من تازه کارم ودر مورد انتخاب کارگزار از شما دوستان حرفه ای وباسابقه درخواست مشاوره دارم!
عده ای میگویند مفید بهترین کارگزاره ولی عده ای خیلی بد میگویند که سفارشات مشتری را بخ بی انجام نمیده چون مشتری زیادی دارد!
من یک کارگزاری میخوام که بدون آزمون ثبت نام کنه.ثبت نام غیر حضوری هم داشته باشه از طریق ارسال مدارک واینکه محدودیت سرمایه هم نداشته باشه چون تازه کارم ومیخوام با سرمایه کم شروع کنم.
سپاس از دوستان