صفحه 488 از 492 نخست ... 388438478485486487488489490491 ... آخرین
نمایش نتایج: از 4,871 به 4,880 از 4919

موضوع: مسابقه ماهانه سایت بورسی

 1. #4871
  مدیر(ستاره دار5) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,705
  تشکر
  47,627
  تشکر شده 77,252 بار در 16,165 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  farhad1353 ‪٣٫٩% کساوه (‪-٢٫٥%‬) غدام (‪١٢٫٠%‬) فاما (‪-٤٫٧%‬) دپارس (‪-٥٫٩%‬) ثباغ (‪٢٠٫٩%‬)
  ‪٢ وحید خزایی ‪١٫٤% ثباغ (‪٢٠٫٩%‬) پاسا (‪-٠٫٢%‬) نوین (‪-٤٫٢%‬) حکشتی (‪-١١٫٠%‬)
  ‪٣ hamid_iam ‪-٢٫٢% سیتا (‪-٦٫٦%‬) دارایکم (‪-٤٫٧%‬) پکرمان (‪٨٫٥%‬) امین (‪-٦٫٢%‬)
  ‪٤ Aiming ‪-٣٫٦% غدیس (‪٠٫٠%‬) دارو (‪-٠٫٩%‬) ومهان (‪-١٣٫٦%‬) واتی (‪-٠٫١%‬)
  ‪٥ پروواز ‪-٤٫١% خریخت (‪٠٫٠%‬) ونوین (‪-٥٫٥%‬) سرچشمه (‪-١٢٫٨%‬) قشهد (‪-١٫٤%‬) ثاخت (‪-٥٫٠%‬) غالبر (‪-٠٫٢%‬)
  ‪٦ چلاغعلی خان خانان ‪-٤٫٦% کیبیسی (‪-٢٫٧%‬) دکیمی (‪-٠٫١%‬) زفکا (‪-٢٫٥%‬) خمحرکه (‪-٢٫١%‬) کاما (‪-١٥٫٤%‬)
  ‪٧ Mehdi1400 ‪-٤٫٨% غدام (‪١٢٫٠%‬) کاما (‪-١٥٫٤%‬) کحافظ (‪-٣٫٠%‬) تنوین (‪-١٢٫٦%‬)
  ‪٨ وحید 20 ‪-٥٫٠% اسیا (‪-١٣٫١%‬) نوین (‪-٤٫٢%‬) بساما (‪٢٫٥%‬) ونوین (‪-٥٫٥%‬) کوثر (‪-٤٫٨%‬)
  ‪٩ matin ‪-٥٫٩% اسیا (‪-١٣٫١%‬) شفارس (‪-١٫٠%‬) دکوثر (‪-٥٫٣%‬) نوین (‪-٤٫٢%‬)
  ‪١٠ علیرضا جمالی ‪-٥٫٩% دی (‪-٩٫٧%‬) ثاخت (‪-٥٫٠%‬) حفاری (‪٠٫٠%‬) وبوعلی (‪-١١٫٠%‬) وخارزم (‪-٥٫٤%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬)
  ‪١١ meisam317 ‪-٦٫٠% اسیا (‪-١٣٫١%‬) پتایر (‪-١١٫٠%‬) فخوز (‪-١٫٤%‬) دارایکم (‪-٤٫٧%‬) وکار (‪-٠٫٢%‬)
  ‪١٢ نادر کاظمی ‪-٦٫٢% کفرا (‪-٣٫٧%‬) اتکام (‪-٠٫١%‬) رمپنا (‪-١٤٫٧%‬) وسکاب (‪-٤٫٩%‬) ثمسکن (‪-٧٫٧%‬)
  ‪١٣ Babak1 ‪-٦٫٩% دی (‪-٩٫٧%‬) اسیا (‪-١٣٫١%‬) بکهنوج (‪٠٫٠%‬) ولساپا (‪-٧٫٥%‬) نوین (‪-٤٫٢%‬)
  ‪١٤ mhjboursy ‪-٧٫٠% سفارس (‪-١٤٫٩%‬) وتوصا (‪-١٧٫٥%‬) ولساپا (‪-٧٫٥%‬) حکشتی (‪-١١٫٠%‬) شدوص (‪-٣٫٣%‬) غدام (‪١٢٫٠%‬)
  ‪١٥ salehpq ‪-٧٫٤% پاسا (‪-٠٫٢%‬) فروی (‪-١٥٫٢%‬) کویر (‪-٨٫٩%‬) ونوین (‪-٥٫٥%‬)
  ‪١٦ iligal ‪-٨٫٥% انرژی3 (‪-١٢٫١%‬) نوری (‪-٤٫٣%‬) دارایکم (‪-٤٫٧%‬) اسیا (‪-١٣٫١%‬)
  ‪١٧ دقیق ‪-٨٫٥% ملت (‪-٦٫٢%‬) سیمرغ (‪-٢٫٥%‬) والبر (‪-١٤٫٤%‬) بفجر (‪-١١٫٠%‬)
  ‪١٨ جان اسنو. ‪-٨٫٩% پتایر (‪-١١٫٠%‬) نوری (‪-٤٫٣%‬) شبریز (‪-١٠٫٨%‬) شغدیر (‪-٩٫٤%‬)
  ‪١٩ majid664 ‪-٩٫٠% وسپهر (‪-١٠٫٢%‬) پترول (‪-١٣٫٩%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬) ولساپا (‪-٧٫٥%‬)
  ‪٢٠ mohsen.mirzad ‪-١٠٫٥% وبوعلی (‪-١١٫٠%‬) ثاخت (‪-٥٫٠%‬) شتران (‪-١٨٫٤%‬) خودرو (‪-٥٫١%‬) فولاد (‪-١٣٫٢%‬)
  ‪٢١ اشکان 2010 ‪-١٠٫٧% خودرو (‪-٥٫١%‬) وپارس (‪-١٤٫٤%‬) خگستر (‪-١٢٫٣%‬) خساپا (‪-١١٫١%‬)
  ‪٢٢ sooroosh1315 ‪-١١٫٢% ارفع (‪-٨٫٤%‬) شگویا (‪-١٥٫٠%‬) وخارزم (‪-٥٫٤%‬) وغدیر (‪-١٥٫٩%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ ثباغ ‪٢٨٬٥٦٩ ‪٣٤٬٥٤٤ ‪٢٠٫٩% ‪١ وحید خزایی و farhad1353
  ‪٢ غدام ‪١٨٧٬٧٣٠ ‪٢١٠٬٢٢٠ ‪١٢٫٠% ‪٢ Mehdi1400 و mhjboursy و farhad1353
  ‪٣ پکرمان ‪٢٢٬٧٤٠ ‪٢٤٬٦٨٠ ‪٨٫٥% ‪٠ hamid_iam
  ‪٤ بساما ‪٢٠٬٣١٦ ‪٢٠٬٨١٤ ‪٢٫٥% ‪٠ وحید 20
  ‪٥ بکهنوج ‪٢٬٣٦٨ ‪٢٬٣٦٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٦ حفاری ‪١٠٬٨٤٠ ‪١٠٬٨٤٠ ‪٠٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٧ خریخت ‪٥٬٠٩٠ ‪٥٬٠٩٠ ‪٠٫٠% ‪٠ پروواز
  ‪٨ غدیس ‪٨٬٣٥٨ ‪٨٬٣٥٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪٩ دکیمی ‪٢٣٬٢٨٠ ‪٢٣٬٢٥٠ ‪-٠٫١% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪١٠ واتی ‪١٤٬٣٢٠ ‪١٤٬٣٠٠ ‪-٠٫١% ‪٠ Aiming
  ‪١١ اتکام ‪٨٬٣٦٢ ‪٨٬٣٥٠ ‪-٠٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٢ پاسا ‪١٩٬٩٠٠ ‪١٩٬٨٧٠ ‪-٠٫٢% ‪١ salehpq و وحید خزایی
  ‪١٣ غالبر ‪١٢٬٧٩٠ ‪١٢٬٧٧٠ ‪-٠٫٢% ‪٠ پروواز
  ‪١٤ وکار ‪٤٬٨٠٠ ‪٤٬٧٩٠ ‪-٠٫٢% ‪٠ meisam317
  ‪١٥ دارو ‪٥٨٬٢٥٠ ‪٥٧٬٧٣٠ ‪-٠٫٩% ‪٠ Aiming
  ‪١٦ شفارس ‪٤٢٬٢١٠ ‪٤١٬٧٩٠ ‪-١٫٠% ‪٠ matin
  ‪١٧ فخوز ‪٣٣٬٨٨٠ ‪٣٣٬٤٢٠ ‪-١٫٤% ‪٠ meisam317
  ‪١٨ قشهد ‪٣٠٬٢٩٠ ‪٢٩٬٨٧٠ ‪-١٫٤% ‪٠ پروواز
  ‪١٩ خمحرکه ‪٧٬٥٦٠ ‪٧٬٤٠٠ ‪-٢٫١% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٢٠ زفکا ‪٤٤٬٣٠٣ ‪٤٣٬٢١٢ ‪-٢٫٥% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٢١ سیمرغ ‪١٧٬٤٣٠ ‪١٦٬٩٩٠ ‪-٢٫٥% ‪٠ دقیق
  ‪٢٢ کساوه ‪٤٣٬١١٠ ‪٤٢٬٠٢٠ ‪-٢٫٥% ‪٠ farhad1353
  ‪٢٣ کیبیسی ‪٣٤٬٢٠٤ ‪٣٣٬٢٨٣ ‪-٢٫٧% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٢٤ کحافظ ‪٢٤٬٨٨٠ ‪٢٤٬١٤٠ ‪-٣٫٠% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٢٥ شدوص ‪٢١٬٢٢٠ ‪٢٠٬٥١٠ ‪-٣٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٦ کفرا ‪٥٠٬٤٩٠ ‪٤٨٬٦٠٠ ‪-٣٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٧ نوین ‪٦٬٣٢٤ ‪٦٬٠٥٦ ‪-٤٫٢% ‪٣ Babak1 و matin و وحید 20 و وحید خزایی
  ‪٢٨ نوری ‪١٦٥٬٧١٠ ‪١٥٨٬٦٦٠ ‪-٤٫٣% ‪١ جان اسنو. و iligal
  ‪٢٩ وتجارت ‪٣٬١٤٠ ‪٣٬٠٠٠ ‪-٤٫٥% ‪١ علیرضا جمالی و majid664
  ‪٣٠ دارایکم ‪٢٠٠٬٠٥٠ ‪١٩٠٬٧٣٠ ‪-٤٫٧% ‪٢ meisam317 و hamid_iam و iligal
  ‪٣١ فاما ‪٢٢٬٧١٠ ‪٢١٬٦٤٠ ‪-٤٫٧% ‪٠ farhad1353
  ‪٣٢ کوثر ‪١٤٬٦٦٨ ‪١٣٬٩٦٥ ‪-٤٫٨% ‪٠ وحید 20
  ‪٣٣ وسکاب ‪٦٬٣٧٠ ‪٦٬٠٦٠ ‪-٤٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٤ ثاخت ‪٤٬٣٩٠ ‪٤٬١٧٠ ‪-٥٫٠% ‪٢ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad و پروواز
  ‪٣٥ خودرو ‪٣٬٣٢٠ ‪٣٬١٥٠ ‪-٥٫١% ‪١ mohsen.mirzad و اشکان 2010
  ‪٣٦ دکوثر ‪٢١٬٠٥٠ ‪١٩٬٩٣٠ ‪-٥٫٣% ‪٠ matin
  ‪٣٧ وخارزم ‪١١٬٣٠٠ ‪١٠٬٦٩٠ ‪-٥٫٤% ‪١ علیرضا جمالی و sooroosh1315
  ‪٣٨ ونوین ‪٤٬١٨٠ ‪٣٬٩٥٠ ‪-٥٫٥% ‪٢ salehpq و وحید 20 و پروواز
  ‪٣٩ دپارس ‪١١٧٬٩٥٠ ‪١١٠٬٩٨٠ ‪-٥٫٩% ‪٠ farhad1353
  ‪٤٠ ملت ‪١٣٬٥٧٠ ‪١٢٬٧٣٠ ‪-٦٫٢% ‪٠ دقیق
  ‪٤١ امین ‪١٢٬٠٩٠ ‪١١٬٣٤٠ ‪-٦٫٢% ‪٠ hamid_iam
  ‪٤٢ سیتا ‪١٨٬١٦٠ ‪١٦٬٩٦٠ ‪-٦٫٦% ‪٠ hamid_iam
  ‪٤٣ ولساپا ‪٣٬٧٥٠ ‪٣٬٤٧٠ ‪-٧٫٥% ‪٢ Babak1 و majid664 و mhjboursy
  ‪٤٤ ثمسکن ‪٦٬٣٦٠ ‪٥٬٨٧٠ ‪-٧٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٥ ارفع ‪١٣٬٢٧٢ ‪١٢٬١٥١ ‪-٨٫٤% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٤٦ کویر ‪١٥٬٢٥٠ ‪١٣٬٨٩٠ ‪-٨٫٩% ‪٠ salehpq
  ‪٤٧ شغدیر ‪٤٥٬٢٢٥ ‪٤٠٬٩٦٩ ‪-٩٫٤% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٤٨ دی ‪٥٨٬٢٣٩ ‪٥٢٬٥٦٢ ‪-٩٫٧% ‪١ Babak1 و علیرضا جمالی
  ‪٤٩ وسپهر ‪١٣٬٢١٣ ‪١١٬٨٦٧ ‪-١٠٫٢% ‪٠ majid664
  ‪٥٠ شبریز ‪٣٢٬٨٨٠ ‪٢٩٬٣٣٠ ‪-١٠٫٨% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٥١ پتایر ‪٩٩٬٠٦٠ ‪٨٨٬٢٠٠ ‪-١١٫٠% ‪١ جان اسنو. و meisam317
  ‪٥٢ حکشتی ‪٣٤٬١٠٠ ‪٣٠٬٣٦٠ ‪-١١٫٠% ‪١ وحید خزایی و mhjboursy
  ‪٥٣ وبوعلی ‪٨٬٧٣٠ ‪٧٬٧٧٠ ‪-١١٫٠% ‪١ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad
  ‪٥٤ بفجر ‪٣٢٬٨٩٠ ‪٢٩٬٢٦٠ ‪-١١٫٠% ‪٠ دقیق
  ‪٥٥ خساپا ‪٢٬٥٣٠ ‪٢٬٢٥٠ ‪-١١٫١% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٥٦ انرژی3 ‪٤١٩٬٠٨٠ ‪٣٦٨٬٣٨٠ ‪-١٢٫١% ‪٠ iligal
  ‪٥٧ خگستر ‪٤٬٦٢٠ ‪٤٬٠٥٠ ‪-١٢٫٣% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٥٨ تنوین ‪٩٬٤٤٠ ‪٨٬٢٥٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥٩ سرچشمه ‪٨٬٣٢٢ ‪٧٬٢٥٩ ‪-١٢٫٨% ‪٠ پروواز
  ‪٦٠ اسیا ‪٢٦٬٤٣٠ ‪٢٢٬٩٨٠ ‪-١٣٫١% ‪٤ meisam317 و Babak1 و matin و وحید 20 و iligal
  ‪٦١ فولاد ‪١٤٬٣٣٠ ‪١٢٬٤٤٠ ‪-١٣٫٢% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٦٢ ومهان ‪١٥٬٩٤١ ‪١٣٬٧٨٠ ‪-١٣٫٦% ‪٠ Aiming
  ‪٦٣ پترول ‪١٤٬٠٢٠ ‪١٢٬٠٧٠ ‪-١٣٫٩% ‪٠ majid664
  ‪٦٤ وپارس ‪٣٬٦٨٠ ‪٣٬١٥٠ ‪-١٤٫٤% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٦٥ والبر ‪١٦٬٠٦٠ ‪١٣٬٧٤٠ ‪-١٤٫٤% ‪٠ دقیق
  ‪٦٦ رمپنا ‪١٨٬١٧٠ ‪١٥٬٤٩٠ ‪-١٤٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٦٧ سفارس ‪١٧٬٣١٠ ‪١٤٬٧٣٠ ‪-١٤٫٩% ‪٠ mhjboursy
  ‪٦٨ شگویا ‪١٣٬١٨١ ‪١١٬١٩٨ ‪-١٥٫٠% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٩ فروی ‪٥٣٬٦٠١ ‪٤٥٬٤٥٣ ‪-١٥٫٢% ‪٠ salehpq
  ‪٧٠ کاما ‪١٨٦٬١٠٠ ‪١٥٧٬٣٧٠ ‪-١٥٫٤% ‪١ Mehdi1400 و چلاغعلی خان خانان
  ‪٧١ وغدیر ‪١٢٬٨٥٠ ‪١٠٬٨١٠ ‪-١٥٫٩% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٧٢ وتوصا ‪١٠٬١٧٠ ‪٨٬٣٩٠ ‪-١٧٫٥% ‪٠ mhjboursy
  ‪٧٣ شتران ‪١٤٬٥٠٠ ‪١١٬٨٣٠ ‪-١٨٫٤% ‪٠ mohsen.mirzad
  شمار شرکت کنندگان: ‪٢٢
  شمار کل نماد ها: ‪١٠١
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٧٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٥٫٦
  میانگین سود نمادها : ‪-٦٫٢%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  بکهنوج خرید 2368
  دی خرید 58239
  وسپهر خرید 13213
  وخارزم خرید 11300
  غدیس خرید 8358
  این نتایج مربوط به پنجمین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٧/٣٠ تا ١٣٩٩/٨/٧ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 2. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #4872
  مدیر(ستاره دار5) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,705
  تشکر
  47,627
  تشکر شده 77,252 بار در 16,165 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ farhad1353 ‪٥٫٩% کساوه (‪-٣٫٢%‬) غدام (‪١٥٫٠%‬) فاما (‪-٢٫٧%‬) دپارس (‪-٦٫٨%‬) ثباغ (‪٢٧٫٠%‬)
  ‪٢ وحید خزایی ‪٤٫٠% ثباغ (‪٢٧٫٠%‬) پاسا (‪٤٫٥%‬) نوین (‪-٠٫١%‬) حکشتی (‪-١٥٫٤%‬)
  ‪٣ hamid_iam ‪٢٫٥% سیتا (‪-٢٫٤%‬) دارایکم (‪٠٫١%‬) پکرمان (‪١٣٫٩%‬) امین (‪-١٫٧%‬)
  ‪٤ وحید 20 ‪-٢٫٤% اسیا (‪-٩٫٠%‬) نوین (‪-٠٫١%‬) بساما (‪٦٫٧%‬) ونوین (‪-١٫٠%‬) کوثر (‪-٨٫٥%‬)
  ‪٥ Mehdi1400 ‪-٢٫٧% غدام (‪١٥٫٠%‬) کاما (‪-١١٫٦%‬) کحافظ (‪-١٫٤%‬) تنوین (‪-١٢٫٦%‬)
  ‪٦ Aiming ‪-٢٫٩% غدیس (‪٠٫٠%‬) دارو (‪-١٫٤%‬) ومهان (‪-٩٫٦%‬) واتی (‪-٠٫٥%‬)
  ‪٧ meisam317 ‪-٣٫٤% اسیا (‪-٩٫٠%‬) پتایر (‪-٦٫٩%‬) فخوز (‪٣٫٤%‬) دارایکم (‪٠٫١%‬) وکار (‪-٤٫٦%‬)
  ‪٨ پروواز ‪-٣٫٤% خریخت (‪-٠٫٦%‬) ونوین (‪-١٫٠%‬) سرچشمه (‪-١٠٫٥%‬) قشهد (‪-١٫٧%‬) ثاخت (‪-٦٫٦%‬) غالبر (‪-٠٫٢%‬)
  ‪٩ salehpq ‪-٣٫٥% پاسا (‪٤٫٥%‬) فروی (‪-١١٫٣%‬) کویر (‪-٦٫٠%‬) ونوین (‪-١٫٠%‬)
  ‪١٠ iligal ‪-٤٫٣% انرژی3 (‪-٨٫٢%‬) نوری (‪-٠٫١%‬) دارایکم (‪٠٫١%‬) اسیا (‪-٩٫٠%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪-٤٫٨% کفرا (‪-٣٫٢%‬) اتکام (‪-٣٫٥%‬) رمپنا (‪-١٠٫٨%‬) وسکاب (‪-٠٫٣%‬) ثمسکن (‪-٦٫٣%‬)
  ‪١٢ matin ‪-٤٫٩% اسیا (‪-٩٫٠%‬) شفارس (‪-٥٫٧%‬) دکوثر (‪-٤٫٩%‬) نوین (‪-٠٫١%‬)
  ‪١٣ جان اسنو. ‪-٥٫٢% پتایر (‪-٦٫٩%‬) نوری (‪-٠٫١%‬) شبریز (‪-٨٫٥%‬) شغدیر (‪-٥٫١%‬)
  ‪١٤ Babak1 ‪-٥٫٤% دی (‪-١٤٫٣%‬) اسیا (‪-٩٫٠%‬) بکهنوج (‪٠٫٠%‬) ولساپا (‪-٣٫٥%‬) نوین (‪-٠٫١%‬)
  ‪١٥ mhjboursy ‪-٥٫٥% سفارس (‪-١٠٫٩%‬) وتوصا (‪-١٣٫٨%‬) ولساپا (‪-٣٫٥%‬) حکشتی (‪-١٥٫٤%‬) شدوص (‪-٤٫٣%‬) غدام (‪١٥٫٠%‬)
  ‪١٦ majid664 ‪-٦٫١% وسپهر (‪-٦٫٢%‬) پترول (‪-١٠٫٢%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬) ولساپا (‪-٣٫٥%‬)
