صفحه 480 از 488 نخست ... 380430470477478479480481482483 ... آخرین
نمایش نتایج: از 4,791 به 4,800 از 4871

موضوع: مسابقه ماهانه سایت بورسی

 1. #4791
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,438
  تشکر
  47,010
  تشکر شده 75,509 بار در 15,900 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم نتایج مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  mohsen.mirzad ‪-١٫٩% شتران (‪-٢٠٫٦%‬) فولاد (‪٢٤٫٢%‬) وساپا (‪-٢٨٫٦%‬) فملی (‪٣٨٫٤%‬) مرقام (‪-٢٢٫٩%‬)
  ‪٢ Aiming ‪-١١٫٢% کنور (‪٤٫٠%‬) غدیس (‪-٢٧٫٧%‬) دارو (‪-١٢٫٩%‬) ومهان (‪-٨٫٢%‬)
  ‪٣ شاه بورس ‪-١١٫٧% شدوص (‪-١٥٫٤%‬) فراور (‪١٢٫٨%‬) ددام (‪-١٥٫٠%‬) کگاز (‪-٩٫٦%‬) بهپاک (‪-٣١٫٣%‬)
  ‪٤ matin ‪-١٥٫٨% وپارس (‪-١١٫٣%‬) فولای (‪-٤٫٠%‬) خساپا (‪-٢٣٫٩%‬) شپنا (‪-١٥٫٤%‬) شفارس (‪-٢٤٫٧%‬)
  ‪٥ Babak1 ‪-١٦٫٦% خبهمن (‪-٣٤٫٤%‬) خدیزل (‪-٢٤٫٠%‬) قشیر (‪-٢٤٫٠%‬) وپارس (‪-١١٫٣%‬) حسیر (‪-١٫٨%‬) فولای (‪-٤٫٠%‬)
  ‪٦ meisam317 ‪-١٧٫٠% رکیش (‪-٢٨٫٦%‬) دتولید (‪-٣٠٫٤%‬) ثاخت (‪-٢٨٫٩%‬) ثفارس (‪-٣١٫٤%‬) فخوز (‪٣٤٫٤%‬)
  ‪٧ AIDIN90 ‪-١٧٫٨% خودرو (‪-٢٧٫٣%‬) شپارس (‪-١٨٫٧%‬) خساپا (‪-٢٣٫٩%‬) شپنا (‪-١٥٫٤%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪٠٫٢%‬)
  ‪٨ baradaran ‪-٢٠٫١% بترانس (‪-٢٣٫٥%‬) وخارزم (‪-٣٤٫٣%‬) دتوزیع (‪-١٤٫٧%‬) شگل (‪-٧٫٩%‬)
  ‪٩ revolution ‪-٢٢٫١% قچار (‪-١٨٫٠%‬) قشیر (‪-٢٤٫٠%‬) قزوین (‪-٣٢٫٥%‬) قشهد (‪-١٤٫٠%‬)
  ‪١٠ نادر کاظمی ‪-٢٣٫٢% اتکام (‪-١٨٫٦%‬) وخارزم (‪-٣٤٫٣%‬) کفرا (‪-٩٫٠%‬) رمپنا (‪-٢٧٫٥%‬) زمگسا (‪-٢٦٫٧%‬)
  ‪١١ Emad.Sh ‪-٢٣٫٥% ثشاهد (‪-٢٩٫٤%‬) ثعمرا (‪-١٨٫٣%‬) وبوعلی (‪-١٨٫١%‬) ثباغ (‪-٢٩٫٨%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪١٢ mhjboursy ‪-٢٤٫٣% خبهمن (‪-٣٤٫٤%‬) خدیزل (‪-٢٤٫٠%‬) خساپا (‪-٢٣٫٩%‬) خمحور (‪-١٢٫٠%‬) خپارس (‪-٢٨٫٦%‬) ورنا (‪-٢٢٫٧%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-٢٧٫٩% دی (‪-٢٥٫٥%‬) ثاخت (‪-٢٨٫٩%‬) حفاری (‪-٣٤٫١%‬) وبوعلی (‪-١٨٫١%‬) وخارزم (‪-٣٤٫٣%‬) کماسه (‪-٢٦٫٦%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٧٬١٢٠ ‪٣٨٫٤% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٥٢٬٨٣٠ ‪٣٤٫٤% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪٢١٬٣٣٠ ‪٢٤٫٢% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٧٬٥١٠ ‪١٢٫٨% ‪٠ شاه بورس
  ‪٥ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٥١٬٠٥٠ ‪٤٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪٦ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤١٬٩٣٠ ‪٠٫٢% ‪٠ AIDIN90
  ‪٧ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٧٬٨٤٦ ‪-١٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪٨ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٣٬٥٧٢ ‪-٤٫٠% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٩ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٣١٬٢٩٠ ‪-٧٫٩% ‪٠ baradaran
  ‪١٠ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٩٬٥٩٥ ‪-٨٫٢% ‪٠ Aiming
  ‪١١ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤٢٬٩٢٠ ‪-٩٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٢ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٣١٠ ‪-٩٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٣ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٥٬٠٤٠ ‪-١١٫٣% ‪١ Babak1 و matin
  ‪١٤ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٠٬٥٥٠ ‪-١٢٫٠% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٥ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥١٬١٩٠ ‪-١٢٫٩% ‪٠ Aiming
  ‪١٦ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٣٬١٩٠ ‪-١٤٫٠% ‪٠ revolution
  ‪١٧ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٥٢٬٩٥٨ ‪-١٤٫٧% ‪٠ baradaran
  ‪١٨ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٤٬٢٦٠ ‪-١٥٫٠% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٩ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٢٬٠٨٠ ‪-١٥٫٤% ‪١ AIDIN90 و matin
  ‪٢٠ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢١٬٠٢٠ ‪-١٥٫٤% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢١ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٧٤٬٠٠٦ ‪-١٨٫٠% ‪٠ revolution
  ‪٢٢ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪٩٬٩٧٠ ‪-١٨٫١% ‪١ علیرضا جمالی و Emad.Sh
  ‪٢٣ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٨٬٢٦٥ ‪-١٨٫٣% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٢٤ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٧٬٤٧٠ ‪-١٨٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٥ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٥٬٢٦٠ ‪-١٨٫٧% ‪٠ AIDIN90
  ‪٢٦ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٠٬٠٩٠ ‪-٢٠٫٦% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢٧ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90 و Emad.Sh
  ‪٢٨ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١١٬٧٤٠ ‪-٢٢٫٧% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٩ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٢٩٬٢٤٠ ‪-٢٢٫٩% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣٠ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤٣٬٤٠٠ ‪-٢٣٫٥% ‪٠ baradaran
  ‪٣١ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٢٬٩٠٠ ‪-٢٣٫٩% ‪٢ AIDIN90 و mhjboursy و matin
  ‪٣٢ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٤٠٬٣٦٩ ‪-٢٤٫٠% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٣٣ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٢٧٬٣٠٥ ‪-٢٤٫٠% ‪١ revolution و Babak1
  ‪٣٤ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٣٥٬١٧٠ ‪-٢٤٫٧% ‪٠ matin
