[واگذاري]
۲۰ بهمن ۱۳۹۰ (۱۰:۳۲ق.ظ)
فروش سهام 2 شرکت فولادي
خبرگزاري موج - سهام شرکت هاي فولاد شرکت کاوه و فولاد ميبد از طريق مزايده به فروش مي رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در راستاي اجراي قانون و مقررات مربوط به سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوين پارسيان سهام شرکت فولاد ميبد را براي فروش عرضه مي کند.
همچنين بر اساس مصوبه هيات واگذاري سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني سهام شرکت فولاد شرق کاوه را واگذار مي کند.
اين گزارش مي افزايد: دو ميليون 850 سهم از سهام شرکت فولاد شرق کاوه به صورت بلوکي و 150 سهم از سهام اين شرکت به صورت ترجيهي واگذار مي شود.
قيمت پايه هرسهم اين شرکت شش هزارو 763 ريال ارزش گذاري شده است که بر اين اساس متقاضي بايد 608 ميليون و 670 هزار ريال را به منظور ورود به اين مزايده سپرده کند.
بلوک فولاد شرق کاوه به صورت نقد و اقساط ( 15 درصد نقد و مابقي اقساط) عرضه مي شود وخريدار متعهد است که مطالبات شرکت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران را مطابق شرايط واگذاري پرداخت کند.
براساس اين گزارش، در واگذاري بلوکي 14 ميليون و 250 هزار سهم از سهام شرکت فولاد ميبد، ارزش پايه هر سهم سه هزار و 213 ريال تعيين شده است؛ اين واگذاري به صورت کاملا نقدي صورت مي گيرد.