قصفها رو دارن چراغ خاموش وتو منفی جمع میکنن
حق تقدم قجام هم که مفت دارن درو میکنن
یه عده اسکول هم دارن آتیش میزنن به مالشون