صفحه 51 از 237 نخست ... 414849505152535461101151 ... آخرین
نمایش نتایج: از 501 به 510 از 2368

موضوع: گروه مپنا ( رمپنا )

 1. #501
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1,756
  تشکر
  1,999
  تشکر شده 4,049 بار در 1,568 ارسال
  مجری خصوصیسازی صنعت برق در پاسخ به فارس
  انتقال بدهیهای انباشته شرکتهای توزیع برق به توانیر
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بهمن اللهمرادی در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق افزود: صنعت برق به سه بخش تولید، انتقال و توزیع تقسیم شده است و براساس اصل 44 قانون اساسی بخشهای تولید و شرکتهای توزیع برق شامل خصوصیسازی میشوند و بخش انتقال برق در بخش حاکمیت باقی میماند.

  وی ادامه داد: وظیفه صنعت برق آماده کردن نیروگاهها برای واگذاری به بخش خصوصی است که 44 نیروگاه به ظرفیت 34 هزار مگاوات به ارزش 220 هزار میلیارد ریال است برای واگذاری در دست اقدام است.

  اللهمرادی اضافه کرد: 17 نیروگاه از این 44 نیروگاه به ظرفیت 16 هزار مگاوات به ارزش 90 هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است.

  مجری خصوصیسازی صنعت برق گفت: از 44 نیروگاه تاکنون 10 نیروگاه به صورت ماده 27 و از طریق بورس و فرابورس و 34 نیروگاه قرار است از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شود.

  به گفته وی دو نیروگاه پرند و سنندج به عنوان رد دیون به شرکت مپنا به ارزش هزار میلیارد تومان تحویل داده شده است.

  اللهمرادی گفت: در حال حاضر 39 شرکت توزیع برق داریم که 40 درصد سهام دولتی این شرکتها باید واگذار شود.

  وی ادامه داد: با توجه به حساسیت شرکتهای توزیع این وگذاریها مقداری با تأخیر انجام شده است.

  مجری خصوصیسازی صنعت برق خاطرنشان کرد: بدهیهای انباشته شده شرکت توزیع برق به شرکت توانیر منتقل شده است.

 2. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen68 از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #502
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1,756
  تشکر
  1,999
  تشکر شده 4,049 بار در 1,568 ارسال
  مپنا برو بالا عزیز دل برادر.....

 4. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید mohsen68 از ایشان تشکر کرده است:


 5. #503
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1,756
  تشکر
  1,999
  تشکر شده 4,049 بار در 1,568 ارسال
  معاون وزیر راه در گفتوگو با فارس خبر داد
  ورود 20 لکوموتیو و 2 رام قطار به ناوگان/ افتتاح خط دوم راهآهن تزرج ـ بندرعباس
  ورود 20 لکوموتیو نو و بازسازی شده و 2 رام قطار مسافری به ناوگان  معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ظرف یک ماه آینده، 10 لکوموتیو بازسازی شده وارد ناوگان ریلی کشور میشود، تصریح کرد: همچنین 10 لکوموتیو توسط شرکت مپنا ظرف ماه آینده وارد ناوگان ریلی کشور خواهد شد.

  مدیر عامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران گفت: راهآهن جمهوری اسلامی ایران در اقدامی نوین، نمای ظاهری و کابین لکوموتیوهای بازسازیشده را بهینه کرده است، همچنین سیستم صوتی و بصری واگنها و لکوموتیوها بازسازی شده راهاندازی شد.

  معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این لکوموتیوهای بازسازی شده به کولر و عایق صوتی مجهز شدهاند، اضافه کرد: قبلاً لکوموتیوها و قطارهایی که بازسازی میشد، رنگ آنها جدید نمیشد و لکهایی داشت، اما هماکنون پس از بازسازی واگنها و لکوموتیوها، همه رنگ میشوند.

  مدیر عامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: همچنین به زودی 2 رام قطار مسافری توسط شرکت نورالرضا وارد ناوگان ریلی کشور میشود.

 6. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen68 از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #504
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  14,519
  تشکر
  26,433
  تشکر شده 56,240 بار در 13,546 ارسال
  ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﮫﻤﯽ در ﮔﺮوه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﭙﻨﺎ رخ داده ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺑﺮق ﺑﻪ ﻋﺮاق، ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ا ﻓﺰاﯾﺶ 10 ﺗﺎ 20 درﺻﺪی ﺑﮫﺎی ﺧﺪﻣﺎت، و و ﺻﻮل 300 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.


  از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، ﺑﺮﺧﻼف اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﺎم ﻣﭙﻨﺎ ﺷﺎھﺪ ﺗﺤﺮک ﺧﺎ ﺻﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿ ﮑﻪ ارزش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
  داراﯾﯿﮫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰد ﯾﮏ ﺑﻪ 3 ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

  ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ا ﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻨﮕﺎھ ﮫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ ﻧﺪارد وﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺑﺎزار داراﯾﯿﮫﺎی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﮫﻤﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺳﮫﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود.

  ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح 155 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻀﺎی ﺑﺎزار و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﯽ ﺑﺮ ای ﺑﺎزار، اﻧﺘﻈﺎرات از اﯾﻦ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ا ﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓ ﺘﻪ ا ﺳﺖ.

  ھﺮ ﭼ ﻨﺪ ﺑﻪ دﻟ ﯿﻞ و ﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ اﻗﺘ ﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐ ﺸﻮر، ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻧﻈﯿﺮ ﻣﭙﻨﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد از وزارت ﻧﯿﺮو ﻧﺒﻮده و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯿﺸﻮد.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 8. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #505
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1,756
  تشکر
  1,999
  تشکر شده 4,049 بار در 1,568 ارسال
  رئيس سازمان توسعه برق: بدهي خود را به شرکت مپنا پرداخت کردهايم
  رئیس سازمان توسعه برق ایران گفت: بدهی خود را به شرکت مپنا پرداخت کرده ایم.
  به گزارش خبرنگار ما، صالحی در حاشیه دوازدهین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران افزود: در سال گذشته با فروش اوراق مشارکت، بیش از 800 میلیارد تومان به شرکت مپنا تزریق ریالی کردهایم.
  رئیس سازمان توسعه برق ایران درباره برنامه های این سازمان تا پایان سال برای تولید پراکنده گفت: نیروگاه دماوند کامل شده است و واحد 6 آن یعنی بخش بخار، اوایل شهریور وارد مدار شد که 12 واحد آن گازی و 6 واحد آن نیز بخار است.
  وی با بیان اینکه در کل 18 واحد این نیروگاه وارد مدار شده است افزود : 12 واحد آن 162 مگاواتی و 6 واحد آن نیز160 مگاواتی است.
  رئیس سازمان توسعه برق ایران با بیان اینکه یک نیروگاه هم امسال در دست تاسیس داریم گفت : نیروگاه شیروان واحد بخار 1 و 2 آن در دست اجراست و امیدواریم یک واحد از آن را قبل از اوج مصرف سال آینده وارد مدار کنیم.
  وی افزود : همچنین امیدواریم دو واحد بخار نیروگاه آبادان نیز قبل از اوج مصرف سال آینده وارد مدار شود .
  صالحی درباره اینکه چه مقدار از تولید برق در بخش خصوصی انجام می شود گفت: تاکنون فعالیت بخش خصوصی خوب بوده است و در نیروگاه هایی مثل دالاهو و اسلام آباد کرمانشاه و نیروگاه یزد 2 ، بخش خصوصی فعالیت می کند.
  وی درباره تولید پراکنده افزود : براساس سیاست های وزارت نیرو تولید پراکنده متولی دارد و اجازه تولید پراکنده به برخی شرکت ها داده شده است.
  رئیس سازمان توسعه برق ایران به نیروگاه زغالی اشاره کرد و گفت: اکنون نیروگاه زغال طبس را که ظرفیت آن حدود 325 مگاوات است در این منطقه به خوبی پیش می بریم.
  وی افزود : مهمترین بحث در نیروگاه زغالی ، تامین آب و زغال است که مشکل تامین آب با مجوزهای حفاری که گرفته ایم به طور کامل حل شده است.
  صالحی درباره تامین زغال نیز گفت: براساس توافقی که با وزارت صنایع صورت گرفته است تامین زغال را آنها برعهده گرفته اند.
  وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم که این نیروگاه عملیاتی شود افزود: بیش از 700 میلیارد تومان هزینه اولیه آن است و منابع کافی برای تامین زغال سنگ داریم .
  صالحی گفت : اکنون بیش از 45 درصد از نیروگاه های تولید برق روسیه ، 43 درصد از نیروگاه های تولید برق امریکا و بیش از 50 درصد از تولید برق چین از نیروگاه زغالی تأمین می شود.

