از سوی سازمان خصوصی سازی


سهام پتروشیمی باختر هفته آخر بهمن ماه عرضه می شود

مدیرعامل پتروشیمی باختر گفت: سهام پتروشیمی باختر به عنوان یکی از بزرگ ترین عرضه های سال تا پایان بهمن ماه عرضه خواهد شد.
مدیرعامل پتروشیمی باختر در گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرد: همگام با روند خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی به زودی بیش از 27 درصد از سهام پتروشیمی باختر به عنوان یکی از بزرگ ترین عرضه های سال تا پایان بهمن ماه انجام خواهد شد.


مهندس داود ربانی افزود: سازمان خصوصی سازی، 818 میلیون و 181هزار و 818 سهم معادل 27/27 درصد از سهام شرکت پتروشیمی باختر را به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نرخ پایه هر سهم 20 هزار و 425 ریال در هفته پایانی بهمن ماه روی میز فروش می گذارد.


وی ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی در پتروشیمی باختر، مزایای بسیاری به همراه خواهد داشت و روند سرمایه گذاری و شتاب در طرح های توسعه ای را به همراه خواهد آورد اما انتظار داریم شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنان کمک های خود را به این هلدینگ پتروشیمی ادامه دهد.


مدیرعامل پتروشیمی باختر گفت: روند توسعه طرح های پتروشیمی موجود در پتروشیمی باختر مطلوب است و پتروشیمی لرستان به عنوان یک طرح مهر ماندگار با بیش از 85 درصد پیشرفت تا پایان دولت دهم به بهره برداری خواهد رسید.


وی تصریح کرد: پتروشیمی کردستان با بیش از 60 درصد پیشرفت و مهاباد با بیش از 70 درصد پیشرفت، از دیگر طرح هایی است که تا پایان فعالیت دولت دهم به بهره برداری خواهد رسید.