  ‪٣٥ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٤٦٬٤٦٦ ‪-٢٥٫٥% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٦ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٦٤٬٣٩٠ ‪-٢٦٫٦% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٧ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٢٩٬٤٤٠ ‪-٢٦٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٨ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٣٬٣٥٠ ‪-٢٧٫٣% ‪٠ AIDIN90
  ‪٣٩ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٣٠٬٨٠٠ ‪-٢٧٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٠ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٣٦٬٠٨٢ ‪-٢٧٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٤١ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪١٧٬٦٠٠ ‪-٢٨٫٦% ‪٠ meisam317
  ‪٤٢ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١٢٬٢٨٠ ‪-٢٨٫٦% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٣ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪٩٬٩٥٠ ‪-٢٨٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٤٤ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٥٬٠٦٠ ‪-٢٨٫٩% ‪١ علیرضا جمالی و meisam317
  ‪٤٥ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٤٩٬٧٩٠ ‪-٢٩٫٤% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٤٦ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٥٬٦٢٧ ‪-٢٩٫٨% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٤٧ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٤١٬٤٣٤ ‪-٣٠٫٤% ‪٠ meisam317
  ‪٤٨ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٣٧٬٩٩١ ‪-٣١٫٣% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٩ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١٠٬٨٩٠ ‪-٣١٫٤% ‪٠ meisam317
  ‪٥٠ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٣٨٬٥٨٠ ‪-٣٢٫٥% ‪٠ revolution
  ‪٥١ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١٢٬٥٦٠ ‪-٣٤٫١% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥٢ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١٢٬١١٠ ‪-٣٤٫٣% ‪٢ علیرضا جمالی و نادر کاظمی و baradaran
  ‪٥٣ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٢٦٬٢٥٠ ‪-٣٤٫٤% ‪١ mhjboursy و Babak1
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-١٨٫٨
  میانگین سود نمادها : ‪-١٧٫٠%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ٢٩مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٢٩ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 2. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #4792
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,438
  تشکر
  47,010
  تشکر شده 75,509 بار در 15,900 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم و با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب mohsen.mirzad و جناب شاه بورس و جناب Aiming) نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  mohsen.mirzad ‪-٤٫٧% شتران (‪-٢٢٫٨%‬) فولاد (‪١٩٫٦%‬) وساپا (‪-٢٩٫٥%‬) فملی (‪٣٢٫٥%‬) مرقام (‪-٢٣٫١%‬)
  ‪٢ شاه بورس ‪-١١٫٤% شدوص (‪-١٥٫٥%‬) فراور (‪١٦٫٠%‬) ددام (‪-١٥٫٨%‬) کگاز (‪-٩٫٧%‬) بهپاک (‪-٣١٫٩%‬)
  ‪٣ Aiming ‪-١٣٫٣% کنور (‪-٠٫٣%‬) غدیس (‪-٢٨٫٠%‬) دارو (‪-١٣٫٢%‬) ومهان (‪-١٢٫٠%‬)
  ‪٤ matin ‪-١٧٫١% وپارس (‪-١٣٫٩%‬) فولای (‪-٤٫١%‬) خساپا (‪-٢٧٫٦%‬) شپنا (‪-١٥٫٤%‬) شفارس (‪-٢٤٫٧%‬)
  ‪٥ Babak1 ‪-١٧٫٩% خبهمن (‪-٣٧٫٦%‬) خدیزل (‪-٢٦٫٠%‬) قشیر (‪-٢٤٫١%‬) وپارس (‪-١٣٫٩%‬) حسیر (‪-١٫٨%‬) فولای (‪-٤٫١%‬)
  ‪٦ meisam317 ‪-١٨٫٩% رکیش (‪-٢٨٫٦%‬) دتولید (‪-٣٢٫٩%‬) ثاخت (‪-٣٠٫٢%‬) ثفارس (‪-٣١٫٧%‬) فخوز (‪٢٨٫٧%‬)
  ‪٧ AIDIN90 ‪-١٩٫١% خودرو (‪-٣٠٫٦%‬) شپارس (‪-٢٢٫١%‬) خساپا (‪-٢٧٫٦%‬) شپنا (‪-١٥٫٤%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪٢٫٩%‬)
  ‪٨ baradaran ‪-٢١٫٠% بترانس (‪-٢٣٫٥%‬) وخارزم (‪-٣٦٫٧%‬) دتوزیع (‪-١٥٫٣%‬) شگل (‪-٨٫٥%‬)
  ‪٩ revolution ‪-٢٢٫٠% قچار (‪-١٦٫٠%‬) قشیر (‪-٢٤٫١%‬) قزوین (‪-٣٣٫٧%‬) قشهد (‪-١٤٫١%‬)
  ‪١٠ Emad.Sh ‪-٢٢٫٦% ثشاهد (‪-٢٩٫٦%‬) ثعمرا (‪-١٨٫٣%‬) وبوعلی (‪-١٧٫١%‬) ثباغ (‪-٢٦٫٣%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪-٢٤٫٥% اتکام (‪-١٨٫٩%‬) وخارزم (‪-٣٦٫٧%‬) کفرا (‪-٩٫٣%‬) رمپنا (‪-٣١٫٠%‬) زمگسا (‪-٢٦٫٧%‬)
  ‪١٢ mhjboursy ‪-٢٥٫٨% خبهمن (‪-٣٧٫٦%‬) خدیزل (‪-٢٦٫٠%‬) خساپا (‪-٢٧٫٦%‬) خمحور (‪-١٢٫٠%‬) خپارس (‪-٢٩٫١%‬) ورنا (‪-٢٢٫٨%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-٢٨٫٣% دی (‪-٢٢٫٢%‬) ثاخت (‪-٣٠٫٢%‬) حفاری (‪-٣٦٫٥%‬) وبوعلی (‪-١٧٫١%‬) وخارزم (‪-٣٦٫٧%‬) کماسه (‪-٢٦٫٩%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٥٬٥٦٠ ‪٣٢٫٥% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٥٠٬٦٢٠ ‪٢٨٫٧% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪٢٠٬٥٥٠ ‪١٩٫٦% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٨٬٢٧٠ ‪١٦٫٠% ‪٠ شاه بورس
  ‪٥ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤٣٬٠٧٠ ‪٢٫٩% ‪٠ AIDIN90
  ‪٦ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٤٨٬٩٧٠ ‪-٠٫٣% ‪٠ Aiming
  ‪٧ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٧٬٨٤٦ ‪-١٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪٨ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٣٬٥٢٣ ‪-٤٫١% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٩ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٣١٬٠٨٠ ‪-٨٫٥% ‪٠ baradaran
  ‪١٠ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤٢٬٧٧٠ ‪-٩٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١١ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٣٠٠ ‪-٩٫٧% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٢ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٨٬٧٩٨ ‪-١٢٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪١٣ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٠٬٥٤٠ ‪-١٢٫٠% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٤ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥١٬٠٤٠ ‪-١٣٫٢% ‪٠ Aiming
  ‪١٥ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٤٬٨٩٠ ‪-١٣٫٩% ‪١ Babak1 و matin
  ‪١٦ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٣٬١٦٠ ‪-١٤٫١% ‪٠ revolution
  ‪١٧ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٥٢٬٦٠٩ ‪-١٥٫٣% ‪٠ baradaran
  ‪١٨ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٢٬٠٩٠ ‪-١٥٫٤% ‪١ AIDIN90 و matin
  ‪١٩ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢٠٬٩٩٠ ‪-١٥٫٥% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٠ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٤٬١٢٠ ‪-١٥٫٨% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢١ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٧٨٬٢٠١ ‪-١٦٫٠% ‪٠ revolution
  ‪٢٢ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪١٠٬٠٩٠ ‪-١٧٫١% ‪١ علیرضا جمالی و Emad.Sh
  ‪٢٣ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٨٬٢٥٤ ‪-١٨٫٣% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٢٤ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٧٬٤٤٢ ‪-١٨٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٥ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90 و Emad.Sh
  ‪٢٦ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٤٬٦١٠ ‪-٢٢٫١% ‪٠ AIDIN90
  ‪٢٧ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٤٨٬٥٦٥ ‪-٢٢٫٢% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٨ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٢٩٬٢٨٠ ‪-٢٢٫٨% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢٩ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١١٬٧٣٠ ‪-٢٢٫٨% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٠ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٢٩٬١٥٠ ‪-٢٣٫١% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣١ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤٣٬٤٠٠ ‪-٢٣٫٥% ‪٠ baradaran
  ‪٣٢ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٢٧٬٢٨٦ ‪-٢٤٫١% ‪١ revolution و Babak1
  ‪٣٣ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٣٥٬١٥٠ ‪-٢٤٫٧% ‪٠ matin
  ‪٣٤ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٣٩٬٣٠٤ ‪-٢٦٫٠% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٣٥ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٦٬٤٠٨ ‪-٢٦٫٣% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٣٦ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٢٩٬٤٣٠ ‪-٢٦٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٧ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٦٤٬١٦٠ ‪-٢٦٫٩% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٨ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٢٬٧٦٠ ‪-٢٧٫٦% ‪٢ AIDIN90 و mhjboursy و matin
  ‪٣٩ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٣٥٬٩١٢ ‪-٢٨٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪٤٠ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪١٧٬٥٩٠ ‪-٢٨٫٦% ‪٠ meisam317
  ‪٤١ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪٩٬٨٩٠ ‪-٢٩٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪٤٢ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١٢٬١٢٠ ‪-٢٩٫٥% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٣ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٤٩٬٦٤٠ ‪-٢٩٫٦% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٤٤ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٤٬٩٧٠ ‪-٣٠٫٢% ‪١ علیرضا جمالی و meisam317
  ‪٤٥ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٣٬٢٠٠ ‪-٣٠٫٦% ‪٠ AIDIN90
  ‪٤٦ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٢٩٬٣٣٠ ‪-٣١٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٧ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١٠٬٨٥٠ ‪-٣١٫٧% ‪٠ meisam317
  ‪٤٨ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٣٧٬٧٠٠ ‪-٣١٫٩% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٩ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٣٩٬٩٥٢ ‪-٣٢٫٩% ‪٠ meisam317
  ‪٥٠ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٣٧٬٨٩٠ ‪-٣٣٫٧% ‪٠ revolution
  ‪٥١ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١٢٬٠٩٠ ‪-٣٦٫٥% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥٢ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١١٬٦٨٠ ‪-٣٦٫٧% ‪٢ علیرضا جمالی و نادر کاظمی و baradaran
  ‪٥٣ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٢٥٬٠٠٠ ‪-٣٧٫٦% ‪١ mhjboursy و Babak1
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-١٩٫٨
  میانگین سود نمادها : ‪-١٧٫٩%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ٣٠مین روز(روز نهایی) مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٣٠ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 4. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #4793
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,438
  تشکر
  47,010
  تشکر شده 75,509 بار در 15,900 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  mohsen.mirzad ‪-٨٫١% شتران (‪-٢٦٫٦%‬) فولاد (‪١٣٫٧%‬) وساپا (‪-٢٩٫٧%‬) فملی (‪٢٥٫٩%‬) مرقام (‪-٢٣٫٨%‬)
  ‪٢ شاه بورس ‪-١٢٫٧% شدوص (‪-١٥٫٦%‬) فراور (‪١٠٫١%‬) ددام (‪-١٦٫٥%‬) کگاز (‪-٩٫٧%‬) بهپاک (‪-٣١٫٩%‬)
  ‪٣ Aiming ‪-١٤٫٨% کنور (‪-٤٫١%‬) غدیس (‪-٢٨٫١%‬) دارو (‪-١٣٫٨%‬) ومهان (‪-١٣٫٣%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪-١٩٫٠% خبهمن (‪-٣٧٫٩%‬) خدیزل (‪-٢٦٫٢%‬) قشیر (‪-٢٤٫١%‬) وپارس (‪-١٩٫٧%‬) حسیر (‪-١٫٨%‬) فولای (‪-٤٫١%‬)
  ‪٥ matin ‪-١٩٫٨% وپارس (‪-١٩٫٧%‬) فولای (‪-٤٫١%‬) خساپا (‪-٣١٫٠%‬) شپنا (‪-١٩٫٦%‬) شفارس (‪-٢٤٫٧%‬)
  ‪٦ meisam317 ‪-٢٠٫٧% رکیش (‪-٢٨٫٦%‬) دتولید (‪-٣٤٫٠%‬) ثاخت (‪-٣٠٫٩%‬) ثفارس (‪-٣٢٫٥%‬) فخوز (‪٢٢٫٣%‬)
  ‪٧ revolution ‪-٢١٫٧% قچار (‪-١٤٫٥%‬) قشیر (‪-٢٤٫١%‬) قزوین (‪-٣٣٫٨%‬) قشهد (‪-١٤٫١%‬)
  ‪٨ AIDIN90 ‪-٢١٫٩% خودرو (‪-٣٤٫١%‬) شپارس (‪-٢٤٫٠%‬) خساپا (‪-٣١٫٠%‬) شپنا (‪-١٩٫٦%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪-٠٫٩%‬)
  ‪٩ Emad.Sh ‪-٢٢٫٧% ثشاهد (‪-٢٩٫٩%‬) ثعمرا (‪-١٨٫٤%‬) وبوعلی (‪-٢٠٫٨%‬) ثباغ (‪-٢٢٫٦%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪١٠ baradaran ‪-٢٣٫٤% بترانس (‪-٢٥٫٠%‬) وخارزم (‪-٣٩٫٨%‬) دتوزیع (‪-١٦٫٨%‬) شگل (‪-١١٫٩%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪-٢٦٫٤% اتکام (‪-٢٠٫٤%‬) وخارزم (‪-٣٩٫٨%‬) کفرا (‪-٩٫٦%‬) رمپنا (‪-٣٤٫٤%‬) زمگسا (‪-٢٧٫٧%‬)
  ‪١٢ mhjboursy ‪-٢٦٫٥% خبهمن (‪-٣٧٫٩%‬) خدیزل (‪-٢٦٫٢%‬) خساپا (‪-٣١٫٠%‬) خمحور (‪-١٢٫٠%‬) خپارس (‪-٢٩٫٣%‬) ورنا (‪-٢٢٫٩%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-٢٩٫٦% دی (‪-٢٢٫١%‬) ثاخت (‪-٣٠٫٩%‬) حفاری (‪-٣٧٫١%‬) وبوعلی (‪-٢٠٫٨%‬) وخارزم (‪-٣٩٫٨%‬) کماسه (‪-٢٧٫٠%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٣٬٧٩٠ ‪٢٥٫٩% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٤٨٬٠٩٠ ‪٢٢٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪١٩٬٥٣٠ ‪١٣٫٧% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٦٬٨٥٠ ‪١٠٫١% ‪٠ شاه بورس
  ‪٥ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤١٬٤٨٠ ‪-٠٫٩% ‪٠ AIDIN90
  ‪٦ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٧٬٨٤٦ ‪-١٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪٧ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٣٬٥١٥ ‪-٤٫١% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٨ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٤٧٬٠٨٠ ‪-٤٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٩ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤٢٬٦٢٠ ‪-٩٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٠ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٢٩٠ ‪-٩٫٧% ‪٠ شاه بورس
  ‪١١ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٢٩٬٩٣٠ ‪-١١٫٩% ‪٠ baradaran
  ‪١٢ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٠٬٥٤٠ ‪-١٢٫٠% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٣ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٨٬٥١٥ ‪-١٣٫٣% ‪٠ Aiming
  ‪١٤ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥٠٬٦٥٠ ‪-١٣٫٨% ‪٠ Aiming
  ‪١٥ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٣٬١٣٠ ‪-١٤٫١% ‪٠ revolution
  ‪١٦ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٨١٬٢٦٥ ‪-١٤٫٥% ‪٠ revolution
  ‪١٧ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢٠٬٩٨٠ ‪-١٥٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٨ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٤٬٠١٠ ‪-١٦٫٥% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٩ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٥١٬٦٥١ ‪-١٦٫٨% ‪٠ baradaran
  ‪٢٠ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٨٬٢٤٦ ‪-١٨٫٤% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٢١ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٣٠٬٤٧٠ ‪-١٩٫٦% ‪١ AIDIN90 و matin
  ‪٢٢ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٤٬٥٦٠ ‪-١٩٫٧% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٢٣ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٧٬٣٠١ ‪-٢٠٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٤ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪٩٬٦٤٠ ‪-٢٠٫٨% ‪١ علیرضا جمالی و Emad.Sh
  ‪٢٥ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90 و Emad.Sh
  ‪٢٦ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٤٨٬٥٨٦ ‪-٢٢٫١% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٧ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٧٬٢٢٦ ‪-٢٢٫٦% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٢٨ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١١٬٧١٠ ‪-٢٢٫٩% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٩ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٢٨٬٩٠٠ ‪-٢٣٫٨% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣٠ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٤٬٢٦٠ ‪-٢٤٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٣١ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٢٧٬٢٧٩ ‪-٢٤٫١% ‪١ revolution و Babak1
  ‪٣٢ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٣٥٬١٤٠ ‪-٢٤٫٧% ‪٠ matin
  ‪٣٣ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤٢٬٥٤٠ ‪-٢٥٫٠% ‪٠ baradaran
  ‪٣٤ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٣٩٬٢٠٠ ‪-٢٦٫٢% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٣٥ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٢٧٬٨٢٠ ‪-٢٦٫٦% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣٦ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٦٤٬٠٣٠ ‪-٢٧٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٧ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٢٩٬٠٤٠ ‪-٢٧٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٨ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٣٥٬٨٨٩ ‪-٢٨٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٣٩ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪١٧٬٥٩٠ ‪-٢٨٫٦% ‪٠ meisam317
  ‪٤٠ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪٩٬٨٥٠ ‪-٢٩٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪٤١ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١٢٬٠٩٠ ‪-٢٩٫٧% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٢ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٤٩٬٤٢٠ ‪-٢٩٫٩% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٤٣ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٤٬٩٢٠ ‪-٣٠٫٩% ‪١ علیرضا جمالی و meisam317
  ‪٤٤ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٢٬٦٣٠ ‪-٣١٫٠% ‪٢ AIDIN90 و mhjboursy و matin
  ‪٤٥ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٣٧٬٦٥٦ ‪-٣١٫٩% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٦ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١٠٬٧٢٠ ‪-٣٢٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٤٧ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٣٧٬٨٠٠ ‪-٣٣٫٨% ‪٠ revolution
  ‪٤٨ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٣٩٬٢٨٢ ‪-٣٤٫٠% ‪٠ meisam317
  ‪٤٩ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٣٬٠٤٠ ‪-٣٤٫١% ‪٠ AIDIN90
  ‪٥٠ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٢٧٬٨٨٠ ‪-٣٤٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٥١ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١١٬٩٨٠ ‪-٣٧٫١% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥٢ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٢٤٬٨٨٠ ‪-٣٧٫٩% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٥٣ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١١٬١١٠ ‪-٣٩٫٨% ‪٢ علیرضا جمالی و نادر کاظمی و baradaran
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٢١٫٤
  میانگین سود نمادها : ‪-١٩٫٤%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ٣١مین روز() مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٦/٣١ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #4794
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,438
  تشکر
  47,010
  تشکر شده 75,509 بار در 15,900 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ mohsen.mirzad ‪-١٠٫٦% شتران (‪-٣٠٫٢%‬) فولاد (‪١١٫٤%‬) وساپا (‪-٣٢٫٠%‬) فملی (‪٢٢٫١%‬) مرقام (‪-٢٤٫١%‬)
  ‪٢ Aiming ‪-١٣٫٢% کنور (‪-١٫٢%‬) غدیس (‪-٢٨٫١%‬) دارو (‪-١٤٫٠%‬) ومهان (‪-٩٫٤%‬)
  ‪٣ شاه بورس ‪-١٣٫٩% شدوص (‪-١٥٫٦%‬) فراور (‪٥٫٦%‬) ددام (‪-١٧٫٥%‬) کگاز (‪-٩٫٨%‬) بهپاک (‪-٣٢٫٢%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪-٢٠٫١% خبهمن (‪-٤٠٫٨%‬) خدیزل (‪-٢٦٫٢%‬) قشیر (‪-٢٤٫٢%‬) وپارس (‪-٢٣٫٦%‬) حسیر (‪-١٫٨%‬) فولای (‪-٤٫٢%‬)
  ‪٥ revolution ‪-٢١٫٤% قچار (‪-١٣٫٤%‬) قشیر (‪-٢٤٫٢%‬) قزوین (‪-٣٣٫٩%‬) قشهد (‪-١٤٫١%‬)
  ‪٦ matin ‪-٢٢٫٠% وپارس (‪-٢٣٫٦%‬) فولای (‪-٤٫٢%‬) خساپا (‪-٣٤٫١%‬) شپنا (‪-٢٣٫٤%‬) شفارس (‪-٢٤٫٨%‬)
  ‪٧ Emad.Sh ‪-٢٣٫١% ثشاهد (‪-٣٠٫٢%‬) ثعمرا (‪-٢٢٫٢%‬) وبوعلی (‪-٢٢٫٥%‬) ثباغ (‪-١٩٫٠%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪٨ meisam317 ‪-٢٣٫٣% رکیش (‪-٢٨٫٧%‬) دتولید (‪-٣٧٫٣%‬) ثاخت (‪-٣٤٫٣%‬) ثفارس (‪-٣٤٫٣%‬) فخوز (‪١٨٫٠%‬)
  ‪٩ AIDIN90 ‪-٢٣٫٦% خودرو (‪-٣٦٫٩%‬) شپارس (‪-٢٣٫٥%‬) خساپا (‪-٣٤٫١%‬) شپنا (‪-٢٣٫٤%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪-٢٫٠%‬)
  ‪١٠ baradaran ‪-٢٤٫٠% بترانس (‪-٢٦٫٨%‬) وخارزم (‪-٤٠٫٢%‬) دتوزیع (‪-١٥٫٦%‬) شگل (‪-١٣٫٣%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪-٢٦٫٨% اتکام (‪-١٧٫٥%‬) وخارزم (‪-٤٠٫٢%‬) کفرا (‪-١٠٫٩%‬) رمپنا (‪-٣٥٫٨%‬) زمگسا (‪-٢٩٫٥%‬)
  ‪١٢ mhjboursy ‪-٢٨٫١% خبهمن (‪-٤٠٫٨%‬) خدیزل (‪-٢٦٫٢%‬) خساپا (‪-٣٤٫١%‬) خمحور (‪-١٢٫٠%‬) خپارس (‪-٣٢٫٣%‬) ورنا (‪-٢٣٫١%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-٣٠٫٥% دی (‪-١٨٫٥%‬) ثاخت (‪-٣٤٫٣%‬) حفاری (‪-٤٠٫٢%‬) وبوعلی (‪-٢٢٫٥%‬) وخارزم (‪-٤٠٫٢%‬) کماسه (‪-٢٧٫٤%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٢٬٧٦٠ ‪٢٢٫١% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٤٦٬٣٩٠ ‪١٨٫٠% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪١٩٬١٣٠ ‪١١٫٤% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٥٬٧٥٠ ‪٥٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪٥ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٤٨٬٥٣٠ ‪-١٫٢% ‪٠ Aiming
  ‪٦ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٧٬٨٤٦ ‪-١٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪٧ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤١٬٠١٠ ‪-٢٫٠% ‪٠ AIDIN90
  ‪٨ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٣٬٤٥٨ ‪-٤٫٢% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٩ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪١٩٬٣٤١ ‪-٩٫٤% ‪٠ Aiming
  ‪١٠ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬٢٨٠ ‪-٩٫٨% ‪٠ شاه بورس
  ‪١١ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤٢٬٠٣٠ ‪-١٠٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٢ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٠٬٥٣٠ ‪-١٢٫٠% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٣ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٢٩٬٤٥٠ ‪-١٣٫٣% ‪٠ baradaran
  ‪١٤ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٨٣٬٦٣٦ ‪-١٣٫٤% ‪٠ revolution
  ‪١٥ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥٠٬٥٣٠ ‪-١٤٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪١٦ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٣٬١٣٠ ‪-١٤٫١% ‪٠ revolution
  ‪١٧ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٥٢٬٤٢٠ ‪-١٥٫٦% ‪٠ baradaran
  ‪١٨ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢٠٬٩٧٠ ‪-١٥٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪١٩ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٣٬٨٤٠ ‪-١٧٫٥% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٠ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٧٬٥٧٢ ‪-١٧٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢١ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٥٠٬٨٥٨ ‪-١٨٫٥% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٢ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٨٬٠٣٥ ‪-١٩٫٠% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٢٣ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90 و Emad.Sh
  ‪٢٤ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٦٬٩١٧ ‪-٢٢٫٢% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٢٥ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪٩٬٤٣٠ ‪-٢٢٫٥% ‪١ علیرضا جمالی و Emad.Sh
  ‪٢٦ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١١٬٦٨٠ ‪-٢٣٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٧ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٢٩٬٠٤٠ ‪-٢٣٫٤% ‪١ AIDIN90 و matin
  ‪٢٨ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٤٬٣٥٠ ‪-٢٣٫٥% ‪٠ AIDIN90
  ‪٢٩ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٤٬٣٤٠ ‪-٢٣٫٦% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٣٠ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٢٨٬٧٧٠ ‪-٢٤٫١% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣١ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٢٧٬٢٦١ ‪-٢٤٫٢% ‪١ revolution و Babak1
  ‪٣٢ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٣٥٬١٢٠ ‪-٢٤٫٨% ‪٠ matin
  ‪٣٣ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٣٩٬٢٠٣ ‪-٢٦٫٢% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٣٤ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٤١٬٥٣٠ ‪-٢٦٫٨% ‪٠ baradaran
  ‪٣٥ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٦٣٬٧٣٠ ‪-٢٧٫٤% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٦ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٣٥٬٨٥٥ ‪-٢٨٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٣٧ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪١٧٬٥٨٠ ‪-٢٨٫٧% ‪٠ meisam317
  ‪٣٨ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٢٨٬٣١٠ ‪-٢٩٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٩ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٤٩٬٢٢٠ ‪-٣٠٫٢% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٤٠ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٢٦٬٤٥٠ ‪-٣٠٫٢% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤١ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١١٬٧٠٠ ‪-٣٢٫٠% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٢ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٣٧٬٤٨٩ ‪-٣٢٫٢% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٣ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪٩٬٤٤٠ ‪-٣٢٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪٤٤ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٣٧٬٧٨٠ ‪-٣٣٫٩% ‪٠ revolution
  ‪٤٥ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٢٬٥١٠ ‪-٣٤٫١% ‪٢ AIDIN90 و mhjboursy و matin
  ‪٤٦ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٤٬٦٨٠ ‪-٣٤٫٣% ‪١ علیرضا جمالی و meisam317
  ‪٤٧ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪١٠٬٤٣٠ ‪-٣٤٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٤٨ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٢٧٬٢٨٠ ‪-٣٥٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٩ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٢٬٩١٠ ‪-٣٦٫٩% ‪٠ AIDIN90
  ‪٥٠ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٣٧٬٣٣٠ ‪-٣٧٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٥١ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١١٬٣٩٠ ‪-٤٠٫٢% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥٢ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١١٬٠٢٠ ‪-٤٠٫٢% ‪٢ علیرضا جمالی و نادر کاظمی و baradaran
  ‪٥٣ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٢٣٬٧٠٠ ‪-٤٠٫٨% ‪١ mhjboursy و Babak1
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٢٢٫٨
  میانگین سود نمادها : ‪-٢٠٫٣%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ٢٥مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٧/١ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 8. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #4795
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,438
  تشکر
  47,010
  تشکر شده 75,509 بار در 15,900 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم و با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب mohsen.mirzad و جناب Aiming و جناب شاه بورس) نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  mohsen.mirzad ‪-١٠٫٤% شتران (‪-٣٢٫٠%‬) فولاد (‪١٥٫٧%‬) وساپا (‪-٣٥٫٣%‬) فملی (‪٢٤٫٤%‬) مرقام (‪-٢٤٫٥%‬)
  ‪٢ Aiming ‪-١١٫١% کنور (‪٢٫١%‬) غدیس (‪-٢٨٫٤%‬) دارو (‪-١٢٫٦%‬) ومهان (‪-٥٫٦%‬)
  ‪٣ شاه بورس ‪-١٥٫٥% شدوص (‪-١٥٫٧%‬) فراور (‪٢٫١%‬) ددام (‪-١٨٫٨%‬) کگاز (‪-١٠٫١%‬) بهپاک (‪-٣٤٫٨%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪-٢٠٫٤% خبهمن (‪-٣٩٫٤%‬) خدیزل (‪-٢٦٫٧%‬) قشیر (‪-٢٤٫٢%‬) وپارس (‪-٢٥٫٧%‬) حسیر (‪-١٫٨%‬) فولای (‪-٤٫٩%‬)
  ‪٥ revolution ‪-٢١٫٩% قچار (‪-١٢٫٢%‬) قشیر (‪-٢٤٫٢%‬) قزوین (‪-٣٥٫٧%‬) قشهد (‪-١٥٫٤%‬)
  ‪٦ Emad.Sh ‪-٢٢٫٠% ثشاهد (‪-٣١٫٠%‬) ثعمرا (‪-٢٢٫٣%‬) وبوعلی (‪-١٩٫٩%‬) ثباغ (‪-١٥٫٣%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬)
  ‪٧ AIDIN90 ‪-٢٢٫٩% خودرو (‪-٣٥٫٦%‬) شپارس (‪-٢٢٫٢%‬) خساپا (‪-٣٥٫٢%‬) شپنا (‪-٢٤٫٨%‬) شستا (‪-٢١٫٧%‬) شبندر (‪٢٫٢%‬)
  ‪٨ matin ‪-٢٣٫١% وپارس (‪-٢٥٫٧%‬) فولای (‪-٤٫٩%‬) خساپا (‪-٣٥٫٢%‬) شپنا (‪-٢٤٫٨%‬) شفارس (‪-٢٤٫٩%‬)
  ‪٩ baradaran ‪-٢٤٫٧% بترانس (‪-٢٩٫٨%‬) وخارزم (‪-٣٨٫٠%‬) دتوزیع (‪-١٧٫٩%‬) شگل (‪-١٣٫١%‬)
  ‪١٠ meisam317 ‪-٢٤٫٩% رکیش (‪-٣٠٫٢%‬) دتولید (‪-٣٩٫٠%‬) ثاخت (‪-٣٦٫٢%‬) ثفارس (‪-٣٧٫٥%‬) فخوز (‪١٨٫٥%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪-٢٥٫٣% اتکام (‪-١٣٫٤%‬) وخارزم (‪-٣٨٫٠%‬) کفرا (‪-١١٫٥%‬) رمپنا (‪-٣٣٫٣%‬) زمگسا (‪-٣٠٫١%‬)
  ‪١٢ mhjboursy ‪-٢٩٫٢% خبهمن (‪-٣٩٫٤%‬) خدیزل (‪-٢٦٫٧%‬) خساپا (‪-٣٥٫٢%‬) خمحور (‪-١٢٫١%‬) خپارس (‪-٣٥٫١%‬) ورنا (‪-٢٦٫٨%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-٢٩٫٧% دی (‪-١٤٫٤%‬) ثاخت (‪-٣٦٫٢%‬) حفاری (‪-٤١٫٩%‬) وبوعلی (‪-١٩٫٩%‬) وخارزم (‪-٣٨٫٠%‬) کماسه (‪-٢٨٫٠%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ فملی ‪٢٦٬٨٣٠ ‪٣٣٬٣٨٠ ‪٢٤٫٤% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢ فخوز ‪٣٩٬٣٢٠ ‪٤٦٬٥٩٠ ‪١٨٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٣ فولاد ‪١٧٬١٨٠ ‪١٩٬٨٨٠ ‪١٥٫٧% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤ شبندر ‪٤١٬٨٦٠ ‪٤٢٬٧٨٠ ‪٢٫٢% ‪٠ AIDIN90
  ‪٥ فراور ‪٢٤٬٣٨٠ ‪٢٤٬٨٩٠ ‪٢٫١% ‪٠ شاه بورس
  ‪٦ کنور ‪٤٩٬١٠٠ ‪٥٠٬١٢٠ ‪٢٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٧ حسیر ‪٢٨٬٣٥٧ ‪٢٧٬٨٤٦ ‪-١٫٨% ‪٠ Babak1
  ‪٨ فولای ‪٥٥٬٧٨٣ ‪٥٣٬٠٤٤ ‪-٤٫٩% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٩ ومهان ‪٢١٬٣٥٢ ‪٢٠٬١٦٣ ‪-٥٫٦% ‪٠ Aiming
  ‪١٠ کگاز ‪٢٩٬١٢٠ ‪٢٦٬١٧٠ ‪-١٠٫١% ‪٠ شاه بورس
  ‪١١ کفرا ‪٤٧٬١٥٠ ‪٤١٬٧٥٠ ‪-١١٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٢ خمحور ‪٦٨٬٨١٠ ‪٦٠٬٤٩٠ ‪-١٢٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٣ قچار ‪٢١٢٬٠٩٦ ‪١٨٦٬١٦٢ ‪-١٢٫٢% ‪٠ revolution
  ‪١٤ دارو ‪٥٨٬٧٧٠ ‪٥١٬٣٤٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ Aiming
  ‪١٥ شگل ‪٣٣٬٩٧٠ ‪٢٩٬٥٣٠ ‪-١٣٫١% ‪٠ baradaran
  ‪١٦ اتکام ‪٩٬١٧٧ ‪٧٬٩٤٧ ‪-١٣٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٧ دی ‪٦٢٬٤٠٤ ‪٥٣٬٤٠٠ ‪-١٤٫٤% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٨ ثباغ ‪٢٢٬٢٥٧ ‪١٨٬٨٦٠ ‪-١٥٫٣% ‪٠ Emad.Sh
  ‪١٩ قشهد ‪٣٨٬٥٩٠ ‪٣٢٬٦٦٠ ‪-١٥٫٤% ‪٠ revolution
  ‪٢٠ شدوص ‪٢٤٬٨٥٠ ‪٢٠٬٩٥٠ ‪-١٥٫٧% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢١ دتوزیع ‪٦٢٬٠٧٦ ‪٥٠٬٩٨١ ‪-١٧٫٩% ‪٠ baradaran
  ‪٢٢ ددام ‪١٦٬٧٧٠ ‪١٣٬٦٢٠ ‪-١٨٫٨% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٣ وبوعلی ‪١٢٬١٧٠ ‪٩٬٧٥٠ ‪-١٩٫٩% ‪١ علیرضا جمالی و Emad.Sh
  ‪٢٤ شستا ‪٤٧٬٤٦٠ ‪٣٧٬١٤٠ ‪-٢١٫٧% ‪١ AIDIN90 و Emad.Sh
  ‪٢٥ شپارس ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٤٬٦٠٠ ‪-٢٢٫٢% ‪٠ AIDIN90
  ‪٢٦ ثعمرا ‪٣٤٬٥٩٤ ‪٢٦٬٨٩٣ ‪-٢٢٫٣% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٢٧ قشیر ‪٣٥٬٩٤٢ ‪٢٧٬٢٢٩ ‪-٢٤٫٢% ‪١ revolution و Babak1
  ‪٢٨ مرقام ‪٣٧٬٩٣٠ ‪٢٨٬٦٢٠ ‪-٢٤٫٥% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢٩ شپنا ‪٣٧٬٩١٠ ‪٢٨٬٥٢٠ ‪-٢٤٫٨% ‪١ AIDIN90 و matin
  ‪٣٠ شفارس ‪٤٦٬٦٨٠ ‪٣٥٬٠٨٠ ‪-٢٤٫٩% ‪٠ matin
  ‪٣١ وپارس ‪٥٬٦٨٠ ‪٤٬٢٢٠ ‪-٢٥٫٧% ‪١ Babak1 و matin
  ‪٣٢ خدیزل ‪٥٣٬١١٤ ‪٣٨٬٩٥٩ ‪-٢٦٫٧% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٣٣ ورنا ‪١٥٬١٩٠ ‪١١٬١٢٠ ‪-٢٦٫٨% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٤ کماسه ‪٨٧٬٧٥٠ ‪٦٣٬٢١٠ ‪-٢٨٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٥ غدیس ‪٤٩٬٨٨٢ ‪٣٥٬٧٢٧ ‪-٢٨٫٤% ‪٠ Aiming
  ‪٣٦ بترانس ‪٥٦٬٧١٠ ‪٣٩٬٨٣٠ ‪-٢٩٫٨% ‪٠ baradaran
  ‪٣٧ زمگسا ‪٤٠٬١٦٠ ‪٢٨٬٠٦٠ ‪-٣٠٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٨ رکیش ‪٢٤٬٦٤٠ ‪١٧٬١٩٠ ‪-٣٠٫٢% ‪٠ meisam317
  ‪٣٩ ثشاهد ‪٧٠٬٥٤٠ ‪٤٨٬٦٨٠ ‪-٣١٫٠% ‪٠ Emad.Sh
  ‪٤٠ شتران ‪٣٧٬٩١٠ ‪٢٥٬٧٨٠ ‪-٣٢٫٠% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤١ رمپنا ‪٤٢٬٥١٠ ‪٢٨٬٣٧٠ ‪-٣٣٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٢ بهپاک ‪٥٥٬٣٢٥ ‪٣٦٬٠٩٦ ‪-٣٤٫٨% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٣ خپارس ‪١٣٬٩٤٠ ‪٩٬٠٥٠ ‪-٣٥٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪٤٤ خساپا ‪٣٬٨١٠ ‪٢٬٤٧٠ ‪-٣٥٫٢% ‪٢ AIDIN90 و mhjboursy و matin
  ‪٤٥ وساپا ‪١٧٬٢٠٠ ‪١١٬١٢٠ ‪-٣٥٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٦ خودرو ‪٤٬٦١٠ ‪٢٬٩٧٠ ‪-٣٥٫٦% ‪٠ AIDIN90
  ‪٤٧ قزوین ‪٥٧٬١٣٠ ‪٣٦٬٧٤٠ ‪-٣٥٫٧% ‪٠ revolution
  ‪٤٨ ثاخت ‪٧٬١٢٠ ‪٤٬٥٤٠ ‪-٣٦٫٢% ‪١ علیرضا جمالی و meisam317
  ‪٤٩ ثفارس ‪١٥٬٨٨٠ ‪٩٬٩٣٠ ‪-٣٧٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٥٠ وخارزم ‪١٨٬٤٤٠ ‪١١٬٤٣٠ ‪-٣٨٫٠% ‪٢ علیرضا جمالی و نادر کاظمی و baradaran
  ‪٥١ دتولید ‪٥٩٬٥٥٥ ‪٣٦٬٣٥٤ ‪-٣٩٫٠% ‪٠ meisam317
  ‪٥٢ خبهمن ‪٤٠٬٠٤٠ ‪٢٤٬٢٧٠ ‪-٣٩٫٤% ‪١ mhjboursy و Babak1
  ‪٥٣ حفاری ‪١٩٬٠٥٠ ‪١١٬٠٦٠ ‪-٤١٫٩% ‪٠ علیرضا جمالی
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٣
  شمار کل نماد ها: ‪٦٦
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٢٣٫٢
  میانگین سود نمادها : ‪-٢٠٫٤%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 42510
  این نتایج مربوط به ٢٦مین روز(روز نهایی) مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٢٩ تا ١٣٩٩/٧/٢ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 10. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #4796
  ستاره دار (4) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  2,886
  تشکر
  32,559
  تشکر شده 11,717 بار در 2,282 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  سلام

  سروش 1315

  پترول 100
  ارفع 100
  شگويا 100
  وخارزم 100
  وغدیر 100  سروش1316

  ختور90
  هرمز87
  قرن 78
  افق 49  سروش1317

  وامید 37
  ثباغ 37
  سرچشمه 35
  شکربن 18
  شبصیر 17
  دتماد (از رو دست میثم2020)


  دلیل پایش رایانه ای


  پ.ن میانگین سود ماه منفی 20 :|

  پ.ن2: امکانش هست از سبدی که در مسابقه هفتگی ، هفته گذشته ثبت شده و این هفته صف خرید هست ، در مسابقه ماهانه واردشان کرد؟

  پ.ن3: اگر امکانش هست استثنا قایل بشین این ماه با 3 اکانت حضور پیدا کنم (و نمادهایی هم که صف خرید قفل هستن حذف نفرمایید)

  بدون دریافت ستاره بعنوان شرکت کننده آزاد خارج از دور رقابتی
  1- تائید شد.( ارفع ، شگویا ، وخارزم ، وغدیر)

  انتخاب نماد پترول مغایر با قوانین مسابقه است ، حجم صف خرید بیش از حجم میانگین ماه می باشد.
  لطفا طبق فرمت و مطابق قوانین مسابقه سبد انتخاب فرمائید.
  در مسابقات آتی توضیحات کامل از علت انتخاب عنوان فرمائید.
  ویرایش توسط navasan : 2020/09/25 در ساعت 22:48
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

 12. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید sooroosh1315 از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #4797
  ستاره دار(3)
  تاریخ عضویت
  Jan 2014
  نوشته ها
  822
  تشکر
  1,040
  تشکر شده 3,387 بار در 736 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  سلام
  ۱-اریا
  ۲-قچار
  ۳-بکاب
  ۴-بموتو
  ۵-وسخراج
  ۶-صبا
  همگی بدلیل روند صعودی و تکنیکال مناسب  قچار ، بکاب ، وسخراج ، صبا قابل انتخاب نمی باشند و مغایر با قوانین مسابقه می باشند
  در مهلت زمانی مسابقه ، میتوانید اصلاح فرمائید
  ویرایش توسط navasan : 2020/09/25 در ساعت 22:54

 14. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید arman36 از ایشان تشکر کرده اند:


 15. #4798
  ستاره دار (5) شاه بورس آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  نوشته ها
  320
  تشکر
  1,978
  تشکر شده 1,351 بار در 280 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت سروران‌گرامی
  ۱...کحافظ
  ۲...کویر
  ۳...شیران
  ۴...فرآور
  ۵...کی بی سی
  ۶...غبشهر
  همگی به دلیل اصلاح سنگین


  2- تائید شد.( کحافظ ، کویر ، شیران ، کی بی سی ، غبشهر)
  ویرایش توسط navasan : 2020/09/25 در ساعت 23:00
  موفق كسي است كه با آجرهايي كه بطرفش پرتاب مي شود، يك بناي محكم بسازد

 16. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید شاه بورس از ایشان تشکر کرده اند:


 17. #4799
  ستاره دار (1)
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  172
  تشکر
  94
  تشکر شده 750 بار در 167 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  سام علیک
  تکنو-کتوکا-وملی-غدشت-قمرو
  همگی اصلاح سنگین داشتن  3- تائید شد.( تکنو ، کتوکا ، وملی ، غدشت ، قمرو)
  ویرایش توسط navasan : 2020/09/25 در ساعت 23:04

 18. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید حاج اژدر از ایشان تشکر کرده اند:


 19. #4800
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,438
  تشکر
  47,010
  تشکر شده 75,509 بار در 15,900 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  mhjboursy
  دی
  صبا
  ساروم
  شیران
  شپارس
  دپارس
  ------------------
  دلیل همه: وضع مناسب نشانگر مکدی و شاخص قدرت نسبی و بختامدی و نسبت‌های مناسب حقیقی حقوقی و حجم مناسب و افت قیمت مناسب نسبت به وضع بنیادی
  4- تائید شد.( دی ، ساروم ، شیران ، شپارس ، دپارس)

  نماد صبا قابل انتخاب نمی باشد ، حجم صف خرید بیش از میانگین ماه است.
  ویرایش توسط navasan : 2020/09/25 در ساعت 23:09
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 20. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 4 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (2 کاربران و 2 مهمان ها)

 1. farzadi،
 2. navasan

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •