دوستان در این تاپیک امار وارقام مربوط به علکرد و...مربوط به نمادها رو اینجا قرار بدید تا خریداران بتونن از این اطلاعات استفاده ببرن
خب امروز پرونده معاملاتی اذر بسته شد مجموع نوسانات نمادها رو گروه گروه میزارم براتون
اول میریم سراغ گروه نفتی
شبندر میانگین نوسانش 2.48- بوده میانگین حجم ماه
12.771 M

شاوان 14.46- میانگین حجم ماه
2.178 M

ونفت 11.85- میانگین حجم ماه
13.18 M

حالمونو گرفتن این نفتی ها تا امار بعدی ....