  ‪١٧ چلاغعلی خان خانان ‪-٦٫١% کیبیسی (‪-٣٫٥%‬) دکیمی (‪-٢٫٧%‬) زفکا (‪-٧٫١%‬) خمحرکه (‪-٥٫٦%‬) کاما (‪-١١٫٦%‬)
  ‪١٨ اشکان 2010 ‪-٦٫١% خودرو (‪-٠٫٩%‬) وپارس (‪-١٠٫٦%‬) خگستر (‪-٩٫٣%‬) خساپا (‪-٣٫٦%‬)
  ‪١٩ علیرضا جمالی ‪-٧٫٢% دی (‪-١٤٫٣%‬) ثاخت (‪-٦٫٦%‬) حفاری (‪٠٫٠%‬) وبوعلی (‪-٩٫٣%‬) وخارزم (‪-٨٫٤%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬)
  ‪٢٠ mohsen.mirzad ‪-٨٫٥% وبوعلی (‪-٩٫٣%‬) ثاخت (‪-٦٫٦%‬) شتران (‪-١٦٫٦%‬) خودرو (‪-٠٫٩%‬) فولاد (‪-٩٫٢%‬)
  ‪٢١ دقیق ‪-٨٫٦% ملت (‪-٥٫٢%‬) سیمرغ (‪-٧٫١%‬) والبر (‪-١٢٫٦%‬) بفجر (‪-٩٫٤%‬)
  ‪٢٢ sooroosh1315 ‪-٩٫٦% ارفع (‪-٣٫٩%‬) شگویا (‪-١٣٫٩%‬) وخارزم (‪-٨٫٤%‬) وغدیر (‪-١٢٫١%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ ثباغ ‪٢٨٬٥٦٩ ‪٣٦٬٢٧١ ‪٢٧٫٠% ‪١ وحید خزایی و farhad1353
  ‪٢ غدام ‪١٨٧٬٧٣٠ ‪٢١٥٬٩٤٠ ‪١٥٫٠% ‪٢ Mehdi1400 و mhjboursy و farhad1353
  ‪٣ پکرمان ‪٢٢٬٧٤٠ ‪٢٥٬٩١٠ ‪١٣٫٩% ‪٠ hamid_iam
  ‪٤ بساما ‪٢٠٬٣١٦ ‪٢١٬٦٧١ ‪٦٫٧% ‪٠ وحید 20
  ‪٥ پاسا ‪١٩٬٩٠٠ ‪٢٠٬٨٠٠ ‪٤٫٥% ‪١ salehpq و وحید خزایی
  ‪٦ فخوز ‪٣٣٬٨٨٠ ‪٣٥٬٠٤٠ ‪٣٫٤% ‪٠ meisam317
  ‪٧ دارایکم ‪٢٠٠٬٠٥٠ ‪٢٠٠٬٢٧٠ ‪٠٫١% ‪٢ meisam317 و hamid_iam و iligal
  ‪٨ بکهنوج ‪٢٬٣٦٨ ‪٢٬٣٦٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٩ حفاری ‪١٠٬٨٤٠ ‪١٠٬٨٤٠ ‪٠٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٠ غدیس ‪٨٬٣٥٨ ‪٨٬٣٥٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪١١ نوری ‪١٦٥٬٧١٠ ‪١٦٥٬٥٦٠ ‪-٠٫١% ‪١ جان اسنو. و iligal
  ‪١٢ نوین ‪٦٬٣٢٤ ‪٦٬٣١٧ ‪-٠٫١% ‪٣ Babak1 و matin و وحید 20 و وحید خزایی
  ‪١٣ غالبر ‪١٢٬٧٩٠ ‪١٢٬٧٦٠ ‪-٠٫٢% ‪٠ پروواز
  ‪١٤ وسکاب ‪٦٬٣٧٠ ‪٦٬٣٥٠ ‪-٠٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٥ واتی ‪١٤٬٣٢٠ ‪١٤٬٢٥٠ ‪-٠٫٥% ‪٠ Aiming
  ‪١٦ خریخت ‪٥٬٠٩٠ ‪٥٬٠٦٠ ‪-٠٫٦% ‪٠ پروواز
  ‪١٧ خودرو ‪٣٬٣٢٠ ‪٣٬٢٩٠ ‪-٠٫٩% ‪١ mohsen.mirzad و اشکان 2010
  ‪١٨ ونوین ‪٤٬١٨٠ ‪٤٬١٤٠ ‪-١٫٠% ‪٢ salehpq و وحید 20 و پروواز
  ‪١٩ دارو ‪٥٨٬٢٥٠ ‪٥٧٬٤٦٠ ‪-١٫٤% ‪٠ Aiming
  ‪٢٠ کحافظ ‪٢٤٬٨٨٠ ‪٢٤٬٥٣٠ ‪-١٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٢١ امین ‪١٢٬٠٩٠ ‪١١٬٨٩٠ ‪-١٫٧% ‪٠ hamid_iam
  ‪٢٢ قشهد ‪٣٠٬٢٩٠ ‪٢٩٬٧٨٠ ‪-١٫٧% ‪٠ پروواز
  ‪٢٣ سیتا ‪١٨٬١٦٠ ‪١٧٬٧٣٠ ‪-٢٫٤% ‪٠ hamid_iam
  ‪٢٤ فاما ‪٢٢٬٧١٠ ‪٢٢٬١٠٠ ‪-٢٫٧% ‪٠ farhad1353
  ‪٢٥ دکیمی ‪٢٣٬٢٨٠ ‪٢٢٬٦٥٠ ‪-٢٫٧% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٢٦ کفرا ‪٥٠٬٤٩٠ ‪٤٨٬٨٩٠ ‪-٣٫٢% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٧ کساوه ‪٤٣٬١١٠ ‪٤١٬٧٢٠ ‪-٣٫٢% ‪٠ farhad1353
  ‪٢٨ اتکام ‪٨٬٣٦٢ ‪٨٬٠٧٣ ‪-٣٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٩ کیبیسی ‪٣٤٬٢٠٤ ‪٣٣٬٠٢١ ‪-٣٫٥% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٣٠ ولساپا ‪٣٬٧٥٠ ‪٣٬٦٢٠ ‪-٣٫٥% ‪٢ Babak1 و majid664 و mhjboursy
  ‪٣١ خساپا ‪٢٬٥٣٠ ‪٢٬٤٤٠ ‪-٣٫٦% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٣٢ ارفع ‪١٣٬٢٧٢ ‪١٢٬٧٥٤ ‪-٣٫٩% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٣٣ شدوص ‪٢١٬٢٢٠ ‪٢٠٬٣٠٠ ‪-٤٫٣% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٤ وتجارت ‪٣٬١٤٠ ‪٣٬٠٠٠ ‪-٤٫٥% ‪١ علیرضا جمالی و majid664
  ‪٣٥ وکار ‪٤٬٨٠٠ ‪٤٬٥٨٠ ‪-٤٫٦% ‪٠ meisam317
  ‪٣٦ دکوثر ‪٢١٬٠٥٠ ‪٢٠٬٠٢٠ ‪-٤٫٩% ‪٠ matin
  ‪٣٧ شغدیر ‪٤٥٬٢٢٥ ‪٤٢٬٩٠٧ ‪-٥٫١% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٣٨ ملت ‪١٣٬٥٧٠ ‪١٢٬٨٧٠ ‪-٥٫٢% ‪٠ دقیق
  ‪٣٩ خمحرکه ‪٧٬٥٦٠ ‪٧٬١٤٠ ‪-٥٫٦% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٤٠ شفارس ‪٤٢٬٢١٠ ‪٣٩٬٨١٠ ‪-٥٫٧% ‪٠ matin
  ‪٤١ کویر ‪١٥٬٢٥٠ ‪١٤٬٣٣٠ ‪-٦٫٠% ‪٠ salehpq
  ‪٤٢ وسپهر ‪١٣٬٢١٣ ‪١٢٬٣٩١ ‪-٦٫٢% ‪٠ majid664
  ‪٤٣ ثمسکن ‪٦٬٣٦٠ ‪٥٬٩٦٠ ‪-٦٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٤ ثاخت ‪٤٬٣٩٠ ‪٤٬١٠٠ ‪-٦٫٦% ‪٢ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad و پروواز
  ‪٤٥ دپارس ‪١١٧٬٩٥٠ ‪١٠٩٬٩١٠ ‪-٦٫٨% ‪٠ farhad1353
  ‪٤٦ پتایر ‪٩٩٬٠٦٠ ‪٩٢٬٢٠٠ ‪-٦٫٩% ‪١ جان اسنو. و meisam317
  ‪٤٧ سیمرغ ‪١٧٬٤٣٠ ‪١٦٬٢٠٠ ‪-٧٫١% ‪٠ دقیق
  ‪٤٨ زفکا ‪٤٤٬٣٠٣ ‪٤١٬١٦١ ‪-٧٫١% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٤٩ انرژی3 ‪٤١٩٬٠٨٠ ‪٣٨٤٬٦١٠ ‪-٨٫٢% ‪٠ iligal
  ‪٥٠ وخارزم ‪١١٬٣٠٠ ‪١٠٬٣٥٠ ‪-٨٫٤% ‪١ علیرضا جمالی و sooroosh1315
  ‪٥١ شبریز ‪٣٢٬٨٨٠ ‪٣٠٬٠٨٠ ‪-٨٫٥% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٥٢ کوثر ‪١٤٬٦٦٨ ‪١٣٬٤١٧ ‪-٨٫٥% ‪٠ وحید 20
  ‪٥٣ اسیا ‪٢٦٬٤٣٠ ‪٢٤٬٠٥٠ ‪-٩٫٠% ‪٤ meisam317 و Babak1 و matin و وحید 20 و iligal
  ‪٥٤ فولاد ‪١٤٬٣٣٠ ‪١٣٬٠١٠ ‪-٩٫٢% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥٥ وبوعلی ‪٨٬٧٣٠ ‪٧٬٩٢٠ ‪-٩٫٣% ‪١ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad
  ‪٥٦ خگستر ‪٤٬٦٢٠ ‪٤٬١٩٠ ‪-٩٫٣% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٥٧ بفجر ‪٣٢٬٨٩٠ ‪٢٩٬٨٠٠ ‪-٩٫٤% ‪٠ دقیق
  ‪٥٨ ومهان ‪١٥٬٩٤١ ‪١٤٬٤١٧ ‪-٩٫٦% ‪٠ Aiming
  ‪٥٩ پترول ‪١٤٬٠٢٠ ‪١٢٬٥٩٠ ‪-١٠٫٢% ‪٠ majid664
  ‪٦٠ سرچشمه ‪٨٬٣٢٢ ‪٧٬٤٤٦ ‪-١٠٫٥% ‪٠ پروواز
  ‪٦١ وپارس ‪٣٬٦٨٠ ‪٣٬٢٩٠ ‪-١٠٫٦% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٦٢ رمپنا ‪١٨٬١٧٠ ‪١٦٬٢٠٠ ‪-١٠٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٦٣ سفارس ‪١٧٬٣١٠ ‪١٥٬٤٣٠ ‪-١٠٫٩% ‪٠ mhjboursy
  ‪٦٤ فروی ‪٥٣٬٦٠١ ‪٤٧٬٥٢٣ ‪-١١٫٣% ‪٠ salehpq
  ‪٦٥ کاما ‪١٨٦٬١٠٠ ‪١٦٤٬٤٣٠ ‪-١١٫٦% ‪١ Mehdi1400 و چلاغعلی خان خانان
  ‪٦٦ وغدیر ‪١٢٬٨٥٠ ‪١١٬٣٠٠ ‪-١٢٫١% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٧ تنوین ‪٩٬٤٤٠ ‪٨٬٢٥٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٦٨ والبر ‪١٦٬٠٦٠ ‪١٤٬٠٣٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ دقیق
  ‪٦٩ وتوصا ‪١٠٬١٧٠ ‪٨٬٧٧٠ ‪-١٣٫٨% ‪٠ mhjboursy
  ‪٧٠ شگویا ‪١٣٬١٨١ ‪١١٬٣٥٢ ‪-١٣٫٩% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٧١ دی ‪٥٨٬٢٣٩ ‪٤٩٬٩٣٤ ‪-١٤٫٣% ‪١ Babak1 و علیرضا جمالی
  ‪٧٢ حکشتی ‪٣٤٬١٠٠ ‪٢٨٬٨٥٠ ‪-١٥٫٤% ‪١ وحید خزایی و mhjboursy
  ‪٧٣ شتران ‪١٤٬٥٠٠ ‪١٢٬٠٩٠ ‪-١٦٫٦% ‪٠ mohsen.mirzad
  شمار شرکت کنندگان: ‪٢٢
  شمار کل نماد ها: ‪١٠١
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٧٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٣٫٥
  میانگین سود نمادها : ‪-٤٫٧%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  بکهنوج خرید 2368
  دی خرید 58239
  وسپهر خرید 13213
  وخارزم خرید 11300
  غدیس خرید 8358
  این نتایج مربوط به ٨مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٧/٣٠ تا ١٣٩٩/٨/١٠ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 4. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #4873
  مدیر(ستاره دار5) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,705
  تشکر
  47,627
  تشکر شده 77,252 بار در 16,165 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ farhad1353 ‪٧٫٠% کساوه (‪٠٫٦%‬) غدام (‪١٧٫٦%‬) فاما (‪-٠٫٣%‬) دپارس (‪-٨٫٥%‬) ثباغ (‪٢٥٫٥%‬)
  ‪٢ وحید خزایی ‪٢٫٨% ثباغ (‪٢٥٫٥%‬) پاسا (‪٠٫٢%‬) نوین (‪١٫٩%‬) حکشتی (‪-١٦٫٣%‬)
  ‪٣ hamid_iam ‪-١٫٣% سیتا (‪-٦٫٨%‬) دارایکم (‪-٤٫٤%‬) پکرمان (‪١١٫٧%‬) امین (‪-٥٫٧%‬)
  ‪٤ Mehdi1400 ‪-١٫٦% غدام (‪١٧٫٦%‬) کاما (‪-١٤٫٧%‬) کحافظ (‪٣٫٥%‬) تنوین (‪-١٢٫٦%‬)
  ‪٥ وحید 20 ‪-٢٫٩% اسیا (‪-١٢٫١%‬) نوین (‪١٫٩%‬) بساما (‪٤٫٢%‬) ونوین (‪٣٫٦%‬) کوثر (‪-١٢٫١%‬)
  ‪٦ پروواز ‪-٣٫٦% خریخت (‪-١٫٢%‬) ونوین (‪٣٫٦%‬) سرچشمه (‪-١٣٫٠%‬) قشهد (‪-٢٫٠%‬) ثاخت (‪-٨٫٧%‬) غالبر (‪-٠٫٢%‬)
  ‪٧ Aiming ‪-٤٫٣% غدیس (‪٠٫٠%‬) دارو (‪-٣٫٨%‬) ومهان (‪-١٢٫٧%‬) واتی (‪-٠٫٥%‬)
  ‪٨ salehpq ‪-٤٫٣% پاسا (‪٠٫٢%‬) فروی (‪-١٢٫٣%‬) کویر (‪-٨٫٥%‬) ونوین (‪٣٫٦%‬)
  ‪٩ جان اسنو. ‪-٥٫٧% پتایر (‪-٨٫٧%‬) نوری (‪٠٫٨%‬) شبریز (‪-١٣٫٠%‬) شغدیر (‪-٢٫٠%‬)
  ‪١٠ نادر کاظمی ‪-٦٫١% کفرا (‪-٣٫٩%‬) اتکام (‪-٣٫٥%‬) رمپنا (‪-١٣٫٣%‬) وسکاب (‪-٢٫٠%‬) ثمسکن (‪-٨٫٠%‬)
  ‪١١ meisam317 ‪-٦٫٢% اسیا (‪-١٢٫١%‬) پتایر (‪-٨٫٧%‬) فخوز (‪١٫٦%‬) دارایکم (‪-٤٫٤%‬) وکار (‪-٧٫٣%‬)
  ‪١٢ iligal ‪-٦٫٧% انرژی3 (‪-١١٫٠%‬) نوری (‪٠٫٨%‬) دارایکم (‪-٤٫٤%‬) اسیا (‪-١٢٫١%‬)
  ‪١٣ matin ‪-٦٫٧% اسیا (‪-١٢٫١%‬) شفارس (‪-١٠٫٢%‬) دکوثر (‪-٦٫٤%‬) نوین (‪١٫٩%‬)
  ‪١٤ mhjboursy ‪-٧٫٠% سفارس (‪-١٤٫٦%‬) وتوصا (‪-١٦٫٦%‬) ولساپا (‪-٧٫٢%‬) حکشتی (‪-١٦٫٣%‬) شدوص (‪-٥٫٠%‬) غدام (‪١٧٫٦%‬)
  ‪١٥ Babak1 ‪-٧٫٢% دی (‪-١٨٫٥%‬) اسیا (‪-١٢٫١%‬) بکهنوج (‪٠٫٠%‬) ولساپا (‪-٧٫٢%‬) نوین (‪١٫٩%‬)
  ‪١٦ چلاغعلی خان خانان ‪-٨٫١% کیبیسی (‪-٤٫٩%‬) دکیمی (‪-٢٫٨%‬) زفکا (‪-٨٫١%‬) خمحرکه (‪-٩٫٨%‬) کاما (‪-١٤٫٧%‬)
  ‪١٧ اشکان 2010 ‪-٨٫٤% خودرو (‪-٠٫٩%‬) وپارس (‪-١٤٫٤%‬) خگستر (‪-١٣٫٠%‬) خساپا (‪-٥٫١%‬)
  ‪١٨ majid664 ‪-٨٫٨% وسپهر (‪-١٠٫٢%‬) پترول (‪-١٣٫٣%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬) ولساپا (‪-٧٫٢%‬)
  ‪١٩ علیرضا جمالی ‪-٩٫٤% دی (‪-١٨٫٥%‬) ثاخت (‪-٨٫٧%‬) حفاری (‪٠٫٠%‬) وبوعلی (‪-١١٫٧%‬) وخارزم (‪-١٢٫٨%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬)
  ‪٢٠ mohsen.mirzad ‪-١٠٫٩% وبوعلی (‪-١١٫٧%‬) ثاخت (‪-٨٫٧%‬) شتران (‪-٢٠٫٦%‬) خودرو (‪-٠٫٩%‬) فولاد (‪-١٢٫٧%‬)
  ‪٢١ دقیق ‪-١١٫٠% ملت (‪-٦٫٣%‬) سیمرغ (‪-١١٫٦%‬) والبر (‪-١٦٫٧%‬) بفجر (‪-٩٫٤%‬)
  ‪٢٢ sooroosh1315 ‪-١٢٫٧% ارفع (‪-٤٫٦%‬) شگویا (‪-١٧٫٩%‬) وخارزم (‪-١٢٫٨%‬) وغدیر (‪-١٥٫٦%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ ثباغ ‪٢٨٬٥٦٩ ‪٣٥٬٨٦٢ ‪٢٥٫٥% ‪١ وحید خزایی و farhad1353
  ‪٢ غدام ‪١٨٧٬٧٣٠ ‪٢٢٠٬٦٨٠ ‪١٧٫٦% ‪٢ Mehdi1400 و mhjboursy و farhad1353
  ‪٣ پکرمان ‪٢٢٬٧٤٠ ‪٢٥٬٣٩٠ ‪١١٫٧% ‪٠ hamid_iam
  ‪٤ بساما ‪٢٠٬٣١٦ ‪٢١٬١٧٢ ‪٤٫٢% ‪٠ وحید 20
  ‪٥ ونوین ‪٤٬١٨٠ ‪٤٬٣٣٠ ‪٣٫٦% ‪٢ salehpq و وحید 20 و پروواز
  ‪٦ کحافظ ‪٢٤٬٨٨٠ ‪٢٥٬٧٥٠ ‪٣٫٥% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٧ نوین ‪٦٬٣٢٤ ‪٦٬٤٤٢ ‪١٫٩% ‪٣ Babak1 و matin و وحید 20 و وحید خزایی
  ‪٨ فخوز ‪٣٣٬٨٨٠ ‪٣٤٬٤١٠ ‪١٫٦% ‪٠ meisam317
  ‪٩ نوری ‪١٦٥٬٧١٠ ‪١٦٧٬٠٨٠ ‪٠٫٨% ‪١ جان اسنو. و iligal
  ‪١٠ کساوه ‪٤٣٬١١٠ ‪٤٣٬٣٥٠ ‪٠٫٦% ‪٠ farhad1353
  ‪١١ پاسا ‪١٩٬٩٠٠ ‪١٩٬٩٤٠ ‪٠٫٢% ‪١ salehpq و وحید خزایی
  ‪١٢ حفاری ‪١٠٬٨٤٠ ‪١٠٬٨٤٠ ‪٠٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٣ بکهنوج ‪٢٬٣٦٨ ‪٢٬٣٦٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪١٤ غدیس ‪٨٬٣٥٨ ‪٨٬٣٥٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪١٥ غالبر ‪١٢٬٧٩٠ ‪١٢٬٧٦٠ ‪-٠٫٢% ‪٠ پروواز
  ‪١٦ فاما ‪٢٢٬٧١٠ ‪٢٢٬٦٥٠ ‪-٠٫٣% ‪٠ farhad1353
  ‪١٧ واتی ‪١٤٬٣٢٠ ‪١٤٬٢٥٠ ‪-٠٫٥% ‪٠ Aiming
  ‪١٨ خودرو ‪٣٬٣٢٠ ‪٣٬٢٩٠ ‪-٠٫٩% ‪١ mohsen.mirzad و اشکان 2010
  ‪١٩ خریخت ‪٥٬٠٩٠ ‪٥٬٠٣٠ ‪-١٫٢% ‪٠ پروواز
  ‪٢٠ شغدیر ‪٤٥٬٢٢٥ ‪٤٤٬٣٤١ ‪-٢٫٠% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٢١ قشهد ‪٣٠٬٢٩٠ ‪٢٩٬٦٨٠ ‪-٢٫٠% ‪٠ پروواز
  ‪٢٢ وسکاب ‪٦٬٣٧٠ ‪٦٬٢٤٠ ‪-٢٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٣ دکیمی ‪٢٣٬٢٨٠ ‪٢٢٬٦٣٠ ‪-٢٫٨% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٢٤ اتکام ‪٨٬٣٦٢ ‪٨٬٠٧٠ ‪-٣٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٥ دارو ‪٥٨٬٢٥٠ ‪٥٦٬٠٤٠ ‪-٣٫٨% ‪٠ Aiming
  ‪٢٦ کفرا ‪٥٠٬٤٩٠ ‪٤٨٬٥١٠ ‪-٣٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٧ دارایکم ‪٢٠٠٬٠٥٠ ‪١٩١٬١٨٠ ‪-٤٫٤% ‪٢ meisam317 و hamid_iam و iligal
  ‪٢٨ وتجارت ‪٣٬١٤٠ ‪٣٬٠٠٠ ‪-٤٫٥% ‪١ علیرضا جمالی و majid664
  ‪٢٩ ارفع ‪١٣٬٢٧٢ ‪١٢٬٦٦٨ ‪-٤٫٦% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٣٠ کیبیسی ‪٣٤٬٢٠٤ ‪٣٢٬٥٣٣ ‪-٤٫٩% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٣١ شدوص ‪٢١٬٢٢٠ ‪٢٠٬١٥٠ ‪-٥٫٠% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٢ خساپا ‪٢٬٥٣٠ ‪٢٬٤٠٠ ‪-٥٫١% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٣٣ امین ‪١٢٬٠٩٠ ‪١١٬٤٠٠ ‪-٥٫٧% ‪٠ hamid_iam
  ‪٣٤ ملت ‪١٣٬٥٧٠ ‪١٢٬٧١٠ ‪-٦٫٣% ‪٠ دقیق
  ‪٣٥ دکوثر ‪٢١٬٠٥٠ ‪١٩٬٧١٠ ‪-٦٫٤% ‪٠ matin
  ‪٣٦ سیتا ‪١٨٬١٦٠ ‪١٦٬٩٣٠ ‪-٦٫٨% ‪٠ hamid_iam
  ‪٣٧ ولساپا ‪٣٬٧٥٠ ‪٣٬٤٨٠ ‪-٧٫٢% ‪٢ Babak1 و majid664 و mhjboursy
  ‪٣٨ وکار ‪٤٬٨٠٠ ‪٤٬٤٥٠ ‪-٧٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٣٩ ثمسکن ‪٦٬٣٦٠ ‪٥٬٨٥٠ ‪-٨٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٠ زفکا ‪٤٤٬٣٠٣ ‪٤٠٬٧٠٩ ‪-٨٫١% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٤١ دپارس ‪١١٧٬٩٥٠ ‪١٠٧٬٩٣٠ ‪-٨٫٥% ‪٠ farhad1353
  ‪٤٢ کویر ‪١٥٬٢٥٠ ‪١٣٬٩٥٠ ‪-٨٫٥% ‪٠ salehpq
  ‪٤٣ ثاخت ‪٤٬٣٩٠ ‪٤٬٠١٠ ‪-٨٫٧% ‪٢ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad و پروواز
  ‪٤٤ پتایر ‪٩٩٬٠٦٠ ‪٩٠٬٤١٠ ‪-٨٫٧% ‪١ جان اسنو. و meisam317
  ‪٤٥ بفجر ‪٣٢٬٨٩٠ ‪٢٩٬٨١٠ ‪-٩٫٤% ‪٠ دقیق
  ‪٤٦ خمحرکه ‪٧٬٥٦٠ ‪٦٬٨٢٠ ‪-٩٫٨% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٤٧ شفارس ‪٤٢٬٢١٠ ‪٣٧٬٩٢٠ ‪-١٠٫٢% ‪٠ matin
  ‪٤٨ وسپهر ‪١٣٬٢١٣ ‪١١٬٨٦٣ ‪-١٠٫٢% ‪٠ majid664
  ‪٤٩ انرژی3 ‪٤١٩٬٠٨٠ ‪٣٧٣٬١٤٠ ‪-١١٫٠% ‪٠ iligal
  ‪٥٠ سیمرغ ‪١٧٬٤٣٠ ‪١٥٬٤١٠ ‪-١١٫٦% ‪٠ دقیق
  ‪٥١ وبوعلی ‪٨٬٧٣٠ ‪٧٬٧١٠ ‪-١١٫٧% ‪١ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad
  ‪٥٢ اسیا ‪٢٦٬٤٣٠ ‪٢٣٬٢٤٠ ‪-١٢٫١% ‪٤ meisam317 و Babak1 و matin و وحید 20 و iligal
  ‪٥٣ کوثر ‪١٤٬٦٦٨ ‪١٢٬٨٩٢ ‪-١٢٫١% ‪٠ وحید 20
  ‪٥٤ فروی ‪٥٣٬٦٠١ ‪٤٧٬٠٠٧ ‪-١٢٫٣% ‪٠ salehpq
  ‪٥٥ تنوین ‪٩٬٤٤٠ ‪٨٬٢٥٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥٦ فولاد ‪١٤٬٣٣٠ ‪١٢٬٥١٠ ‪-١٢٫٧% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥٧ ومهان ‪١٥٬٩٤١ ‪١٣٬٩١٢ ‪-١٢٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٥٨ وخارزم ‪١١٬٣٠٠ ‪٩٬٨٥٠ ‪-١٢٫٨% ‪١ علیرضا جمالی و sooroosh1315
  ‪٥٩ شبریز ‪٣٢٬٨٨٠ ‪٢٨٬٦١٠ ‪-١٣٫٠% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٦٠ خگستر ‪٤٬٦٢٠ ‪٤٬٠٢٠ ‪-١٣٫٠% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٦١ سرچشمه ‪٨٬٣٢٢ ‪٧٬٢٣٨ ‪-١٣٫٠% ‪٠ پروواز
  ‪٦٢ رمپنا ‪١٨٬١٧٠ ‪١٥٬٧٦٠ ‪-١٣٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٦٣ پترول ‪١٤٬٠٢٠ ‪١٢٬١٥٠ ‪-١٣٫٣% ‪٠ majid664
  ‪٦٤ وپارس ‪٣٬٦٨٠ ‪٣٬١٥٠ ‪-١٤٫٤% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٦٥ سفارس ‪١٧٬٣١٠ ‪١٤٬٧٩٠ ‪-١٤٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٦٦ کاما ‪١٨٦٬١٠٠ ‪١٥٨٬٧٢٠ ‪-١٤٫٧% ‪١ Mehdi1400 و چلاغعلی خان خانان
  ‪٦٧ وغدیر ‪١٢٬٨٥٠ ‪١٠٬٨٤٠ ‪-١٥٫٦% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٨ حکشتی ‪٣٤٬١٠٠ ‪٢٨٬٥٥٠ ‪-١٦٫٣% ‪١ وحید خزایی و mhjboursy
  ‪٦٩ وتوصا ‪١٠٬١٧٠ ‪٨٬٤٨٠ ‪-١٦٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٧٠ والبر ‪١٦٬٠٦٠ ‪١٣٬٣٧٠ ‪-١٦٫٧% ‪٠ دقیق
  ‪٧١ شگویا ‪١٣٬١٨١ ‪١٠٬٨١٩ ‪-١٧٫٩% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٧٢ دی ‪٥٨٬٢٣٩ ‪٤٧٬٤٣٨ ‪-١٨٫٥% ‪١ Babak1 و علیرضا جمالی
  ‪٧٣ شتران ‪١٤٬٥٠٠ ‪١١٬٥١٠ ‪-٢٠٫٦% ‪٠ mohsen.mirzad
  شمار شرکت کنندگان: ‪٢٢
  شمار کل نماد ها: ‪١٠١
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٧٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٥٫١
  میانگین سود نمادها : ‪-٦٫٣%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  بکهنوج خرید 2368
  دی خرید 58239
  وسپهر خرید 13213
  وخارزم خرید 11300
  غدیس خرید 8358
  این نتایج مربوط به ٩مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٧/٣٠ تا ١٣٩٩/٨/١١ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 6. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #4874
  مدیر(ستاره دار5) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,705
  تشکر
  47,627
  تشکر شده 77,252 بار در 16,165 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ farhad1353 ‪٧٫٤% کساوه (‪٠٫٦%‬) غدام (‪٢١٫٩%‬) فاما (‪٠٫٦%‬) دپارس (‪-٩٫٥%‬) ثباغ (‪٢٣٫٢%‬)
  ‪٢ وحید خزایی ‪٠٫٨% ثباغ (‪٢٣٫٢%‬) پاسا (‪-٤٫٥%‬) نوین (‪١٫٥%‬) حکشتی (‪-١٧٫٢%‬)
  ‪٣ Mehdi1400 ‪-٠٫٣% غدام (‪٢١٫٩%‬) کاما (‪-١٧٫٤%‬) کحافظ (‪٧٫٢%‬) تنوین (‪-١٢٫٦%‬)
  ‪٤ hamid_iam ‪-٢٫٧% سیتا (‪-٦٫٠%‬) دارایکم (‪-٥٫٥%‬) پکرمان (‪٦٫٨%‬) امین (‪-٦٫٠%‬)
  ‪٥ وحید 20 ‪-٣٫٨% اسیا (‪-١٥٫١%‬) نوین (‪١٫٥%‬) بساما (‪٣٫٤%‬) ونوین (‪٥٫٠%‬) کوثر (‪-١٤٫١%‬)
  ‪٦ جان اسنو. ‪-٤٫١% پتایر (‪-٧٫٥%‬) نوری (‪٤٫٩%‬) شبریز (‪-١٦٫٢%‬) شغدیر (‪٢٫٣%‬)
  ‪٧ پروواز ‪-٤٫٥% خریخت (‪-١٫٨%‬) ونوین (‪٥٫٠%‬) سرچشمه (‪-١٤٫٥%‬) قشهد (‪-٢٫٢%‬) ثاخت (‪-١٣٫٢%‬) غالبر (‪-٠٫٢%‬)
  ‪٨ Aiming ‪-٥٫٠% غدیس (‪٠٫٠%‬) دارو (‪-٥٫٧%‬) ومهان (‪-١٣٫٥%‬) واتی (‪-٠٫٦%‬)
  ‪٩ salehpq ‪-٥٫٦% پاسا (‪-٤٫٥%‬) فروی (‪-١٢٫١%‬) کویر (‪-١٠٫٨%‬) ونوین (‪٥٫٠%‬)
  ‪١٠ mhjboursy ‪-٦٫٢% سفارس (‪-١٧٫٧%‬) وتوصا (‪-١٥٫٦%‬) ولساپا (‪-٥٫٦%‬) حکشتی (‪-١٧٫٢%‬) شدوص (‪-٣٫٠%‬) غدام (‪٢١٫٩%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪-٧٫٢% کفرا (‪-٤٫٣%‬) اتکام (‪-٣٫٦%‬) رمپنا (‪-١٣٫٧%‬) وسکاب (‪-٣٫١%‬) ثمسکن (‪-١١٫٢%‬)
  ‪١٢ meisam317 ‪-٧٫٣% اسیا (‪-١٥٫١%‬) پتایر (‪-٧٫٥%‬) فخوز (‪١٫٣%‬) دارایکم (‪-٥٫٥%‬) وکار (‪-٩٫٨%‬)
  ‪١٣ iligal ‪-٧٫٦% انرژی3 (‪-١٤٫٨%‬) نوری (‪٤٫٩%‬) دارایکم (‪-٥٫٥%‬) اسیا (‪-١٥٫١%‬)
  ‪١٤ Babak1 ‪-٨٫٠% دی (‪-٢١٫٠%‬) اسیا (‪-١٥٫١%‬) بکهنوج (‪٠٫٠%‬) ولساپا (‪-٥٫٦%‬) نوین (‪١٫٥%‬)
  ‪١٥ چلاغعلی خان خانان ‪-٨٫٣% کیبیسی (‪-٥٫٣%‬) دکیمی (‪-٢٫٨%‬) زفکا (‪-٤٫٩%‬) خمحرکه (‪-١١٫٠%‬) کاما (‪-١٧٫٤%‬)
  ‪١٦ matin ‪-٨٫٦% اسیا (‪-١٥٫١%‬) شفارس (‪-١١٫٤%‬) دکوثر (‪-٩٫٥%‬) نوین (‪١٫٥%‬)
  ‪١٧ اشکان 2010 ‪-٨٫٨% خودرو (‪٣٫٠%‬) وپارس (‪-١٧٫٤%‬) خگستر (‪-١٦٫٥%‬) خساپا (‪-٤٫٣%‬)
  ‪١٨ majid664 ‪-٩٫٩% وسپهر (‪-١٢٫٧%‬) پترول (‪-١٧٫٠%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬) ولساپا (‪-٥٫٦%‬)
  ‪١٩ علیرضا جمالی ‪-١١٫٤% دی (‪-٢١٫٠%‬) ثاخت (‪-١٣٫٢%‬) حفاری (‪٠٫٠%‬) وبوعلی (‪-١٢٫٥%‬) وخارزم (‪-١٧٫٢%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬)
  ‪٢٠ mohsen.mirzad ‪-١٢٫٢% وبوعلی (‪-١٢٫٥%‬) ثاخت (‪-١٣٫٢%‬) شتران (‪-٢٤٫٦%‬) خودرو (‪٣٫٠%‬) فولاد (‪-١٤٫٠%‬)
  ‪٢١ دقیق ‪-١٢٫٨% ملت (‪-٨٫٨%‬) سیمرغ (‪-١٥٫٦%‬) والبر (‪-١٧٫٧%‬) بفجر (‪-٩٫٢%‬)
  ‪٢٢ sooroosh1315 ‪-١٥٫١% ارفع (‪-٢٫٩%‬) شگویا (‪-٢١٫٩%‬) وخارزم (‪-١٧٫٢%‬) وغدیر (‪-١٨٫٥%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ ثباغ ‪٢٨٬٥٦٩ ‪٣٥٬٢٠٩ ‪٢٣٫٢% ‪١ وحید خزایی و farhad1353
  ‪٢ غدام ‪١٨٧٬٧٣٠ ‪٢٢٨٬٨٣٠ ‪٢١٫٩% ‪٢ Mehdi1400 و mhjboursy و farhad1353
  ‪٣ کحافظ ‪٢٤٬٨٨٠ ‪٢٦٬٦٦٠ ‪٧٫٢% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٤ پکرمان ‪٢٢٬٧٤٠ ‪٢٤٬٢٩٠ ‪٦٫٨% ‪٠ hamid_iam
  ‪٥ ونوین ‪٤٬١٨٠ ‪٤٬٣٩٠ ‪٥٫٠% ‪٢ salehpq و وحید 20 و پروواز
  ‪٦ نوری ‪١٦٥٬٧١٠ ‪١٧٣٬٨٥٠ ‪٤٫٩% ‪١ جان اسنو. و iligal
  ‪٧ بساما ‪٢٠٬٣١٦ ‪٢١٬٠٠٢ ‪٣٫٤% ‪٠ وحید 20
  ‪٨ خودرو ‪٣٬٣٢٠ ‪٣٬٤٢٠ ‪٣٫٠% ‪١ mohsen.mirzad و اشکان 2010
  ‪٩ شغدیر ‪٤٥٬٢٢٥ ‪٤٦٬٢٧٠ ‪٢٫٣% ‪٠ جان اسنو.
  ‪١٠ نوین ‪٦٬٣٢٤ ‪٦٬٤٢٢ ‪١٫٥% ‪٣ Babak1 و matin و وحید 20 و وحید خزایی
  ‪١١ فخوز ‪٣٣٬٨٨٠ ‪٣٤٬٣٣٠ ‪١٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪١٢ فاما ‪٢٢٬٧١٠ ‪٢٢٬٨٥٠ ‪٠٫٦% ‪٠ farhad1353
  ‪١٣ کساوه ‪٤٣٬١١٠ ‪٤٣٬٣٥٠ ‪٠٫٦% ‪٠ farhad1353
  ‪١٤ حفاری ‪١٠٬٨٤٠ ‪١٠٬٨٤٠ ‪٠٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٥ بکهنوج ‪٢٬٣٦٨ ‪٢٬٣٦٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪١٦ غدیس ‪٨٬٣٥٨ ‪٨٬٣٥٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪١٧ غالبر ‪١٢٬٧٩٠ ‪١٢٬٧٦٠ ‪-٠٫٢% ‪٠ پروواز
  ‪١٨ واتی ‪١٤٬٣٢٠ ‪١٤٬٢٣٠ ‪-٠٫٦% ‪٠ Aiming
  ‪١٩ خریخت ‪٥٬٠٩٠ ‪٥٬٠٠٠ ‪-١٫٨% ‪٠ پروواز
  ‪٢٠ قشهد ‪٣٠٬٢٩٠ ‪٢٩٬٦١٠ ‪-٢٫٢% ‪٠ پروواز
  ‪٢١ دکیمی ‪٢٣٬٢٨٠ ‪٢٢٬٦٢٠ ‪-٢٫٨% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٢٢ ارفع ‪١٣٬٢٧٢ ‪١٢٬٨٩١ ‪-٢٫٩% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٢٣ شدوص ‪٢١٬٢٢٠ ‪٢٠٬٥٩٠ ‪-٣٫٠% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٤ وسکاب ‪٦٬٣٧٠ ‪٦٬١٧٠ ‪-٣٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٥ اتکام ‪٨٬٣٦٢ ‪٨٬٠٦٥ ‪-٣٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٦ کفرا ‪٥٠٬٤٩٠ ‪٤٨٬٣١٠ ‪-٤٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٧ خساپا ‪٢٬٥٣٠ ‪٢٬٤٢٠ ‪-٤٫٣% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٢٨ وتجارت ‪٣٬١٤٠ ‪٣٬٠٠٠ ‪-٤٫٥% ‪١ علیرضا جمالی و majid664
  ‪٢٩ پاسا ‪١٩٬٩٠٠ ‪١٩٬٠٠٠ ‪-٤٫٥% ‪١ salehpq و وحید خزایی
  ‪٣٠ زفکا ‪٤٤٬٣٠٣ ‪٤٢٬١٣٠ ‪-٤٫٩% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٣١ کیبیسی ‪٣٤٬٢٠٤ ‪٣٢٬٣٨٣ ‪-٥٫٣% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٣٢ دارایکم ‪٢٠٠٬٠٥٠ ‪١٨٨٬٩٥٠ ‪-٥٫٥% ‪٢ meisam317 و hamid_iam و iligal
  ‪٣٣ ولساپا ‪٣٬٧٥٠ ‪٣٬٥٤٠ ‪-٥٫٦% ‪٢ Babak1 و majid664 و mhjboursy
  ‪٣٤ دارو ‪٥٨٬٢٥٠ ‪٥٤٬٩١٠ ‪-٥٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٣٥ امین ‪١٢٬٠٩٠ ‪١١٬٣٧٠ ‪-٦٫٠% ‪٠ hamid_iam
  ‪٣٦ سیتا ‪١٨٬١٦٠ ‪١٧٬٠٧٠ ‪-٦٫٠% ‪٠ hamid_iam
  ‪٣٧ پتایر ‪٩٩٬٠٦٠ ‪٩١٬٦٣٠ ‪-٧٫٥% ‪١ جان اسنو. و meisam317
  ‪٣٨ ملت ‪١٣٬٥٧٠ ‪١٢٬٣٨٠ ‪-٨٫٨% ‪٠ دقیق
  ‪٣٩ بفجر ‪٣٢٬٨٩٠ ‪٢٩٬٨٦٠ ‪-٩٫٢% ‪٠ دقیق
  ‪٤٠ دکوثر ‪٢١٬٠٥٠ ‪١٩٬٠٦٠ ‪-٩٫٥% ‪٠ matin
  ‪٤١ دپارس ‪١١٧٬٩٥٠ ‪١٠٦٬٦٩٠ ‪-٩٫٥% ‪٠ farhad1353
  ‪٤٢ وکار ‪٤٬٨٠٠ ‪٤٬٣٣٠ ‪-٩٫٨% ‪٠ meisam317
  ‪٤٣ کویر ‪١٥٬٢٥٠ ‪١٣٬٦٠٠ ‪-١٠٫٨% ‪٠ salehpq
  ‪٤٤ خمحرکه ‪٧٬٥٦٠ ‪٦٬٧٣٠ ‪-١١٫٠% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٤٥ ثمسکن ‪٦٬٣٦٠ ‪٥٬٦٥٠ ‪-١١٫٢% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٦ شفارس ‪٤٢٬٢١٠ ‪٣٧٬٣٨٠ ‪-١١٫٤% ‪٠ matin
  ‪٤٧ فروی ‪٥٣٬٦٠١ ‪٤٧٬١١٤ ‪-١٢٫١% ‪٠ salehpq
  ‪٤٨ وبوعلی ‪٨٬٧٣٠ ‪٧٬٦٤٠ ‪-١٢٫٥% ‪١ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad
  ‪٤٩ تنوین ‪٩٬٤٤٠ ‪٨٬٢٥٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥٠ وسپهر ‪١٣٬٢١٣ ‪١١٬٥٣٣ ‪-١٢٫٧% ‪٠ majid664
  ‪٥١ ثاخت ‪٤٬٣٩٠ ‪٣٬٨١٠ ‪-١٣٫٢% ‪٢ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad و پروواز
  ‪٥٢ ومهان ‪١٥٬٩٤١ ‪١٣٬٧٩٦ ‪-١٣٫٥% ‪٠ Aiming
  ‪٥٣ رمپنا ‪١٨٬١٧٠ ‪١٥٬٦٨٠ ‪-١٣٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٥٤ فولاد ‪١٤٬٣٣٠ ‪١٢٬٣٣٠ ‪-١٤٫٠% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥٥ کوثر ‪١٤٬٦٦٨ ‪١٢٬٥٩٨ ‪-١٤٫١% ‪٠ وحید 20
  ‪٥٦ سرچشمه ‪٨٬٣٢٢ ‪٧٬١١٧ ‪-١٤٫٥% ‪٠ پروواز
  ‪٥٧ انرژی3 ‪٤١٩٬٠٨٠ ‪٣٥٦٬٨٥٠ ‪-١٤٫٨% ‪٠ iligal
  ‪٥٨ اسیا ‪٢٦٬٤٣٠ ‪٢٢٬٤٥٠ ‪-١٥٫١% ‪٤ meisam317 و Babak1 و matin و وحید 20 و iligal
  ‪٥٩ سیمرغ ‪١٧٬٤٣٠ ‪١٤٬٧١٠ ‪-١٥٫٦% ‪٠ دقیق
  ‪٦٠ وتوصا ‪١٠٬١٧٠ ‪٨٬٥٨٠ ‪-١٥٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٦١ شبریز ‪٣٢٬٨٨٠ ‪٢٧٬٥٥٠ ‪-١٦٫٢% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٦٢ خگستر ‪٤٬٦٢٠ ‪٣٬٨٦٠ ‪-١٦٫٥% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٦٣ پترول ‪١٤٬٠٢٠ ‪١١٬٦٤٠ ‪-١٧٫٠% ‪٠ majid664
  ‪٦٤ وخارزم ‪١١٬٣٠٠ ‪٩٬٣٦٠ ‪-١٧٫٢% ‪١ علیرضا جمالی و sooroosh1315
  ‪٦٥ حکشتی ‪٣٤٬١٠٠ ‪٢٨٬٢٢٠ ‪-١٧٫٢% ‪١ وحید خزایی و mhjboursy
  ‪٦٦ وپارس ‪٣٬٦٨٠ ‪٣٬٠٤٠ ‪-١٧٫٤% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٦٧ کاما ‪١٨٦٬١٠٠ ‪١٥٣٬٦٣٠ ‪-١٧٫٤% ‪١ Mehdi1400 و چلاغعلی خان خانان
  ‪٦٨ والبر ‪١٦٬٠٦٠ ‪١٣٬٢٢٠ ‪-١٧٫٧% ‪٠ دقیق
  ‪٦٩ سفارس ‪١٧٬٣١٠ ‪١٤٬٢٤٠ ‪-١٧٫٧% ‪٠ mhjboursy
  ‪٧٠ وغدیر ‪١٢٬٨٥٠ ‪١٠٬٤٧٠ ‪-١٨٫٥% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٧١ دی ‪٥٨٬٢٣٩ ‪٤٦٬٠٢٣ ‪-٢١٫٠% ‪١ Babak1 و علیرضا جمالی
  ‪٧٢ شگویا ‪١٣٬١٨١ ‪١٠٬٢٩٢ ‪-٢١٫٩% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٧٣ شتران ‪١٤٬٥٠٠ ‪١٠٬٩٤٠ ‪-٢٤٫٦% ‪٠ mohsen.mirzad
  شمار شرکت کنندگان: ‪٢٢
  شمار کل نماد ها: ‪١٠١
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٧٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٦٫٠
  میانگین سود نمادها : ‪-٧٫٢%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  بکهنوج خرید 2368
  دی خرید 58239
  وسپهر خرید 13213
  وخارزم خرید 11300
  غدیس خرید 8358
  این نتایج مربوط به ١٠مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٧/٣٠ تا ١٣٩٩/٨/١٢ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 8. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #4875
  مدیر(ستاره دار5) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,705
  تشکر
  47,627
  تشکر شده 77,252 بار در 16,165 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  farhad1353 ‪١٠٫١% کساوه (‪١٠٫٥%‬) غدام (‪٢٦٫٨%‬) فاما (‪٣٫٩%‬) دپارس (‪-١١٫٤%‬) ثباغ (‪٢٠٫٥%‬)
  ‪٢ Mehdi1400 ‪٣٫٠% غدام (‪٢٦٫٨%‬) کاما (‪-١٣٫٧%‬) کحافظ (‪١١٫٤%‬) تنوین (‪-١٢٫٦%‬)
  ‪٣ جان اسنو. ‪٠٫٢% پتایر (‪-٣٫٠%‬) نوری (‪١٠٫٢%‬) شبریز (‪-١٣٫٦%‬) شغدیر (‪٧٫٤%‬)
  ‪٤ hamid_iam ‪٠٫١% سیتا (‪-٢٫٠%‬) دارایکم (‪-٤٫٤%‬) پکرمان (‪١٢٫٠%‬) امین (‪-٥٫٣%‬)
  ‪٥ وحید خزایی ‪-٠٫١% ثباغ (‪٢٠٫٥%‬) پاسا (‪-٢٫٤%‬) نوین (‪٢٫٩%‬) حکشتی (‪-٢١٫٤%‬)
  ‪٦ salehpq ‪-٣٫٩% پاسا (‪-٢٫٤%‬) فروی (‪-٧٫٨%‬) کویر (‪-٩٫٥%‬) ونوین (‪٤٫١%‬)
  ‪٧ mhjboursy ‪-٤٫١% سفارس (‪-١٤٫٢%‬) وتوصا (‪-١١٫٦%‬) ولساپا (‪-٤٫٣%‬) حکشتی (‪-٢١٫٤%‬) شدوص (‪٠٫٠%‬) غدام (‪٢٦٫٨%‬)
  ‪٨ وحید 20 ‪-٤٫٤% اسیا (‪-١٣٫٨%‬) نوین (‪٢٫٩%‬) بساما (‪٣٫٠%‬) ونوین (‪٤٫١%‬) کوثر (‪-١٧٫٩%‬)
  ‪٩ پروواز ‪-٤٫٧% خریخت (‪-٢٫٢%‬) ونوین (‪٤٫١%‬) سرچشمه (‪-١١٫٦%‬) قشهد (‪-٢٫٤%‬) ثاخت (‪-١٥٫٩%‬) غالبر (‪-٠٫٤%‬)
  ‪١٠ Aiming ‪-٥٫٢% غدیس (‪٠٫٠%‬) دارو (‪-٨٫٥%‬) ومهان (‪-٩٫٦%‬) واتی (‪-٢٫٧%‬)
  ‪١١ meisam317 ‪-٥٫٤% اسیا (‪-١٣٫٨%‬) پتایر (‪-٣٫٠%‬) فخوز (‪٦٫٤%‬) دارایکم (‪-٤٫٤%‬) وکار (‪-١٢٫٣%‬)
  ‪١٢ iligal ‪-٥٫٥% انرژی3 (‪-١٣٫٨%‬) نوری (‪١٠٫٢%‬) دارایکم (‪-٤٫٤%‬) اسیا (‪-١٣٫٨%‬)
  ‪١٣ نادر کاظمی ‪-٦٫١% کفرا (‪-٤٫٠%‬) اتکام (‪-٤٫٨%‬) رمپنا (‪-٩٫٨%‬) وسکاب (‪٠٫٨%‬) ثمسکن (‪-١٢٫٦%‬)
  ‪١٤ چلاغعلی خان خانان ‪-٧٫٤% کیبیسی (‪-٥٫٨%‬) دکیمی (‪-٣٫٤%‬) زفکا (‪-٢٫٤%‬) خمحرکه (‪-١١٫٩%‬) کاما (‪-١٣٫٧%‬)
  ‪١٥ Babak1 ‪-٧٫٧% دی (‪-٢٣٫١%‬) اسیا (‪-١٣٫٨%‬) بکهنوج (‪٠٫٠%‬) ولساپا (‪-٤٫٣%‬) نوین (‪٢٫٩%‬)
  ‪١٦ matin ‪-٨٫٢% اسیا (‪-١٣٫٨%‬) شفارس (‪-١٠٫٠%‬) دکوثر (‪-١٢٫٠%‬) نوین (‪٢٫٩%‬)
  ‪١٧ majid664 ‪-٨٫٣% وسپهر (‪-١١٫٦%‬) پترول (‪-١٣٫١%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬) ولساپا (‪-٤٫٣%‬)
  ‪١٨ اشکان 2010 ‪-١١٫٤% خودرو (‪-١٫٢%‬) وپارس (‪-١٥٫٨%‬) خگستر (‪-٢٠٫٣%‬) خساپا (‪-٨٫٣%‬)
  ‪١٩ دقیق ‪-١١٫٦% ملت (‪-٩٫٤%‬) سیمرغ (‪-١٤٫٩%‬) والبر (‪-١٤٫١%‬) بفجر (‪-٨٫٠%‬)
  ‪٢٠ sooroosh1315 ‪-١٢٫٨% ارفع (‪٢٫٠%‬) شگویا (‪-١٨٫٢%‬) وخارزم (‪-٢٠٫٧%‬) وغدیر (‪-١٤٫٥%‬)
  ‪٢١ mohsen.mirzad ‪-١٣٫١% وبوعلی (‪-١٦٫٧%‬) ثاخت (‪-١٥٫٩%‬) شتران (‪-٢١٫٨%‬) خودرو (‪-١٫٢%‬) فولاد (‪-٩٫٧%‬)
  ‪٢٢ علیرضا جمالی ‪-١٣٫٥% دی (‪-٢٣٫١%‬) ثاخت (‪-١٥٫٩%‬) حفاری (‪٠٫٠%‬) وبوعلی (‪-١٦٫٧%‬) وخارزم (‪-٢٠٫٧%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ غدام ‪١٨٧٬٧٣٠ ‪٢٣٨٬٠٧٠ ‪٢٦٫٨% ‪٢ mhjboursy و farhad1353 و Mehdi1400
  ‪٢ ثباغ ‪٢٨٬٥٦٩ ‪٣٤٬٤١٤ ‪٢٠٫٥% ‪١ farhad1353 و وحید خزایی
  ‪٣ پکرمان ‪٢٢٬٧٤٠ ‪٢٥٬٤٦٠ ‪١٢٫٠% ‪٠ hamid_iam
  ‪٤ کحافظ ‪٢٤٬٨٨٠ ‪٢٧٬٧٢٠ ‪١١٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥ کساوه ‪٤٣٬١١٠ ‪٤٧٬٦٣٠ ‪١٠٫٥% ‪٠ farhad1353
  ‪٦ نوری ‪١٦٥٬٧١٠ ‪١٨٢٬٥٣٠ ‪١٠٫٢% ‪١ iligal و جان اسنو.
  ‪٧ شغدیر ‪٤٥٬٢٢٥ ‪٤٨٬٥٨٣ ‪٧٫٤% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٨ فخوز ‪٣٣٬٨٨٠ ‪٣٦٬٠٤٠ ‪٦٫٤% ‪٠ meisam317
  ‪٩ ونوین ‪٤٬١٨٠ ‪٤٬٣٥٠ ‪٤٫١% ‪٢ پروواز و salehpq و وحید 20
  ‪١٠ فاما ‪٢٢٬٧١٠ ‪٢٣٬٦٠٠ ‪٣٫٩% ‪٠ farhad1353
  ‪١١ بساما ‪٢٠٬٣١٦ ‪٢٠٬٩٣٣ ‪٣٫٠% ‪٠ وحید 20
  ‪١٢ نوین ‪٦٬٣٢٤ ‪٦٬٥٠٥ ‪٢٫٩% ‪٣ Babak1 و matin و وحید 20 و وحید خزایی
  ‪١٣ ارفع ‪١٣٬٢٧٢ ‪١٣٬٥٣٥ ‪٢٫٠% ‪٠ sooroosh1315
  ‪١٤ وسکاب ‪٦٬٣٧٠ ‪٦٬٤٢٠ ‪٠٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٥ بکهنوج ‪٢٬٣٦٨ ‪٢٬٣٦٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪١٦ حفاری ‪١٠٬٨٤٠ ‪١٠٬٨٤٠ ‪٠٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٧ شدوص ‪٢١٬٢٢٠ ‪٢١٬٢٢٠ ‪٠٫٠% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٨ غدیس ‪٨٬٣٥٨ ‪٨٬٣٥٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪١٩ غالبر ‪١٢٬٧٩٠ ‪١٢٬٧٤٠ ‪-٠٫٤% ‪٠ پروواز
  ‪٢٠ خودرو ‪٣٬٣٢٠ ‪٣٬٢٨٠ ‪-١٫٢% ‪١ اشکان 2010 و mohsen.mirzad
  ‪٢١ سیتا ‪١٨٬١٦٠ ‪١٧٬٨٠٠ ‪-٢٫٠% ‪٠ hamid_iam
  ‪٢٢ خریخت ‪٥٬٠٩٠ ‪٤٬٩٨٠ ‪-٢٫٢% ‪٠ پروواز
  ‪٢٣ قشهد ‪٣٠٬٢٩٠ ‪٢٩٬٥٦٠ ‪-٢٫٤% ‪٠ پروواز
  ‪٢٤ زفکا ‪٤٤٬٣٠٣ ‪٤٣٬٢٣٥ ‪-٢٫٤% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٢٥ پاسا ‪١٩٬٩٠٠ ‪١٩٬٤٢٠ ‪-٢٫٤% ‪١ salehpq و وحید خزایی
  ‪٢٦ واتی ‪١٤٬٣٢٠ ‪١٣٬٩٤٠ ‪-٢٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٢٧ پتایر ‪٩٩٬٠٦٠ ‪٩٦٬٠٥٠ ‪-٣٫٠% ‪١ جان اسنو. و meisam317
  ‪٢٨ دکیمی ‪٢٣٬٢٨٠ ‪٢٢٬٥٠٠ ‪-٣٫٤% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٢٩ کفرا ‪٥٠٬٤٩٠ ‪٤٨٬٤٩٠ ‪-٤٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٠ ولساپا ‪٣٬٧٥٠ ‪٣٬٥٩٠ ‪-٤٫٣% ‪٢ mhjboursy و Babak1 و majid664
  ‪٣١ دارایکم ‪٢٠٠٬٠٥٠ ‪١٩١٬٢٧٠ ‪-٤٫٤% ‪٢ iligal و meisam317 و hamid_iam
  ‪٣٢ وتجارت ‪٣٬١٤٠ ‪٣٬٠٠٠ ‪-٤٫٥% ‪١ علیرضا جمالی و majid664
  ‪٣٣ اتکام ‪٨٬٣٦٢ ‪٧٬٩٦٠ ‪-٤٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٤ امین ‪١٢٬٠٩٠ ‪١١٬٤٥٠ ‪-٥٫٣% ‪٠ hamid_iam
  ‪٣٥ کیبیسی ‪٣٤٬٢٠٤ ‪٣٢٬٢١٤ ‪-٥٫٨% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٣٦ فروی ‪٥٣٬٦٠١ ‪٤٩٬٤١٥ ‪-٧٫٨% ‪٠ salehpq
  ‪٣٧ بفجر ‪٣٢٬٨٩٠ ‪٣٠٬٢٦٠ ‪-٨٫٠% ‪٠ دقیق
  ‪٣٨ خساپا ‪٢٬٥٣٠ ‪٢٬٣٢٠ ‪-٨٫٣% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٣٩ دارو ‪٥٨٬٢٥٠ ‪٥٣٬٣٠٠ ‪-٨٫٥% ‪٠ Aiming
  ‪٤٠ ملت ‪١٣٬٥٧٠ ‪١٢٬٣٠٠ ‪-٩٫٤% ‪٠ دقیق
  ‪٤١ کویر ‪١٥٬٢٥٠ ‪١٣٬٨٠٠ ‪-٩٫٥% ‪٠ salehpq
  ‪٤٢ ومهان ‪١٥٬٩٤١ ‪١٤٬٤١٨ ‪-٩٫٦% ‪٠ Aiming
  ‪٤٣ فولاد ‪١٤٬٣٣٠ ‪١٢٬٩٤٠ ‪-٩٫٧% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٤٤ رمپنا ‪١٨٬١٧٠ ‪١٦٬٣٩٠ ‪-٩٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٥ شفارس ‪٤٢٬٢١٠ ‪٣٧٬٩٩٠ ‪-١٠٫٠% ‪٠ matin
  ‪٤٦ دپارس ‪١١٧٬٩٥٠ ‪١٠٤٬٤٩٠ ‪-١١٫٤% ‪٠ farhad1353
  ‪٤٧ وسپهر ‪١٣٬٢١٣ ‪١١٬٦٨٥ ‪-١١٫٦% ‪٠ majid664
  ‪٤٨ وتوصا ‪١٠٬١٧٠ ‪٨٬٩٩٠ ‪-١١٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٤٩ سرچشمه ‪٨٬٣٢٢ ‪٧٬٣٥٥ ‪-١١٫٦% ‪٠ پروواز
  ‪٥٠ خمحرکه ‪٧٬٥٦٠ ‪٦٬٦٦٠ ‪-١١٫٩% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٥١ دکوثر ‪٢١٬٠٥٠ ‪١٨٬٥٣٠ ‪-١٢٫٠% ‪٠ matin
  ‪٥٢ وکار ‪٤٬٨٠٠ ‪٤٬٢١٠ ‪-١٢٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٥٣ ثمسکن ‪٦٬٣٦٠ ‪٥٬٥٦٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٥٤ تنوین ‪٩٬٤٤٠ ‪٨٬٢٥٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٥٥ پترول ‪١٤٬٠٢٠ ‪١٢٬١٩٠ ‪-١٣٫١% ‪٠ majid664
  ‪٥٦ شبریز ‪٣٢٬٨٨٠ ‪٢٨٬٤٢٠ ‪-١٣٫٦% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٥٧ کاما ‪١٨٦٬١٠٠ ‪١٦٠٬٥٢٠ ‪-١٣٫٧% ‪١ Mehdi1400 و چلاغعلی خان خانان
  ‪٥٨ انرژی3 ‪٤١٩٬٠٨٠ ‪٣٦١٬٠٧٠ ‪-١٣٫٨% ‪٠ iligal
  ‪٥٩ اسیا ‪٢٦٬٤٣٠ ‪٢٢٬٧٧٠ ‪-١٣٫٨% ‪٤ iligal و meisam317 و Babak1 و matin و وحید 20
  ‪٦٠ والبر ‪١٦٬٠٦٠ ‪١٣٬٨٠٠ ‪-١٤٫١% ‪٠ دقیق
  ‪٦١ سفارس ‪١٧٬٣١٠ ‪١٤٬٨٥٠ ‪-١٤٫٢% ‪٠ mhjboursy
  ‪٦٢ وغدیر ‪١٢٬٨٥٠ ‪١٠٬٩٩٠ ‪-١٤٫٥% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٣ سیمرغ ‪١٧٬٤٣٠ ‪١٤٬٨٣٠ ‪-١٤٫٩% ‪٠ دقیق
  ‪٦٤ وپارس ‪٣٬٦٨٠ ‪٣٬١٠٠ ‪-١٥٫٨% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٦٥ ثاخت ‪٤٬٣٩٠ ‪٣٬٦٩٠ ‪-١٥٫٩% ‪٢ پروواز و علیرضا جمالی و mohsen.mirzad
  ‪٦٦ وبوعلی ‪٨٬٧٣٠ ‪٧٬٢٧٠ ‪-١٦٫٧% ‪١ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad
  ‪٦٧ کوثر ‪١٤٬٦٦٨ ‪١٢٬٠٤٧ ‪-١٧٫٩% ‪٠ وحید 20
  ‪٦٨ شگویا ‪١٣٬١٨١ ‪١٠٬٧٨٣ ‪-١٨٫٢% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٩ خگستر ‪٤٬٦٢٠ ‪٣٬٦٨٠ ‪-٢٠٫٣% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٧٠ وخارزم ‪١١٬٣٠٠ ‪٨٬٩٦٠ ‪-٢٠٫٧% ‪١ sooroosh1315 و علیرضا جمالی
  ‪٧١ حکشتی ‪٣٤٬١٠٠ ‪٢٦٬٨١٠ ‪-٢١٫٤% ‪١ mhjboursy و وحید خزایی
  ‪٧٢ شتران ‪١٤٬٥٠٠ ‪١١٬٣٤٠ ‪-٢١٫٨% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٧٣ دی ‪٥٨٬٢٣٩ ‪٤٤٬٨١٤ ‪-٢٣٫١% ‪١ Babak1 و علیرضا جمالی
  شمار شرکت کنندگان: ‪٢٢
  شمار کل نماد ها: ‪١٠١
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٧٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٥٫٦
  میانگین سود نمادها : ‪-٦٫١%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  بکهنوج خرید 2368
  دی خرید 58239
  وسپهر خرید 13213
  وخارزم خرید 11300
  غدیس خرید 8358
  این نتایج مربوط به ١٢مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٧/٣٠ تا ١٣٩٩/٨/١٤ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 10. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #4876
  مدیر(ستاره دار5) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,705
  تشکر
  47,627
  تشکر شده 77,252 بار در 16,165 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ farhad1353 ‪١٢٫٨% کساوه (‪١٥٫٥%‬) غدام (‪٣١٫٦%‬) فاما (‪٨٫٧%‬) دپارس (‪-١٢٫٠%‬) ثباغ (‪١٩٫٩%‬)
  ‪٢ Mehdi1400 ‪٢٫٨% غدام (‪٣١٫٦%‬) کاما (‪-١٨٫١%‬) کحافظ (‪١٠٫٤%‬) تنوین (‪-١٢٫٦%‬)
  ‪٣ hamid_iam ‪-١٫٨% سیتا (‪-٦٫٦%‬) دارایکم (‪-٦٫٩%‬) پکرمان (‪١٦٫٠%‬) امین (‪-٩٫٧%‬)
  ‪٤ وحید خزایی ‪-٢٫١% ثباغ (‪١٩٫٩%‬) پاسا (‪-٣٫٥%‬) نوین (‪-٠٫٧%‬) حکشتی (‪-٢٤٫٢%‬)
  ‪٥ جان اسنو. ‪-٣٫٧% پتایر (‪-٧٫٦%‬) نوری (‪٤٫٦%‬) شبریز (‪-١٦٫١%‬) شغدیر (‪٤٫٢%‬)
  ‪٦ پروواز ‪-٥٫٨% خریخت (‪-٢٫٨%‬) ونوین (‪٢٫٦%‬) سرچشمه (‪-١٤٫٤%‬) قشهد (‪-٢٫٦%‬) ثاخت (‪-١٧٫١%‬) غالبر (‪-٠٫٤%‬)
  ‪٧ salehpq ‪-٥٫٨% پاسا (‪-٣٫٥%‬) فروی (‪-١٢٫٤%‬) کویر (‪-١٠٫٠%‬) ونوین (‪٢٫٦%‬)
  ‪٨ mhjboursy ‪-٥٫٩% سفارس (‪-١٨٫٤%‬) وتوصا (‪-١٥٫٨%‬) ولساپا (‪-٧٫٧%‬) حکشتی (‪-٢٤٫٢%‬) شدوص (‪-٠٫٦%‬) غدام (‪٣١٫٦%‬)
  ‪٩ وحید 20 ‪-٥٫٩% اسیا (‪-١٥٫٢%‬) نوین (‪-٠٫٧%‬) بساما (‪١٫٨%‬) ونوین (‪٢٫٦%‬) کوثر (‪-١٨٫٣%‬)
  ‪١٠ Aiming ‪-٦٫٤% غدیس (‪٠٫٠%‬) دارو (‪-٩٫١%‬) ومهان (‪-١٤٫٠%‬) واتی (‪-٢٫٧%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪-٧٫٦% کفرا (‪-٤٫٦%‬) اتکام (‪-٤٫٨%‬) رمپنا (‪-١٢٫٣%‬) وسکاب (‪-٣٫٨%‬) ثمسکن (‪-١٢٫٦%‬)
  ‪١٢ meisam317 ‪-٨٫٥% اسیا (‪-١٥٫٢%‬) پتایر (‪-٧٫٦%‬) فخوز (‪١٫١%‬) دارایکم (‪-٦٫٩%‬) وکار (‪-١٤٫٠%‬)
  ‪١٣ iligal ‪-٨٫٧% انرژی3 (‪-١٧٫٤%‬) نوری (‪٤٫٦%‬) دارایکم (‪-٦٫٩%‬) اسیا (‪-١٥٫٢%‬)
  ‪١٤ چلاغعلی خان خانان ‪-٩٫٤% کیبیسی (‪-٦٫١%‬) دکیمی (‪-٣٫٤%‬) زفکا (‪-٣٫٥%‬) خمحرکه (‪-١٦٫٠%‬) کاما (‪-١٨٫١%‬)
  ‪١٥ Babak1 ‪-٩٫٨% دی (‪-٢٥٫٣%‬) اسیا (‪-١٥٫٢%‬) بکهنوج (‪٠٫٠%‬) ولساپا (‪-٧٫٧%‬) نوین (‪-٠٫٧%‬)
  ‪١٦ matin ‪-١٠٫٦% اسیا (‪-١٥٫٢%‬) شفارس (‪-١٣٫١%‬) دکوثر (‪-١٣٫٤%‬) نوین (‪-٠٫٧%‬)
  ‪١٧ majid664 ‪-١٠٫٩% وسپهر (‪-١٤٫٠%‬) پترول (‪-١٧٫٣%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬) ولساپا (‪-٧٫٧%‬)
  ‪١٨ دقیق ‪-١٢٫٨% ملت (‪-١٠٫٥%‬) سیمرغ (‪-١٥٫٩%‬) والبر (‪-١٥٫٠%‬) بفجر (‪-٩٫٦%‬)
  ‪١٩ اشکان 2010 ‪-١٢٫٨% خودرو (‪٠٫٩%‬) وپارس (‪-١٨٫٨%‬) خگستر (‪-٢٣٫٤%‬) خساپا (‪-٩٫٩%‬)
  ‪٢٠ mohsen.mirzad ‪-١٤٫٧% وبوعلی (‪-١٧٫٤%‬) ثاخت (‪-١٧٫١%‬) شتران (‪-٢٥٫٧%‬) خودرو (‪٠٫٩%‬) فولاد (‪-١٤٫٢%‬)
  ‪٢١ علیرضا جمالی ‪-١٤٫٨% دی (‪-٢٥٫٣%‬) ثاخت (‪-١٧٫١%‬) حفاری (‪٠٫٠%‬) وبوعلی (‪-١٧٫٤%‬) وخارزم (‪-٢٤٫٦%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬)
  ‪٢٢ sooroosh1315 ‪-١٥٫٧% ارفع (‪٠٫٣%‬) شگویا (‪-٢٠٫٠%‬) وخارزم (‪-٢٤٫٦%‬) وغدیر (‪-١٨٫٧%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ غدام ‪١٨٧٬٧٣٠ ‪٢٤٧٬٠٥٠ ‪٣١٫٦% ‪٢ Mehdi1400 و mhjboursy و farhad1353
  ‪٢ ثباغ ‪٢٨٬٥٦٩ ‪٣٤٬٢٥١ ‪١٩٫٩% ‪١ وحید خزایی و farhad1353
  ‪٣ پکرمان ‪٢٢٬٧٤٠ ‪٢٦٬٣٧٠ ‪١٦٫٠% ‪٠ hamid_iam
  ‪٤ کساوه ‪٤٣٬١١٠ ‪٤٩٬٨٠٠ ‪١٥٫٥% ‪٠ farhad1353
  ‪٥ کحافظ ‪٢٤٬٨٨٠ ‪٢٧٬٤٦٠ ‪١٠٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٦ فاما ‪٢٢٬٧١٠ ‪٢٤٬٦٩٠ ‪٨٫٧% ‪٠ farhad1353
  ‪٧ نوری ‪١٦٥٬٧١٠ ‪١٧٣٬٤١٠ ‪٤٫٦% ‪١ جان اسنو. و iligal
  ‪٨ شغدیر ‪٤٥٬٢٢٥ ‪٤٧٬١٢٥ ‪٤٫٢% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٩ ونوین ‪٤٬١٨٠ ‪٤٬٢٩٠ ‪٢٫٦% ‪٢ salehpq و وحید 20 و پروواز
  ‪١٠ بساما ‪٢٠٬٣١٦ ‪٢٠٬٦٧٨ ‪١٫٨% ‪٠ وحید 20
  ‪١١ فخوز ‪٣٣٬٨٨٠ ‪٣٤٬٢٤٠ ‪١٫١% ‪٠ meisam317
  ‪١٢ خودرو ‪٣٬٣٢٠ ‪٣٬٣٥٠ ‪٠٫٩% ‪١ mohsen.mirzad و اشکان 2010
  ‪١٣ ارفع ‪١٣٬٢٧٢ ‪١٣٬٣١٢ ‪٠٫٣% ‪٠ sooroosh1315
  ‪١٤ بکهنوج ‪٢٬٣٦٨ ‪٢٬٣٦٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪١٥ غدیس ‪٨٬٣٥٨ ‪٨٬٣٥٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪١٦ حفاری ‪١٠٬٨٤٠ ‪١٠٬٨٤٠ ‪٠٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٧ غالبر ‪١٢٬٧٩٠ ‪١٢٬٧٤٠ ‪-٠٫٤% ‪٠ پروواز
  ‪١٨ شدوص ‪٢١٬٢٢٠ ‪٢١٬١٠٠ ‪-٠٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٩ نوین ‪٦٬٣٢٤ ‪٦٬٢٧٩ ‪-٠٫٧% ‪٣ Babak1 و matin و وحید 20 و وحید خزایی
  ‪٢٠ قشهد ‪٣٠٬٢٩٠ ‪٢٩٬٥١٠ ‪-٢٫٦% ‪٠ پروواز
  ‪٢١ واتی ‪١٤٬٣٢٠ ‪١٣٬٩٣٠ ‪-٢٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٢٢ خریخت ‪٥٬٠٩٠ ‪٤٬٩٥٠ ‪-٢٫٨% ‪٠ پروواز
  ‪٢٣ دکیمی ‪٢٣٬٢٨٠ ‪٢٢٬٥٠٠ ‪-٣٫٤% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٢٤ پاسا ‪١٩٬٩٠٠ ‪١٩٬٢٠٠ ‪-٣٫٥% ‪١ salehpq و وحید خزایی
  ‪٢٥ زفکا ‪٤٤٬٣٠٣ ‪٤٢٬٧٣٩ ‪-٣٫٥% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٢٦ وسکاب ‪٦٬٣٧٠ ‪٦٬١٣٠ ‪-٣٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٧ وتجارت ‪٣٬١٤٠ ‪٣٬٠٠٠ ‪-٤٫٥% ‪١ علیرضا جمالی و majid664
  ‪٢٨ کفرا ‪٥٠٬٤٩٠ ‪٤٨٬١٩٠ ‪-٤٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٩ اتکام ‪٨٬٣٦٢ ‪٧٬٩٥٩ ‪-٤٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٠ کیبیسی ‪٣٤٬٢٠٤ ‪٣٢٬١٢٠ ‪-٦٫١% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٣١ سیتا ‪١٨٬١٦٠ ‪١٦٬٩٦٠ ‪-٦٫٦% ‪٠ hamid_iam
  ‪٣٢ دارایکم ‪٢٠٠٬٠٥٠ ‪١٨٦٬٢٤٠ ‪-٦٫٩% ‪٢ meisam317 و hamid_iam و iligal
  ‪٣٣ پتایر ‪٩٩٬٠٦٠ ‪٩١٬٥٣٠ ‪-٧٫٦% ‪١ جان اسنو. و meisam317
  ‪٣٤ ولساپا ‪٣٬٧٥٠ ‪٣٬٤٦٠ ‪-٧٫٧% ‪٢ Babak1 و majid664 و mhjboursy
  ‪٣٥ دارو ‪٥٨٬٢٥٠ ‪٥٢٬٩٥٠ ‪-٩٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٣٦ بفجر ‪٣٢٬٨٩٠ ‪٢٩٬٧٣٠ ‪-٩٫٦% ‪٠ دقیق
  ‪٣٧ امین ‪١٢٬٠٩٠ ‪١٠٬٩٢٠ ‪-٩٫٧% ‪٠ hamid_iam
  ‪٣٨ خساپا ‪٢٬٥٣٠ ‪٢٬٢٨٠ ‪-٩٫٩% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٣٩ کویر ‪١٥٬٢٥٠ ‪١٣٬٧٢٠ ‪-١٠٫٠% ‪٠ salehpq
  ‪٤٠ ملت ‪١٣٬٥٧٠ ‪١٢٬١٤٠ ‪-١٠٫٥% ‪٠ دقیق
  ‪٤١ دپارس ‪١١٧٬٩٥٠ ‪١٠٣٬٨٤٠ ‪-١٢٫٠% ‪٠ farhad1353
  ‪٤٢ رمپنا ‪١٨٬١٧٠ ‪١٥٬٩٣٠ ‪-١٢٫٣% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٣ فروی ‪٥٣٬٦٠١ ‪٤٦٬٩٥١ ‪-١٢٫٤% ‪٠ salehpq
  ‪٤٤ ثمسکن ‪٦٬٣٦٠ ‪٥٬٥٦٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٥ تنوین ‪٩٬٤٤٠ ‪٨٬٢٥٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٤٦ شفارس ‪٤٢٬٢١٠ ‪٣٦٬٦٩٠ ‪-١٣٫١% ‪٠ matin
  ‪٤٧ دکوثر ‪٢١٬٠٥٠ ‪١٨٬٢٢٠ ‪-١٣٫٤% ‪٠ matin
  ‪٤٨ وکار ‪٤٬٨٠٠ ‪٤٬١٣٠ ‪-١٤٫٠% ‪٠ meisam317
  ‪٤٩ ومهان ‪١٥٬٩٤١ ‪١٣٬٧١٥ ‪-١٤٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪٥٠ وسپهر ‪١٣٬٢١٣ ‪١١٬٣٥٨ ‪-١٤٫٠% ‪٠ majid664
  ‪٥١ فولاد ‪١٤٬٣٣٠ ‪١٢٬٣٠٠ ‪-١٤٫٢% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥٢ سرچشمه ‪٨٬٣٢٢ ‪٧٬١٢٧ ‪-١٤٫٤% ‪٠ پروواز
  ‪٥٣ والبر ‪١٦٬٠٦٠ ‪١٣٬٦٥٠ ‪-١٥٫٠% ‪٠ دقیق
  ‪٥٤ اسیا ‪٢٦٬٤٣٠ ‪٢٢٬٤٢٠ ‪-١٥٫٢% ‪٤ meisam317 و Babak1 و matin و وحید 20 و iligal
  ‪٥٥ وتوصا ‪١٠٬١٧٠ ‪٨٬٥٦٠ ‪-١٥٫٨% ‪٠ mhjboursy
  ‪٥٦ سیمرغ ‪١٧٬٤٣٠ ‪١٤٬٦٥٠ ‪-١٥٫٩% ‪٠ دقیق
  ‪٥٧ خمحرکه ‪٧٬٥٦٠ ‪٦٬٣٥٠ ‪-١٦٫٠% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٥٨ شبریز ‪٣٢٬٨٨٠ ‪٢٧٬٥٧٠ ‪-١٦٫١% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٥٩ ثاخت ‪٤٬٣٩٠ ‪٣٬٦٤٠ ‪-١٧٫١% ‪٢ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad و پروواز
  ‪٦٠ پترول ‪١٤٬٠٢٠ ‪١١٬٥٩٠ ‪-١٧٫٣% ‪٠ majid664
  ‪٦١ انرژی3 ‪٤١٩٬٠٨٠ ‪٣٤٦٬٢٠٠ ‪-١٧٫٤% ‪٠ iligal
  ‪٦٢ وبوعلی ‪٨٬٧٣٠ ‪٧٬٢١٠ ‪-١٧٫٤% ‪١ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad
  ‪٦٣ کاما ‪١٨٦٬١٠٠ ‪١٥٢٬٥٠٠ ‪-١٨٫١% ‪١ Mehdi1400 و چلاغعلی خان خانان
  ‪٦٤ کوثر ‪١٤٬٦٦٨ ‪١١٬٩٩٠ ‪-١٨٫٣% ‪٠ وحید 20
  ‪٦٥ سفارس ‪١٧٬٣١٠ ‪١٤٬١٢٠ ‪-١٨٫٤% ‪٠ mhjboursy
  ‪٦٦ وغدیر ‪١٢٬٨٥٠ ‪١٠٬٤٥٠ ‪-١٨٫٧% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٧ وپارس ‪٣٬٦٨٠ ‪٢٬٩٩٠ ‪-١٨٫٨% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٦٨ شگویا ‪١٣٬١٨١ ‪١٠٬٥٤٧ ‪-٢٠٫٠% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٩ خگستر ‪٤٬٦٢٠ ‪٣٬٥٤٠ ‪-٢٣٫٤% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٧٠ حکشتی ‪٣٤٬١٠٠ ‪٢٥٬٨٦٠ ‪-٢٤٫٢% ‪١ وحید خزایی و mhjboursy
  ‪٧١ وخارزم ‪١١٬٣٠٠ ‪٨٬٥٢٠ ‪-٢٤٫٦% ‪١ علیرضا جمالی و sooroosh1315
  ‪٧٢ دی ‪٥٨٬٢٣٩ ‪٤٣٬٥٣٢ ‪-٢٥٫٣% ‪١ Babak1 و علیرضا جمالی
  ‪٧٣ شتران ‪١٤٬٥٠٠ ‪١٠٬٧٨٠ ‪-٢٥٫٧% ‪٠ mohsen.mirzad
  شمار شرکت کنندگان: ‪٢٢
  شمار کل نماد ها: ‪١٠١
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٧٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٧٫٠
  میانگین سود نمادها : ‪-٧٫٨%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  بکهنوج خرید 2368
  دی خرید 58239
  وسپهر خرید 13213
  وخارزم خرید 11300
  غدیس خرید 8358
  این نتایج مربوط به ١٥مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٧/٣٠ تا ١٣٩٩/٨/١٧ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 12. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #4877
  مدیر(ستاره دار5) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,705
  تشکر
  47,627
  تشکر شده 77,252 بار در 16,165 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ farhad1353 ‪١٣٫١% کساوه (‪١٩٫٩%‬) غدام (‪٢٩٫٢%‬) فاما (‪١٤٫١%‬) دپارس (‪-١١٫٥%‬) ثباغ (‪١٣٫٩%‬)
  ‪٢ Mehdi1400 ‪٠٫٥% غدام (‪٢٩٫٢%‬) کاما (‪-٢٢٫٠%‬) کحافظ (‪٧٫٤%‬) تنوین (‪-١٢٫٦%‬)
  ‪٣ وحید خزایی ‪-٥٫١% ثباغ (‪١٣٫٩%‬) پاسا (‪-٣٫٦%‬) نوین (‪-٢٫٦%‬) حکشتی (‪-٢٧٫٩%‬)
  ‪٤ hamid_iam ‪-٦٫٠% سیتا (‪-١٠٫٧%‬) دارایکم (‪-١٣٫٣%‬) پکرمان (‪١٢٫٦%‬) امین (‪-١٢٫٥%‬)
  ‪٥ جان اسنو. ‪-٦٫٦% پتایر (‪-١١٫٩%‬) نوری (‪-٠٫٦%‬) شبریز (‪-١٨٫١%‬) شغدیر (‪٣٫٩%‬)
  ‪٦ پروواز ‪-٧٫٠% خریخت (‪-٢٫٩%‬) ونوین (‪-٢٫٢%‬) سرچشمه (‪-١٧٫٣%‬) قشهد (‪-١٫٨%‬) ثاخت (‪-١٧٫٣%‬) غالبر (‪-٠٫٤%‬)
  ‪٧ Aiming ‪-٧٫٣% غدیس (‪٠٫٠%‬) دارو (‪-٨٫٢%‬) ومهان (‪-١٨٫١%‬) واتی (‪-٢٫٧%‬)
  ‪٨ salehpq ‪-٧٫٣% پاسا (‪-٣٫٦%‬) فروی (‪-١٣٫٤%‬) کویر (‪-١٠٫١%‬) ونوین (‪-٢٫٢%‬)
  ‪٩ mhjboursy ‪-٧٫٦% سفارس (‪-١٩٫١%‬) وتوصا (‪-١٩٫٥%‬) ولساپا (‪-١٢٫٠%‬) حکشتی (‪-٢٧٫٩%‬) شدوص (‪٣٫٦%‬) غدام (‪٢٩٫٢%‬)
  ‪١٠ وحید 20 ‪-٨٫٣% اسیا (‪-١٥٫٣%‬) نوین (‪-٢٫٦%‬) بساما (‪-٣٫٢%‬) ونوین (‪-٢٫٢%‬) کوثر (‪-١٨٫٣%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪-٨٫٨% کفرا (‪-٥٫٦%‬) اتکام (‪-٤٫٨%‬) رمپنا (‪-١٢٫٤%‬) وسکاب (‪-٨٫٥%‬) ثمسکن (‪-١٢٫٦%‬)
  ‪١٢ چلاغعلی خان خانان ‪-١٠٫٣% کیبیسی (‪-٧٫٣%‬) دکیمی (‪-٢٫٤%‬) زفکا (‪-٣٫٦%‬) خمحرکه (‪-١٦٫٣%‬) کاما (‪-٢٢٫٠%‬)
  ‪١٣ matin ‪-١١٫٢% اسیا (‪-١٥٫٣%‬) شفارس (‪-١٤٫٣%‬) دکوثر (‪-١٢٫٦%‬) نوین (‪-٢٫٦%‬)
  ‪١٤ Babak1 ‪-١١٫٢% دی (‪-٢٦٫٢%‬) اسیا (‪-١٥٫٣%‬) بکهنوج (‪٠٫٠%‬) ولساپا (‪-١٢٫٠%‬) نوین (‪-٢٫٦%‬)
  ‪١٥ meisam317 ‪-١١٫٩% اسیا (‪-١٥٫٣%‬) پتایر (‪-١١٫٩%‬) فخوز (‪-٤٫٠%‬) دارایکم (‪-١٣٫٣%‬) وکار (‪-١٥٫٢%‬)
  ‪١٦ majid664 ‪-١٢٫٠% وسپهر (‪-١٤٫٠%‬) پترول (‪-١٧٫٣%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬) ولساپا (‪-١٢٫٠%‬)
  ‪١٧ iligal ‪-١٢٫٢% انرژی3 (‪-١٩٫٤%‬) نوری (‪-٠٫٦%‬) دارایکم (‪-١٣٫٣%‬) اسیا (‪-١٥٫٣%‬)
  ‪١٨ دقیق ‪-١٣٫٥% ملت (‪-١١٫٦%‬) سیمرغ (‪-١٦٫١%‬) والبر (‪-١٥٫٥%‬) بفجر (‪-١٠٫٨%‬)
  ‪١٩ علیرضا جمالی ‪-١٥٫٦% دی (‪-٢٦٫٢%‬) ثاخت (‪-١٧٫٣%‬) حفاری (‪٠٫٠%‬) وبوعلی (‪-١٧٫٥%‬) وخارزم (‪-٢٨٫٣%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬)
  ‪٢٠ اشکان 2010 ‪-١٦٫٢% خودرو (‪-٣٫٩%‬) وپارس (‪-١٩٫٦%‬) خگستر (‪-٢٧٫١%‬) خساپا (‪-١٤٫٢%‬)
  ‪٢١ mohsen.mirzad ‪-١٦٫٨% وبوعلی (‪-١٧٫٥%‬) ثاخت (‪-١٧٫٣%‬) شتران (‪-٢٩٫٣%‬) خودرو (‪-٣٫٩%‬) فولاد (‪-١٦٫٠%‬)
  ‪٢٢ sooroosh1315 ‪-١٨٫٠% ارفع (‪-٠٫٤%‬) شگویا (‪-٢١٫٤%‬) وخارزم (‪-٢٨٫٣%‬) وغدیر (‪-٢١٫٩%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ غدام ‪١٨٧٬٧٣٠ ‪٢٤٢٬٥٣٠ ‪٢٩٫٢% ‪٢ Mehdi1400 و mhjboursy و farhad1353
  ‪٢ کساوه ‪٤٣٬١١٠ ‪٥١٬٦٨٠ ‪١٩٫٩% ‪٠ farhad1353
  ‪٣ فاما ‪٢٢٬٧١٠ ‪٢٥٬٩٢٠ ‪١٤٫١% ‪٠ farhad1353
  ‪٤ ثباغ ‪٢٨٬٥٦٩ ‪٣٢٬٥٣٩ ‪١٣٫٩% ‪١ وحید خزایی و farhad1353
  ‪٥ پکرمان ‪٢٢٬٧٤٠ ‪٢٥٬٦٠٠ ‪١٢٫٦% ‪٠ hamid_iam
  ‪٦ کحافظ ‪٢٤٬٨٨٠ ‪٢٦٬٧٣٠ ‪٧٫٤% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٧ شغدیر ‪٤٥٬٢٢٥ ‪٤٧٬٠٠١ ‪٣٫٩% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٨ شدوص ‪٢١٬٢٢٠ ‪٢١٬٩٨٠ ‪٣٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٩ بکهنوج ‪٢٬٣٦٨ ‪٢٬٣٦٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪١٠ حفاری ‪١٠٬٨٤٠ ‪١٠٬٨٤٠ ‪٠٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١١ غدیس ‪٨٬٣٥٨ ‪٨٬٣٥٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪١٢ غالبر ‪١٢٬٧٩٠ ‪١٢٬٧٤٠ ‪-٠٫٤% ‪٠ پروواز
  ‪١٣ ارفع ‪١٣٬٢٧٢ ‪١٣٬٢١٦ ‪-٠٫٤% ‪٠ sooroosh1315
  ‪١٤ نوری ‪١٦٥٬٧١٠ ‪١٦٤٬٧٤٠ ‪-٠٫٦% ‪١ جان اسنو. و iligal
  ‪١٥ قشهد ‪٣٠٬٢٩٠ ‪٢٩٬٧٥٠ ‪-١٫٨% ‪٠ پروواز
  ‪١٦ ونوین ‪٤٬١٨٠ ‪٤٬٠٩٠ ‪-٢٫٢% ‪٢ salehpq و وحید 20 و پروواز
  ‪١٧ دکیمی ‪٢٣٬٢٨٠ ‪٢٢٬٧١٠ ‪-٢٫٤% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪١٨ نوین ‪٦٬٣٢٤ ‪٦٬١٦٢ ‪-٢٫٦% ‪٣ Babak1 و matin و وحید 20 و وحید خزایی
  ‪١٩ واتی ‪١٤٬٣٢٠ ‪١٣٬٩٣٠ ‪-٢٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٢٠ خریخت ‪٥٬٠٩٠ ‪٤٬٩٤٠ ‪-٢٫٩% ‪٠ پروواز
  ‪٢١ بساما ‪٢٠٬٣١٦ ‪١٩٬٦٧٥ ‪-٣٫٢% ‪٠ وحید 20
  ‪٢٢ زفکا ‪٤٤٬٣٠٣ ‪٤٢٬٧٠٥ ‪-٣٫٦% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٢٣ پاسا ‪١٩٬٩٠٠ ‪١٩٬١٨٠ ‪-٣٫٦% ‪١ salehpq و وحید خزایی
  ‪٢٤ خودرو ‪٣٬٣٢٠ ‪٣٬١٩٠ ‪-٣٫٩% ‪١ mohsen.mirzad و اشکان 2010
  ‪٢٥ فخوز ‪٣٣٬٨٨٠ ‪٣٢٬٥٣٠ ‪-٤٫٠% ‪٠ meisam317
  ‪٢٦ وتجارت ‪٣٬١٤٠ ‪٣٬٠٠٠ ‪-٤٫٥% ‪١ علیرضا جمالی و majid664
  ‪٢٧ اتکام ‪٨٬٣٦٢ ‪٧٬٩٥٧ ‪-٤٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٨ کفرا ‪٥٠٬٤٩٠ ‪٤٧٬٦٥٠ ‪-٥٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٩ کیبیسی ‪٣٤٬٢٠٤ ‪٣١٬٧٢١ ‪-٧٫٣% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٣٠ دارو ‪٥٨٬٢٥٠ ‪٥٣٬٤٦٠ ‪-٨٫٢% ‪٠ Aiming
  ‪٣١ وسکاب ‪٦٬٣٧٠ ‪٥٬٨٣٠ ‪-٨٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٢ کویر ‪١٥٬٢٥٠ ‪١٣٬٧١٠ ‪-١٠٫١% ‪٠ salehpq
  ‪٣٣ سیتا ‪١٨٬١٦٠ ‪١٦٬٢١٠ ‪-١٠٫٧% ‪٠ hamid_iam
  ‪٣٤ بفجر ‪٣٢٬٨٩٠ ‪٢٩٬٣٣٠ ‪-١٠٫٨% ‪٠ دقیق
  ‪٣٥ دپارس ‪١١٧٬٩٥٠ ‪١٠٤٬٣٨٠ ‪-١١٫٥% ‪٠ farhad1353
  ‪٣٦ ملت ‪١٣٬٥٧٠ ‪١٢٬٠٠٠ ‪-١١٫٦% ‪٠ دقیق
  ‪٣٧ پتایر ‪٩٩٬٠٦٠ ‪٨٧٬٣١٠ ‪-١١٫٩% ‪١ جان اسنو. و meisam317
  ‪٣٨ ولساپا ‪٣٬٧٥٠ ‪٣٬٣٠٠ ‪-١٢٫٠% ‪٢ Babak1 و majid664 و mhjboursy
  ‪٣٩ رمپنا ‪١٨٬١٧٠ ‪١٥٬٩١٠ ‪-١٢٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٠ امین ‪١٢٬٠٩٠ ‪١٠٬٥٨٠ ‪-١٢٫٥% ‪٠ hamid_iam
  ‪٤١ ثمسکن ‪٦٬٣٦٠ ‪٥٬٥٦٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٢ تنوین ‪٩٬٤٤٠ ‪٨٬٢٥٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٤٣ دکوثر ‪٢١٬٠٥٠ ‪١٨٬٣٩٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ matin
  ‪٤٤ دارایکم ‪٢٠٠٬٠٥٠ ‪١٧٣٬٤٣٠ ‪-١٣٫٣% ‪٢ meisam317 و hamid_iam و iligal
  ‪٤٥ فروی ‪٥٣٬٦٠١ ‪٤٦٬٤٢٢ ‪-١٣٫٤% ‪٠ salehpq
  ‪٤٦ وسپهر ‪١٣٬٢١٣ ‪١١٬٣٥٨ ‪-١٤٫٠% ‪٠ majid664
  ‪٤٧ خساپا ‪٢٬٥٣٠ ‪٢٬١٧٠ ‪-١٤٫٢% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٤٨ شفارس ‪٤٢٬٢١٠ ‪٣٦٬١٦٠ ‪-١٤٫٣% ‪٠ matin
  ‪٤٩ وکار ‪٤٬٨٠٠ ‪٤٬٠٧٠ ‪-١٥٫٢% ‪٠ meisam317
  ‪٥٠ اسیا ‪٢٦٬٤٣٠ ‪٢٢٬٣٨٠ ‪-١٥٫٣% ‪٤ meisam317 و Babak1 و matin و وحید 20 و iligal
  ‪٥١ والبر ‪١٦٬٠٦٠ ‪١٣٬٥٧٠ ‪-١٥٫٥% ‪٠ دقیق
  ‪٥٢ فولاد ‪١٤٬٣٣٠ ‪١٢٬٠٤٠ ‪-١٦٫٠% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥٣ سیمرغ ‪١٧٬٤٣٠ ‪١٤٬٦٣٠ ‪-١٦٫١% ‪٠ دقیق
  ‪٥٤ خمحرکه ‪٧٬٥٦٠ ‪٦٬٣٣٠ ‪-١٦٫٣% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٥٥ ثاخت ‪٤٬٣٩٠ ‪٣٬٦٣٠ ‪-١٧٫٣% ‪٢ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad و پروواز
  ‪٥٦ سرچشمه ‪٨٬٣٢٢ ‪٦٬٨٨١ ‪-١٧٫٣% ‪٠ پروواز
  ‪٥٧ پترول ‪١٤٬٠٢٠ ‪١١٬٥٩٠ ‪-١٧٫٣% ‪٠ majid664
  ‪٥٨ وبوعلی ‪٨٬٧٣٠ ‪٧٬٢٠٠ ‪-١٧٫٥% ‪١ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad
  ‪٥٩ شبریز ‪٣٢٬٨٨٠ ‪٢٦٬٩٤٠ ‪-١٨٫١% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٦٠ ومهان ‪١٥٬٩٤١ ‪١٣٬٠٥٧ ‪-١٨٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٦١ کوثر ‪١٤٬٦٦٨ ‪١١٬٩٨١ ‪-١٨٫٣% ‪٠ وحید 20
  ‪٦٢ سفارس ‪١٧٬٣١٠ ‪١٤٬٠٠٠ ‪-١٩٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪٦٣ انرژی3 ‪٤١٩٬٠٨٠ ‪٣٣٧٬٧٤٠ ‪-١٩٫٤% ‪٠ iligal
  ‪٦٤ وتوصا ‪١٠٬١٧٠ ‪٨٬١٩٠ ‪-١٩٫٥% ‪٠ mhjboursy
  ‪٦٥ وپارس ‪٣٬٦٨٠ ‪٢٬٩٦٠ ‪-١٩٫٦% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٦٦ شگویا ‪١٣٬١٨١ ‪١٠٬٣٥٦ ‪-٢١٫٤% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٧ وغدیر ‪١٢٬٨٥٠ ‪١٠٬٠٣٠ ‪-٢١٫٩% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٨ کاما ‪١٨٦٬١٠٠ ‪١٤٥٬٢٥٠ ‪-٢٢٫٠% ‪١ Mehdi1400 و چلاغعلی خان خانان
  ‪٦٩ دی ‪٥٨٬٢٣٩ ‪٤٢٬٩٨١ ‪-٢٦٫٢% ‪١ Babak1 و علیرضا جمالی
  ‪٧٠ خگستر ‪٤٬٦٢٠ ‪٣٬٣٧٠ ‪-٢٧٫١% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٧١ حکشتی ‪٣٤٬١٠٠ ‪٢٤٬٥٨٠ ‪-٢٧٫٩% ‪١ وحید خزایی و mhjboursy
  ‪٧٢ وخارزم ‪١١٬٣٠٠ ‪٨٬١٠٠ ‪-٢٨٫٣% ‪١ علیرضا جمالی و sooroosh1315
  ‪٧٣ شتران ‪١٤٬٥٠٠ ‪١٠٬٢٥٠ ‪-٢٩٫٣% ‪٠ mohsen.mirzad
  شمار شرکت کنندگان: ‪٢٢
  شمار کل نماد ها: ‪١٠١
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٧٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٩٫٠
  میانگین سود نمادها : ‪-٩٫٣%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  بکهنوج خرید 2368
  دی خرید 58239
  وسپهر خرید 13213
  وخارزم خرید 11300
  غدیس خرید 8358
  این نتایج مربوط به ١٦مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٧/٣٠ تا ١٣٩٩/٨/١٨ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 14. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 15. #4878
  مدیر(ستاره دار5) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,705
  تشکر
  47,627
  تشکر شده 77,252 بار در 16,165 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ farhad1353 ‪١٤٫١% کساوه (‪٢٥٫٧%‬) غدام (‪٣٤٫٧%‬) فاما (‪١٤٫٧%‬) دپارس (‪-١٢٫٦%‬) ثباغ (‪٨٫٢%‬)
  ‪٢ Mehdi1400 ‪-٠٫٤% غدام (‪٣٤٫٧%‬) کاما (‪-٢٥٫٨%‬) کحافظ (‪٢٫١%‬) تنوین (‪-١٢٫٦%‬)
  ‪٣ hamid_iam ‪-٢٫٣% سیتا (‪-٧٫٠%‬) دارایکم (‪-١١٫٦%‬) پکرمان (‪١٨٫٢%‬) امین (‪-٨٫٧%‬)
  ‪٤ mhjboursy ‪-٦٫٢% سفارس (‪-٢٢٫٩%‬) وتوصا (‪-١٩٫٠%‬) ولساپا (‪-٩٫٣%‬) حکشتی (‪-٢٩٫٦%‬) شدوص (‪٨٫٧%‬) غدام (‪٣٤٫٧%‬)
  ‪٥ پروواز ‪-٧٫٤% خریخت (‪-٣٫١%‬) ونوین (‪-٠٫٢%‬) سرچشمه (‪-١٩٫١%‬) قشهد (‪-٢٫٢%‬) ثاخت (‪-١٩٫١%‬) غالبر (‪-٠٫٥%‬)
  ‪٦ وحید خزایی ‪-٨٫٣% ثباغ (‪٨٫٢%‬) پاسا (‪-٤٫٥%‬) نوین (‪-٧٫٢%‬) حکشتی (‪-٢٩٫٦%‬)
  ‪٧ salehpq ‪-٨٫٣% پاسا (‪-٤٫٥%‬) فروی (‪-١٧٫٥%‬) کویر (‪-١١٫٠%‬) ونوین (‪-٠٫٢%‬)
  ‪٨ جان اسنو. ‪-٨٫٣% پتایر (‪-٧٫٧%‬) نوری (‪-٣٫٩%‬) شبریز (‪-٢١٫٢%‬) شغدیر (‪-٠٫٥%‬)
  ‪٩ Aiming ‪-٨٫٤% غدیس (‪٠٫٠%‬) دارو (‪-٩٫١%‬) ومهان (‪-٢١٫٨%‬) واتی (‪-٢٫٩%‬)
  ‪١٠ وحید 20 ‪-٨٫٨% اسیا (‪-١٦٫٧%‬) نوین (‪-٧٫٢%‬) بساما (‪-١٫٥%‬) ونوین (‪-٠٫٢%‬) کوثر (‪-١٨٫٤%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪-١٠٫٢% کفرا (‪-٦٫٩%‬) اتکام (‪-٤٫٩%‬) رمپنا (‪-١٦٫٧%‬) وسکاب (‪-٩٫٦%‬) ثمسکن (‪-١٢٫٧%‬)
  ‪١٢ majid664 ‪-١١٫٣% وسپهر (‪-١٤٫٠%‬) پترول (‪-١٧٫٣%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬) ولساپا (‪-٩٫٣%‬)
  ‪١٣ meisam317 ‪-١١٫٨% اسیا (‪-١٦٫٧%‬) پتایر (‪-٧٫٧%‬) فخوز (‪-٦٫٧%‬) دارایکم (‪-١١٫٦%‬) وکار (‪-١٦٫٥%‬)
  ‪١٤ Babak1 ‪-١٢٫٣% دی (‪-٢٨٫٠%‬) اسیا (‪-١٦٫٧%‬) بکهنوج (‪٠٫٠%‬) ولساپا (‪-٩٫٣%‬) نوین (‪-٧٫٢%‬)
  ‪١٥ چلاغعلی خان خانان ‪-١٢٫٥% کیبیسی (‪-٨٫٢%‬) دکیمی (‪-٤٫١%‬) زفکا (‪-٧٫٩%‬) خمحرکه (‪-١٦٫٥%‬) کاما (‪-٢٥٫٨%‬)
  ‪١٦ matin ‪-١٣٫٨% اسیا (‪-١٦٫٧%‬) شفارس (‪-١٨٫٦%‬) دکوثر (‪-١٢٫٤%‬) نوین (‪-٧٫٢%‬)
  ‪١٧ iligal ‪-١٣٫٩% انرژی3 (‪-٢٣٫٣%‬) نوری (‪-٣٫٩%‬) دارایکم (‪-١١٫٦%‬) اسیا (‪-١٦٫٧%‬)
  ‪١٨ دقیق ‪-١٥٫٠% ملت (‪-١٣٫١%‬) سیمرغ (‪-٢٠٫٣%‬) والبر (‪-١١٫٦%‬) بفجر (‪-١٥٫٢%‬)
  ‪١٩ علیرضا جمالی ‪-١٧٫٠% دی (‪-٢٨٫٠%‬) ثاخت (‪-١٩٫١%‬) حفاری (‪٠٫٠%‬) وبوعلی (‪-١٨٫٧%‬) وخارزم (‪-٣١٫٩%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬)
  ‪٢٠ mohsen.mirzad ‪-١٩٫٣% وبوعلی (‪-١٨٫٧%‬) ثاخت (‪-١٩٫١%‬) شتران (‪-٣٢٫٨%‬) خودرو (‪-٦٫٦%‬) فولاد (‪-١٩٫٥%‬)
  ‪٢١ اشکان 2010 ‪-١٩٫٦% خودرو (‪-٦٫٦%‬) وپارس (‪-٢٣٫٤%‬) خگستر (‪-٣٠٫٥%‬) خساپا (‪-١٧٫٨%‬)
  ‪٢٢ sooroosh1315 ‪-٢٢٫٠% ارفع (‪-٥٫٢%‬) شگویا (‪-٢٥٫٣%‬) وخارزم (‪-٣١٫٩%‬) وغدیر (‪-٢٥٫٦%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ غدام ‪١٨٧٬٧٣٠ ‪٢٥٢٬٨٢٠ ‪٣٤٫٧% ‪٢ Mehdi1400 و mhjboursy و farhad1353
  ‪٢ کساوه ‪٤٣٬١١٠ ‪٥٤٬١٩٠ ‪٢٥٫٧% ‪٠ farhad1353
  ‪٣ پکرمان ‪٢٢٬٧٤٠ ‪٢٦٬٨٧٠ ‪١٨٫٢% ‪٠ hamid_iam
  ‪٤ فاما ‪٢٢٬٧١٠ ‪٢٦٬٠٤٠ ‪١٤٫٧% ‪٠ farhad1353
  ‪٥ شدوص ‪٢١٬٢٢٠ ‪٢٣٬٠٦٠ ‪٨٫٧% ‪٠ mhjboursy
  ‪٦ ثباغ ‪٢٨٬٥٦٩ ‪٣٠٬٩١٣ ‪٨٫٢% ‪١ وحید خزایی و farhad1353
  ‪٧ کحافظ ‪٢٤٬٨٨٠ ‪٢٥٬٤٠٠ ‪٢٫١% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٨ بکهنوج ‪٢٬٣٦٨ ‪٢٬٣٦٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪٩ حفاری ‪١٠٬٨٤٠ ‪١٠٬٨٤٠ ‪٠٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٠ غدیس ‪٨٬٣٥٨ ‪٨٬٣٥٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪١١ ونوین ‪٤٬١٨٠ ‪٤٬١٧٠ ‪-٠٫٢% ‪٢ salehpq و وحید 20 و پروواز
  ‪١٢ شغدیر ‪٤٥٬٢٢٥ ‪٤٥٬٠١٦ ‪-٠٫٥% ‪٠ جان اسنو.
  ‪١٣ غالبر ‪١٢٬٧٩٠ ‪١٢٬٧٣٠ ‪-٠٫٥% ‪٠ پروواز
  ‪١٤ بساما ‪٢٠٬٣١٦ ‪٢٠٬٠١٢ ‪-١٫٥% ‪٠ وحید 20
  ‪١٥ قشهد ‪٣٠٬٢٩٠ ‪٢٩٬٦٢٠ ‪-٢٫٢% ‪٠ پروواز
  ‪١٦ واتی ‪١٤٬٣٢٠ ‪١٣٬٩١٠ ‪-٢٫٩% ‪٠ Aiming
  ‪١٧ خریخت ‪٥٬٠٩٠ ‪٤٬٩٣٠ ‪-٣٫١% ‪٠ پروواز
  ‪١٨ نوری ‪١٦٥٬٧١٠ ‪١٥٩٬٢١٠ ‪-٣٫٩% ‪١ جان اسنو. و iligal
  ‪١٩ دکیمی ‪٢٣٬٢٨٠ ‪٢٢٬٣٢٠ ‪-٤٫١% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٢٠ وتجارت ‪٣٬١٤٠ ‪٣٬٠٠٠ ‪-٤٫٥% ‪١ علیرضا جمالی و majid664
  ‪٢١ پاسا ‪١٩٬٩٠٠ ‪١٩٬٠١٠ ‪-٤٫٥% ‪١ salehpq و وحید خزایی
  ‪٢٢ اتکام ‪٨٬٣٦٢ ‪٧٬٩٥٥ ‪-٤٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٣ ارفع ‪١٣٬٢٧٢ ‪١٢٬٥٧٨ ‪-٥٫٢% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٢٤ خودرو ‪٣٬٣٢٠ ‪٣٬١٠٠ ‪-٦٫٦% ‪١ mohsen.mirzad و اشکان 2010
  ‪٢٥ فخوز ‪٣٣٬٨٨٠ ‪٣١٬٦١٠ ‪-٦٫٧% ‪٠ meisam317
  ‪٢٦ کفرا ‪٥٠٬٤٩٠ ‪٤٧٬٠٠٠ ‪-٦٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٧ سیتا ‪١٨٬١٦٠ ‪١٦٬٨٩٠ ‪-٧٫٠% ‪٠ hamid_iam
  ‪٢٨ نوین ‪٦٬٣٢٤ ‪٥٬٨٦٦ ‪-٧٫٢% ‪٣ Babak1 و matin و وحید 20 و وحید خزایی
  ‪٢٩ پتایر ‪٩٩٬٠٦٠ ‪٩١٬٤١٠ ‪-٧٫٧% ‪١ جان اسنو. و meisam317
  ‪٣٠ زفکا ‪٤٤٬٣٠٣ ‪٤٠٬٧٨٩ ‪-٧٫٩% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٣١ کیبیسی ‪٣٤٬٢٠٤ ‪٣١٬٣٨٥ ‪-٨٫٢% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٣٢ امین ‪١٢٬٠٩٠ ‪١١٬٠٤٠ ‪-٨٫٧% ‪٠ hamid_iam
  ‪٣٣ دارو ‪٥٨٬٢٥٠ ‪٥٢٬٩٤٠ ‪-٩٫١% ‪٠ Aiming
  ‪٣٤ ولساپا ‪٣٬٧٥٠ ‪٣٬٤٠٠ ‪-٩٫٣% ‪٢ Babak1 و majid664 و mhjboursy
  ‪٣٥ وسکاب ‪٦٬٣٧٠ ‪٥٬٧٦٠ ‪-٩٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٦ کویر ‪١٥٬٢٥٠ ‪١٣٬٥٨٠ ‪-١١٫٠% ‪٠ salehpq
  ‪٣٧ دارایکم ‪٢٠٠٬٠٥٠ ‪١٧٦٬٩٢٠ ‪-١١٫٦% ‪٢ meisam317 و hamid_iam و iligal
  ‪٣٨ والبر ‪١٦٬٠٦٠ ‪١٤٬١٩٠ ‪-١١٫٦% ‪٠ دقیق
  ‪٣٩ دکوثر ‪٢١٬٠٥٠ ‪١٨٬٤٣٠ ‪-١٢٫٤% ‪٠ matin
  ‪٤٠ تنوین ‪٩٬٤٤٠ ‪٨٬٢٥٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٤١ دپارس ‪١١٧٬٩٥٠ ‪١٠٣٬٠٤٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ farhad1353
  ‪٤٢ ثمسکن ‪٦٬٣٦٠ ‪٥٬٥٥٠ ‪-١٢٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٣ ملت ‪١٣٬٥٧٠ ‪١١٬٧٩٠ ‪-١٣٫١% ‪٠ دقیق
  ‪٤٤ وسپهر ‪١٣٬٢١٣ ‪١١٬٣٥٨ ‪-١٤٫٠% ‪٠ majid664
  ‪٤٥ بفجر ‪٣٢٬٨٩٠ ‪٢٧٬٩٠٠ ‪-١٥٫٢% ‪٠ دقیق
  ‪٤٦ وکار ‪٤٬٨٠٠ ‪٤٬٠١٠ ‪-١٦٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٤٧ خمحرکه ‪٧٬٥٦٠ ‪٦٬٣١٠ ‪-١٦٫٥% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٤٨ اسیا ‪٢٦٬٤٣٠ ‪٢٢٬٠١٠ ‪-١٦٫٧% ‪٤ meisam317 و Babak1 و matin و وحید 20 و iligal
  ‪٤٩ رمپنا ‪١٨٬١٧٠ ‪١٥٬١٣٠ ‪-١٦٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٥٠ پترول ‪١٤٬٠٢٠ ‪١١٬٥٩٠ ‪-١٧٫٣% ‪٠ majid664
  ‪٥١ فروی ‪٥٣٬٦٠١ ‪٤٤٬٢١١ ‪-١٧٫٥% ‪٠ salehpq
  ‪٥٢ خساپا ‪٢٬٥٣٠ ‪٢٬٠٨٠ ‪-١٧٫٨% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٥٣ کوثر ‪١٤٬٦٦٨ ‪١١٬٩٧٢ ‪-١٨٫٤% ‪٠ وحید 20
  ‪٥٤ شفارس ‪٤٢٬٢١٠ ‪٣٤٬٣٦٠ ‪-١٨٫٦% ‪٠ matin
  ‪٥٥ وبوعلی ‪٨٬٧٣٠ ‪٧٬١٠٠ ‪-١٨٫٧% ‪١ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad
  ‪٥٦ وتوصا ‪١٠٬١٧٠ ‪٨٬٢٤٠ ‪-١٩٫٠% ‪٠ mhjboursy
  ‪٥٧ سرچشمه ‪٨٬٣٢٢ ‪٦٬٧٣٠ ‪-١٩٫١% ‪٠ پروواز
  ‪٥٨ ثاخت ‪٤٬٣٩٠ ‪٣٬٥٥٠ ‪-١٩٫١% ‪٢ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad و پروواز
  ‪٥٩ فولاد ‪١٤٬٣٣٠ ‪١١٬٥٤٠ ‪-١٩٫٥% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٦٠ سیمرغ ‪١٧٬٤٣٠ ‪١٣٬٩٠٠ ‪-٢٠٫٣% ‪٠ دقیق
  ‪٦١ شبریز ‪٣٢٬٨٨٠ ‪٢٥٬٩٢٠ ‪-٢١٫٢% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٦٢ ومهان ‪١٥٬٩٤١ ‪١٢٬٤٦٥ ‪-٢١٫٨% ‪٠ Aiming
  ‪٦٣ سفارس ‪١٧٬٣١٠ ‪١٣٬٣٥٠ ‪-٢٢٫٩% ‪٠ mhjboursy
  ‪٦٤ انرژی3 ‪٤١٩٬٠٨٠ ‪٣٢١٬٥٣٠ ‪-٢٣٫٣% ‪٠ iligal
  ‪٦٥ وپارس ‪٣٬٦٨٠ ‪٢٬٨٢٠ ‪-٢٣٫٤% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٦٦ شگویا ‪١٣٬١٨١ ‪٩٬٨٤٤ ‪-٢٥٫٣% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٧ وغدیر ‪١٢٬٨٥٠ ‪٩٬٥٦٠ ‪-٢٥٫٦% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٨ کاما ‪١٨٦٬١٠٠ ‪١٣٨٬١٢٠ ‪-٢٥٫٨% ‪١ Mehdi1400 و چلاغعلی خان خانان
  ‪٦٩ دی ‪٥٨٬٢٣٩ ‪٤١٬٩٤٤ ‪-٢٨٫٠% ‪١ Babak1 و علیرضا جمالی
  ‪٧٠ حکشتی ‪٣٤٬١٠٠ ‪٢٤٬٠٠٠ ‪-٢٩٫٦% ‪١ وحید خزایی و mhjboursy
  ‪٧١ خگستر ‪٤٬٦٢٠ ‪٣٬٢١٠ ‪-٣٠٫٥% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٧٢ وخارزم ‪١١٬٣٠٠ ‪٧٬٧٠٠ ‪-٣١٫٩% ‪١ علیرضا جمالی و sooroosh1315
  ‪٧٣ شتران ‪١٤٬٥٠٠ ‪٩٬٧٤٠ ‪-٣٢٫٨% ‪٠ mohsen.mirzad
  شمار شرکت کنندگان: ‪٢٢
  شمار کل نماد ها: ‪١٠١
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٧٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٩٫٩
  میانگین سود نمادها : ‪-١٠٫٤%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  بکهنوج خرید 2368
  دی خرید 58239
  وسپهر خرید 13213
  وخارزم خرید 11300
  غدیس خرید 8358
  این نتایج مربوط به ١٧مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٧/٣٠ تا ١٣٩٩/٨/١٩ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 16. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 17. #4879
  مدیر(ستاره دار5) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,705
  تشکر
  47,627
  تشکر شده 77,252 بار در 16,165 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  ‪١ farhad1353 ‪١٣٫٦% کساوه (‪٢٨٫٥%‬) غدام (‪٣٧٫٤%‬) فاما (‪٩٫٣%‬) دپارس (‪-١٣٫٢%‬) ثباغ (‪٦٫٠%‬)
  ‪٢ hamid_iam ‪٠٫٥% سیتا (‪-٥٫٨%‬) دارایکم (‪-٩٫٥%‬) پکرمان (‪٢٣٫٧%‬) امین (‪-٦٫٤%‬)
  ‪٣ Mehdi1400 ‪-٠٫٣% غدام (‪٣٧٫٤%‬) کاما (‪-٢٤٫٧%‬) کحافظ (‪-١٫٣%‬) تنوین (‪-١٢٫٦%‬)
  ‪٤ mhjboursy ‪-٥٫٠% سفارس (‪-٢٥٫٤%‬) وتوصا (‪-١٥٫٥%‬) ولساپا (‪-٤٫٨%‬) حکشتی (‪-٣٢٫٨%‬) شدوص (‪١١٫٤%‬) غدام (‪٣٧٫٤%‬)
  ‪٥ جان اسنو. ‪-٧٫٤% پتایر (‪-٣٫٢%‬) نوری (‪٠٫٦%‬) شبریز (‪-٢٤٫٢%‬) شغدیر (‪-٢٫٩%‬)
  ‪٦ پروواز ‪-٧٫٥% خریخت (‪-٣٫٥%‬) ونوین (‪٤٫٣%‬) سرچشمه (‪-١٩٫٧%‬) قشهد (‪-٢٫٧%‬) ثاخت (‪-٢٢٫٨%‬) غالبر (‪-٠٫٥%‬)
  ‪٧ وحید 20 ‪-٧٫٩% اسیا (‪-٢٠٫٢%‬) نوین (‪-٦٫٠%‬) بساما (‪٢٫٧%‬) ونوین (‪٤٫٣%‬) کوثر (‪-٢٠٫٢%‬)
  ‪٨ Aiming ‪-٨٫٥% غدیس (‪٠٫٠%‬) دارو (‪-٩٫٥%‬) ومهان (‪-٢١٫٧%‬) واتی (‪-٢٫٩%‬)
  ‪٩ salehpq ‪-٩٫٤% پاسا (‪-٧٫٧%‬) فروی (‪-٢٠٫٢%‬) کویر (‪-١٤٫٠%‬) ونوین (‪٤٫٣%‬)
  ‪١٠ وحید خزایی ‪-١٠٫١% ثباغ (‪٦٫٠%‬) پاسا (‪-٧٫٧%‬) نوین (‪-٦٫٠%‬) حکشتی (‪-٣٢٫٨%‬)
  ‪١١ majid664 ‪-١٠٫٢% وسپهر (‪-١٤٫٠%‬) پترول (‪-١٧٫٣%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬) ولساپا (‪-٤٫٨%‬)
  ‪١٢ نادر کاظمی ‪-١١٫٠% کفرا (‪-٧٫٢%‬) اتکام (‪-٤٫٩%‬) رمپنا (‪-١٨٫٧%‬) وسکاب (‪-٨٫٦%‬) ثمسکن (‪-١٥٫٦%‬)
  ‪١٣ meisam317 ‪-١١٫٣% اسیا (‪-٢٠٫٢%‬) پتایر (‪-٣٫٢%‬) فخوز (‪-٥٫٣%‬) دارایکم (‪-٩٫٥%‬) وکار (‪-١٨٫١%‬)
  ‪١٤ Babak1 ‪-١١٫٨% دی (‪-٢٨٫٠%‬) اسیا (‪-٢٠٫٢%‬) بکهنوج (‪٠٫٠%‬) ولساپا (‪-٤٫٨%‬) نوین (‪-٦٫٠%‬)
  ‪١٥ iligal ‪-١٣٫٩% انرژی3 (‪-٢٦٫٤%‬) نوری (‪٠٫٦%‬) دارایکم (‪-٩٫٥%‬) اسیا (‪-٢٠٫٢%‬)
  ‪١٦ چلاغعلی خان خانان ‪-١٤٫١% کیبیسی (‪-١١٫٧%‬) دکیمی (‪-٦٫٨%‬) زفکا (‪-١٠٫٢%‬) خمحرکه (‪-١٧٫١%‬) کاما (‪-٢٤٫٧%‬)
  ‪١٧ matin ‪-١٥٫٤% اسیا (‪-٢٠٫٢%‬) شفارس (‪-٢٢٫٢%‬) دکوثر (‪-١٣٫٠%‬) نوین (‪-٦٫٠%‬)
  ‪١٨ دقیق ‪-١٦٫٣% ملت (‪-١٥٫٣%‬) سیمرغ (‪-٢٢٫٨%‬) والبر (‪-٩٫٨%‬) بفجر (‪-١٧٫٤%‬)
  ‪١٩ علیرضا جمالی ‪-١٨٫١% دی (‪-٢٨٫٠%‬) ثاخت (‪-٢٢٫٨%‬) حفاری (‪٠٫٠%‬) وبوعلی (‪-١٨٫٩%‬) وخارزم (‪-٣٤٫٢%‬) وتجارت (‪-٤٫٥%‬)
  ‪٢٠ mohsen.mirzad ‪-٢٠٫١% وبوعلی (‪-١٨٫٩%‬) ثاخت (‪-٢٢٫٨%‬) شتران (‪-٣٥٫٠%‬) خودرو (‪-٤٫٨%‬) فولاد (‪-١٩٫١%‬)
  ‪٢١ اشکان 2010 ‪-٢٠٫٨% خودرو (‪-٤٫٨%‬) وپارس (‪-٢٦٫١%‬) خگستر (‪-٣٣٫٣%‬) خساپا (‪-١٩٫٠%‬)
  ‪٢٢ sooroosh1315 ‪-٢٣٫٣% ارفع (‪-٦٫٠%‬) شگویا (‪-٢٧٫٦%‬) وخارزم (‪-٣٤٫٢%‬) وغدیر (‪-٢٥٫٣%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ غدام ‪١٨٧٬٧٣٠ ‪٢٥٧٬٨٩٠ ‪٣٧٫٤% ‪٢ mhjboursy و farhad1353 و Mehdi1400
  ‪٢ کساوه ‪٤٣٬١١٠ ‪٥٥٬٤١٠ ‪٢٨٫٥% ‪٠ farhad1353
  ‪٣ پکرمان ‪٢٢٬٧٤٠ ‪٢٨٬١٢٠ ‪٢٣٫٧% ‪٠ hamid_iam
  ‪٤ شدوص ‪٢١٬٢٢٠ ‪٢٣٬٦٣٠ ‪١١٫٤% ‪٠ mhjboursy
  ‪٥ فاما ‪٢٢٬٧١٠ ‪٢٤٬٨٢٠ ‪٩٫٣% ‪٠ farhad1353
  ‪٦ ثباغ ‪٢٨٬٥٦٩ ‪٣٠٬٢٨٥ ‪٦٫٠% ‪١ وحید خزایی و farhad1353
  ‪٧ ونوین ‪٤٬١٨٠ ‪٤٬٣٦٠ ‪٤٫٣% ‪٢ پروواز و salehpq و وحید 20
  ‪٨ بساما ‪٢٠٬٣١٦ ‪٢٠٬٨٦٨ ‪٢٫٧% ‪٠ وحید 20
  ‪٩ نوری ‪١٦٥٬٧١٠ ‪١٦٦٬٧١٠ ‪٠٫٦% ‪١ iligal و جان اسنو.
  ‪١٠ غدیس ‪٨٬٣٥٨ ‪٨٬٣٥٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Aiming
  ‪١١ حفاری ‪١٠٬٨٤٠ ‪١٠٬٨٤٠ ‪٠٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٢ بکهنوج ‪٢٬٣٦٨ ‪٢٬٣٦٨ ‪٠٫٠% ‪٠ Babak1
  ‪١٣ غالبر ‪١٢٬٧٩٠ ‪١٢٬٧٢٠ ‪-٠٫٥% ‪٠ پروواز
  ‪١٤ کحافظ ‪٢٤٬٨٨٠ ‪٢٤٬٥٦٠ ‪-١٫٣% ‪٠ Mehdi1400
  ‪١٥ قشهد ‪٣٠٬٢٩٠ ‪٢٩٬٤٧٠ ‪-٢٫٧% ‪٠ پروواز
  ‪١٦ واتی ‪١٤٬٣٢٠ ‪١٣٬٩١٠ ‪-٢٫٩% ‪٠ Aiming
  ‪١٧ شغدیر ‪٤٥٬٢٢٥ ‪٤٣٬٨٩١ ‪-٢٫٩% ‪٠ جان اسنو.
  ‪١٨ پتایر ‪٩٩٬٠٦٠ ‪٩٥٬٩٠٠ ‪-٣٫٢% ‪١ جان اسنو. و meisam317
  ‪١٩ خریخت ‪٥٬٠٩٠ ‪٤٬٩١٠ ‪-٣٫٥% ‪٠ پروواز
  ‪٢٠ وتجارت ‪٣٬١٤٠ ‪٣٬٠٠٠ ‪-٤٫٥% ‪١ majid664 و علیرضا جمالی
  ‪٢١ ولساپا ‪٣٬٧٥٠ ‪٣٬٥٧٠ ‪-٤٫٨% ‪٢ majid664 و mhjboursy و Babak1
  ‪٢٢ خودرو ‪٣٬٣٢٠ ‪٣٬١٦٠ ‪-٤٫٨% ‪١ اشکان 2010 و mohsen.mirzad
  ‪٢٣ اتکام ‪٨٬٣٦٢ ‪٧٬٩٥٢ ‪-٤٫٩% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٤ فخوز ‪٣٣٬٨٨٠ ‪٣٢٬٠٧٠ ‪-٥٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٢٥ سیتا ‪١٨٬١٦٠ ‪١٧٬١١٠ ‪-٥٫٨% ‪٠ hamid_iam
  ‪٢٦ ارفع ‪١٣٬٢٧٢ ‪١٢٬٤٧٦ ‪-٦٫٠% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٢٧ نوین ‪٦٬٣٢٤ ‪٥٬٩٤٣ ‪-٦٫٠% ‪٣ وحید خزایی و Babak1 و matin و وحید 20
  ‪٢٨ امین ‪١٢٬٠٩٠ ‪١١٬٣٢٠ ‪-٦٫٤% ‪٠ hamid_iam
  ‪٢٩ دکیمی ‪٢٣٬٢٨٠ ‪٢١٬٧٠٠ ‪-٦٫٨% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٣٠ کفرا ‪٥٠٬٤٩٠ ‪٤٦٬٨٦٠ ‪-٧٫٢% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣١ پاسا ‪١٩٬٩٠٠ ‪١٨٬٣٦٠ ‪-٧٫٧% ‪١ وحید خزایی و salehpq
  ‪٣٢ وسکاب ‪٦٬٣٧٠ ‪٥٬٨٢٠ ‪-٨٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٣ دارایکم ‪٢٠٠٬٠٥٠ ‪١٨١٬١١٠ ‪-٩٫٥% ‪٢ iligal و meisam317 و hamid_iam
  ‪٣٤ دارو ‪٥٨٬٢٥٠ ‪٥٢٬٧٢٠ ‪-٩٫٥% ‪٠ Aiming
  ‪٣٥ والبر ‪١٦٬٠٦٠ ‪١٤٬٤٨٠ ‪-٩٫٨% ‪٠ دقیق
  ‪٣٦ زفکا ‪٤٤٬٣٠٣ ‪٣٩٬٧٩٤ ‪-١٠٫٢% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٣٧ کیبیسی ‪٣٤٬٢٠٤ ‪٣٠٬١٩٧ ‪-١١٫٧% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٣٨ تنوین ‪٩٬٤٤٠ ‪٨٬٢٥٠ ‪-١٢٫٦% ‪٠ Mehdi1400
  ‪٣٩ دکوثر ‪٢١٬٠٥٠ ‪١٨٬٣١٠ ‪-١٣٫٠% ‪٠ matin
  ‪٤٠ دپارس ‪١١٧٬٩٥٠ ‪١٠٢٬٣٩٠ ‪-١٣٫٢% ‪٠ farhad1353
  ‪٤١ کویر ‪١٥٬٢٥٠ ‪١٣٬١١٠ ‪-١٤٫٠% ‪٠ salehpq
  ‪٤٢ وسپهر ‪١٣٬٢١٣ ‪١١٬٣٥٨ ‪-١٤٫٠% ‪٠ majid664
  ‪٤٣ ملت ‪١٣٬٥٧٠ ‪١١٬٥٠٠ ‪-١٥٫٣% ‪٠ دقیق
  ‪٤٤ وتوصا ‪١٠٬١٧٠ ‪٨٬٥٩٠ ‪-١٥٫٥% ‪٠ mhjboursy
  ‪٤٥ ثمسکن ‪٦٬٣٦٠ ‪٥٬٣٧٠ ‪-١٥٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٦ خمحرکه ‪٧٬٥٦٠ ‪٦٬٢٧٠ ‪-١٧٫١% ‪٠ چلاغعلی خان خانان
  ‪٤٧ پترول ‪١٤٬٠٢٠ ‪١١٬٥٩٠ ‪-١٧٫٣% ‪٠ majid664
  ‪٤٨ بفجر ‪٣٢٬٨٩٠ ‪٢٧٬١٨٠ ‪-١٧٫٤% ‪٠ دقیق
  ‪٤٩ وکار ‪٤٬٨٠٠ ‪٣٬٩٣٠ ‪-١٨٫١% ‪٠ meisam317
  ‪٥٠ رمپنا ‪١٨٬١٧٠ ‪١٤٬٧٧٠ ‪-١٨٫٧% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٥١ وبوعلی ‪٨٬٧٣٠ ‪٧٬٠٨٠ ‪-١٨٫٩% ‪١ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad
  ‪٥٢ خساپا ‪٢٬٥٣٠ ‪٢٬٠٥٠ ‪-١٩٫٠% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٥٣ فولاد ‪١٤٬٣٣٠ ‪١١٬٦٠٠ ‪-١٩٫١% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٥٤ سرچشمه ‪٨٬٣٢٢ ‪٦٬٦٨٥ ‪-١٩٫٧% ‪٠ پروواز
  ‪٥٥ کوثر ‪١٤٬٦٦٨ ‪١١٬٧٠٦ ‪-٢٠٫٢% ‪٠ وحید 20
  ‪٥٦ اسیا ‪٢٦٬٤٣٠ ‪٢١٬٠٩٠ ‪-٢٠٫٢% ‪٤ iligal و meisam317 و Babak1 و matin و وحید 20
  ‪٥٧ فروی ‪٥٣٬٦٠١ ‪٤٢٬٧٦٢ ‪-٢٠٫٢% ‪٠ salehpq
  ‪٥٨ ومهان ‪١٥٬٩٤١ ‪١٢٬٤٨٥ ‪-٢١٫٧% ‪٠ Aiming
  ‪٥٩ شفارس ‪٤٢٬٢١٠ ‪٣٢٬٨٢٠ ‪-٢٢٫٢% ‪٠ matin
  ‪٦٠ ثاخت ‪٤٬٣٩٠ ‪٣٬٣٩٠ ‪-٢٢٫٨% ‪٢ پروواز و علیرضا جمالی و mohsen.mirzad
  ‪٦١ سیمرغ ‪١٧٬٤٣٠ ‪١٣٬٤٥٠ ‪-٢٢٫٨% ‪٠ دقیق
  ‪٦٢ شبریز ‪٣٢٬٨٨٠ ‪٢٤٬٩٣٠ ‪-٢٤٫٢% ‪٠ جان اسنو.
  ‪٦٣ کاما ‪١٨٦٬١٠٠ ‪١٤٠٬١٢٠ ‪-٢٤٫٧% ‪١ Mehdi1400 و چلاغعلی خان خانان
  ‪٦٤ وغدیر ‪١٢٬٨٥٠ ‪٩٬٦٠٠ ‪-٢٥٫٣% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٥ سفارس ‪١٧٬٣١٠ ‪١٢٬٩٢٠ ‪-٢٥٫٤% ‪٠ mhjboursy
  ‪٦٦ وپارس ‪٣٬٦٨٠ ‪٢٬٧٢٠ ‪-٢٦٫١% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٦٧ انرژی3 ‪٤١٩٬٠٨٠ ‪٣٠٨٬٥٢٠ ‪-٢٦٫٤% ‪٠ iligal
  ‪٦٨ شگویا ‪١٣٬١٨١ ‪٩٬٥٤٩ ‪-٢٧٫٦% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦٩ دی ‪٥٨٬٢٣٩ ‪٤١٬٩٤٤ ‪-٢٨٫٠% ‪١ Babak1 و علیرضا جمالی
  ‪٧٠ حکشتی ‪٣٤٬١٠٠ ‪٢٢٬٩٣٠ ‪-٣٢٫٨% ‪١ وحید خزایی و mhjboursy
  ‪٧١ خگستر ‪٤٬٦٢٠ ‪٣٬٠٨٠ ‪-٣٣٫٣% ‪٠ اشکان 2010
  ‪٧٢ وخارزم ‪١١٬٣٠٠ ‪٧٬٤٣٠ ‪-٣٤٫٢% ‪١ sooroosh1315 و علیرضا جمالی
  ‪٧٣ شتران ‪١٤٬٥٠٠ ‪٩٬٤٣٠ ‪-٣٥٫٠% ‪٠ mohsen.mirzad
  شمار شرکت کنندگان: ‪٢٢
  شمار کل نماد ها: ‪١٠١
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٧٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-١٠٫٠
  میانگین سود نمادها : ‪-١٠٫٩%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  بکهنوج خرید 2368
  دی خرید 58239
  وسپهر خرید 13213
  وخارزم خرید 11300
  غدیس خرید 8358
  این نتایج مربوط به ١٨مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٧/٣٠ تا ١٣٩٩/٨/٢٠ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 18. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 19. #4880
  مدیر(ستاره دار5) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  16,705
  تشکر
  47,627
  تشکر شده 77,252 بار در 16,165 ارسال

  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
  farhad1353 ‪۱۶٫۱% کساوه (‪۳۴٫۹%‬) غدام (‪۴۳٫۳%‬) فاما (‪۱۳٫۷%‬) دپارس (‪‎−۱۲٫۰%‬) ثباغ (‪۰٫۷%‬)
  ‪۲ hamid_iam ‪۲٫۲% سیتا (‪‎−۵٫۱%‬) دارایکم (‪‎−۹٫۴%‬) پکرمان (‪۲۹٫۶%‬) امین (‪‎−۶٫۴%‬)
  ‪۳ Mehdi1400 ‪۱٫۴% غدام (‪۴۳٫۳%‬) کاما (‪‎−۲۰٫۹%‬) کحافظ (‪‎−۴٫۰%‬) تنوین (‪‎−۱۲٫۶%‬)
  ‪۴ mhjboursy ‪‎−۱٫۵% سفارس (‪‎−۲۵٫۱%‬) وتوصا (‪‎−۱۳٫۴%‬) ولساپا (‪‎−۰٫۵%‬) حکشتی (‪‎−۲۹٫۴%‬) شدوص (‪۱۶٫۴%‬) غدام (‪۴۳٫۳%‬)
  ‪۵ جان اسنو. ‪‎−۵٫۵% پتایر (‪‎−۱٫۴%‬) نوری (‪۵٫۳%‬) شبریز (‪‎−۲۵٫۸%‬) شغدیر (‪‎−۰٫۱%‬)
  ‪۶ وحید 20 ‪‎−۶٫۹% اسیا (‪‎−۲۲٫۹%‬) نوین (‪‎−۲٫۰%‬) بساما (‪۴٫۹%‬) ونوین (‪۷٫۲%‬) کوثر (‪‎−۲۱٫۴%‬)
  ‪۷ پروواز ‪‎−۶٫۹% خریخت (‪‎−۴٫۱%‬) ونوین (‪۷٫۲%‬) سرچشمه (‪‎−۱۹٫۰%‬) قشهد (‪‎−۲٫۹%‬) ثاخت (‪‎−۲۱٫۹%‬) غالبر (‪‎−۰٫۶%‬)
  ‪۸ majid664 ‪‎−۷٫۱% وسپهر (‪‎−۱۴٫۰%‬) پترول (‪‎−۹٫۵%‬) وتجارت (‪‎−۴٫۵%‬) ولساپا (‪‎−۰٫۵%‬)
  ‪۹ Aiming ‪‎−۸٫۰% غدیس (‪۰٫۰%‬) دارو (‪‎−۹٫۸%‬) ومهان (‪‎−۱۹٫۲%‬) واتی (‪‎−۲٫۹%‬)
  ‪۱۰ وحید خزایی ‪‎−۸٫۹% ثباغ (‪۰٫۷%‬) پاسا (‪‎−۴٫۷%‬) نوین (‪‎−۲٫۰%‬) حکشتی (‪‎−۲۹٫۴%‬)
  ‪۱۱ salehpq ‪‎−۹٫۰% پاسا (‪‎−۴٫۷%‬) فروی (‪‎−۲۰٫۹%‬) کویر (‪‎−۱۷٫۶%‬) ونوین (‪۷٫۲%‬)
  ‪۱۲ Babak1 ‪‎−۱۰٫۷% دی (‪‎−۲۸٫۰%‬) اسیا (‪‎−۲۲٫۹%‬) بکهنوج (‪۰٫۰%‬) ولساپا (‪‎−۰٫۵%‬) نوین (‪‎−۲٫۰%‬)
  ‪۱۳ نادر کاظمی ‪‎−۱۰٫۹% کفرا (‪‎−۶٫۹%‬) اتکام (‪‎−۶٫۱%‬) رمپنا (‪‎−۱۵٫۹%‬) وسکاب (‪‎−۷٫۴%‬) ثمسکن (‪‎−۱۸٫۴%‬)
  ‪۱۴ meisam317 ‪‎−۱۱٫۴% اسیا (‪‎−۲۲٫۹%‬) پتایر (‪‎−۱٫۴%‬) فخوز (‪‎−۲٫۵%‬) دارایکم (‪‎−۹٫۴%‬) وکار (‪‎−۲۰٫۶%‬)
  ‪۱۵ iligal ‪‎−۱۴٫۲% انرژی3 (‪‎−۲۹٫۹%‬) نوری (‪۵٫۳%‬) دارایکم (‪‎−۹٫۴%‬) اسیا (‪‎−۲۲٫۹%‬)
  ‪۱۶ matin ‪‎−۱۴٫۶% اسیا (‪‎−۲۲٫۹%‬) شفارس (‪‎−۲۰٫۳%‬) دکوثر (‪‎−۱۳٫۳%‬) نوین (‪‎−۲٫۰%‬)
  ‪۱۷ چلاغعلی خان خانان ‪‎−۱۵٫۲% کیبیسی (‪‎−۱۵٫۷%‬) دکیمی (‪‎−۷٫۹%‬) زفکا (‪‎−۱۱٫۲%‬) خمحرکه (‪‎−۲۰٫۲%‬) کاما (‪‎−۲۰٫۹%‬)
  ‪۱۸ دقیق ‪‎−۱۸٫۲% ملت (‪‎−۱۸٫۴%‬) سیمرغ (‪‎−۲۵٫۳%‬) والبر (‪‎−۱۱٫۳%‬) بفجر (‪‎−۱۷٫۹%‬)
  ‪۱۹ علیرضا جمالی ‪‎−۱۸٫۷% دی (‪‎−۲۸٫۰%‬) ثاخت (‪‎−۲۱٫۹%‬) حفاری (‪۰٫۰%‬) وبوعلی (‪‎−۲۲٫۷%‬) وخارزم (‪‎−۳۵٫۰%‬) وتجارت (‪‎−۴٫۵%‬)
  ‪۲۰ اشکان 2010 ‪‎−۱۹٫۳% خودرو (‪‎−۲٫۱%‬) وپارس (‪‎−۲۶٫۱%‬) خگستر (‪‎−۳۲٫۳%‬) خساپا (‪‎−۱۶٫۶%‬)
  ‪۲۱ mohsen.mirzad ‪‎−۱۹٫۷% وبوعلی (‪‎−۲۲٫۷%‬) ثاخت (‪‎−۲۱٫۹%‬) شتران (‪‎−۳۴٫۱%‬) خودرو (‪‎−۲٫۱%‬) فولاد (‪‎−۱۷٫۹%‬)
  ‪۲۲ sooroosh1315 ‪‎−۲۲٫۴% ارفع (‪‎−۳٫۲%‬) شگویا (‪‎−۲۷٫۵%‬) وخارزم (‪‎−۳۵٫۰%‬) وغدیر (‪‎−۲۴٫۰%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪۱ غدام ‪۱۸۷٬۷۳۰ ‪۲۶۹٬۰۲۰ ‪۴۳٫۳% ‪۲ Mehdi1400 و mhjboursy و farhad1353
  ‪۲ کساوه ‪۴۳٬۱۱۰ ‪۵۸٬۱۷۰ ‪۳۴٫۹% ‪۰ farhad1353
  ‪۳ پکرمان ‪۲۲٬۷۴۰ ‪۲۹٬۴۸۰ ‪۲۹٫۶% ‪۰ hamid_iam
  ‪۴ شدوص ‪۲۱٬۲۲۰ ‪۲۴٬۷۰۰ ‪۱۶٫۴% ‪۰ mhjboursy
  ‪۵ فاما ‪۲۲٬۷۱۰ ‪۲۵٬۸۱۰ ‪۱۳٫۷% ‪۰ farhad1353
  ‪۶ ونوین ‪۴٬۱۸۰ ‪۴٬۴۸۰ ‪۷٫۲% ‪۲ salehpq و وحید 20 و پروواز
  ‪۷ نوری ‪۱۶۵٬۷۱۰ ‪۱۷۴٬۴۶۰ ‪۵٫۳% ‪۱ جان اسنو. و iligal
  ‪۸ بساما ‪۲۰٬۳۱۶ ‪۲۱٬۳۰۷ ‪۴٫۹% ‪۰ وحید 20
  ‪۹ ثباغ ‪۲۸٬۵۶۹ ‪۲۸٬۷۷۱ ‪۰٫۷% ‪۱ وحید خزایی و farhad1353
  ‪۱۰ حفاری ‪۱۰٬۸۴۰ ‪۱۰٬۸۴۰ ‪۰٫۰% ‪۰ علیرضا جمالی
  ‪۱۱ بکهنوج ‪۲٬۳۶۸ ‪۲٬۳۶۸ ‪۰٫۰% ‪۰ Babak1
  ‪۱۲ غدیس ‪۸٬۳۵۸ ‪۸٬۳۵۸ ‪۰٫۰% ‪۰ Aiming
  ‪۱۳ شغدیر ‪۴۵٬۲۲۵ ‪۴۵٬۱۷۸ ‪‎−۰٫۱% ‪۰ جان اسنو.
  ‪۱۴ ولساپا ‪۳٬۷۵۰ ‪۳٬۷۳۰ ‪‎−۰٫۵% ‪۲ Babak1 و majid664 و mhjboursy
  ‪۱۵ غالبر ‪۱۲٬۷۹۰ ‪۱۲٬۷۱۰ ‪‎−۰٫۶% ‪۰ پروواز
  ‪۱۶ پتایر ‪۹۹٬۰۶۰ ‪۹۷٬۶۶۰ ‪‎−۱٫۴% ‪۱ جان اسنو. و meisam317
  ‪۱۷ نوین ‪۶٬۳۲۴ ‪۶٬۱۹۹ ‪‎−۲٫۰% ‪۳ Babak1 و matin و وحید 20 و وحید خزایی
  ‪۱۸ خودرو ‪۳٬۳۲۰ ‪۳٬۲۵۰ ‪‎−۲٫۱% ‪۱ mohsen.mirzad و اشکان 2010
  ‪۱۹ فخوز ‪۳۳٬۸۸۰ ‪۳۳٬۰۴۰ ‪‎−۲٫۵% ‪۰ meisam317
  ‪۲۰ واتی ‪۱۴٬۳۲۰ ‪۱۳٬۹۱۰ ‪‎−۲٫۹% ‪۰ Aiming
  ‪۲۱ قشهد ‪۳۰٬۲۹۰ ‪۲۹٬۴۲۰ ‪‎−۲٫۹% ‪۰ پروواز
  ‪۲۲ ارفع ‪۱۳٬۲۷۲ ‪۱۲٬۸۵۳ ‪‎−۳٫۲% ‪۰ sooroosh1315
  ‪۲۳ کحافظ ‪۲۴٬۸۸۰ ‪۲۳٬۸۸۰ ‪‎−۴٫۰% ‪۰ Mehdi1400
  ‪۲۴ خریخت ‪۵٬۰۹۰ ‪۴٬۸۸۰ ‪‎−۴٫۱% ‪۰ پروواز
  ‪۲۵ وتجارت ‪۳٬۱۴۰ ‪۳٬۰۰۰ ‪‎−۴٫۵% ‪۱ علیرضا جمالی و majid664
  ‪۲۶ پاسا ‪۱۹٬۹۰۰ ‪۱۸٬۹۶۰ ‪‎−۴٫۷% ‪۱ salehpq و وحید خزایی
  ‪۲۷ سیتا ‪۱۸٬۱۶۰ ‪۱۷٬۲۳۰ ‪‎−۵٫۱% ‪۰ hamid_iam
  ‪۲۸ اتکام ‪۸٬۳۶۲ ‪۷٬۸۵۰ ‪‎−۶٫۱% ‪۰ نادر کاظمی
  ‪۲۹ امین ‪۱۲٬۰۹۰ ‪۱۱٬۳۲۰ ‪‎−۶٫۴% ‪۰ hamid_iam
  ‪۳۰ کفرا ‪۵۰٬۴۹۰ ‪۴۷٬۰۱۰ ‪‎−۶٫۹% ‪۰ نادر کاظمی
  ‪۳۱ وسکاب ‪۶٬۳۷۰ ‪۵٬۹۰۰ ‪‎−۷٫۴% ‪۰ نادر کاظمی
  ‪۳۲ دکیمی ‪۲۳٬۲۸۰ ‪۲۱٬۴۵۰ ‪‎−۷٫۹% ‪۰ چلاغعلی خان خانان
  ‪۳۳ دارایکم ‪۲۰۰٬۰۵۰ ‪۱۸۱٬۲۴۰ ‪‎−۹٫۴% ‪۲ meisam317 و hamid_iam و iligal
  ‪۳۴ پترول ‪۱۴٬۰۲۰ ‪۱۲٬۶۹۰ ‪‎−۹٫۵% ‪۰ majid664
  ‪۳۵ دارو ‪۵۸٬۲۵۰ ‪۵۲٬۵۲۰ ‪‎−۹٫۸% ‪۰ Aiming
  ‪۳۶ زفکا ‪۴۴٬۳۰۳ ‪۳۹٬۳۳۵ ‪‎−۱۱٫۲% ‪۰ چلاغعلی خان خانان
  ‪۳۷ والبر ‪۱۶٬۰۶۰ ‪۱۴٬۲۵۰ ‪‎−۱۱٫۳% ‪۰ دقیق
  ‪۳۸ دپارس ‪۱۱۷٬۹۵۰ ‪۱۰۳٬۷۸۰ ‪‎−۱۲٫۰% ‪۰ farhad1353
  ‪۳۹ تنوین ‪۹٬۴۴۰ ‪۸٬۲۵۰ ‪‎−۱۲٫۶% ‪۰ Mehdi1400
  ‪۴۰ دکوثر ‪۲۱٬۰۵۰ ‪۱۸٬۲۶۰ ‪‎−۱۳٫۳% ‪۰ matin
  ‪۴۱ وتوصا ‪۱۰٬۱۷۰ ‪۸٬۸۱۰ ‪‎−۱۳٫۴% ‪۰ mhjboursy
  ‪۴۲ وسپهر ‪۱۳٬۲۱۳ ‪۱۱٬۳۵۸ ‪‎−۱۴٫۰% ‪۰ majid664
  ‪۴۳ کیبیسی ‪۳۴٬۲۰۴ ‪۲۸٬۸۱۹ ‪‎−۱۵٫۷% ‪۰ چلاغعلی خان خانان
  ‪۴۴ رمپنا ‪۱۸٬۱۷۰ ‪۱۵٬۲۹۰ ‪‎−۱۵٫۹% ‪۰ نادر کاظمی
  ‪۴۵ خساپا ‪۲٬۵۳۰ ‪۲٬۱۱۰ ‪‎−۱۶٫۶% ‪۰ اشکان 2010
  ‪۴۶ کویر ‪۱۵٬۲۵۰ ‪۱۲٬۵۷۰ ‪‎−۱۷٫۶% ‪۰ salehpq
  ‪۴۷ بفجر ‪۳۲٬۸۹۰ ‪۲۷٬۰۱۰ ‪‎−۱۷٫۹% ‪۰ دقیق
  ‪۴۸ فولاد ‪۱۴٬۳۳۰ ‪۱۱٬۷۶۰ ‪‎−۱۷٫۹% ‪۰ mohsen.mirzad
  ‪۴۹ ثمسکن ‪۶٬۳۶۰ ‪۵٬۱۹۰ ‪‎−۱۸٫۴% ‪۰ نادر کاظمی
  ‪۵۰ ملت ‪۱۳٬۵۷۰ ‪۱۱٬۰۷۰ ‪‎−۱۸٫۴% ‪۰ دقیق
  ‪۵۱ سرچشمه ‪۸٬۳۲۲ ‪۶٬۷۳۷ ‪‎−۱۹٫۰% ‪۰ پروواز
  ‪۵۲ ومهان ‪۱۵٬۹۴۱ ‪۱۲٬۸۸۳ ‪‎−۱۹٫۲% ‪۰ Aiming
  ‪۵۳ خمحرکه ‪۷٬۵۶۰ ‪۶٬۰۳۰ ‪‎−۲۰٫۲% ‪۰ چلاغعلی خان خانان
  ‪۵۴ شفارس ‪۴۲٬۲۱۰ ‪۳۳٬۶۳۰ ‪‎−۲۰٫۳% ‪۰ matin
  ‪۵۵ وکار ‪۴٬۸۰۰ ‪۳٬۸۱۰ ‪‎−۲۰٫۶% ‪۰ meisam317
  ‪۵۶ فروی ‪۵۳٬۶۰۱ ‪۴۲٬۳۷۸ ‪‎−۲۰٫۹% ‪۰ salehpq
  ‪۵۷ کاما ‪۱۸۶٬۱۰۰ ‪۱۴۷٬۱۲۰ ‪‎−۲۰٫۹% ‪۱ Mehdi1400 و چلاغعلی خان خانان
  ‪۵۸ کوثر ‪۱۴٬۶۶۸ ‪۱۱٬۵۲۹ ‪‎−۲۱٫۴% ‪۰ وحید 20
  ‪۵۹ ثاخت ‪۴٬۳۹۰ ‪۳٬۴۳۰ ‪‎−۲۱٫۹% ‪۲ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad و پروواز
  ‪۶۰ وبوعلی ‪۸٬۷۳۰ ‪۶٬۷۵۰ ‪‎−۲۲٫۷% ‪۱ علیرضا جمالی و mohsen.mirzad
  ‪۶۱ اسیا ‪۲۶٬۴۳۰ ‪۲۰٬۳۷۰ ‪‎−۲۲٫۹% ‪۴ meisam317 و Babak1 و matin و وحید 20 و iligal
  ‪۶۲ وغدیر ‪۱۲٬۸۵۰ ‪۹٬۷۷۰ ‪‎−۲۴٫۰% ‪۰ sooroosh1315
  ‪۶۳ سفارس ‪۱۷٬۳۱۰ ‪۱۲٬۹۶۰ ‪‎−۲۵٫۱% ‪۰ mhjboursy
  ‪۶۴ سیمرغ ‪۱۷٬۴۳۰ ‪۱۳٬۰۲۰ ‪‎−۲۵٫۳% ‪۰ دقیق
  ‪۶۵ شبریز ‪۳۲٬۸۸۰ ‪۲۴٬۳۹۰ ‪‎−۲۵٫۸% ‪۰ جان اسنو.
  ‪۶۶ وپارس ‪۳٬۶۸۰ ‪۲٬۷۲۰ ‪‎−۲۶٫۱% ‪۰ اشکان 2010
  ‪۶۷ شگویا ‪۱۳٬۱۸۱ ‪۹٬۵۵۰ ‪‎−۲۷٫۵% ‪۰ sooroosh1315
  ‪۶۸ دی ‪۵۸٬۲۳۹ ‪۴۱٬۹۴۴ ‪‎−۲۸٫۰% ‪۱ Babak1 و علیرضا جمالی
  ‪۶۹ حکشتی ‪۳۴٬۱۰۰ ‪۲۴٬۰۷۰ ‪‎−۲۹٫۴% ‪۱ وحید خزایی و mhjboursy
  ‪۷۰ انرژی3 ‪۴۱۹٬۰۸۰ ‪۲۹۳٬۶۱۰ ‪‎−۲۹٫۹% ‪۰ iligal
  ‪۷۱ خگستر ‪۴٬۶۲۰ ‪۳٬۱۳۰ ‪‎−۳۲٫۳% ‪۰ اشکان 2010
  ‪۷۲ شتران ‪۱۴٬۵۰۰ ‪۹٬۵۶۰ ‪‎−۳۴٫۱% ‪۰ mohsen.mirzad
  ‪۷۳ وخارزم ‪۱۱٬۳۰۰ ‪۷٬۳۴۰ ‪‎−۳۵٫۰% ‪۱ علیرضا جمالی و sooroosh1315
  شمار شرکت کنندگان: ‪۲۲
  شمار کل نماد ها: ‪۱۰۱
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪۷۳
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪‎−۸٫۸
  میانگین سود نمادها : ‪‎−۱۰٫۲%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  بکهنوج خرید ۲۳۶۸
  دی خرید ۵۸۲۳۹
  وسپهر خرید ۱۳۲۱۳
  وخارزم خرید ۱۱۳۰۰
  غدیس خرید ۸۳۵۸
  این نتایج مربوط به ١٩مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٧/٣٠ تا ١٣٩٩/٨/٢١ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 20. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 4 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 4 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •