نقل قول قابل تامل


با سلام


دوستان عزيز وسروران گرامي بدليل آرامش حاكم بر فضاي سياسي ،ثبات مديريتي و حاكميت منطق وخرد واصول علمي بر تصميم گيريها در دولت آينده ، كل بازار سرمايه فرصت خريد است . در اين سالها نمي توانستيم با جرات به سرمايه گذاران ساير بازارها پيشنهاد ورود به بازار سرمايه دهيم اما اينك نقدينگي از ساير بازارها به سمت بورس خواهد آمد. رشد يك سال گذشته شا خص صرفا بدليل رشد قيمت دلار(افت ارزش ريال) بوده است . از اين به بعد رشد واقعي در توليد وبه تبع آن رشد پي بر ايي ، افزايش شاخص، افزايش حجم معاملات را خواهيم داشت بطوري كه ظرف چهار سال ارزش بازار سرمايه به 1000 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. رشد ميانگين پي بر ايي بازار از عدد6 فعلي به 10 طي يك سال آينده رخ خواهد داد. نسبتهاي پي بر ايي 20 وبالاتر براي شركتهاي رشدي از نوع اول موضوعي عادي خواهد شد.با خيال راحت خريد كنيد وهمه را به بازار سرمايه دعوت كنيد. پيروز باشيد.