 10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen68 از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #506
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1,756
  تشکر
  1,999
  تشکر شده 4,049 بار در 1,568 ارسال
  مردم عادی نمیفهمن که قراردادهای مپنا اکثرا به صورت دلار است یک قسمت دلاری و یک قسمت ریالی.
  نیروگاههای پراکنده که با توربین های جدید مپنا قرار است به صورت انبوه به کار گرفته شود تا میزان تلفات برق کاهش یابد.این مزیت مپناست.مپنا را دریابید که کمتر از فولاد 180 تومنی نیست!!

 12. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen68 از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #507
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  549
  تشکر
  243
  تشکر شده 1,126 بار در 422 ارسال
  مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه بر اساس زمان بندی، معاملات واقعی در بورس انرژی بزودی اغاز می شود، گفت: معاملات باید در بورس انرژی به صورت نقد انجام شود.

  شاپور محمدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: استقرار اداری شرکت انجام شده، ثبت مراحل مربوط به بحث های اجرایی کار آماده شده و در حال حاضر بحث نرم افزاری و تدوین مقررات بورس انرژی مراحل پایانی را میگذراند.

  وی ادامه داد: در آینده نزدیک معاملات تمرینی را به صورت شبیهسازی با مشارکت کارگزاران، شرکتهای برق منطقهای و نیروگاهها انجام خواهیم داد تا آمادگی لازم برای معاملات واقعی بوجود بیاید.

  محمدی گفت: مباحث زیادی در حوزه برق مطرح بوده است که با همکاری بسیار نزدیکی که با شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مجموعه توانیر و مشاوران وزارت نیرو انجام شد به ما کمک کرد تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم و مراحل اجرای کار را در حوزه برق آماده کنیم.

  *معاملات در بورس انرژی به صورت نقد انجام شود/ این بحثها در وزارت نیرو حل شده است

  محمدی افزود: مباحثی که مربوط به گردش مالی خریداران و فروشندگان است از جمله مسائل مهمی است که در حوزه برق لازم است به آن توجه شود چون در معاملات بورس یکی از مسائل خیلی مهم این است که معاملات به صورت نقد انجام شود و حتی الامکان بحث معوقات را نداشته باشیم.

  مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: این بحثها در سطح بالای وزارت نیرو حل شده است و تصور میکنم که بتوانیم این مسئله را در آینده نزدیک پیگیری کنیم و به مرحله اجرا نزدیکتر کنیم.

  وی در پاسخ به این سوال که معاملات واقعی در بورس انرژی چه زمانی رخ میدهد گفت:زمانبندی که برای معاملات واقعی در بورس انرژی داریم این است که حدود یک ماه دیگر میتوانیم خود را برای این کار آماده کنیم.

  محمدی گفت:منتها آمادگی خریداران و فروشندگان هم جزء مباحثی است که باید به آن توجه شود و ما فکر میکنیم آن هم جزء موارد مهمی است که بستگی به خریداران و فروشندگان دارد و در اختیار بورس انرژی نیست که زمانی را برای آن مشخص کند.

  * درباره مشتقات نفتی در بورس انرژی مذاکراتی شده/ 90 درصد کار راهاندازی را اجرایی کردیم

  مدیرعامل بورس انرژی خاطرنشان کرد: در مورد مشتقات نفتی هم در بورس انرژی مذاکراتی شده و بحثهای مقدماتی را مطرح و جلو بردیم که امید است در این حوزه هم بتوانیم در آینده نزدیک فعالیتهای اجرایی را پیگیری کنیم.

  وی گفت: در حال حاضر میتوانم بگویم که 80 تا 90 درصد کار راهاندازی را اجرایی کردیم و توانستیم پیش ببریم.
  مپنا با راه اندازی بورس انژری جان دوباره ای خواهد گرفت

 14. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید khademi1350 از ایشان تشکر کرده است:


 15. #508
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1,756
  تشکر
  1,999
  تشکر شده 4,049 بار در 1,568 ارسال
  صادرات 5 ميليارد دلاري صنعت برق در سال جاری[

  معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: صنعت برق در سال جاري 4 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي و يک ميليارد دلار صادرات برق دارد.

  به گزارش ايرنا ، محمد بهزاد در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق کشور افزود: صنعت برق در سال گذشته 3 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي داشته و امسال از رقم 6 ميليارد دلار صادرات صنعت برق که براي برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور پيش بيني شده است، بيش از 4 ميليارد دلار آن محقق مي شود.

  به گفته وي تاکنون و در نيمه نخست سال حدود 60 درصد ازاين رقم محقق شده است.

  نامبرده با اشاره به برنامه وزارت نيرو براي صادرات يک ميليارد دلاري برق در سال جاري خاطرنشان کرد: بر اين اساس صنعت برق کشور در سال جاري5ميليارد دلار عوايد ناشي از صادرات خواهد داشت.

  وي با اشاره به برنامه هاي وزارت نيرو براي حمايت از صنعتگران صنعت برق و مقابله با نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: هفته گذشته جلسه اي با مسئولين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي برگزار شد تا نرخ فلزات و ارز در قراردادهاي آتي تعديل شود.

  به گفته معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي ،بر اين اساس به هر ميزان که نرخ ارز و فلزات تغيير کند، به همان نسبت قراردادها تعديل ميشود.وي اضافه کرد: در قراردادهاي قبلي هم قرار شد با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، پيشنهاد کلي تهيه شده و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ارسال شود.

  بهزاد ابراز اميدواري کرد: در جلسه اي که طي يکي دو هفته آينده با شوراي عالي فني برگزار مي شود، مشکل نوسانات نرخ ارز و فلزات در قراردادهاي قبلي هم برطرف شود.

  وي همچنين گفت:تعديل قراردادهاي قيمت مقطوعي که از نوسانات نرخ ارز تاثير پذيرفته اند، هم در حال پيگيري است.

  اين مقام همچنين در خصوص پرداخت بدهي هاي وزارت نيرو به پيمانکاران گفت:وزارت نيرو بيشتر پرداخت هاي پيمانکاران را پرداخته ودر روزهاي اخير 40 ميليارد تومان از مطالبات بخش خصوصي در دو مرحله پرداخت شد.

  وي همچنين در خصوص سفر اخير وزير نيرو به ارمنستان گفت: در اين سفر در باره احداث خط سوم انتقال برق و کلنگ زني نيروگاه ارس مذاکره شد.

  معاون وزير نيرو افزود: مساله گشايش اعتباري(ال سي) خط انتقال برق حل شده و هفت پيمانکار در هفت قطعه مشغول به کار هستند و اين پروژه درسه ماه اول سال 2014 به اتمام مي رسد.

  وي ادامه داد: ظرف دو هفته آينده با حضور وزير نيرو و رئيس جمهوري ارمنستان اين نيروگاه کلنگ زني خواهد شد.

  بهزاد گفت: وزارت نيرو به شرکت گاز بدهي ندارد و بر اساس تفاهم با سازمان هدفمندي يارانه ها مقرر شده هزينه گاز نيروگاه ها از طريق اين سازمان تامين شود.

 16. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید mohsen68 از ایشان تشکر کرده است:


 17. #509
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1,756
  تشکر
  1,999
  تشکر شده 4,049 بار در 1,568 ارسال
  صادرات برق ایران چهار برابر می شود
  با بهره برداری از این نیروگاه ظرفیت صادرات برق کشورمان به خارج از کشور به بیش از 4 برابر رسید.

  رئیس اداره بهره برداری پست نهایی شمال آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این نیروگاه به دست متخصصان ایران طراحی ، احداث و آماده بهره برداری شده گفت نیروگاه ترکیبی شهرستان خوی مرکز اصلی برای صادرات انرژی کشورمان به ترکیه است .

  امرایی با بیان اینکه این پست تمامی سطوح و شبکه های برق ایران اعم از 400 ، 230،130 و 20 کیلو ولت را دارد گفت با بهره برداری از این پست ظرفیت صادرات برق ایران به خارج از کشور به ویژه ترکیه بیش از 4 برابر افزایش می یابد.

  تثبیت پایداری برق شبکه برق آذربایجان غربی از دیگر مزایای احداث این پست است.

  وی افزود: این طرح ملی با 260 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده و شامل دو سامانه کنترلی پیشرفته است.

  راندمان تولید برق در نیروگاه های شمالغرب کشور 37 درصد است در صورتیکه این راندمان در نیروگاه سیکل ترکیبی خوی به 48 درصد می رسد.

  ظرفیت تولید برق در آذربایجان غربی درسه نیروگاه ترکیبی خوی،ترکیب و گازی ارومیه سالانه یک هزار و 350 مگا وات است

 18. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید mohsen68 از ایشان تشکر کرده است:


 19. #510
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1,756
  تشکر
  1,999
  تشکر شده 4,049 بار در 1,568 ارسال
  [size=4]گسترش حضور صنعت برق كشور در بازار های بین المللی [/size
  مدیر ارتباطات و بازار گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) از گسترش حضور این شركت در بازارهای بین المللی خبر داد و گفت: در صورت دریافت مجوزهای لازم ، این شركت می تواند صادرات برق را انجام دهد.
  به گزارش ایرنا، 'بهنام حقیقی' روز چهارشنبه در حاشیه چهارمین روز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها، با حضور درغرفه ایرنا افزود: ظرفیت تولید برق كشور به دلیل توانمندی های موجود باید رشد كند و بخش برق كشور نیز باید همواره آمادگی داشته باشد تا به نیاز های كشور پاسخ دهد تا كشور بتواند به ظرفیت های داخلی تكیه كند.

  حقیقی با بیان اینكه ، ایران به نقطه پایداری در تولید برق رسیده است، گفت: این امر حق كشور و ملت است اما نقطه پایداری به معنای اشباع نیست .

  وی گفت: مپنا به حوزه ها و كسب وكارهای جدیدنزدیك شده وبه سمت بین المللی شدن درحال حركت است و طرح های مناسبی را در اختیار دارد و تاكنون رقبای زیادی را در كشور هایی نظیر اندونزی از سر راه برداشته ایم.

  حقیقی تصریح كرد: مپنا خواستار ایجاد برندی خاص در خارج از كشور است تا بتواندكمك مناسبی به كشور كند.

  مدیر ارتباطات و بازار گروه مپنا با بیان اینكه این شركت برق را به شبكه ارایه و این شبكه صادرات برق را مدیریت می كند، افزود: در حال رایزنی برای دریافت مجوز هستیم تا بتوانیم صادرات را به دلیل در اختیار گرفتن نیروگاه های جدید توسط این شركت انجام دهیم .

  وی گفت: مپنا 8 هزارمگاوات برق تولید می كند و نیروگاه های این شركت در شرایط فعلی برق شبكه را تامین می كند .

  حقیقی در پایان از حضور این شركت در در حوزه های ریلی و نفت و گاز خبر داد.

 20. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید mohsen68 از ایشان تشکر کرده است:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •