نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: .

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
 • .

  0 0%
 • .

  0 0%
صفحه 1305 از 4620 نخست ... 305805120512551295130213031304130513061307130813151355140518052305 ... آخرین
نمایش نتایج: از 13,041 به 13,050 از 46194

موضوع: اخبار

 1. #13041
  ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  14,794
  تشکر
  27,038
  تشکر شده 57,158 بار در 13,756 ارسال
  وضعیت کشاورزان ایلامی اسفبار است/ قیمت کود شیمیایی نسبت به سه سال پیش ۵ تا ۶ برابر شده


  چکیده :وضعیتی که امروزه گریبانگیر کشاورزان زحمتکش شهرستان آبدانان شده است را باید اسفبار توصیف کرد. بحث عمدهای که بین کشاورزان شهرستان آبدانان جاری است این است که چرا و به چه سبب قیمت کودشیمیایی نسبت به سال پیش 5 الی 6 برابر افزایش یافته است؟ ...
  سایت ایلام فردا در گزارشی با اشاره به وضعیت دشوار کشاورزان آبدانان و افزایش شدید قیمت کود شیمیایی در استان اسلام، نوشت:این روزها اگر بخواهیم جویای حال جامعهی زحمتکش کشاورزان و زراعتکاران شهرستان آبدانان باشیم بایستی گفت که برای این قشر باعزت، حال و روزی نمانده است. آری! وضعیتی که امروزه گریبانگیر کشاورزان زحمتکش شهرستان آبدانان شده است را باید اسفبار توصیف کرد.چرا که این قشر زحمتکش از یک سو با اثرات زیانبار تداوم خشکسالیهای چند سال اخیر بر برداشت محصول مواجه است و از سوی دیگر در سایهی رفتارهای دور از انصاف و قابل تامل مسئولین کشاورزی شهرستان، روزگار میگذراند. خشکسالی و بلایای طبیعی برای کشاورز جماعت قابل تحمل است ولی موضوعی که برای ایشان ابهامانگیز و توجیهناپذیر است رفتارها وتصمیمسازیهای دور از انصاف مسئولین کشاورزی شهرستان در قبال جامعهی کشاورزی شهرستان است.این روزها بحث عمدهای که بین کشاورزان شهرستان آبدانان جاری است این است که چرا و به چه سبب قیمت کودشیمیایی نسبت به سال پیش ۵ الی ۶ برابر افزایش یافته است؟ کمتر کسی است که نداند معاش غالب خانوارهای این منطقه از مجرای کشاورزی و تولید محصول آبشخور میکند.با این وجود سوالاتی را باید از مسئولان کشاورزی شهرستان آبدانان پرسید؛ چگونه است که با وجود اذعان مدیران کشاورزی شهرستان به وقوع خشکسالی صددرصدی در این شهرستان در سال جاری، هیچ راهکار حمایتی برای کمک به قشر زحمتکش کشاورزان اندیشیده نشده است؟ چگونه است که با آگاهی مسئولان کشاورزی از وضعیت نابسامان کشاورزان شهرستان ، عرصه برای معیشت ایشان تنگتر از قبل شده است؟ آیا این آقایان از تاثیر تضعیف کشاورزی بر افزایش بیکاران شهرستان آگاهی ندارند؟آیا این مسئولان فهیم نمیدانند که تضعیف کشاورزی به بهای نابودی روستاهای شهرستان و هجوم آنها به شهر برای امرارمعاش است؟ کاش به جای محدود کردن “سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهی ایرانی” بر پارچهنوشتهها و بنرهای کوچک و بزرگی که بر در و دیوار ادارهها و سازمانهایمان آویزان است، اندکی عمل و تعهد به این سخن و آرمان را سرلوحه کارمان کنیم.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 2. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


 3. #13042
  ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  14,794
  تشکر
  27,038
  تشکر شده 57,158 بار در 13,756 ارسال
  روزنامه ایران با اشاره به اختلاس پول خودروهای وارداتی از چین از پورمحمدی توضیح خواست:

  در مورد مرگ مشکوک مشاورت بعد از دادگاه اختلاس‎ سه‎ هزار میلیاردی توضیح بده


  روزنامه ایران پاسخ پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور را به اتهام اختلاس ۲۱ میلیارد تومانی عجولانه ارزیابی کرده و در گزارشی با عنوان «واﮐﻧش ﺷﺗﺎﺑزده ﻣرﺟﻊ ﺿﻣﯾر!» آورده است:« ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر در ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻌﺎوﻧﻲھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر، ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺎص، ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ۲۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﻳﮑﻲ از وزرای اﺧﺮاﺟﻲ دوﻟﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد، ﻣﺼﻄﻔﻲﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی وزﻳﺮ اﺳﺒﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و در واﮐﻨﺸﻲ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺧﻮد را ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎن رﺣﯿﻤﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲو ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ.رﺣﯿﻤﻲ روز ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، دوﻟﺖ را زﻳﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده ﺑﻮد،ﮔﻔﺖ: «ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و دوﻟﺖ را ﻣﺘهﻢ ﻣﻲﮐﻨﺪ، در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺎون در ﻧﯿﮑﻲ و ﺗﻘﻮا ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻨﺎه و آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ و زھﺮ در ﮐﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲرﻳﺰد.اﻳﻦ ﺷﺨﺺ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ از دوﻟﺖ طﺮد ﺷﻮد، ﺣﺪود ۲۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۳۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲﺷﻮد،ﺑﻪطﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎرج و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻪ ۴ ﺳﺎل از آن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻲﮔﺬرد، ﻋﻮدت ﻧﺪاده اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦﭘﻮل ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ھﺰاران داﻧﺸﺠﻮ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ داد.ﭘﯿﺸﻨهﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن واﻗﻌﯿﺖ، ﺟﻤﻌﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهھﺎیﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ادﻋﺎی اﻳﺸﺎن و ادﻋﺎی ﺑﻨﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ داوری ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.»
  روزنامه ایران پس از این توضیحات رحیمی ادامه داده است:« اﻣﺎ وزﻳﺮ اﺳﺒﻖ ﮐﺸﻮر در اﻗﺪاﻣﻲ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺘﺎﺑﺰده در ﺷهر ﻣﻘﺪس ﻣﺸهﺪ، ﮔﻔﺖوﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣهﺮﺗﺮﺗﯿﺐ داد و اظهار داﺷﺖ: «ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﻟﻲ از وزارت ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان وام در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.»
  به گزارش این روزنامه ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ رﺣﯿﻤﻲ اﺳﺎﺳًﺎ از ﻓﺮدی ﻧﺎم ﻧﺒﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮا وﻗﺘﻲ ﭼﻨﯿﻦ اﺗهﺎﻣﻲرا اﻋﻼم ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ آن را ﻋﻠﻨﻲ ﻧﻤﻲﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ! ادﻋﺎ ﮐﺮد: «ﻣﻮرد اﺗﮫﺎﻣﻲآﻗﺎی رﺣﯿﻤﻲ واﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.در زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۳ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎناﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ وام ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ وام ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ طﻲ ﻳﮏ دوره زﻣﺎﻧﻲ آن را ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲدادﻧﺪ.»
  ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ: «ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر را رھﺎ ﮐﺮدم، وزﻳﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی آن اﻗﺪام ﻣﻲﮐﺮده اﺳﺖ!ﺑﻨﺪه ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ وام ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻنﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ!»
  در ادامه این گزارش آمده است:« اﻣﺎ ادﻋﺎی وزﻳﺮ اﺳﺒﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی رﺣﯿﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪﺑﯿﺶ از ۳ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، آﻗﺎی ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ ﺗﻐﺎﻓﻞ آﺷﮑﺎر، ﻣﻮﺿﻮع را از ﻣﺠﺮای اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.»
  ﻣﺎﺟﺮای وام ادﻋﺎﻳﻲ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﭼﯿﺴﺖ!
  روزنامه ایران سپس ادعاهایی را در مورد اختلاس میلیاردی در وزارت کشور طرح کرده و آورده است:« ﺑﺮاﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ما در دوران ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی در وزارت ﻛﺸﻮر در ﻳﮏ ﻓﻘﺮهﻣﺒﻠﻎ ۱۰/۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ورود ۵۰۰ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس از ﭼﯿﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺪون اﺧﺬ ھﺮﮔﻮﻧﻪﺿﻤﺎﻧﺖ و ﺑﺎ اﺻﺮار ﺷﺨﺺ وزﻳﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻧﺎم «ﮐﺎووس. ی. س» ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﺧﺮاﺟﻲ ﻳﮑﻲ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎی ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎ آﻗﺎی ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎھﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﺑهام آﻟﻮد اﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖ، ﻧﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﻲ از ﭼﯿﻦ وارد ﺷﺪ و ﻧﻪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ واردات ۲۰۰۰ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮد ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ درﻧهاﻳﺖ ﺑﻪ ۵۰۰ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺪود ﻣﻲﮔﺮدد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎی ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪاﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﺎﺳﺨﻲ از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻮﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ در ﻗﺮارداد ﻓﻮق ﮐﻪ ﻣﻔﺎد دﻳﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد، اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،ﺑهینه ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﺨﺎزن cng و در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻲرﺑﻄﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،ﺑﺎﻓﺖھﺎی ﻓﺮﺳﻮده، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ھﺘﻞ! ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﻋﺪم اﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﻋﺠﺎﻳﺐاﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﻓﺰوده ﺷﻮد!ﺟﺎﻟﺐ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤهﻮر در ھمﺎیﺶ ﮔﺰارش ﺻﺎدق ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ وزﻳﺮ وﻗﺖ ﮐﺸﻮر درﺑﺎره اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ: «ﮐﺎر، ﻓﻮری دﻧﺒﺎل و ﺣﻖ ﻣﻠﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎ و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.»
  این روزنامه سپس به پیگیری های مشایی در مورد این پرونده اشاره کرده و ادامه داده است:« از آن ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻣهﻨﺪس رﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﻳﻲ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤهﻮر در ﭘﻲ ﻧﻮﺷﺖ دﺳﺘﻮر دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪیﻧﮋادﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ: «ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻳﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪطﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻗﺮار داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد وﺟﻮه ﻳﺎدﺷﺪه (اﺻﻞ و ﻓﺮوع ﻧﺎﺷﻲ از آن) اﻗﺪام و ﻧﺘﯿﺠﻪ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ.»
  به ادعای روزنامه ایران رﻳﺸﻪﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺨﺮﻳﺐھﺎ ﻋﻠﯿﻪ مشایی را ﻣﻲﺗﻮان در ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﻮرات و ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎی ﻗﺎطﻊ درﺑﺎره ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد.
  ارگان رسمی دولت سپس به مرگ مشکوک مشاور پورمحمدی پس از نام بردن از وی در دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی اشاره کرده و اضافه کرده است:« اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ «ﮐﺎووس. ی» رد ﭘﺎی «ﻣﺴﻌﻮد.م»ﻣﺸﺎور ﻓﻮت ﺷﺪه آﻗﺎی ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی در وزارت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ھﻢ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎور، ﭘﺲ از ﺑﺮدن ﻧﺎم وی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻪ آﻓﺮﻳﺪ ﺧﺴﺮوی در دادﮔﺎه ﻓﺴﺎد ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﺸاﻮر ﺑﻪ ۳۰۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎردی، ﭘﺲ از دو روزﻓﻮت ﮐﺮد.رد ﭘﺎی ﻣﺸﺎور ﻓﻮت ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه دﻳﮕﺮی ﻧﯿﺰ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت راھﺴﺎزی وﺑﺮف روب ﺑﺮای ﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ آﻗﺎی ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ وی اﺧﺘﯿﺎر و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲدھﺪ از ﺷﺮﮐﺖ«اﻟﻒ» در دﺑﻲ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺬﮐﻮر را وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮح ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده دراﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺮﺻﺖ دﻳﮕﺮی را ﻣﻲطﻠﺒﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﻤﻲﮔﻨﺠﺪ. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺟﻨﺎب ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ ﺗﻐﺎﻓﻞ، از طﺮح ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺧﻮدداری و ﺗﻨها ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎص اﺷﺎره ﻣﻲ کند و آن را ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ ۳۰۰۰ ﮐﺎرﻣﻨﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﻣﻲﮐﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﮐﻪ رﻗﻤﻲ ﺣﺪود ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻳﺸﺎن و ﺧﺎرج ازﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎرﺗﺮ اﻳﻨﮑﻪ زﻣﯿﻦھﺎﻳﻲ ﺑﺮای اﻳﻦﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد داد و ﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﺮ از اﺑهام و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﻨﺠﺮﻣﻲﮔﺮدد و ﺗﺨﻠﻔﺎت دﻳﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﻳﻦﺑﺎره رخ داده ﮐﻪ ﺷﺮح آن را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺳﭙﺎرﻳﻢ. ﻣﺒﻠﻎﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎ و ﺷﮑﺎﻳﺎت وزارت ﮐﺸﻮر، ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪهﻧﺸﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه آن در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ادﻋﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ۲۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وام ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ زﺣﻤﺘﻜﺶ و ﻣﺤﺘﺮم وزارت ﻛﺸﻮر از ﺳﻮیﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ادﻋﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺰودی اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮی دراﻳﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. »
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 4. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


