سلام

من قصد سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری رو دارم، میخواستم بپرسم

در کدام یک از صندوقهای زیر و در چه زمانی سرمایه گذاری کنم ؟

با توجه به رشد چشمگیر بازار بورس، شنبه هفته آینده برم و پولم رو در یکی از

صندوق ها بگذارم و یا صبر کنم، پیشنهاد شما چیه ؟

صندوقهای مد نظر من به ترتیب اینها هستند :

- سینا

- فارابی

- عقیق

- توسعه صادرات

- آگاه

- بورسیران