سلام دوستان گرامی
بنده احتیاج به اطلاعات بنیادی کاملی از وتوس دارم. کسی میتونه مرجع مناسبی پیشنهاد بده؟
ممنونم