 5. #13043
  ستاره‌دار (۵۶) وحید 20 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  محل سکونت
  زنجان
  نوشته ها
  24,986
  تشکر
  38,011
  تشکر شده 101,753 بار در 22,974 ارسال
  کلاهبرداری جدید به سبک همراه اول
  در حالی که همین اقدام همراه اول نیز با استقبال مردمی روبرو شده بود چند روزی است که این شرکت با قطع فعالیت سایت این سرویس عملا کلاه برداری جدیدی را از مشترکان . . .
  "صراط" – ظاهراٌ قرار نیست سناریوی سودجویی های بزرگ ترین اپراتور کشور از سرویس های ارائه داده شده به مردم پایان بپذیرد و این اپراتور هر بار به شیوه جدیدی سر مشتریان خود را کلاه می گذارد .
  به گزارش سرویس فناوری اطلاعات صراط ، پس از ماجراهای فراوانی که در خصوص سرویس 55+5 همراه اول در ماه مبارک رمضان امسال و نارضایتی شدید مشترکان این اپراتور از سودجویی های این شرکت در قبال افرادی که از این امکان جدید استفاده می کردند رخ داد و حتی پای شکایت از همراه اول به مجلس هم باز شد، حالا خبر می رسد بسیاری از مشترکان این روزها از یک سرویس ارائه شده دیگر این شرکت یعنی آوای انتظار نیز شاکی هستند . بنا بر این گزارش پس از آن که ارائه آهنگ پیشواز در اپراتور رقیب با استقبال مردم روبرو شد همراه اول نیز در اقدامی دیر هنگام سرویسی مشابه را با نام آوای انتظار راه اندازی کرد تا استفاده کنندگان از سیم کارت های خود را به گذاشتن یک آهنگ و یا متن دلخواه خود به جای بوق ممتد تماس تشویق کند . در حالی که همین اقدام همراه اول نیز با استقبال مردمی روبرو شده بود،چند روزی است که این شرکت با قطع فعالیت سایت این سرویس عملا کلاه برداری جدیدی را از مشترکانش آغاز کرده است . اپراتور اول کشور که تمامی کدهای آهنگ های آوای انتظار را از سایت خود حذف کرده است ،کدهای قبلی این آواها که قبلا در سایت موجود بوده و در بسیاری از سایت های خبری و سرگرمی بازنشر داده شده است را نیز به هیچ عنوان قبول نمی کند .

  به طور مثال وقتی کد یک آوای انتظار برای شماره 8989 ارسال می شود پیغامی با عنوان " مشترک گرامی کد آهنگ وارد شده صحیح نمی باشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر پیام کوتاه بدون متن به شماره 8989 ارسال نمایید " روی گوشی ظاهر می شود که مشترک را ترغیب به فرستادن دوباره کد برای رفع این مشکل و یا فرستادن یک پیامک خالی می کند . جالب اینجاست که پس از ارسال پیامک خالی هم کدهای پیشنهادی خود همراه اول نیز به هیچ عنوان فعال نشده و همان پیغام قبلی ظاهر می شود به این طریق با ارسال چندین پیامک از سوی مشترکان نه تنها آهنگ پیشوازی برای آنان فعال نشده بلکه هربار همراه اول پولی را از حساب مشترکان کم می کند بدون اینکه کوچک ترین خدماتی را ارائه دهد . به نظر می رسد مسئولان نظارتی حوزه ارتباطات باید با چند برابر کردن نظارت خود روی اپراتورهای همراه اول از سوء استفاده این شرکت ها از قبل ارائه سرویس های جنبی به شدت جلوگیری کنند . به یقین این اولین باری نیست که چنین مشکلی دامنگیر مشترکان تلفن همراه شده است پس بهتر است هرچه سریع تر فکری به حال این سودهای بادآورده برای شرکت های بزرگ شود .
  درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

 6. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #13044
  عضو فعال milad97 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2012
  نوشته ها
  2,520
  تشکر
  9,041
  تشکر شده 14,311 بار در 2,526 ارسال
  کد خبر : 27139 زمان انتشار : 12 شهریور 1391 13:04:00

  4هزارهكتارازاراضی كشاورزی جوین به كشت چغندرقند اختصاص دارد  مسوول تولیدات گیاهی مدیریت جهاد كشاورزی جوین گفت:چهار هزارهكتار از اراضی كشاورزی این شهرستان به كشت چغندرقند اختصاص دارد.

  4هزارهكتارازاراضی كشاورزی جوین به كشت چغندرقند اختصاص دارد

  به گزارش سر زمين خبر ؛ محمد رضا حسن آبادی روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : پیش بینی می شود از هر هكتار 55تن محصول برداشت شود.

  وی گفت : از اواخر مهرماه سال جاری محصول چغندر قند در جوین برداشت خواهد شد.
  لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین

 8. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید milad97 از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #13045
  عضو فعال مات آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  نوشته ها
  5,650
  تشکر
  469
  تشکر شده 13,892 بار در 4,563 ارسال
  دو تيم دولتي برای دور زدن تحريمها
  \
  فايننشيال تايمز به نقل از محسن رضايي تاكيد كرد كه ايران با توسعه اقتصاد مقاومتي درصدد كاهش وابستگي به نفت است.

  به گزارش ايسنا، روزنامه فايننشيال تايمز نوشت كه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتوگويي با اين روزنامه اظهار كرد كه ايران بر توسعه خودكفايي متمركز خواهد شد.

  رضايي كه براي مدت 16 سال فرمانده سپاه پاسداران بود، گفت كه واردات، با توليد داخلي كالاها جايگزين خواهد شد و تهران براي معاملات تهاتري با ديگر كشورها اقدام خواهد كرد.

  او اظهار كرد كه ايران همچنين سرمايهگذاري خارجي را افزايش خواهد داد و در تلاش براي ترغيب صنعت داخلي مالياتها را كاهش خواهد داد.

  رضايي گفت كه «يك نظام اقتصادي جديد» براي نوسازي اقتصاد ايران ظرف يك يا دو سال آينده در حال طرحريزي است.

  وي افزود: اين قرار نيست يك اقتصاد رياضتي يا اقتصاد زيرزميني باشد بلكه اقتصادي در چارچوب تئوريهاي اقتصادي خواهد بود كه به شرايط تحت تحريم ميپردازد.

  بنابراين گزارش، رضايي مشكلات اقتصادي كشور را ناشي از مشكلات ساختاري از جمله بوروكراسي متورم و وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي دانست و تاكيد كرد كه با وجود مشكلاتي كه با آن روبهرو هستند، تحريمها فرصتي را براي كاهش وابستگي به نفت كه چندين دهه اميد آن ميرفت، براي كشور فراهم كرد.

  او گفت كه «اگر با تحريم روبهرو نشده بوديم، هيچ وقت به (كاهش اتكا) به نفت فكر نميكرديم» و « تحريمها ما را به اين جهت سوق داد.»

  رضايي افزود كه تاثيرتحريم را با پيشبينيهاي صحيح نظير رشد نقدينگي در نظام مالي كشور كه عامل نرخ بالاي تورم است، ميتوان كاهش داد.

  وي گفت كه دو تيم دولتي در حال كار كردن « مستمر» بر روي دور زدن تحريمها هستند كه يكي تحت نظارت مستقيم محمود احمدينژاد، رييسجمهور و ديگري تحت اختيار محمدرضا رحيمي، معاون اول رييسجمهور است.

  دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت كه اينها به كاهش اثر تحريمها كمك كرد اما تاثير واقعي هنوز احساس نشده است و ظرف «هفت يا هشت ماه آينده» مشخص خواهد شد.

  اين روزنامه به نقل از رضايي افزود كه انتظار دارد صحنه سياسي كشور سال آينده به سمت خردگرايي حركت كند و اين امر ميتواند به «بياثر» كردن تاثير تحريمها كمك كند.

  وي گفت كه « اقتصاد مقاومتي مسووليت دولت جديد خواهد بود كه مسووليت اصلي آن دور زدن تحريمها خواهد بود».

  رضايي هشدار داد كه سياستگذاران غربي انتظار هيچ تغييري در سياستهاي كشور را در صورت پيروزي نداشته باشند.

  او تاكيد كرد كه دولتهاي غربي نبايد «سادهلوح» باشند و نبايد بر فشار اقتصادي در تلاش براي دور كردن ملت از دولت يا تلاش براي انزواي سياسي ايران " نظير كوبا يا كره شمالي" تكيه كنند.

  رضايي گفت كه پاسخ ايران به حمله احتمالي رژيم صهيونيستي به تاسيسات هستهيياش به شدت كوبنده خواهد بود و نتيجه آن فاجعهاي براي صهيونيستها رقم خواهد زد.

  دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: شنيدهام كه (دولت رژيم صهيونيستي) برآورد كرده است (در صورت تلافي ايران) 400 تا 500 نفر (در اين رژيم) كشته ميشوند آنها اشتباه ميكنند. واكنش ايران آنقدر شديد خواهد بود كه هيچكس جرات فكر كردن به حمله عليه ما را نخواهد داشت.
  الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.(ویکتور هوگو)
  اگر می خواهی بنده کسی نشی بنده هیچ چیز مشو.(ژاک دوال)
  اعتماد به نفس را از شیر بیاموزید اوبا خودش یکدل است و هرگز تضاد در او راه ندارد.

 10. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید مات از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #13046
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  May 2011
  نوشته ها
  518
  تشکر
  1,121
  تشکر شده 1,093 بار در 400 ارسال

  دلایل لغو قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری ترکمنستان با ایران چه بود؟

  پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

  ترکمنستان قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری با شرکت پارس انرژی را به دلیل "عدم تحویل پروژه در موعد تعیین شده" لغو کرده است. آیا لغو این قرارداد به معنای شکست پروژهی فرامنطقهای خط ریلی ایران - ترکمنستان و قزاقستان است؟

  به گزارش سرویس بین الملل انتخاب به نقل از دویچه وله ؛ دو خط لولهی گازی، یک خط راه آهن و همچنین سد بزرگ "دوستی" از جمله پروژههای عظیم اقتصادی میان ترکمنستان و ایران بودند که در مراسم افتتاح آن رؤسای جمهور دو کشورشرکت داشتند.

  به رغم تحریمهای اقتصادی، تبادلات تجاری میان دو کشور سال گذشته از مرز ۵ میلیارد دلار گذشته است. ترکمنستان معبر ترانزیت کالاهای ایرانی به آسیای مرکزی است. رشید مرداف، وزیر امور خارجه این کشور اخیرا اعلام کرد که ورود کامیونها از مرز ایران در ظرف ۳ سال گذشته دوبرابر شده است.

  مقامهای ایرانی اکنون وعده میدهند که به زودی بخش ایران پروژه خط ریلی ایران- ترکمنستان- قزاقستان افتتاح خواهد شد. اما مسیر ایستگاه برکت تا اترک، در خاک ترکمنستان، به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار به شرکت ایرانی "پارس انرژی" واگذار شد که تاکنون اجرا نشده و دولت ترکمنستان این قرارداد را لغو کرده است.

  احتمال شکایت ترکمنستان علیه شرکت ایرانی


  واکنش ایران دربارهی لغو قرارداد


  افزایش سانحه در جادههای ساخت ایران در ترکمنستان
  وی میافزاید: «در جادههای ترکمنستان هر ساله تعداد کثیری از مردم بر اثر سانحه جان خود را از دست میدهند. راههای ساخته شده توسط شرکتهای ایرانی با استانداردهای بینالمللی انطباق ندارند. در زمان نیازاف هم برخی از شرکتهای ایرانی قسمتهایی از ساخت این جادهها را بر عهده گرفتند و دولت ترکمنستان از کار این شرکتها بسیار ناراضی بود. از طرف دیگر شرکتهای راهسازی ایران تجربهی کافی ندارند، بنابراین ترکمنستان اگر بخواهد راهها وجادههای کشور را با استانداردهای اروپائی بسازد، باید به شرکتهای اروپائی این پروژهها را واگذار میکرد.»

 12. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mavi_deniz از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #13047
  ستاره دار(1) hossein sh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2012
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  688
  تشکر
  1,493
  تشکر شده 2,015 بار در 570 ارسال
  باراک اوباما در جریان بازدید نتانیاهو از آمریکا با وی ملاقات نخواهد کرد.

  In unusual snub, Obama to avoid meeting Netanyahu

  (Reuters) - In a highly unusual rebuff to a close ally as tensions escalated over how to deal with Iran's nuclear program, the White House said on Tuesday President Barack Obama would not meet Benjamin Netanyahu during the Israeli prime minister's U.S. visit later this month.

  http://www.reuters.com/article/2012/...88A10B20120912

 14. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید hossein sh از ایشان تشکر کرده اند:


 15. #13048
  عضو فعال مات آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  نوشته ها
  5,650
  تشکر
  469
  تشکر شده 13,892 بار در 4,563 ارسال

  فرانسه: پژو در شرایط سختی قرار دارد


  دولت فرانسه در گزارشی به بررسی وضعیت مالی شرکت خودروسازی پژو پرداخت و اذعان کرد این شرکت در شرایط سختی قرار گرفته است اما اخراج کارکنان، راه حل مشکل نیست.

  به گزارش فارس سیاست مدیران این شرکت در همراهی با تحریم های آمریکا باعث توقف بخش مهمی از فعالیت های آن و بیکاری هزاران نفر در فرانسه شده است. ایران تا قبل از تحریم ها سومین مرکز تولید محصولات پژو در جهان محسوب می شد.

  بر اساس گزارش رویترز دولت فرانسه افزود شرکت پژو سیتروئن به تنهایی نمی تواند با کاهش هزینه ها و اخراج کارمندان بر مشکلات و چالشهای مالی غلبه کند و اخراج کارمندان این شرکت نباید بر روند تلاشهای آن در بخش تحقیق و توسعه آسیبی وارد کند.

  بر اساس این گزارش امانوئل سارتوریوس نماینده دولت فرانسه برای ارزیابی وضعیت شرکت پژو تاکید کرد شرکت پژو باید پیش از هر گونه تصمیم گیری در خصوص تعطیلی کارخانه خود در شمال پاریس ، کل ظرفیت تولید خود را در نظر بگیرد .

  شرکت خودروسازی پژوی فرانسه در نیمه نخست سال جاری میلادی با 819 میلیون یورو معادل 990 میلیون دلار زیان روبهرو شده است.شرکت خودروسازی پژو اعلام کرد این شرکت در نیمه نخست سال جاری با 819 میلیون یورو معادل 990 میلیون دلار زیان مالی روبهرو شده است.

  علاوه بر تحریم ایران رکود عمیق در بسیاری از مهمترین بازارهای جنوب اروپا از دیگر عوامل بروز بحران در شرکت پژوی فرانسه است. در راستای این وضعیت، پژو در اوایل ماه جاری از تعطیلی یک کارخانه بزرگ و کاهش 8 هزار فرصت شغلی خبر داد.

  بر اساس این گزارش، با این حال دولت فرانسه اعلام کرده است که برنامه پژو غیرقابل قبول است و این شرکت را مجبور خواهد کرد تا برخی از فرصتهای شغلی را نگه دارد.
  الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.(ویکتور هوگو)
  اگر می خواهی بنده کسی نشی بنده هیچ چیز مشو.(ژاک دوال)
  اعتماد به نفس را از شیر بیاموزید اوبا خودش یکدل است و هرگز تضاد در او راه ندارد.

 16. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید مات از ایشان تشکر کرده اند:


 17. #13049
  عضو فعال مات آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  نوشته ها
  5,650
  تشکر
  469
  تشکر شده 13,892 بار در 4,563 ارسال

  فیفا: لبنان بزرگترین شگفتی را رقم زد

  سایت فیفا از شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر لبنان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ به عنوان شگفتی یاد کرد.


  فارس - تیم ملی فوتبال ایران در دیدار سوم خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل با یک گل از لبنان شکست خورد.

  رودا عنتر، کاپیتان تیم ملی لبنان یک بار دیگر به قهرمان کشورش تبدیل شد. او تک گل لبنان برابر ایران را به ثمر رساند تا با شکست این تیم بزرگترین شگفتی این روز مسابقهها را رقم بزند. هافبک شاندونگ لوننگ که امروز ۳۲ ساله میشود، سانتر ارسالی محمد حیدر را با ضربه سر به تک گل دیدار تبدیل کرد. این گل نه تنها نخستین پیروزی تاریخ لبنان را برابر تیم ملی ایران رقم زد بلکه موجب شد رکورد شکست ناپذیری ایران در ۱۳ دیدار مقدماتی را نیز بشکند.

  تیم ملی لبنان همچنین باید از عباس حسن، دروازهبان خود تشکر کند زیرا او با توجه به عملکرد خود به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او ضربه سر محمد نوری را دفع کرد و ۲ بار نیز جواد نکونام، کاپیتان ایران را ناکام گذاشت. لبنان با این پیروزی ۴ امتیازی شد تا با تیمهای ایران و قطر هم امتیاز شده و پشت سر کره جنوبی ۷ امتیازی قرار بگیرد.
  الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.(ویکتور هوگو)
  اگر می خواهی بنده کسی نشی بنده هیچ چیز مشو.(ژاک دوال)
  اعتماد به نفس را از شیر بیاموزید اوبا خودش یکدل است و هرگز تضاد در او راه ندارد.

 18. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید مات از ایشان تشکر کرده اند:


 19. #13050
  عضو فعال مات آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  نوشته ها
  5,650
  تشکر
  469
  تشکر شده 13,892 بار در 4,563 ارسال

  ایــران هفـتـمـیـن تولـیدکـنـنـده پرتقال در جهـان  سالانه حدود 68 ميليون تن پرتقال در جهان توليد ميشود كه ايران با توليد دو ميليون و 700 هزار تن در توليد اين محصول خودكفا بوده و در رتبه هفتم توليد اين نوع مركب قرار دارد.
  عنايت الله بياباني ـ رييس اتحاديه مركبات با تاكيد بر اينكه ايران در توليد مركبات خودكفا بوده و نيازي به واردات ندارد، گفت: كشور برزيل با برداشت بيش از 18 ميليون تن پرتقال اولين توليدكننده اين نوع از مركبات در جهان است و آمريكا نيز دومين رتبه را در توليد اين محصول به خود اختصاص داده است.
  وي گفت: سال گذشته چهار ميليون و 600 هزار تن مركبات در كشور توليد شد كه بيش از نيمي از اين ميزان به محصول پرتقال اختصاص داشته است.
  بياباني پيشبيني كرد: با توجه به بارندگيهاي فصلي مناسب كيفيت پرتقال توليدي امسال بهتر خواهد بود و ميزان برداشت اين محصول همچون سال گذشته است.
  رييس اتحاديه مركبات با اشاره به اينكه اين محصولات در اكثر استانهاي كشور توليد ميشود، گفت: استان مازندران بزرگترين توليد كننده مركبات بوده و پس از آن گلستان، گيلان، هرمزگان و كرمان قرار دارند.
  وي افزود: با توجه به توليد بيش از 17.5 ميليون تن انواع محصولات باغي در سال گذشته و بالا بودن كيفيت اين محصولات بايد توان صادراتي پيدا كنيم، نه اين كه واردكننده باشيم اما حمايتهاي لازم در بخش توليد و بازرگاني صورت نميگيرد.
  همچنين به گفته رييس اتحاديه باغداران سالانه 10 درصد افزايش توليد محصولات باغي پيشبيني شده است كه امسال توليد انواع محصولات باغي به 20 ميليون تن خواهد رسيد .
  مركبات يكي از منابع بسيار مهم توليد ثروت، مبادلات تجاري و اشتغال بكار ساكنان حدود 125 كشور مركبخيز جهان به شمار ميرود.
  الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.(ویکتور هوگو)
  اگر می خواهی بنده کسی نشی بنده هیچ چیز مشو.(ژاک دوال)
  اعتماد به نفس را از شیر بیاموزید اوبا خودش یکدل است و هرگز تضاد در او راه ندارد.

 20. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید مات از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 11 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 11 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

فوری، قانون، مهم، مباحث، مجلس، مجری، مردم، مصوبه، مصاحبه، معدن، نفت، ناگهانی، ناظری، نرخ، هایده، هدفمندی، هدیه تهرانی، وام، وحشت، یورو، یارانه، کاهش، کشاورزی، گفتگو، گرانی، گزیده های خبر، پول، پوریا پورسرخ، پرونده هسته ای، آفریقا، آمار، آمریکا، آزادی، افزایش، الناز شاکردوست، انفجار، انقلاب، انتخابات، اوباما، ایران، اتش سوزی، اجتماعی، احمدی نژاد، اخبار، اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی، اخراج، اروپا، استیضاح، استعفا، اشاره، اشتغال، اعتصاب، بنزین، بهره، بهرام رادان، بورس، بیکاری، بیداری اسلامی، بانک، بانک مرکزی، بارش، بازدید، بازرگانی، برکناری، تقاضا، تمایل، تهدید، تولید، تورم، توسعه، تکذیب، تاکید، تجمع، تجارت، تحریم، ترانه علیدوستی، تردید، تعزیرات، تعطیلی، جنگ، جنجال، جهان، جدید، حمله، خلیج فارس، خنده بازار، خودرو، خامنه ای، خاورمیانه، خبر، خبر از همه نوع، خبر سیاسی، دلار، دولت، درآمد، ریزش، رای، رسانه، زلزله، سفر، سقوط، سنا، سوئیفت، سوال، سیل، سکه، سایت بورسی، سریع، شهاب حسینی، شورای امنیت، شایعه، شجریان، صنعت، طلا، طوفان، عدالت، عرضه

نمایش برچسب‌ها

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •