‪٧ meisam317 ‪-١٧٫٥% رکیش (‪-٢٦٫٥%‬) دتولید (‪-٣٥٫٣%‬) ثاخت (‪-٢٧٫٤%‬) ثفارس (‪-٢٩٫٠%‬) فخوز (‪٣٠٫٥%‬)
  ‪٨ baradaran ‪-١٩٫٦% بترانس (‪-٢٢٫٩%‬) وخارزم (‪-٣٩٫٢%‬) دتوزیع (‪-٧٫٦%‬) شگل (‪-٨٫٧%‬)
  ‪٩ revolution ‪-٢٠٫٥% قچار (‪-٢١٫٦%‬) قشیر (‪-٢٠٫٠%‬) قزوین (‪-٢٨٫٢%‬) قشهد (‪-١٢٫٢%‬)
  ‪١٠ نادر کاظمی ‪-٢٠٫٧% اتکام (‪-٣٫١%‬) وخارزم (‪-٣٩٫٢%‬) کفرا (‪-١٢٫٠%‬) رمپنا (‪-٢٤٫١%‬) زمگسا (‪-٢٥٫٠%‬)
  ‪١١ mhjboursy ‪-٢١٫٣% خبهمن (‪-٢٨٫٨%‬) خدیزل (‪-٢٢٫٤%‬) خساپا (‪-٢١٫٣%‬) خمحور (‪-١١٫٠%‬) خپارس (‪-٢٣٫٨%‬) ورنا (‪-٢٠٫٦%‬)
  ‪١٢ Emad.Sh ‪-٢٤٫٤% ثشاهد (‪-٢٥٫٢%‬) ثعمرا (‪-١٧٫٩%‬) وبوعلی (‪-٢٢٫٣%‬) ثباغ (‪-٣٤٫٨%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-٢٨٫٨% دی (‪-٣٠٫٥%‬) ثاخت (‪-٢٧٫٤%‬) حفاری (‪-٢٩٫٢%‬) وبوعلی (‪-٢٢٫٣%‬) وخارزم (‪-٣٩٫٢%‬) کماسه (‪-٢٤٫٢%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٥٬٣٩٠ ‪٣١٫٩% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٥١٬٣١٠ ‪٣٠٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪١٩٬٦٠٠ ‪١٤٫١% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٥٬١٥٠ ‪٣٫٢% ‪٠ شاه بورس
  ‪٥ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤١٬٨٦٠ ‪٠٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٦ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٧٬٨٤٦ ‪-١٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪٧ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٨٬٨٩٧ ‪-٣٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٨ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٣٬٩٧٢ ‪-٣٫٢% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٩ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٥٬٤٩٠ ‪-٣٫٣% ‪١ Babak1 و matin
  ‪١٠ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٤٧٬٣٦٠ ‪-٣٫٥% ‪٠ Aiming
  ‪١١ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٥٧٬٣٧٦ ‪-٧٫٦% ‪٠ baradaran
  ‪١٢ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٥٬٤١٠ ‪-٨٫١% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٣ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٣١٬٠٢٠ ‪-٨٫٧% ‪٠ baradaran
  ‪١٤ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٦١٠ ‪-٨٫٧% ‪١ AIDIN90 و matin
  ‪١٥ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٤١٠ ‪-٩٫٣% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٦ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥٣٬٠٨٠ ‪-٩٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪١٧ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٠٢٠ ‪-١٠٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪١٨ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦١٬٢٦٠ ‪-١١٫٠% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٩ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤١٬٤٨٠ ‪-١٢٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٠ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٣٬٨٩٠ ‪-١٢٫٢% ‪٠ revolution
  ‪٢١ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٦٬٤٠٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ AIDIN90
  ‪٢٢ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢١٬٤٨٠ ‪-١٣٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٣ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٧٬٩١١ ‪-١٦٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٢٤ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٨٬٣٩٥ ‪-١٧٫٩% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٢٥ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٢٨٬٧٥٢ ‪-٢٠٫٠% ‪١ revolution و Babak1
  ‪٢٦ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١٢٬٠٦٠ ‪-٢٠٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٧ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٣٬٠٠٠ ‪-٢١٫٣% ‪٢ AIDIN90 و mhjboursy و matin
  ‪٢٨ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٦٦٬٢٣٤ ‪-٢١٫٦% ‪٠ revolution
  ‪٢٩ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90 و Emad.Sh
  ‪٣٠ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٢٩٬٥٥٠ ‪-٢٢٫١% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣١ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪٩٬٤٦٠ ‪-٢٢٫٣% ‪١ علیرضا جمالی و Emad.Sh
  ‪٣٢ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٤١٬١٩٢ ‪-٢٢٫٤% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٣٣ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٣٦٬١٦٠ ‪-٢٢٫٥% ‪٠ matin
  ‪٣٤ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤٣٬٧٢٠ ‪-٢٢٫٩% ‪٠ baradaran
  ‪٣٥ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪١٠٬٦٢٠ ‪-٢٣٫٨% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٦ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٣٧٬٨٩٩ ‪-٢٤٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪٣٧ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٣٢٬٢٨٠ ‪-٢٤٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٨ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٦٦٬٤٩٠ ‪-٢٤٫٢% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٩ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٣٠٬١٣٠ ‪-٢٥٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٠ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٥٢٬٧٩٠ ‪-٢٥٫٢% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٤١ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٣٬٤١٠ ‪-٢٦٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٤٢ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪١٨٬١١٠ ‪-٢٦٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٤٣ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١٢٬٦٤٠ ‪-٢٦٫٥% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٤ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٥٬١٧٠ ‪-٢٧٫٤% ‪١ علیرضا جمالی و meisam317
  ‪٤٥ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٤١٬٠٤٠ ‪-٢٨٫٢% ‪٠ revolution
  ‪٤٦ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٣٩٬٤٥٨ ‪-٢٨٫٧% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٧ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٢٨٬٥٠٠ ‪-٢٨٫٨% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٤٨ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١١٬٢٨٠ ‪-٢٩٫٠% ‪٠ meisam317
  ‪٤٩ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١٣٬٤٩٠ ‪-٢٩٫٢% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥٠ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٤٣٬٣٦٣ ‪-٣٠٫٥% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥١ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٤٬٥٠٦ ‪-٣٤٫٨% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٥٢ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٣٨٬٥٥١ ‪-٣٥٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٥٣ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١١٬٢٢٠ ‪-٣٩٫٢% ‪٢ علیرضا جمالی و نادر کاظمی و baradaran
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-١٦٫٥
  میانگین سود نمادها : ‪-١٦٫٠%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ٢٥مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٢٥ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 18. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 19. #4790
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,121
  تشکر
  46,342
  تشکر شده 73,131 بار در 15,583 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم و با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب mohsen.mirzad و جناب شاه بورس و جناب Aiming) نتایج مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  mohsen.mirzad ‪-٠٫٦% شتران (‪-١٠٫٣%‬) فولاد (‪١٩٫٦%‬) وساپا (‪-٢٨٫٠%‬) فملی (‪٣٧٫٩%‬) مرقام (‪-٢٢٫١%‬)
  ‪٢ شاه بورس ‪-١١٫٨% شدوص (‪-١٥٫٠%‬) فراور (‪٨٫١%‬) ددام (‪-١١٫٩%‬) کگاز (‪-٩٫٦%‬) بهپاک (‪-٣٠٫٦%‬)
  ‪٣ Aiming ‪-١١٫٩% کنور (‪٠٫٦%‬) غدیس (‪-٢٦٫٤%‬) دارو (‪-٩٫٨%‬) ومهان (‪-١٢٫١%‬)
  ‪٤ matin ‪-١٢٫٨% وپارس (‪-٦٫٩%‬) فولای (‪-٣٫٨%‬) خساپا (‪-٢٠٫٢%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شفارس (‪-٢٤٫٦%‬)
  ‪٥ AIDIN90 ‪-١٤٫٩% خودرو (‪-٢٣٫٩%‬) شپارس (‪-١٥٫١%‬) خساپا (‪-٢٠٫٢%‬) شپنا (‪-٨٫٧%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪٠٫٠%‬)
  ‪٦ Babak1 ‪-١٥٫٠% خبهمن (‪-٣١٫١%‬) خدیزل (‪-٢٢٫٦%‬) قشیر (‪-٢٣٫٨%‬) وپارس (‪-٦٫٩%‬) حسیر (‪-١٫٨%‬) فولای (‪-٣٫٨%‬)
  ‪٧ meisam317 ‪-١٦٫٧% رکیش (‪-٢٨٫٥%‬) دتولید (‪-٣٣٫٤%‬) ثاخت (‪-٢٥٫٧%‬) ثفارس (‪-٣٠٫٨%‬) فخوز (‪٣٤٫٩%‬)
  ‪٨ baradaran ‪-١٩٫٠% بترانس (‪-٢٣٫٥%‬) وخارزم (‪-٣٦٫٢%‬) دتوزیع (‪-١١٫٣%‬) شگل (‪-٥٫٠%‬)
  ‪٩ revolution ‪-٢٢٫٠% قچار (‪-٢٠٫٣%‬) قشیر (‪-٢٣٫٨%‬) قزوین (‪-٣٠٫٣%‬) قشهد (‪-١٣٫٧%‬)
  ‪١٠ mhjboursy ‪-٢٢٫٢% خبهمن (‪-٣١٫١%‬) خدیزل (‪-٢٢٫٦%‬) خساپا (‪-٢٠٫٢%‬) خمحور (‪-١٢٫٠%‬) خپارس (‪-٢٤٫٩%‬) ورنا (‪-٢٢٫٣%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪-٢٢٫٦% اتکام (‪-١٧٫٨%‬) وخارزم (‪-٣٦٫٢%‬) کفرا (‪-٨٫٦%‬) رمپنا (‪-٢٤٫١%‬) زمگسا (‪-٢٦٫٥%‬)
  ‪١٢ Emad.Sh ‪-٢٤٫٨% ثشاهد (‪-٢٨٫٩%‬) ثعمرا (‪-١٨٫٢%‬) وبوعلی (‪-٢١٫٩%‬) ثباغ (‪-٣٣٫١%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-٢٧٫٨% دی (‪-٢٨٫١%‬) ثاخت (‪-٢٥٫٧%‬) حفاری (‪-٣٠٫٧%‬) وبوعلی (‪-٢١٫٩%‬) وخارزم (‪-٣٦٫٢%‬) کماسه (‪-٢٤٫٢%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٦٬٩٩٠ ‪٣٧٫٩% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٥٣٬٠٤٠ ‪٣٤٫٩% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪٢٠٬٥٥٠ ‪١٩٫٦% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٦٬٣٥٠ ‪٨٫١% ‪٠ شاه بورس
  ‪٥ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٤٩٬٤١٠ ‪٠٫٦% ‪٠ Aiming
  ‪٦ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤١٬٨٦٠ ‪٠٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٧ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٧٬٨٤٦ ‪-١٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪٨ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٣٬٦٦٦ ‪-٣٫٨% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٩ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٣٢٬٢٨٠ ‪-٥٫٠% ‪٠ baradaran
  ‪١٠ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٥٬٢٩٠ ‪-٦٫٩% ‪١ Babak1 و matin
  ‪١١ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤٣٬٠٩٠ ‪-٨٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٢ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٦١٠ ‪-٨٫٧% ‪١ AIDIN90 و matin
  ‪١٣ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٣٣٠ ‪-٩٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٤ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥٣٬٠٠٠ ‪-٩٫٨% ‪٠ Aiming
  ‪١٥ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٤٬٠٢٠ ‪-١٠٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪١٦ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٥٥٬٠٣٩ ‪-١١٫٣% ‪٠ baradaran
  ‪١٧ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٤٬٧٧٠ ‪-١١٫٩% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٨ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٠٬٥٥٠ ‪-١٢٫٠% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٩ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٨٬٧٧٢ ‪-١٢٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٢٠ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٣٬٣٠٠ ‪-١٣٫٧% ‪٠ revolution
  ‪٢١ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢١٬١٢٠ ‪-١٥٫٠% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٢ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٥٬٩٣٠ ‪-١٥٫١% ‪٠ AIDIN90
  ‪٢٣ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٧٬٥٤٨ ‪-١٧٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٤ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٨٬٢٩٢ ‪-١٨٫٢% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٢٥ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٣٬٠٤٠ ‪-٢٠٫٢% ‪٢ AIDIN90 و mhjboursy و matin
  ‪٢٦ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٦٩٬١٢٧ ‪-٢٠٫٣% ‪٠ revolution
  ‪٢٧ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90 و Emad.Sh
  ‪٢٨ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪٩٬٥٠٠ ‪-٢١٫٩% ‪١ علیرضا جمالی و Emad.Sh
  ‪٢٩ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٢٩٬٥٥٠ ‪-٢٢٫١% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣٠ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١١٬٨٠٠ ‪-٢٢٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣١ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٤١٬١٠٠ ‪-٢٢٫٦% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٣٢ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤٣٬٤٠٠ ‪-٢٣٫٥% ‪٠ baradaran
  ‪٣٣ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٢٧٬٣٨٠ ‪-٢٣٫٨% ‪١ revolution و Babak1
  ‪٣٤ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٣٬٥١٠ ‪-٢٣٫٩% ‪٠ AIDIN90
  ‪٣٥ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٣٢٬٢٨٠ ‪-٢٤٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٦ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٦٦٬٤٩٠ ‪-٢٤٫٢% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٧ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٣٥٬٢٠٠ ‪-٢٤٫٦% ‪٠ matin
  ‪٣٨ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪١٠٬٤٧٠ ‪-٢٤٫٩% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٩ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٥٬٢٩٠ ‪-٢٥٫٧% ‪١ علیرضا جمالی و meisam317
  ‪٤٠ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٣٦٬٧١٠ ‪-٢٦٫٤% ‪٠ Aiming
  ‪٤١ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٢٩٬٥٣٠ ‪-٢٦٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٢ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١٢٬٣٨٠ ‪-٢٨٫٠% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٣ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٤٤٬٨٦٨ ‪-٢٨٫١% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٤٤ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪١٧٬٦٢٠ ‪-٢٨٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٤٥ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٥٠٬١٦٠ ‪-٢٨٫٩% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٤٦ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٣٩٬٨٢٠ ‪-٣٠٫٣% ‪٠ revolution
  ‪٤٧ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٣٨٬٣٧٣ ‪-٣٠٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٨ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١٣٬٢١٠ ‪-٣٠٫٧% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٤٩ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١٠٬٩٩٠ ‪-٣٠٫٨% ‪٠ meisam317
  ‪٥٠ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٢٧٬٥٧٠ ‪-٣١٫١% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٥١ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٤٬٨٨٣ ‪-٣٣٫١% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٥٢ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٣٩٬٦٥٤ ‪-٣٣٫٤% ‪٠ meisam317
  ‪٥٣ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١١٬٧٧٠ ‪-٣٦٫٢% ‪٢ علیرضا جمالی و نادر کاظمی و baradaran
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-١٧٫٤
  میانگین سود نمادها : ‪-١٦٫٢%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ٢٦مین روزمسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٢٦ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  ویرایش توسط mhjboursy : 2020/09/16 در ساعت 13:38
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 20. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (1 کاربران و 1 مهمان ها)

 1. mohsen.mirzad

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •