صفحه 483 از 483 نخست ... 383433473480481482483
نمایش نتایج: از 4,821 به 4,822 از 4822

موضوع: مسابقه ماهانه سایت بورسی

 1. #4821
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,214
  تشکر
  46,488
  تشکر شده 73,772 بار در 15,676 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ مباشر ‪٢٫٣% تاپیکو (‪٧٫٩%‬) ‪فرزین (؟) کمنگنز (‪٣٫٨%‬) ریشمک (‪-٤٫٩%‬)
  ‪٢ mhjboursy ‪١٫٣% دی (‪٠٫٩%‬) ساروم (‪٤٫٠%‬) شیران (‪-٤٫١%‬) شپارس (‪٤٫٤%‬) دپارس (‪١٫١%‬)
  ‪٣ Babak1 ‪١٫١% تاپیکو (‪٧٫٩%‬) دی (‪٠٫٩%‬) اسیا (‪٠٫٥%‬) بکهنوج (‪-٨٫٥%‬) فرابورس (‪٤٫٩%‬)
  ‪٤ farhad1353 ‪٠٫٥% تیپیکو (‪-٦٫٢%‬) کحافظ (‪١٫٣%‬) فرابورس (‪٤٫٩%‬) فسرب (‪-٣٫٠%‬) شبصیر (‪٥٫٤%‬)
  ‪٥ شاه بورس ‪٠٫٢% کحافظ (‪١٫٣%‬) کویر (‪-٣٫٢%‬) شیران (‪-٤٫١%‬) کیبیسی (‪-١٫٦%‬) غبشهر (‪٨٫٦%‬)
  ‪٦ sooroosh1315 ‪-٠٫١% ارفع (‪١٫٢%‬) شگویا (‪٢٫٠%‬) وخارزم (‪-١٫٧%‬) وغدیر (‪-١٫٨%‬)
  ‪٧ Aiming ‪-٠٫٢% غدیس (‪-٠٫٥%‬) دارو (‪٠٫١%‬) ومهان (‪-٠٫٨%‬) واتی (‪٠٫٧%‬)
  ‪٨ حاج اژدر ‪-١٫٢% تکنو (‪-٠٫١%‬) کتوکا (‪-٠٫٠%‬) وملی (‪-٥٫١%‬) غدشت (‪-٠٫٧%‬) قمرو (‪٠٫٠%‬)
  ‪٩ mmeymari ‪-١٫٢% زشگزا (‪٣٫٦%‬) زکوثر (‪-٥٫٦%‬) کاوه (‪٤٫٩%‬) کاما (‪-٧٫٦%‬)
  ‪١٠ Zigurat ‪-١٫٩% اسیا (‪٠٫٥%‬) شبندر (‪-٢٫٧%‬) ومعادن (‪-٠٫٣%‬) کنور (‪-٥٫٢%‬)
  ‪١١ وحید20 ‪-٢٫٠% اسیا (‪٠٫٥%‬) پتایر (‪-٤٫٤%‬) زشگزا (‪٣٫٦%‬) کاما (‪-٧٫٦%‬)
  ‪١٢ مایکل داگلاس ‪-٢٫٢% فولاد (‪-٥٫١%‬) کاوه (‪٤٫٩%‬) کرماشا (‪-٣٫٠%‬) وسکاب (‪-٥٫٨%‬) وغدیر (‪-١٫٨%‬)
  ‪١٣ majid664 ‪-٢٫٧% اریا (‪-٦٫٠%‬) ارفع (‪١٫٢%‬) شگویا (‪٢٫٠%‬) دارایکم (‪-٩٫٩%‬) ورنا (‪-٠٫٨%‬)
  ‪١٤ دیباج ‪-٣٫٠% ‪فرزین (؟) فولاد (‪-٥٫١%‬) وغدیر (‪-١٫٨%‬) دابور (‪-٠٫٥%‬) سرچشمه (‪-٧٫٩%‬) مبین (‪٠٫١%‬)
  ‪١٥ جان اسنو. ‪-٣٫٣% دی (‪٠٫٩%‬) فولاد (‪-٥٫١%‬) شبندر (‪-٢٫٧%‬) شراز (‪-٢٫٠%‬) کاما (‪-٧٫٦%‬)
  ‪١٦ navasan ‪-٣٫٤% اریا (‪-٦٫٠%‬) کاما (‪-٧٫٦%‬) شگویا (‪٢٫٠%‬) شراز (‪-٢٫٠%‬)
  ‪١٧ علیرضا جمالی ‪-٣٫٦% ثاخت (‪-٥٫١%‬) حفاری (‪-٥٫٣%‬) وبوعلی (‪-٤٫١%‬) وخارزم (‪-١٫٧%‬) وتجارت (‪-٦٫١%‬) دی (‪٠٫٩%‬)
  ‪١٨ mohsen.mirzad ‪-٣٫٩% شخارک (‪-٢٫٧%‬) کاوه (‪٤٫٩%‬) فولاد (‪-٥٫١%‬) شتران (‪-٨٫٩%‬) فملی (‪-٧٫٩%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ غبشهر ‪٢١٬٥٨٠ ‪٢٣٬٤٣٠ ‪٨٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢ تاپیکو ‪١٩٬٨٨٠ ‪٢١٬٤٦٠ ‪٧٫٩% ‪١ مباشر و Babak1
  ‪٣ شبصیر ‪١٤٠٬٦٥٤ ‪١٤٨٬٢١٥ ‪٥٫٤% ‪٠ farhad1353
  ‪٤ فرابورس ‪٥٩٬٤٧٠ ‪٦٢٬٤٠٥ ‪٤٫٩% ‪١ farhad1353 و Babak1
  ‪٥ کاوه ‪٢٣٬٩٣٠ ‪٢٥٬١٠٠ ‪٤٫٩% ‪٢ mohsen.mirzad و مایکل داگلاس و mmeymari
  ‪٦ شپارس ‪١٤٬٦٠٠ ‪١٥٬٢٤٠ ‪٤٫٤% ‪٠ mhjboursy
  ‪٧ ساروم ‪٢٥٬٧٥٠ ‪٢٦٬٧٩٠ ‪٤٫٠% ‪٠ mhjboursy
  ‪٨ کمنگنز ‪٩٠٬١٢٠ ‪٩٣٬٥٠٠ ‪٣٫٨% ‪٠ مباشر
  ‪٩ زشگزا ‪٩٠٬٩٢١ ‪٩٤٬١٧٦ ‪٣٫٦% ‪١ mmeymari و وحید20
  ‪١٠ شگویا ‪١٧٬٠٨٥ ‪١٧٬٤٢٣ ‪٢٫٠% ‪٢ sooroosh1315 و majid664 و navasan
  ‪١١ کحافظ ‪١٦٬٢٦٠ ‪١٦٬٤٧٠ ‪١٫٣% ‪١ شاه بورس و farhad1353
  ‪١٢ ارفع ‪٢٠٬٢١٩ ‪٢٠٬٤٥٨ ‪١٫٢% ‪١ sooroosh1315 و majid664
  ‪١٣ دپارس ‪٩٧٬٥٨٠ ‪٩٨٬٧٠٠ ‪١٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٤ دی ‪٥٣٬٤٠٠ ‪٥٣٬٨٧١ ‪٠٫٩% ‪٣ mhjboursy و Babak1 و جان اسنو. و علیرضا جمالی
  ‪١٥ واتی ‪١٣٬٦٦٠ ‪١٣٬٧٥٠ ‪٠٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪١٦ اسیا ‪٢٧٬١٩٠ ‪٢٧٬٣٢٠ ‪٠٫٥% ‪٢ Babak1 و Zigurat و وحید20
  ‪١٧ فرزین ‪٠ ‪٠ (؟) ‪١ مباشر و دیباج
  ‪١٨ مبین ‪٢٧٬٤٠٠ ‪٢٧٬٤٢٠ ‪٠٫١% ‪٠ دیباج
  ‪١٩ دارو ‪٥١٬٣٤٠ ‪٥١٬٣٧٠ ‪٠٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٢٠ قمرو ‪٣٧٬٢٦٠ ‪٣٧٬٢٦٠ ‪٠٫٠% ‪٠ حاج اژدر
  ‪٢١ کتوکا ‪١٥٠٬٧٣٥ ‪١٥٠٬٦٧٧ ‪-٠٫٠% ‪٠ حاج اژدر
  ‪٢٢ تکنو ‪١٥٬٤٣٠ ‪١٥٬٤٢٠ ‪-٠٫١% ‪٠ حاج اژدر
  ‪٢٣ ومعادن ‪١٧٬٧٥٠ ‪١٧٬٧٠٠ ‪-٠٫٣% ‪٠ Zigurat
  ‪٢٤ دابور ‪٤١٬٤٦٠ ‪٤١٬٢٦٠ ‪-٠٫٥% ‪٠ دیباج
  ‪٢٥ غدیس ‪٣٥٬٧٢٧ ‪٣٥٬٥٣٤ ‪-٠٫٥% ‪٠ Aiming
  ‪٢٦ غدشت ‪٣٠٨٬٦٥٠ ‪٣٠٦٬٣٥٠ ‪-٠٫٧% ‪٠ حاج اژدر
  ‪٢٧ ومهان ‪٢٠٬١٦٣ ‪٢٠٬٠٠٤ ‪-٠٫٨% ‪٠ Aiming
  ‪٢٨ ورنا ‪١١٬١٢٠ ‪١١٬٠٣٠ ‪-٠٫٨% ‪٠ majid664
  ‪٢٩ کیبیسی ‪٣٧٬٠٠٢ ‪٣٦٬٣٩٣ ‪-١٫٦% ‪٠ شاه بورس
  ‪٣٠ وخارزم ‪١١٬٤٣٠ ‪١١٬٢٤٠ ‪-١٫٧% ‪١ sooroosh1315 و علیرضا جمالی
  ‪٣١ وغدیر ‪١٧٬٤٨٠ ‪١٧٬١٦٠ ‪-١٫٨% ‪٢ sooroosh1315 و مایکل داگلاس و دیباج
  ‪٣٢ شراز ‪١١٠٬٣٣٦ ‪١٠٨٬١٨٤ ‪-٢٫٠% ‪١ جان اسنو. و navasan
  ‪٣٣ شبندر ‪٤٢٬٧٨٠ ‪٤١٬٦٣٠ ‪-٢٫٧% ‪١ جان اسنو. و Zigurat
  ‪٣٤ شخارک ‪٥٠٬٦٩٠ ‪٤٩٬٣١٠ ‪-٢٫٧% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣٥ کرماشا ‪٥٠٬٢٠٠ ‪٤٨٬٧٠٠ ‪-٣٫٠% ‪٠ مایکل داگلاس
  ‪٣٦ فسرب ‪١٢٥٬٩٢٠ ‪١٢٢٬١٤٠ ‪-٣٫٠% ‪٠ farhad1353
  ‪٣٧ کویر ‪١٣٬٨٧٠ ‪١٣٬٤٣٠ ‪-٣٫٢% ‪٠ شاه بورس
  ‪٣٨ وبوعلی ‪٩٬٧٥٠ ‪٩٬٣٥٠ ‪-٤٫١% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٩ شیران ‪٣٠٬٤٠٠ ‪٢٩٬١٤٠ ‪-٤٫١% ‪١ شاه بورس و mhjboursy
  ‪٤٠ پتایر ‪١٠٤٬٠٨٠ ‪٩٩٬٤٨٠ ‪-٤٫٤% ‪٠ وحید20
  ‪٤١ ریشمک ‪٤٠٬٦٣٦ ‪٣٨٬٦٥٩ ‪-٤٫٩% ‪٠ مباشر
  ‪٤٢ ثاخت ‪٤٬٥٤٠ ‪٤٬٣١٠ ‪-٥٫١% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٤٣ فولاد ‪١٩٬٨٨٠ ‪١٨٬٨٧٠ ‪-٥٫١% ‪٣ mohsen.mirzad و جان اسنو. و مایکل داگلاس و دیباج
  ‪٤٤ وملی ‪٥٦٠٬٨١٠ ‪٥٣٢٬٢٢٠ ‪-٥٫١% ‪٠ حاج اژدر
  ‪٤٥ کنور ‪٥٠٬١٢٠ ‪٤٧٬٥١٠ ‪-٥٫٢% ‪٠ Zigurat
  ‪٤٦ حفاری ‪١١٬٠٦٠ ‪١٠٬٤٧٠ ‪-٥٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٤٧ زکوثر ‪٢٣٬٩٠٠ ‪٢٢٬٥٥٠ ‪-٥٫٦% ‪٠ mmeymari
  ‪٤٨ وسکاب ‪٧٬٠٢٠ ‪٦٬٦١٠ ‪-٥٫٨% ‪٠ مایکل داگلاس
  ‪٤٩ اریا ‪١٩٢٬١٤٠ ‪١٨٠٬٥٩٦ ‪-٦٫٠% ‪١ majid664 و navasan
  ‪٥٠ وتجارت ‪٣٬١٤٠ ‪٢٬٩٥٠ ‪-٦٫١% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥١ تیپیکو ‪٦٢٬٠٣٠ ‪٥٨٬١٧٠ ‪-٦٫٢% ‪٠ farhad1353
  ‪٥٢ کاما ‪١٥٤٬٦٩٠ ‪١٤٢٬٨٧٠ ‪-٧٫٦% ‪٣ جان اسنو. و mmeymari و navasan و وحید20
  ‪٥٣ سرچشمه ‪١٠٬٨٠٠ ‪٩٬٩٤٤ ‪-٧٫٩% ‪٠ دیباج
  ‪٥٤ فملی ‪٣٣٬٣٨٠ ‪٣٠٬٧٣٠ ‪-٧٫٩% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥٥ بکهنوج ‪٦٥٬١٨٠ ‪٥٩٬٦٤٠ ‪-٨٫٥% ‪٠ Babak1
  ‪٥٦ شتران ‪٢٥٬٧٨٠ ‪٢٣٬٤٩٠ ‪-٨٫٩% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥٧ دارایکم ‪٢١٨٬١٨٠ ‪١٩٦٬٤٩٠ ‪-٩٫٩% ‪٠ majid664
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٨
  شمار کل نماد ها: ‪٨٥
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٧
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٢٫٠
  میانگین سود نمادها : ‪-١٫٦%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ
  این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٧/٢ تا ١٣٩٩/٧/٦ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 2. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #4822
  مدیر(ستاره دار6) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,214
  تشکر
  46,488
  تشکر شده 73,772 بار در 15,676 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ مباشر ‪٠٫٧% تاپیکو (‪٣٫٢%‬) فزرین (‪١٫٠%‬) کمنگنز (‪٣٫٦%‬) ریشمک (‪-٥٫٠%‬)
  ‪٢ mhjboursy ‪-١٫٠% دی (‪-٤٫٢%‬) ساروم (‪٣٫٨%‬) شیران (‪-٨٫٩%‬) شپارس (‪٤٫٣%‬) دپارس (‪٠٫١%‬)
  ‪٣ حاج اژدر ‪-١٫٤% تکنو (‪-٠٫١%‬) کتوکا (‪-٠٫١%‬) وملی (‪-٦٫٢%‬) غدشت (‪-٠٫٧%‬) قمرو (‪٠٫٠%‬)
  ‪٤ Babak1 ‪-١٫٨% تاپیکو (‪٣٫٢%‬) دی (‪-٤٫٢%‬) اسیا (‪-١٫٧%‬) بکهنوج (‪-٧٫٩%‬) فرابورس (‪١٫٧%‬)
  ‪٥ farhad1353 ‪-١٫٩% تیپیکو (‪-١٠٫٩%‬) کحافظ (‪٠٫٦%‬) فرابورس (‪١٫٧%‬) فسرب (‪-٣٫١%‬) شبصیر (‪٢٫٢%‬)
  ‪٦ Aiming ‪-٢٫١% غدیس (‪-٠٫٩%‬) دارو (‪-٠٫٥%‬) ومهان (‪-٥٫٧%‬) واتی (‪-١٫٢%‬)
  ‪٧ شاه بورس ‪-٢٫٤% کحافظ (‪٠٫٦%‬) کویر (‪-٤٫٧%‬) شیران (‪-٨٫٩%‬) کیبیسی (‪-٢٫٣%‬) غبشهر (‪٣٫٤%‬)
  ‪٨ وحید20 ‪-٣٫٠% اسیا (‪-١٫٧%‬) پتایر (‪-٥٫١%‬) زشگزا (‪٣٫٣%‬) کاما (‪-٨٫٦%‬)
  ‪٩ sooroosh1315 ‪-٤٫١% ارفع (‪-٣٫٩%‬) شگویا (‪٠٫٦%‬) وخارزم (‪-٦٫٦%‬) وغدیر (‪-٦٫٧%‬)
  ‪١٠ navasan ‪-٥٫٢% اریا (‪-١٠٫٧%‬) کاما (‪-٨٫٦%‬) شگویا (‪٠٫٦%‬) شراز (‪-٢٫١%‬)
  ‪١١ Zigurat ‪-٥٫٣% اسیا (‪-١٫٧%‬) شبندر (‪-٧٫٦%‬) ومعادن (‪-٢٫٠%‬) کنور (‪-٩٫٩%‬)
  ‪١٢ دیباج ‪-٥٫٥% فزرین (‪١٫٠%‬) فولاد (‪-٩٫٨%‬) وغدیر (‪-٦٫٧%‬) دابور (‪-١٫٢%‬) سرچشمه (‪-١٢٫٥%‬) مبین (‪-٣٫٦%‬)
  ‪١٣ علیرضا جمالی ‪-٦٫٢% ثاخت (‪-٥٫٣%‬) حفاری (‪-٥٫٧%‬) وبوعلی (‪-٤٫٧%‬) وخارزم (‪-٦٫٦%‬) وتجارت (‪-١٠٫٥%‬) دی (‪-٤٫٢%‬)
  ‪١٤ جان اسنو. ‪-٦٫٤% دی (‪-٤٫٢%‬) فولاد (‪-٩٫٨%‬) شبندر (‪-٧٫٦%‬) شراز (‪-٢٫١%‬) کاما (‪-٨٫٦%‬)
  ‪١٥ majid664 ‪-٦٫٦% اریا (‪-١٠٫٧%‬) ارفع (‪-٣٫٩%‬) شگویا (‪٠٫٦%‬) دارایکم (‪-١٨٫٢%‬) ورنا (‪-٠٫٨%‬)
  ‪١٦ mmeymari ‪-٦٫٨% زشگزا (‪٣٫٣%‬) زکوثر (‪-٧٫٧%‬) کاوه (‪-١٤٫١%‬) کاما (‪-٨٫٦%‬)
  ‪١٧ مایکل داگلاس ‪-٩٫٧% فولاد (‪-٩٫٨%‬) کاوه (‪-١٤٫١%‬) کرماشا (‪-٧٫٦%‬) وسکاب (‪-١٠٫٤%‬) وغدیر (‪-٦٫٧%‬)
  ‪١٨ mohsen.mirzad ‪-١١٫٣% شخارک (‪-٦٫٨%‬) کاوه (‪-١٤٫١%‬) فولاد (‪-٩٫٨%‬) شتران (‪-١٣٫٤%‬) فملی (‪-١٢٫٥%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ شپارس ‪١٤٬٦٠٠ ‪١٥٬٢٣٠ ‪٤٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢ ساروم ‪٢٥٬٧٥٠ ‪٢٦٬٧٤٠ ‪٣٫٨% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣ کمنگنز ‪٩٠٬١٢٠ ‪٩٣٬٣٧٠ ‪٣٫٦% ‪٠ مباشر
  ‪٤ غبشهر ‪٢١٬٥٨٠ ‪٢٢٬٣١٠ ‪٣٫٤% ‪٠ شاه بورس
  ‪٥ زشگزا ‪٩٠٬٩٢١ ‪٩٣٬٩١١ ‪٣٫٣% ‪١ mmeymari و وحید20
  ‪٦ تاپیکو ‪١٩٬٨٨٠ ‪٢٠٬٥١٠ ‪٣٫٢% ‪١ مباشر و Babak1
  ‪٧ شبصیر ‪١٤٠٬٦٥٤ ‪١٤٣٬٦٨٤ ‪٢٫٢% ‪٠ farhad1353
  ‪٨ فرابورس ‪٥٩٬٤٧٠ ‪٦٠٬٤٨٥ ‪١٫٧% ‪١ farhad1353 و Babak1
  ‪٩ فزرین ‪٢١٬٧٢٢ ‪٢١٬٩٤٥ ‪١٫٠% ‪١ مباشر و دیباج
  ‪١٠ شگویا ‪١٧٬٠٨٥ ‪١٧٬١٩٥ ‪٠٫٦% ‪٢ sooroosh1315 و majid664 و navasan
  ‪١١ کحافظ ‪١٦٬٢٦٠ ‪١٦٬٣٥٠ ‪٠٫٦% ‪١ شاه بورس و farhad1353
  ‪١٢ دپارس ‪٩٧٬٥٨٠ ‪٩٧٬٦٩٠ ‪٠٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٣ قمرو ‪٣٧٬٢٦٠ ‪٣٧٬٢٦٠ ‪٠٫٠% ‪٠ حاج اژدر
  ‪١٤ کتوکا ‪١٥٠٬٧٣٥ ‪١٥٠٬٦٣٨ ‪-٠٫١% ‪٠ حاج اژدر
  ‪١٥ تکنو ‪١٥٬٤٣٠ ‪١٥٬٤٢٠ ‪-٠٫١% ‪٠ حاج اژدر
  ‪١٦ دارو ‪٥١٬٣٤٠ ‪٥١٬٠٨٠ ‪-٠٫٥% ‪٠ Aiming
  ‪١٧ غدشت ‪٣٠٨٬٦٥٠ ‪٣٠٦٬٣٥٠ ‪-٠٫٧% ‪٠ حاج اژدر
  ‪١٨ ورنا ‪١١٬١٢٠ ‪١١٬٠٣٠ ‪-٠٫٨% ‪٠ majid664
  ‪١٩ غدیس ‪٣٥٬٧٢٧ ‪٣٥٬٤٢٠ ‪-٠٫٩% ‪٠ Aiming
  ‪٢٠ دابور ‪٤١٬٤٦٠ ‪٤٠٬٩٨٠ ‪-١٫٢% ‪٠ دیباج
  ‪٢١ واتی ‪١٣٬٦٦٠ ‪١٣٬٤٩٠ ‪-١٫٢% ‪٠ Aiming
  ‪٢٢ اسیا ‪٢٧٬١٩٠ ‪٢٦٬٧٢٠ ‪-١٫٧% ‪٢ Babak1 و Zigurat و وحید20
  ‪٢٣ ومعادن ‪١٧٬٧٥٠ ‪١٧٬٤٠٠ ‪-٢٫٠% ‪٠ Zigurat
  ‪٢٤ شراز ‪١١٠٬٣٣٦ ‪١٠٨٬٠١٤ ‪-٢٫١% ‪١ جان اسنو. و navasan
  ‪٢٥ کیبیسی ‪٣٧٬٠٠٢ ‪٣٦٬١٦٩ ‪-٢٫٣% ‪٠ شاه بورس
  ‪٢٦ فسرب ‪١٢٥٬٩٢٠ ‪١٢٢٬٠٦٠ ‪-٣٫١% ‪٠ farhad1353
  ‪٢٧ مبین ‪٢٧٬٤٠٠ ‪٢٦٬٤٢٠ ‪-٣٫٦% ‪٠ دیباج
  ‪٢٨ ارفع ‪٢٠٬٢١٩ ‪١٩٬٤٣٦ ‪-٣٫٩% ‪١ sooroosh1315 و majid664
  ‪٢٩ دی ‪٥٣٬٤٠٠ ‪٥١٬١٧٨ ‪-٤٫٢% ‪٣ mhjboursy و Babak1 و جان اسنو. و علیرضا جمالی
  ‪٣٠ کویر ‪١٣٬٨٧٠ ‪١٣٬٢٢٠ ‪-٤٫٧% ‪٠ شاه بورس
  ‪٣١ وبوعلی ‪٩٬٧٥٠ ‪٩٬٢٩٠ ‪-٤٫٧% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٢ ریشمک ‪٤٠٬٦٣٦ ‪٣٨٬٦١٤ ‪-٥٫٠% ‪٠ مباشر
  ‪٣٣ پتایر ‪١٠٤٬٠٨٠ ‪٩٨٬٨٠٠ ‪-٥٫١% ‪٠ وحید20
  ‪٣٤ ثاخت ‪٤٬٥٤٠ ‪٤٬٣٠٠ ‪-٥٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٥ حفاری ‪١١٬٠٦٠ ‪١٠٬٤٣٠ ‪-٥٫٧% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣٦ ومهان ‪٢٠٬١٦٣ ‪١٩٬٠٠٤ ‪-٥٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٣٧ وملی ‪٥٦٠٬٨١٠ ‪٥٢٦٬٢٠٠ ‪-٦٫٢% ‪٠ حاج اژدر
  ‪٣٨ وخارزم ‪١١٬٤٣٠ ‪١٠٬٦٨٠ ‪-٦٫٦% ‪١ sooroosh1315 و علیرضا جمالی
  ‪٣٩ وغدیر ‪١٧٬٤٨٠ ‪١٦٬٣١٠ ‪-٦٫٧% ‪٢ sooroosh1315 و مایکل داگلاس و دیباج
  ‪٤٠ شخارک ‪٥٠٬٦٩٠ ‪٤٧٬٢٤٠ ‪-٦٫٨% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤١ شبندر ‪٤٢٬٧٨٠ ‪٣٩٬٥٥٠ ‪-٧٫٦% ‪١ جان اسنو. و Zigurat
  ‪٤٢ کرماشا ‪٥٠٬٢٠٠ ‪٤٦٬٣٩٠ ‪-٧٫٦% ‪٠ مایکل داگلاس
  ‪٤٣ زکوثر ‪٢٣٬٩٠٠ ‪٢٢٬٠٧٠ ‪-٧٫٧% ‪٠ mmeymari
  ‪٤٤ بکهنوج ‪٦٥٬١٨٠ ‪٦٠٬٠٤٤ ‪-٧٫٩% ‪٠ Babak1
  ‪٤٥ کاما ‪١٥٤٬٦٩٠ ‪١٤١٬٤٦٠ ‪-٨٫٦% ‪٣ جان اسنو. و mmeymari و navasan و وحید20
  ‪٤٦ شیران ‪٣٠٬٤٠٠ ‪٢٧٬٦٩٠ ‪-٨٫٩% ‪١ شاه بورس و mhjboursy
  ‪٤٧ فولاد ‪١٩٬٨٨٠ ‪١٧٬٩٣٠ ‪-٩٫٨% ‪٣ mohsen.mirzad و جان اسنو. و مایکل داگلاس و دیباج
  ‪٤٨ کنور ‪٥٠٬١٢٠ ‪٤٥٬١٤٠ ‪-٩٫٩% ‪٠ Zigurat
  ‪٤٩ وسکاب ‪٧٬٠٢٠ ‪٦٬٢٩٠ ‪-١٠٫٤% ‪٠ مایکل داگلاس
  ‪٥٠ وتجارت ‪٣٬١٤٠ ‪٢٬٨١٠ ‪-١٠٫٥% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٥١ اریا ‪١٩٢٬١٤٠ ‪١٧١٬٥٧٦ ‪-١٠٫٧% ‪١ majid664 و navasan
  ‪٥٢ تیپیکو ‪٦٢٬٠٣٠ ‪٥٥٬٢٧٠ ‪-١٠٫٩% ‪٠ farhad1353
  ‪٥٣ سرچشمه ‪١٠٬٨٠٠ ‪٩٬٤٤٩ ‪-١٢٫٥% ‪٠ دیباج
  ‪٥٤ فملی ‪٣٣٬٣٨٠ ‪٢٩٬٢٠٠ ‪-١٢٫٥% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥٥ شتران ‪٢٥٬٧٨٠ ‪٢٢٬٣٢٠ ‪-١٣٫٤% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥٦ کاوه ‪٢٣٬٩٣٠ ‪٢٠٬٥٥٠ ‪-١٤٫١% ‪٢ mohsen.mirzad و مایکل داگلاس و mmeymari
  ‪٥٧ دارایکم ‪٢١٨٬١٨٠ ‪١٧٨٬٥٠٠ ‪-١٨٫٢% ‪٠ majid664
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٨
  شمار کل نماد ها: ‪٨٥
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٥٧
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٥٫٢
  میانگین سود نمادها : ‪-٤٫٣%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ
  این نتایج مربوط به سومین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٧/٢ تا ١٣٩٩/٧/٧ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 4. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 7 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 7 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •